Giáo án Từ đồng âm dự thi Huyện

9 253 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:49

Đây là giáo án dự thi chuyên đề cấp Huyện, đã được bàn bạc, đóng góp ý kiến của nhiều giáo viên, được Huyện đánh giá cao. Giáo án có đưa được nhiều bài tập vận phong phú. Trình bày khoa học, theo chuẩn kiến thức. Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý Ngữ văn Tiết 43 : TỪ ĐỒNG ÂM A.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức Giúp học sinh: -Hiểu khái niệm từ đồng âm -Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa -Biết cách xác định nghĩa từ đồng âm Kĩ Rèn kĩ sử dụng từ đồng âm phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp 3.Thái độ Giáo dục ý thức sử dụng từ đồng âm có hiệu cho học sinh B.Phương tiện dạy-học 1.Giáo viên -Giáo án,SGK -Máy chiếu -Bảng phụ Học sinh Soạn bài, SGK C.Tiến trình dạy-học Ổn định tổ chức (1p) Kiểm tra cũ (3 p) ?Em nối cột A với cột B để thành ngữ có chứa cặp từ trái nghĩa,Chỉ cặp từ trái nghĩa A B 1,trên kính a,xuống ghềnh 2,bên lở b, đỏ lòng 3.mắt nhắm c,bên bồi 4,xanh vỏ d,dưới nhường 5,lên thác e,mắt mở => trên>Từ lợi gọi từ đồng âm.Vậy từ đồng âm từ nào? Chúng ta tìm hiểu hôm : Tiết 43 : Từ đồng âm Hoạt động 2.Tìm hiểu khái niệm từ đồng âm Hoạt đông GV HS Nội dung học I.Thế từ đồng âm? Gọi học sinh đọc ví dụ I SGK/135 1, Ví dụ A, Con ngựa đứng ?Em tiếng có lồng lên phát âm giống ví dụ B, Mua chim, bạn trên? nhốt vào lồng Hs: lồng ?Từ lồng VD có A,lồng: Chỉ hoạt động nhảy dựng nghĩa nào? lên(động từ) B,lồng : Một đồ vật dùng để nhốt ?Nghĩa từ “lồng” 2VD chim(danh từ) có liên quan với không? Hs: Không GV nhấn mạnh:Hai từ lồng VD có cách phát âm giống nhau, nghĩa khác xa không liên quan đến Đó hai từ đồng âm ?Vậy, em hiểu từ đồng âm? Hs trả lời theo ghi nhớ 1SGK/135 Trường THCS Vân Côn Trang Giáo án ngữ văn GV gọi hs đọc ghi nhớ 1SGK GV đưa ví dụ1 Ruồi đậu mâm xôi đậu Kiến bò đĩa thịt bò ?Em tìm từ đồng âm ví dụ nghĩa từ đồng âm đó? ?Em đặt câu có sử dụng từ đồng âm nghĩa từ đồng âm Hs:-Những đôi mắt sáng thức đến sáng -Sao đầy hoàng hôn mắt GV nhận xét câu hs vừa đặt GV kết luận: Qua VD hiểu rõ từ đồng âm từ có cách phát âm giống nghĩa khác xa nhau, không liên quan với GV đưa VD2 để hs phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa 1.Lan có đôi chân thật đẹp 2.Cái bàn chân gãy 3.Dưới chân núi, vài tiều đốn củi 4.Bác Chân sóng chân thật ?Hãy nghĩa từ “chân” bốn ngữ cảnh cho biêt chúng có phải từ đồng âm không? Trường THCS Vân Côn Giáo viên :Phạm Thị Quý 2.Ghi nhớ1(SGK trang 135) đậu 1:hoạt động ruồi(ĐT) đậu 2:tên loai hạt dùng làm thức ăn(DT) bò 1:hoạt động kiến(ĐT) bò 2:tên loai thực phẩm(thịt bò-DT) Nghĩa từ “chân” Chân 1:Bộ phân thể người dùng để đi, đứng Chân 2:Bộ phận dướ số đồ dùng, có tác dụng đỡ cho phận khác Chân 3:Phần số vật tiếp giáp bám chặt với mặt =>Nét nghĩa chung:Bộ phận cùng.=> “Chân” từ nhiều Trang Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý nghĩa Chân 4:-Bác Chân: Tên riêng người -Chân thật:Một đức tính người => “Chân” từ đồng âm GV nhấn mạnh Cùng phát âm “chân” trường hợp 1,2,3 “chân” từ nhiều nghĩa, trường hợp “chân” từ đồng âm GV đưa tập nhanh:Cho từ “cổ” a, Hãy tìm nghĩa khác danh từ “cổ” giải thích mối liên quan nghĩa b, Tìm từ đồng âm với danh từ “cổ”? HS: Các nghĩa khác từ “cổ” -Bộ phận nối đầu với thân(cổ gà, cổ vịt ) -Bộ phận eo thắt lại gần đầu số đồ vật(cổ bình, cổ chai ) -Bộ phận nối bàn tay với cẳng tay (cổ tay) *Từ đồng âm với từ “cổ”: thời cổ, cổ phần =>Thảo luận nhóm(2p) ?Vậy, từ 2VD trên, em thấy từ đồng âm vag từ nhiều nghĩa có giống khác nhau? HS: Ghi kết thảo luận bảng phụ GV: Nhận xét nhóm, gọi nhóm lại bổ sung GV chốt kiến thức Trường THCS Vân Côn *Lưu ý: Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa: -Giống nhau: Đều có phát âm giống -Khác nhau: Trang Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý +Từ đồng âm:Nghĩa không liên quan với nhau, khác xa +Từ nhiều nghĩa:Nghĩa có liên quan đến GV nhấn mạnh:Vậy sở để phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa là: Dựa vào nghĩa từ trường hợp cụ thể *Chuyển ý: Vậy làm để xác định nghĩa từ đồng âm, tìm hiểu phân Hoạt động 3.Sử dụng từ đồng âm II.Sử dụng từ đồng âm 1.Ví dụ Gọi hs đọc mục SGK II a, Con ngựa đứng lồng lên b,Mua chim, bạn ?Nhờ đâu mà em phân biệt nhốt vào lồng nghĩa từ “lồng” hai câu trên? Hs: =>Căn vào văn cảnh ?Nếu bỏ từ ngữ khác câu em có xác định nghĩa từ “lồng” không? Hs:Không GV nhấn mạnh:Chúng ta phải vào văn cảnh(chính từ ngữ câu văn) để xác định nghĩa từ Trường THCS Vân Côn Trang Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý “lồng” 2.Ví dụ Gọi hs đọc VD2 mục II Đem cá kho ?Nếu tách khỏi ngữ cảnh giao tiếp hiểu câu văn theo nghĩa? Hs:- Đem cá kho với tương -Đem cá cất vào kho GV:Như từ “kho” hiểu theo nghĩa nước đôi(2 cách hiểu nghĩa) ?Vậy người nói muốn yêu cầu người nghe mang cá để chế biến em thêm từ ngữ vào câu văn nào? HS:- Đem cá mà kho -Đem cá kho tương/mắm/mặn ?Khi người nói muốn yêu cầu nghe mang cá để vào nơi chứa đựng em nói nào? Hs:- Đem cá nhập kho -Đem cá cất vào kho ? Để tránh hiểu lầm tượng đồng âm gây ra, cần ý điều giao tiếp? HS: Trả lời theo ghi nhớ SGK/136 GV nhấn mạnh: Cơ sở đế hiểu nghĩa từ đồng âm ngữ cảnh tình giao tiếp GV gọi hs đọc ghi nhớ SGK GV cho hs chơi trò chơi đuổi Trường THCS Vân Côn +Kho: Một cách chế biến thức ăn(ĐT) +Kho: Nơi chứa đựng(DT) 3.Ghi nhớ 2(SGK/136) Trang Giáo án ngữ văn hình bắt chữ để củng cố GV kể câu chuyện vui: Xưa có ông lý có vợ Ông lấy thêm bà vợ thứ hai(bà vợ hai trẻ đẹp nên muốn trở thành vợ cả, khiến bà vợ tức giận.Hai bà thường xuyên cãi vã, ghen ghét Biết vậy, ông lý gọi hai bà vợ đến bảo:”Vợ cả, vợ hai, hai vợ cả.”Từ hai bà vợ sống vui vẻ với ?Câu nói ông lý có đặc biệt mà giải nỗi bất hoà hai bà vợ? Hs:Sử dụng từ đồng âm “cả”:1,3:lớn(số từ) 2:bao hàm(tổng lượng-Lượng từ) ?Việc sử dụng từ đồng âm trường hợp ông lý có tác dụng gì? HS: GV chốt:Vậy việc sử dụng từ đồng âm có tác dụng tu từ nghệ thuật(gây bất ngờ……)VD ca dao “Bà già chợ cầu Đông” phần giới thiệu bài:Từ “lợi” sử dụng tạo sắc thái mỉa mai câu trả lời thầy bói bà già mà muốn lấy chồng hám lợi.Chúng ta gặp lại VD “Chơi chữ” Hoạt động 3.Luyện tập Giáo viên :Phạm Thị Quý *Lưu ý:Trong văn chương người ta sử dụng từ đồng âm với mục đích tu từ(gây bất ngờ, hài hước, dí dỏm, tạo sắc thái mỉa mai ) III.Luyện tập Trường THCS Vân Côn Trang Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý 1.Bài tập Yêu cầu hs đọc nội dung tập Ba 1:Số ba SGK Ba 2:Con ba ba GV chiếu phần tóm tắt tập lên -Tranh 1:Mái tranh bảng Tranh 2:Tranh giành Trên lớp y/c hs làm từ:ba, -Sang 1:Sang sông tranh,sang,nam Sang 2:Giàu sang Các từ lại hs nhà làm theo -Nam 1:Phía nam mẫu Nam 2:Nam nữ 2.Bài tập Đã làm phân VD mục I 3.Bài tập GV y/c hs đọc yêu cầu tập chiếu lên bảng Hướng dẫn hs:Đặt câu có chứa hai từ đồng âm Tổ chức cho hs sắm vai: -GV chiếu nội dung câu chuyên BT lên bảng yêu cầu hs nhìn lên bảng đọc -Chiếu nội dung câu hỏi thảo luận(? Anh hàng xóm sử dụng biện pháp để không trả lại vạc?Nếu em viên quan xử kiện em làm để phân rõ phải trái?) -Y/c nhom hs thảo luận sắm vai -Gọi nhóm lên thể -Gọi nhóm hs khác nhận xét ?Nhóm em làm để phân rõ phải trái câu chuyện trên? Trường THCS Vân Côn a,Họ ngồi vào bàn để bàn công việc b,Mấy sâu nôn núp sâu đất c,Năm em cháu vừa tròn năm tuổi 4.Bài tập Trang Giáo án ngữ văn Giáo viên :Phạm Thị Quý Hs vừa đóng vai trả lời -GV chốt chiếu lên bảng đáp án -Cho điểm nhóm Trường THCS Vân Côn Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Từ đồng âm dự thi Huyện, Giáo án Từ đồng âm dự thi Huyện, Giáo án Từ đồng âm dự thi Huyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay