Giáo trình vi sinh vật 10.2

19 464 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2012, 08:38

vi sinh vật (microorganisms) là những sinh vật nhỏ bé đến mức chỉ có thể thấy được chúng dưới kính hiển vi quang học hay kính hiển vi điện tử. . →→superoxide dismutase→→ O2 + H 2O 2H2O2→→catalase→→ 2H 2O + O 2 H2O2 + NADH + H+→→peroxidase→→ 2H2O + NAD + Vi sinh vật kỵ khí chịu oxygen có thể thiếu. sự sinh trưởng của vi sinh vật giúp ích rất nhiều cho vi c khống chế vi sinh vật cũng như đối với vi c nghiên cứu sự phân bố sinh thái của vi sinh vật.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vi sinh vật 10.2, Giáo trình vi sinh vật 10.2, Giáo trình vi sinh vật 10.2, Hoạt tính của nước và dung chất, Áp suất Pressure Các nhân tố của môi trường làm hạn chế sự sinh trưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn