Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số

72 618 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:41

Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGÔ THỊ LAN HOA SINH CA KIỂM THỬ THEO CẶP CHO MÔ HÌNH ĐẶC TRƯNG CÓ RÀNG BUỘC SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGÔ THỊ LAN HOA SINH CA KIỂM THỬ THEO CẶP CHO MÔ HÌNH ĐẶC TRƯNG CÓ RÀNG BUỘC SỐ CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn thành trình học tập nghiên cứu giúp đỡ, khuyến khích quý thầy cô sau năm theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học máy tính trường Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn hợp pháp TÁC GIẢ Ngô Thị Lan Hoa ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn tri ân tới thầy cô giáo, cán Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho trình học tập nghiên cứu chương trình Thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đỗ Thị Bích Ngọc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên để hoàn thành tốt Luận văn “Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có ràng buộc số” Do vốn kiến thức lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tôi xin trân trọng tiếp thu ý kiến thầy, cô để luận văn hoàn thiện Trân trọng cám ơn Tác giả iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục đích, đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG SINH CA KIỂM THỬ DỰA TRÊN CÂY ĐẶC TRƯNG 1.1 Sinh ca kiểm thử tự động .4 Khái niệm ca kiểm thử 1.2 Sinh ca kiểm thử hộp đen .4 Một số kỹ thuật tiêu biểu Kỹ thuật kiểm thử theo cặp .5 1.3 Cây đặc trưng 1.4 Cây đặc trưng kiểm thử phần mềm 11 1.5 Kết luận chương 12 CHƯƠNG CÂY ĐẶC TRƯNG CÓ RÀNG BUỘC SỐ VÀ SINH CA KIỂM THỬ THEO CẶP 14 2.1 Cây đặc trưng có ràng buộc số .14 Hạn chế đặc trưng 14 Mở rộng đặc trưng với ràng buộc số .14 2.2 Sinh ca kiểm thử theo cặp cho đặc trưng có ràng buộc số 16 Hướng tiếp cận 16 Phẳng hóa đặc trưng có ràng buộc số .18 Dùng PICT để sinh ca kiểm thử 38 2.3 Kết luận chương 39 CHƯƠNG CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG PnF 40 3.1 Hệ thống PnF .40 Giới thiệu .40 Giao diện hệ thống .41 Đặc tả liệu đầu vào 42 3.2 Cài đặt chương trình 43 Thêm đặc trưng .43 iv Phẳng hóa đặc trưng 45 Dùng tool PICT để sinh ca kiểm thử 47 3.3 Kết thử nghiệm 49 Kết thử nghiệm .55 3.4 Kết luận chương 56 KẾT LUẬN 57 PHỤ LỤC 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt FTT Ý nghĩa tiếng Anh Feature tree for testing Ý nghĩa tiếng Việt Cây đặc trưng cho kiểm thử SPL Software product line Dòng sản phẩm phần mềm FOT Feature oriented testing Kiểm thử hướng đặc trưng PICT Pairwise Independent Công cụ sinh tổ hợp ca Combinatorial Testing kiểm thử theo cặp tool PnF Pairwise numberical Công cụ sinh ca kiểm thử Feature Tree for Testing theo cặp cho đặc trưng ràng buộc số CTC Cross Tree Constraint Ràng buộc vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Đầu vào của phần mềm đặt hàng xe oto Bảng 1.2 Các cặp kết hợp của tham số đầu vào Bảng 1.3 Các cặp kết hợp của tham số đầu vào Bảng 1.4 Các cặp kết hợp của tất cả các tham số đầu vào Bảng 4.1 Kết quả thử nghiệm đối với Volume 59 Bảng 4.2 Kết quả thử nghiệm đối với Hardware 60 Bảng 4.3 Kết quả thử nghiệm đối với Computer 61 Bảng 4.4 Kết quả thử nghiệm đối với TV 61 Bảng 4.5 Kết quả thử nghiệm đối với Laptop 62 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Một quy trình kiểm thử bản Hình 1.2 So sánh số ca kiểm thử giữa kiểm thử đầy đủ và kiểm thử theo cặp Hình 1.3 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm Laptop 10 Hình 2.1 Quá trình sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trưng 17 Hình 2.2 Cây sau phẳng hóa với c Maldatory, p bất kỳ 21 Hình 2.3 Cây sau phẳng hóa với c Optional, p Maldatory 23 Hình 2.4 Cây sau phẳng hóa với c Optional, p Optional 25 Hình 2.5 Cây sau phẳng hóa với c Alternative group, c Maldatory 27 Hình 2.6 Cây sau phẳng hóa với c Alternative group, p Optional 29 Hình 2.7 Cây sau phẳng hóa với c Or group, p Optional 33 Hình 2.8 Cây Laptop sau phẳng hóa 36 Hình 2.9 File đầu vào cho PICT 37 Hình 2.10 Chạy PICT Command Prompt 38 Hình 3.1 Giao diện hệ thống 41 Hình 3.2 File đầu vào của chương trình cài đặt 42 Hình 3.3 Thêm các Node cho đặc trưng 43 Hình 3.4 Thêm ràng buộc cho đặc trưng 44 Hình 3.5 Cây đặc trưng Laptop hoàn chỉnh 44 Hình 3.6 Cây đặc trưng sau được phẳng hóa 46 Hình 3.7 Cây đặc trưng sau phẳng hóa được chuyển thành đầu vào cho PICT 47 Hình 3.8 Ca kiểm thử theo cặp được sinh PICT 48 Hình 3.9 Ca kiểm thử cho đặc trưng ban đầu 49 Hình 3.10 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Volume 50 Hình 3.11 File đầu vào của đặc trưng Volume 50 Hình 3.12 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Hardware 51 Hình 3.13 File đầu vào của đặc trưng Hardware 52 Hình 3.14 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Computer 53 Hình 3.15 File đầu vào của đặc trưng Computer 54 Hình 3.16 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm TV 54 Hình 3.17 File đầu vào của đặc trưng TV 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, kiểm thử đóng vai trò quan trọng việc phát triển phần mềm Kiểm thử giúp đảm bảo chất lượng phần mềm đồng thời giúp giảm thời gian chi phí phát triển dự án Để kiểm thử tốt yếu tố quan trọng sinh ca kiểm thử Đối với toán nhỏ, việc sinh ca kiểm thử không gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, toán có liệu đầu vào phức tạp, đặc biệt khách hàng thay đổi yêu cầu việc sinh ca kiểm thử sẽ tốn nhiều thời gian, công sức chi phí Do vậy, yêu cầu đặt phải tự động hóa trình sinh ca kiểm thử để tiết kiệm thời gian, công sức dễ dàng cập nhật yêu cầu thay đổi Trong trình kiểm thử hệ thống, thiết kế ca kiểm thử đóng vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng phần mềm Thiết kế ca kiểm thử tốt sẽ giúp phát nhiều lỗi đảm bảo phủ nhiều trường hợp Phương pháp Feature-Tree for Testing (FTT)[4] phát triển với mục đích thiết kế tự động sinh đầu vào ca kiểm thử dựa kỹ thuật phân vùng Tuy nhiên FFT chỉ áp dụng để sinh ca kiểm thử với đặc trưng kiểu boolean ràng buộc biểu thức logic FTT áp dụng cho trường hợp ràng buộc có chứa số Để tăng tính linh hoạt khả áp dụng FTT, [5] nghiên cứu đưa mở rộng FTT với đặc trưng số ràng buộc số Hệ thống ràng buộc số sẽ giải tự động để sinh tất ca kiểm thử tương ứng với ban đầu Kiểm thử theo cặp kỹ thuật sinh ca kiểm thử hiệu dựa thực tế lỗi phần mềm thường gây bởi tương tác hai tham số Kiểm thử theo cặp chỉ tạo ca kiểm thử phủ hết cặp giá trị tham số thay giá trị tất tham số Nhờ vậy, số ca kiểm thử giảm nhiều so với kiểm thử tất trường hợp đảm bảo phát nhiều lỗi phần mềm Tuy nhiên kiểm thử theo cặp chưa áp dụng cho FTT có ràng buộc số 49 Hình 3.9 Ca kiểm thử cho đặc trưng ban đầu 3.3 Kết thử nghiệm Dữ liệu thử nghiệm mà luận văn dùng toán đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm Laptop, với đặc trưng xây dựng Hình 1.3 Ngoài ra, để đánh giá thử nghiệm, luận văn dùng thêm toán Volume, Computer Hardware với liệu thử nghiệp tương ứng sau: 50 Cây đặc trưng 1: Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm đĩa Volume Hình 3.10 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Volume Biểu diễn đặc trưng: VOLUME = |+| TYPE |+| SIZE |+| FORMAT |+| FSYSTEM |+| CLUSTER |+| COMPRESSION; TYPE = |+| Primary |+| Logical |+| Single |+| Span |+| Stripe |+| Mirror |+| RAID; FSYSTEM = |*| FAT |*| FAT32 |*| NTFS; COMPRESSION = |*| on |*| off; FORMAT = |*| quick |*| slow; CLUSTER = {512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536}; SIZE = {10, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 40000}; IF (SIZE = "10" OR SIZE = "100") THEN (COMPRESSION = "on"); NOT (FORMAT = "quick") AND (FSYSTEM = "FAT"); Hình 3.11 File đầu vào đặc trưng Volume 51 Cây đặc trưng 2: Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm phần cứng máy tính Hình 3.12 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Hardware 52 Biểu diễn đặc trưng: Hardware = |+| cpu |+| ram |+| gpu; cpu = |/| cpu1 |/| cpu2; ram = |*| ram1 |*| ram2 |*| ram3 |*| ram4; gpu = |/| gpu1 |/| gpu2 |/| gpu3; cpu1 = { 1200 , 1400 , 1600 , 1800 }; cpu2 = { 1203 , 1403 , 1603 , 1803 }; ram1 = { 1504 , 2583 , 3689 , 4852 }; ram2 = { 1024 , 1036 , 1333 , 1420 }; gpu1 = { 2593 , 3587 , 3468 , 4529 }; IF (ram = "ram3" ) THEN (gpu = "gpu1"); IF (cpu1 = "1200" OR cpu1 = "1800") THEN (gpu = "gpu1"); Hình 3.13 File đầu vào đặc trưng Hardware Cây đặc trưng 3: Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm Computer 53 Hình 3.14 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm Computer Biểu diễn đặc trưng: computer = |+| hardware |-| software; software = |*|soft_system |*| soft_application; soft_system = |*|soft_os |*| soft_device; soft_application = |*|soft_game |*| soft_study; hardware = |*| cpu |*| ram |*| gpu |*| IO; IO = |*|mouse |*| keyboard; cpu = { 700 , 800 , 900 }; ram = { 400 , 500 , 600 }; gpu = { 100 , 200 , 300 }; IF (IO = "mouse") THEN (soft_application = "soft_study"); 54 Hình 3.15 File đầu vào đặc trưng Computer Cây đặc trưng 4: Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm TV Hình 3.16 Cây đặc trưng cho dòng sản phẩm TV Biểu diễn đặc trưng: TV = |+| Screen |-| Curcuit |+| IO; Screen = |*|LCD |*| LED; Curcuit = |*| Chip |*| component; IO = |*|Remote |*| Keyboard; Chip = |*| CoreI |*| CoreD; LCD = { 17 , 22 , 25 }; IF (LCD = "25" OR LCD = "22") THEN (Chip = "CoreI"); 55 Hình 3.17 File đầu vào đặc trưng TV Kết quả thử nghiệm Với đặc trưng trên, sau thực sinh ca kiểm thử với PnF thu kết sau: Số ca kiểm thử theo cặp Cây đặc Số đặc trưng trưng Số ràng Không có Có ràng buộc số buộc ràng buộc theo cặp 36 4704 62 34 480 29 24 216 14 15 97 10 25 1728 32 Bảng 3-2 Kết thử nghiệm Từ bảng kết ta thấy: - Việc mở rộng đặc trưng với đặc trưng số ràng buộc theo cặp làm giảm đáng kể số lượng ca kiểm thử mà đảm bảo phủ đầy đủ khả xảy lỗi - Ngoài ra, việc mở rộng đặc trưng với đặc trưng số giúp biểu biễn cách linh hoạt, phong phú dễ dàng - Phương thức kết hợp đặc trưng theo cặp giúp việc hệ thống hóa liệu tối ưu hơn, tránh việc để sót trường hợp kiểm thử 56 3.4 Kết luận chương Chương trình bày chương trình sinh ca kiểm thử cho đặc trưng có ràng buộc số Chương trình đáp ứng chức nhập đặc trưng, phẳng hóa đặc trưng, sinh ca kiểm thử theo cặp PICT chuyển ca kiểm thử cho ban đầu 57 KẾT LUẬN Kết đạt Việc nghiên cứu phát triển mô hình đặc trưng cho phương pháp phân loại lớp tương đương quan tâm phát triển Luận văn giải vấn đề sau: Trình bày khái niệm kiểm thử phần mềm, kĩ thuật kiểm thử, quy trình kiểm thử Nghiên cứu mô hình đặc trưng dạng bản, mở rộng Nghiên cứu phương pháp kiểm thử theo cặp áp dụng vào đặc trưng mở rộng Xây dựng chương trình thử nghiệm từ lý thuyết nghiên cứu, kết thử nghiệm ban đầu Hạn chế Bên cạnh mặt đạt được, luận văn có số mặt hạn chế: Mới chỉ làm với số ràng buộc số Do chưa có ca thử nghiệm với phần mềm thực tế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, học viên kính mong hội đồng góp ý để luận văn hoàn thiện Hướng phát triển Với kết trình nghiên cứu hạn chế chương trình, định hướng phát triển luận văn: - Xử lý với đặc trưng với giá trị liên tục, làm tăng khả biểu diễn yêu cầu - Mở rộng PnT với yêu cầu khác để phù hợp với toán thiết kế đầu vào ca kiểm thử ví dụ độ ưu tiên - Kết hợp với phương pháp khác phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên để tăng lựa chọn việc thiết kế ca kiểm thử 58 CHƯƠNG PHỤ LỤC Cây đặc trưng 1: VOLUME TYPE FSYSTEM COMPRESSION FORMAT CLUSTER SIZE FSYSTEM Mirror FAT on slow 32768 500 TYPE RAID FAT off quick 4096 1000 SIZE Stripe NTFS on slow 65536 10000 CLUSTER Single FAT32 on slow 4096 10 FORMAT Logical FAT on quick 8192 5000 COMPRESSION Primary FAT off quick 16384 40000 CLUSTER Span FAT on quick 2048 10000 COMPRESSION Stripe FAT32 on slow 8192 100 FORMAT Mirror NTFS off slow 4096 40000 SIZE Span FAT32 off slow 32768 5000 SIZE Logical FAT off quick 4096 500 FSYSTEM Primary FAT on quick 8192 10 TYPE Single FAT on quick 1024 100 TYPE Primary NTFS on slow 32768 1000 FSYSTEM Stripe FAT32 off slow 16384 1000 FORMAT RAID FAT32 on slow 1024 10000 COMPRESSION Stripe FAT on quick 32768 10000 TYPE Logical FAT32 off slow 2048 40000 TYPE Mirror FAT on quick 512 10 CLUSTER Single FAT off quick 1024 500 COMPRESSION Span NTFS on slow 1024 10 CLUSTER Logical NTFS off slow 1024 1000 CLUSTER Stripe NTFS off slow 512 5000 FSYSTEM Single FAT on quick 65536 40000 FSYSTEM Logical NTFS on slow 65536 100 CLUSTER RAID FAT on quick 32768 100 FORMAT RAID FAT on quick 16384 500 SIZE RAID FAT off quick 8192 40000 TYPE Span FAT off quick 65536 500 TYPE Logical FAT on quick 16384 10000 FORMAT Single NTFS off slow 32768 1000 COMPRESSION Mirror FAT32 off slow 1024 5000 COMPRESSION Single FAT32 on slow 512 10000 59 SIZE Primary FAT on quick 512 100 FSYSTEM Primary FAT on quick 4096 5000 SIZE Mirror FAT on quick 2048 1000 CLUSTER Mirror FAT32 on slow 65536 10 COMPRESSION RAID FAT on quick 65536 5000 CLUSTER Mirror FAT on quick 8192 10000 FSYSTEM RAID FAT on quick 512 500 FORMAT RAID NTFS on slow 2048 10 FORMAT Span FAT on quick 8192 1000 FSYSTEM Span FAT on quick 512 40000 FSYSTEM Single NTFS off slow 2048 5000 COMPRESSION Logical FAT32 on slow 32768 10 SIZE Stripe FAT on quick 16384 10 COMPRESSION Logical FAT off quick 512 1000 FSYSTEM Primary FAT off quick 1024 500 TYPE Single FAT on quick 16384 5000 FSYSTEM Primary FAT32 on slow 4096 10000 COMPRESSION Stripe FAT on quick 4096 500 COMPRESSION Stripe FAT on quick 2048 500 FORMAT Stripe FAT on quick 32768 40000 FORMAT Span NTFS on slow 4096 100 TYPE Single FAT on quick 8192 500 FORMAT Primary FAT on quick 2048 100 CLUSTER Mirror FAT on quick 16384 100 TYPE Stripe FAT off quick 1024 40000 FORMAT Primary NTFS off slow 65536 1000 CLUSTER Span NTFS off slow 16384 500 SIZE Single FAT off quick 1024 500 CLUSTER Primary NTFS on slow 8192 40000 FORMAT Primary FAT32 on slow 512 500 Bảng 4.1 Kết thử nghiệm Volume 60 Cây đặc trưng 2: Hardware cpu ram gpu cpu1 cpu2 ram1 ram2 gpu1 cpu cpu1 ram1 gpu1 1400 1403 3689 1420 2593 ram cpu2 ram2 gpu3 1600 1803 3689 1036 3587 gpu cpu2 ram1 gpu1 1800 1603 2583 1333 3468 ram cpu1 ram4 gpu1 1200 1203 4852 1420 3587 gpu cpu1 ram4 gpu2 1600 1403 2583 1024 4529 cpu cpu2 ram2 gpu1 1200 1603 1504 1024 2593 cpu cpu1 ram4 gpu3 1400 1803 2583 1333 2593 gpu cpu1 ram2 gpu2 1600 1203 1504 1420 3468 ram cpu2 ram2 gpu1 1800 1403 4852 1333 4529 ram cpu2 ram3 gpu1 1400 1403 1504 1333 3587 gpu cpu2 ram3 gpu1 1200 1203 3689 1333 4529 gpu cpu1 ram1 gpu2 1400 1603 4852 1036 3587 cpu cpu1 ram3 gpu1 1800 1803 1504 1036 4529 ram cpu1 ram3 gpu1 1400 1203 2583 1024 3468 ram cpu2 ram3 gpu1 1600 1603 4852 1420 2593 gpu cpu1 ram1 gpu3 1400 1803 2583 1420 4529 cpu cpu2 ram4 gpu1 1800 1203 3689 1420 2593 cpu cpu1 ram1 gpu3 1600 1603 4852 1024 3468 ram cpu2 ram4 gpu1 1200 1803 2583 1036 3468 cpu cpu2 ram1 gpu3 1400 1203 1504 1024 3587 ram cpu1 ram1 gpu1 1800 1803 3689 1024 3587 gpu cpu1 ram2 gpu1 1200 1403 2583 1036 3587 gpu cpu1 ram1 gpu1 1200 1803 4852 1036 2593 ram cpu2 ram4 gpu3 1600 1403 3689 1333 3468 ram cpu2 ram2 gpu2 1400 1603 3689 1333 2593 gpu cpu2 ram4 gpu1 1800 1603 1504 1024 4529 cpu cpu2 ram4 gpu2 1400 1803 1504 1420 2593 gpu cpu2 ram3 gpu1 1200 1203 3689 1036 3468 Bảng 4.2 Kết thử nghiệm Hardware Cây đặc trưng 3: 61 computer software soft_system soft_application hardware IO cpu ram gpu software soft_application soft_os soft_study ram keyboard 700 400 100 hardware soft_system soft_device soft_game IO mouse 700 500 200 software soft_system soft_os soft_game gpu keyboard 900 500 300 hardware soft_application soft_device soft_study ram mouse 800 500 200 hardware soft_application soft_os soft_game gpu mouse 800 600 100 software soft_system soft_device soft_study cpu mouse 800 400 300 hardware soft_system soft_device soft_study ram keyboard 900 600 300 hardware soft_application soft_device soft_game IO mouse 900 400 100 software soft_application soft_os soft_game cpu keyboard 700 600 200 hardware soft_system soft_device soft_game cpu mouse 900 500 100 software soft_application soft_os soft_study IO keyboard 800 600 300 hardware soft_system soft_device soft_game ram mouse 900 400 200 hardware soft_application soft_device soft_study gpu mouse 700 400 300 software soft_system soft_device soft_study gpu mouse 800 500 200 Bảng 4.3 Kết thử nghiệm Computer Cây đặc trưng 4: TV Screen Curcuit IO Chip LCD Curcuit LCD Chip Remote CoreI 25 IO LED component Keyboard CoreD 17 Curcuit LED Chip Keyboard CoreI 17 IO LCD component Remote CoreI 25 Screen LCD Chip Remote CoreD 17 Screen LED component Keyboard CoreI 25 Screen LED component Remote CoreI 22 IO LCD Chip Keyboard CoreI 22 Curcuit LED component Remote CoreI 22 Curcuit LCD Chip Keyboard CoreD 17 Bảng 4.4 Kết thử nghiệm TV Cây đặc trưng (Cây Laptop): 62 Laptop Battery CellType IO Camera Monitor HDD GraphicCard Connectivity HDD CellType Integration Keyboard WithLed GW10 160 Onboard Wifi Connectivity CellType Separation Touchpad WithLed GW17 500 Removeable Bluetooth HDD CellType Integration Camera WithLed GW17 500 Removeable Wifi Monitor CellType Integration Keyboard WithLed EE13 500 Removeable Bluetooth IO CellType Separation Touchpad WithLed EE16 500 Onboard Wifi Connectivity CellType Separation Camera WithLed GW10 250 Removeable Bluetooth GraphicCard CellType Integration Touchpad WithLed GW10 250 Onboard Wifi Monitor CellType Separation Camera WithLed GW17 500 Onboard Wifi Battery CellType Separation Keyboard WithLed GW17 500 Removeable Bluetooth IO CellType Integration Keyboard WithLed GW17 500 Removeable Bluetooth GraphicCard CellType Separation Camera WithLed GW17 500 Removeable Bluetooth Battery CellType Integration Camera WithLed EE16 500 Removeable Bluetooth GraphicCard CellType Separation Keyboard WithLed EE16 500 Removeable Bluetooth Monitor CellType Separation Touchpad WithLed GW10 160 Removeable Bluetooth Connectivity CellType Integration Keyboard WithLed EE16 500 Onboard Wifi IO CellType Separation Camera WithLed EE13 500 Onboard Wifi Battery CellType Integration Keyboard WithLed GW10 250 Onboard Wifi Connectivity CellType Separation Camera WithLed GW10 160 Onboard Wifi HDD CellType Separation Touchpad WithLed EE16 500 Removeable Bluetooth Battery CellType Integration Touchpad WithLed EE13 500 Onboard Wifi Monitor CellType Separation Camera WithLed GW10 250 Removeable Bluetooth Connectivity CellType Integration Camera WithLed EE13 500 Removeable Bluetooth IO CellType Integration Camera WithLed GW10 250 Removeable Wifi HDD CellType Integration Keyboard WithLed GW10 250 Onboard Wifi Battery CellType Separation Camera WithLed GW10 160 Removeable Wifi HDD CellType Separation Camera WithLed EE13 500 Removeable Bluetooth GraphicCard CellType Separation Keyboard WithLed EE13 500 Removeable Wifi IO CellType Integration Keyboard WithLed GW10 160 Removeable Wifi GraphicCard CellType Integration Touchpad WithLed GW10 160 Removeable Wifi Monitor CellType Separation Keyboard WithLed EE16 500 Removeable Bluetooth IO CellType Integration Touchpad WithLed GW10 500 Onboard Wifi Bảng 4.5 Kết thử nghiệm Laptop 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Le C.D., “Sinh test input tự động dựa mô hình đặc trưng với ràng buộc số”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ khoa học, 2014 [2] Nguyen T.N., “Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ khoa học, 2015 Tài liệu Tiếng Việt [3] Ahmet, S K., Halit, O., and Ali, D.-Mapping extended feature models to constraint logic programming over finite domains, In Proceedings of the 14th international conference on Software product lines, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010, pp 286-209 [4] Alvarez D., Carlos E.-Automated Reasoning on Feature Models via Constraint Programming Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, 2011 [5] Do T B N, - Numerical Feature-tree for testing, Tạp chí khoa học công nghệ, tập 52- số 6C, 2014 pp 57-67 [6] Kitamura, T., Do T.B.N., Ohsaki, H., Fang, L., and Yatabe, S -Test-case design by feature trees, In Proceedings of the 4th International Symposium On Leveraging Applications of Formal methods, Verification and Validation, 2012, pp 458-473 [7] Kitamura, T., Yamada A., Hatayama G., Artho C., Choi E.H., Do T.B.N.,Oiwa Y., Sakuragi S., “Combinatorial Testing for Tree-structured Test Models with Constraints”, in Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS2015), pp.141-150 IEEE CPS, 2015 Website tham khảo [8] https:// www.pairwise.org [9] http://www.splot-research.org [...]... cây đặc trưng - Các phương pháp sinh ca kiểm thử - Giới thiệu về cây đặc trưng - Sinh ca kiểm thử dựa trên cây đặc trưng Chương 2: Cây đặc trưng có ràng buộc số và sinh ca kiểm thử theo cặp - Hạn chế của cây đặc trưng - Mở rộng cây đặc trưng với ràng buộc số - Phẳng hóa cây đặc trưng có ràng buộc số - Sinh ca kiểm thử theo cặp cho cây đặc trưng có ràng buộc số Chương 3: Ca i đặt và thử nghiệm... thuật sinh ca kiểm thử theo cặp - Nghiên cứu cây đặc trưng để hiểu và áp dụng vào bài toán sinh ca kiểm thử cho cây đặc trưng và cây đặc trưng mở rộng - Nghiên cứu phẳng hóa cây đặc trưng có ràng buộc số và ràng buộc logic để sinh ca kiểm thử theo cặp nhằm thu nhỏ số ca kiểm thử Đối tượng nghiên cứu: - Quy trình kiểm thử phần mềm - FTT và FTT mở rộng với ràng buộc số - Kiểm thử theo cặp (Pairwise... cho tool PICT Mô hình thực Ca kiểm thử Testcase cho cây ban đầu Chuyển thành ca theo cặp hiện ở PICT Sinh ca kiểm thử kiểm thử của cây theo cặp bằng ban đầu PICT Hình 2.1 Quá trình sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trưng 18 Phẳng hóa cây đặc trưng có ràng buộc số Rõ ràng, phẳng hóa cây là hoạt động quan trọng nhất trong quá trình sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trưng Tuy nhiên, việc phẳng... SINH CA KIỂM THỬ THEO CẶP CHO MÔ HÌNH ĐẶC TRƯNG CÓ RÀNG BUỘC SỐ” Tổng quan về vấn đề nghiên cứu - Các nghiên cứu trước đây:  Sinh ca kiểm thử theo cặp  Mô hình đặc trưng có ràng buộc số - Vấn đề nghiên cứu hiện tại:  Kết hợp sinh ca kiểm thử theo cặp và mô hình đặc trưng có ràng buộc số Mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu kỹ thuật sinh. .. và 70% cho các dịch vụ) [http://www.pairwise.org] Để có có cái nhìn rõ hơn về hiệu quả của kỹ thuật kiểm thử theo cặp ta có thể nhìn vào biểu đồ sau: Hình 1.2 So sánh số ca kiểm thử giữa kiểm thử đầy đủ và kiểm thử theo cặp Rõ ràng, số ca kiểm thử được sinh ra bởi kỹ thuật kiểm thử theo cặp ít hơn rất nhiều so với kiểm thử tất cả các trường hợp Như vậy, kiểm thử theo cặp là kỹ thuật có thể giúp... quả để sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trưng c, Đánh giá Rõ ràng, việc sinh ca kiểm thử cho cây đặc trưng với ràng buộc logic đã làm giảm đáng kể số lượng ca kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và công sức kiểm thử Tuy nhiên, đối với bài toán có số ràng buộc càng lớn thì thời gian thực hiện càng lâu Đối với các ràng buộc số phức tạp thì không thể biểu diễn được dẫn đến một số đầu vào ca kiểm thử bị... mô hình đặc trưng đã phẳng hóa sinh ra đầu vào cho tool PICT (Pairwise Independent Combinatorial Testing tool) Bước 3 Dùng tool PICT để sinh ra ca kiểm thử Bước 4 Chuyển ca kiểm thử được sinh bằng tool PICT thành ca kiểm thử thực tế Sơ đồ sau biểu diễn quá trình sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trưng: Cây đặc trưng Phẳng hóa cây đặc trưng Cây mộtCây mứcmột mức Sinh đầu vào cho tool PICT Mô hình. .. Sinh ca kiểm thử theo cặp” và mô hình đặc trưng có ràng buộc số Sau đó sẽ nghiên cứu và đưa ra phương án thu nhỏ số ca kiểm thử 1 cách hiệu quả cho mô hình đặc trưng có ràng buộc số dựa trên kỹ thuật kiểm thử theo cặp Cấu trúc luận văn Nội dung của luận văn được trình bày trong ba phần chính như sau: 1 Phần mở đầu 2 Phần nội dung: bao gồm ba chương Chương 1: Sinh ca kiểm thử dựa trên cây đặc. .. thử theo cặp: Kiểm thử theo cặp là phương pháp luận văn áp dụng để sinh ca kiểm thử cho cây đặc trưng Kỹ thuật kiểm thử theo cặp sẽ trình bày chi tiết ở phần 1.2.2 sau đây Kỹ thuật kiểm thử theo cặp Kiểm thử theo cặp (pairwise testing) là một trong những phương pháp kiểm thử hộp đen, kỹ thuật kiểm thử theo cặp dựa trên một thực tế là lỗi phầm mềm thường gây ra bởi sự kết hợp của hai tham số Kiểm. .. trong một ca kiểm thử Ràng buôc cần (“a req b”) là quan hệ có hương giữa hai nút trong một cây logic, nếu a xuất hiện trong một ca kiểm thử thì b cũng cần xuất hiện trong ca kiểm thử đó b, Sinh ca kiểm thử theo cặp cho cây đặc trưng Kiểm thử theo cặp chỉ tạo các ca kiểm thử phủ hết các cặp giá trị của 2 tham số thay vì các bộ giá trị của tất cả các tham số Chính vì vậy mà kiểm thử theo cặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số, Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số, Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay