Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ hà nội

73 616 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:35

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN NGỌC TUYẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HỮU LẬP HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Toàn điều trình bày luận văn cá nhân tham khảo tổng hợp từ nguồn tài liệu khác nhau.Tất tài liệu tham khảo, tổng hợp rõ nguồn gốc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Nếu có sai, xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tuyến ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo công tác Học viện Công nghệ Bưu Viễn Thông, đặc biệt giảng viên, cán Khoa Quốc tế Đào tạo sau đại học giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Lê Hữu Lập định hướng cho việc lựa chọn đề tài trực tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy (cô) Hội đồng khoa học đóng góp ý kiến, lời khuyên chân thành cho luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cán phòng Đào tạo - Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội tạo điều kiện cho thời gian để hoàn thành khóa học đề tài luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, anh em bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ việc thu thập thông tin, tài liệu trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tuyến iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viivii MỞ ĐẦU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1.Khái niệm định 1.1.1 Phân loại định: 1.1.2 Các giai đoạn trình định 1.2 Hệ hỗ trợ định 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Năng lực hệ hỗ trợ định 1.2.3 Các thành phần hệ hỗ trợ định 1.2.4 Các ứng dụng DSS 15 1.2.5 Thuận lợi DSS 16 Kết luận chương 1: 17 CHƯƠNG : KHO DỮ LIỆU CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 18 2.1 Tổng quan kho liệu 18 2.1.1 Định nghĩa 18 2.1.2 Đặc điểm liệu kho liệu 20 2.1.3 Phân loại kho liệu 22 2.1.4 Sử dụng kho liệu 22 2.2.Thiết kế sở liệu kho liệu 24 2.2.1 Các bước tiến hành trước xây dựng kho liệu: 24 iv 2.2.2 Các lược đồ thường dùng để thiết kế kho liệu 25 2.3.Các thành phần kho liệu 28 2.3.1 Siêu liệu (Meta Data) 28 2.3.2 Các nguồn liệu 29 2.2.3 Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) 30 2.3.4 Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) 32 2.3.5 So sánh OLAP với OLTP 38 2.3.6 Cơ sở liệu kho liệu 39 2.3.7 Kho liệu chủ đề 39 2.4 Kho liệu hệ hỗ trợ định 39 2.4.1 Tiếp cận đa chiều 39 2.4.2 Các định nghĩa đa chiều 39 Kết luận chương 44 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG TCSP MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ HÀ NỘI 45 3.1 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ HN 45 3.1.1 Giới thiệu trường trạng ứng dụng CNTT trường 45 3.1.2 Khảo sát nhu cầu ứng dụng CNTT Nhà trường 48 3.1.3 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo -Nhà trẻ HN 49 3.2 Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định Trường TCSP Mẫu giáo-Nhà trẻ HN 52 3.2.1 Xác định yêu cầu toán 52 3.2.2 Xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội 54 Kết luận chương 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt DWH Tiếng Anh Tiếng Việt Data WareHouse Kho liệu DM Data Mart Dữ liệu chủ đề DSS Decision Support System Hệ hỗ trợ định EDP Electronic Data Processing Hệ xử lý liệu điện tử OLTP Online Transaction Processing Xử lý giao dịch trực tuyến OLAP On Line Analysis Processing Xử lý phân tích trực tuyến MBMS Model Base Management System Hệ quản trị CSDL mô hình vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Tiến trình phát triển chức DSS Bảng 1.2 So sánh DSS EDP Bảng 1.3 Ứng dụng Hệ chuyên gia 15 Bảng 1.4 Các thuận lợi hệ DSS 15 Bảng 1.5 Các ưu điểm DSS 16 Bảng 2.1 So sánh tổng hợp ba mô hình lưu trữ hỗ trợ OLAP 37 Bảng 3.1 Tình hình đội ngũ cán giáo viên trường 47 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang Hình 1.1 Các giai đoạn trình định Hình 1.2 Năng lực hệ hỗ trợ định Hình 1.3 Các thành phần Hệ hỗ trợ định 11 Hình 1.4 Ví dụ quản lý liệu 12 Hình 1.5 Quản lý mô hình 13 Hình 1.6 Quản lý giao diện người dùng 14 Hình 2.1 Mô hình kho liệu 19 Hình 2.2 Tính không thay đổi liệu Data Warehouse 20 Hình 2.3 Lược đồ hình 27 Hình 2.4 Lược đồ hình tuyết 28 Hình 2.5 Kiến trúc dịch vụ OLAP 33 Hình 2.6 Mô hình liệu MOLAP 35 Hình 2.7 Mô hình liệu ROLAP 36 Hình 2.8 Mô hình liệu HOLAP 37 Hình 2.9 Mô chiều khối Đào tạo 40 Hình 2.10 Kho liệu hệ thống OLAP 43 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ HN 46 Hình 3.2 Biểu đồ liệu trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên 47 Hình 3.3 Kiến trúc luồng liệu kho liệu trường TCSP 50 Hình 3.4 Kiến trúc hệ thống kho liệu 50 Hình 3.5 Sơ đồ hình kho liệu chủ đề nhân 51 Hình 3.6 Sơ đồ hình kho liệu chủ đề Đào tạo 52 Hình 3.7 Sơ đồ phân cấp chiều GIAOVIEN 54 Hình 3.8 Sơ đồ phân cấp chiều NAM 54 Hình 3.9 Sơ đồ phân cấp chiều HỌC LỰC 55 Hình 3.10 Giao diện chức nhập File điểm cho môn học 56 Hình 3.11 Giao diện thống kê tỉ lệ xếp loại học sinh theo môn học 57 Hình 3.12 Giao diện thống kê danh sách học sinh học bổng 58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ việc điều hành, quản lý công việc phần mềm máy tính thông qua mạng Internet trở nên phổ biến quan, trường học Hầu quan, tổ chức, đoàn thể cần có hệ thống thông tin cho đơn vị trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội nơi tác giả công tác Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đào tạo chủ yếu chuyên ngành học Sư phạm mầm non theo nhiều hình thức: Chính quy ngân sách, quy văn 2, quy - tự hạch toán Số lượng sinh viên so với khối trung cấp lớn, khóa nhà trường có khoảng 1500- 2000 học sinh Nhà trường có khoảng 70 cán giáo viên, chuyên viên, nhân viên hàng năm có nhiều biến động (người hưu, người tuyển mới, người thuyên chuyển…) Mặc dù trường thành lập 55 năm tự hào đơn vị “Máy cái” lĩnh vực đào tạo giáo viên Mầm non, hệ thống thông tin quản lý “thô sơ”, chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế trường Ví dụ : Việc quản lý cán học sinh trường dừng lại việc lưu trữ hồ sơ dạng cứng kèm file văn đơn lẻ máy tính , việc tuyển sinh dừng lại hình thức trực tiếp nhận hồ sơ trường(chưa có chức tuyển sinh trực tuyến), việc quản lý điểm học lại, thi lại học sinh trường dùng bảng tính Excel Gây nhiều hạn chế việc thống kê, lập báo cáo cần thiết Mà nay, số nhiệm vụ Trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ - Hà Nội đặt phải nâng cấp trường lên thành trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo- Nhà trẻ HN, hàng năm phải tuyển sinh đủ tiêu mà Sở giáo dục Bộ giáo dục Đào tạo giao cho Với thực trạng ngày đông trường có mã ngành Mầm non mở ra, trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ giường đứng trước khó khăn thách thức lớn, cần phải có phương án thay đổi, phát triển kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ nêu Thiết nghĩ, việc nên làm 50 Nhân PKH Đào tạo Stage ETL Ứng dụng KTDL Các tổ CM Stage DDS ETL Kho liệu PTV Quản lý học sinh Khác Nhập trực tiếp liệu vào kho Ứng dụng khai thác liệu Hình 3.3 Kiến trúc luồng liệu kho liệu trường TCSP Cơ sở liệu tạm (stage) nơi lưu trữ tạm thời liệu trích từ hệ thống nguồn, trước thực bước Một stage cần thiết trường hợp việc chuyển đổi phức tạp, liệu nguồn lớn, để giảm tối đa thời gian trích liệu từ hệ thống nguồn Stage ETL nhận liệu từ CSDL quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài vụ nguồn liệu khác nạp Stage; DDS ETL nhận liệu từ Stage nạp Kho liệu trường TCSP Mẫu giáo _ Nhà trẻ Các ứng dụng khai thác liệu từ DDS Một gói ETL bao gồm nhiều tiến trình, tiến trình ETL phần gói ETL nhận liệu từ nhiều nguồn liệu nạp bảng đích.[10] b)Kiến trúc hệ thống Hình 3.4: Kiến trúc hệ thống kho liệu 51 c) Đặc tả cấu trúc kho liệu * Kho liệu chủ đề Nhân Căn vào hệ thống học viên chọn sơ đồ hình để xây dựng kho liệu chủ đề nhân : ĐƠN VỊ THÔNG TIN GV ID_DONVI ID_GIAOVIEN TEN_DV DIACHI SODIENTHOAI HOVATEN EMAIL THONGTINLIENHE GIOITHIEU CreatedDate ModifiedDate NGAYSINH NOISINH NGUYENQUAN DIENTHOAI EMAIL ID_DONVI ID_CHUCDANH ID_HOCHAM ID_HOCVI HINH-ANH NGOAINGU ID_DIACHI CreatedDate ModifiedDate HỌC HÀM ID_HOCHAM IDGIAOVIEN IDDANHHIEU NAMPHONG QUOCGIA GHICHU CreatedDate ModifiedDate HỌC VỊ ID_HOCVI IDGIAOVIEN IDTRINHDO CHUYENNGANH COSODT NUOCDT NAMTN CreatedDate ModifiedDate Hình 3.5 Sơ đồ hình kho liệu chủ đề nhân 52 * Kho liệu chủ đề đào tạo Kho liệu chủ đề đào tạo có từ chương trình quản lý đào tạo, liệu kho thường phát sinh lớn, sinh viên thực đăng ký thi lại,học lại giáo viên môn nhập điểm MONHOC ID_MON TENMON SOTINCHI CreatedDate ModifiedDate GIAOVIEN ID_GIAOVIEN TENGIAOVIEN CreatedDate ModifiedDate SINHVIEN ID_SINHVIEN Hoten Gioitinh Ngaysinh NoiSinh QueQuan DiaChi DoiTuong MaNganh CreatedDate ModifiedDate Hình 3.6: Sơ đồ hình kho liệu chủ đề Đào tạo Trên sở khảo sát nguồn liệu trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, học viên tiến hành xây dựng kho liệu cách xây dựng kho liệu theo hướng chủ đề Nhân sự, Đào tạo sau xây dựng xong, kho liệu kết nối tích hợp lại với tạo thành kho liệu dùng chung trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội 3.2 Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định Trường TCSP Mẫu giáo-Nhà trẻ HN 3.2.1 Xác định yêu cầu toán a Đặt vấn đề Từ trước tới nay, thực việc lên kế hoạch cho học kỳ, quản lý học tập giảng dạy nhà trường thường thông tin rời rạc dựa vào kế hoạch cũ, nên việc lập kế hoạch kỳ quản lý đào tạo, quản lý nhân gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều công sức phận quản lý mà không mang lại hiệu cao, nhà trường có 53 cải tiến quy trình đào tạo cách thức lập kế hoạch Đối với vấn đề Tuyển sinh, từ trước đến nhà trường dừng lại việc học sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp, sau phận tuyển sinh nhập hồ sơ cuối đợt nhận hồ sơ lên phương án xét tuyển cho phù hợp Điều khiến phận tuyển sinh trường gặp nhiều khó khăn Đối với vấn đề bình xét học bổng cho học sinh, cán phụ trách mảng tốn nhiều thời gian gặp nhiều khó khăn đưa rađược danh sách học sinh nhận học bổng Đối với việc thống kê học lực học sinh toàn khóa hàng năm, phận quản lý điểm phải tổng hợp từ lớp, sau kết toàn khóa để báo cáo … Nói chung công việc liên quan đến quản lý Đào tạo nhân trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội nhiều thời gian, công sức chưa khoa học b Các yêu cầu đặt Từ khó khăn mà nhà trường gặp phải ta rút mục tiêu hệ thống phải hỗ trợ để trả lời câu hỏi sau: -Chiến lược mục tiêu phấn đấu Nhà trường năm tới ? - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ giáo viên năm tới nào? -Tình hình tiềm Tổ chuyên môn, cho môn học năm tới nào? - Làm để đưa phương án tuyển sinh nhanh nhất, hiệu mà đảm bảo độ xác cao -Th ốn g kê t ình hình chất lượng học tập học sinh qua mốc thời gian để có kế hoạch điều chỉnh hợp lí năm học định hướng cho việc giáo dục năm học tới nên nào? Trên sở kết câu trả lời này,hệ thống cho phép 54 rút nhận định quan trọng, để cuối đến định Lãnh đạo Nhà trường 3.2.2.Xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội 3.2.2.1 Xác định yêu cầu hệ thống hỗ trợ định Hệ thống hỗ trợ định phải dễ dàng cho người sử dụng, không cần thiết người sử dụng phải người hiểu biết nhiều máy tính Có thể ứng dụng để hỗ trợ định phạm vi rộng toán, nhiều lĩnh vực liệu có khuynh hướng đa chiều - Hệ thống phải hỗ trợ đưa phương án tuyển sinh nhanh nhất, hiệu mà đảm bảo độ xác cao Cụ thể, để hỗ trợ cho việc tuyển sinh, hệ thống phải cho phép lãnh đạo truy cập thông tin điểm chuẩn vài năm trước đó, cân kết tuyển sinh năm , từ rút định lấy điểm chuẩn trúng tuyển cho năm Ví dụ: Nhà trường cần lấy 300 tiêu quy, ta cần nhập vào ô 300 - Hệ thống phải hỗ trợ việc th ốn g k ê tình hình chất lượng học tập học sinh qua mốc thời gian 3.2.2.2 Các chức hệ thống hỗ trợ định - Chức tạo lập sở liệu đa chiều - Chức phân tích hiển thị liệu 3.2.2.3 Mô hình OLAP cho toán định - Xác định khối liệu chung - Xác định khối Nhân - Xác định khối Đào tạo 55 Sau sơ đồ phân cấp theo chiều: GIÁO VIÊN , NĂM HỌC LỰC TCSP Mẫu giáo Nhà trường Tổ chuyên môn Giáo viên Các tổ CM Giáo viên Hình 3.7: Sơ đồ phân cấp chiều GIÁO VIÊN Các năm 2015 2016 2017 Hình 3.8 : Sơ đồ phân cấp chiều NĂM Học lực Giỏi Khá TBK Hình 3.9 : Sơ đồ phân cấp chiều HỌC LỰC 3.2.2.4 Cài đặt, thử nghiệm đánh giá kết a) Môi trường phát triển ứng dụng: Ứng dụng phát triển môi trường Webbase, dựa nhu cầu thực tế phát sinh nhà trường b) Giới thiệu số chức hệ thống: - Chức Nhập điểm: Chức cho phép cán quản lý điểm nhập điểm vào kho liệu để sau xử lý 56 - Chức Nhập điểm: Chức cho phép cán quản lý điểm nhập điểm vào kho liệu để sau xử lý Hình 3.10: Giao diện chức nhập File điểm cho môn học 57 Hình 3.11 : Giao diện thống kê tỉ lệ xếp loại học sinh theo môn học - Chức thống kê điểm: Chức cho phép cán quản lý tra cứu điểm , thống kê xếp loại tỉ lệ học sinh Giỏi, Khá, Trung bình theo môn học, để từ hỗ trợ cho việc lập báo cáo kết môn học kỳ 58 - Chức tra cứu học bổng: Chức cho phép cán quản lý thống kê danh sách học sinh đạt học bổng dựa tiêu chí điểm tổng kết môn học đạt mức (Nhập vào ô điểm học bổng) Hình 3.12: Giao diện thống kê danh sách học sinh học bổng 59 - Chức hỗ trợ tuyển sinh: Chức hỗ trợ cho việc lên phương án chọn điểm chuẩn trúng tuyển Khi nhập số lượng học sinh cần lấy hệ thống thông báo điểm chuẩn dự kiến - Ngoài hệ thống cho phép nhà quản lý trích xuất thông tin sau đây: + Đối tượng trúng tuyển theo khu vực tuyển sinh, theo địa phương, qua nhà trường có sách quảng bá tuyển sinh cho năm Đây công việc quan trọng việc thu hút nguồn tuyển Quảng bá tuyển sinh tới địa mà nhà trường chưa có học sinh học tập trường + Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng sách ưu tiên sao, để nhà trường thực tốt việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh trình học tập trường + Có thông tin đầy đủ kết quả, chất lượng tuyển sinh hàng năm ( điểm chuẩn đầu vào, mức điểm môn Văn Toán điểm tốt nghiệp THPT) giúp nhà trường có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 60 Hình 3.13 : Giao diện dự kiến điểm chuẩn thống kê số lượng, danh sách trúng tuyển 60 Kết luận chương Trong chương học viên xây dựng hệ thống mô hình đề xuất dùng thử nghiệm phòng Đào tạo trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội với số chức như: Hỗ trợ lên phương án Tuyển sinh, hỗ trợ thống kê xếp loại học tập môn, hỗ trợ quản lý điểm đưa danh sách học sinh đạt học bổng khắc phục số tồn trước đó, tiết kiệm thời gian cho cán quản lý đào tạo Những thông tin từ hệ hỗ trợ giúp nhà trường (các phòng ban chức lãnh đạo nhà trường) định vấn đề sau đây: - Bố trí số phụ đạo giảng viên cho học sinh yếu (Môn học, số tiết, danh sách học sinh) - Phân tích thành phần học sinh theo địa phương sau tuyển sinh, để có kế hoạch quảng bá công tác tuyển sinh nhà trường năm - Từ quy mô học sinh, chương trình đào tạo, cho phép nhà trường lập kế hoạch nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ giáo viên tuyển mới, giáo viên thay người nghỉ chế độ Đảm bảo kế hoach giảng dạy chất lượng đào tạo nhà trường Do thời gian trình độ có hạn, học viên chưa cài đặt chức quản lý Nhân Học viên mong thầy cô góp ý, chỉnh sửa cho luận văn để tương lai, có điều kiện thời gian học viên tiếp tục phát triển đề tài luận văn, nâng cấp thành hệ thống khả dụng 61 KẾT LUẬN Thông qua việc thực đề tài luận văn, học viên hiểu sâu sắc hệ trợ giúp đinh, cách xây dựng kho liệu, xử lý phân tích trực tuyến… Đồng thời có hội xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định để sau tiếp tục phát triển thành hệ thống trợ giúp định dùng rộng rãi trường TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà trường theo hướng đại, tiến kịp với xu phát triển ngành giáo dục Việt Nam nói riêng giới nói chung Việc nghiên cứu Xây dựng Hệ hỗ trợ định đề tài mẻ, học viên nhận thấy đề tài có tính thực tiễn ứng dụng cao, đặc biệt bối cảnh quan nơi học viên công tác cần có hệ thống Trên thực tế có nhiều đề tài nghiên cứu nỗ lực áp dụng thực tế trở thành phận quan trọng hệ thống thông tin đại Tuy nhiên áp dụng mức sơ khai chưa có chuẩn thống Trong khuôn khổ luận văn em tìm hiểu cách tổng quan Hệ trợ giúp định, phân tích trạng công tác quản lí đảo tạo sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ HN Kết đạt được: Sau thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn, học viên thực mục tiêu đề đề cương :  Xây dựng kho liệu cho đơn vị công tác đáp ứng số nhu cầu toán định;  Xây dựng thử nghiệm hệ hỗ trợ định, áp dụng cho toán quản lí đào tạo trường TCSP Mẫu giáo nhà trẻ HN với số chức năng: Nhập hồ sơ, nhập điểm môn học, Hỗ trợ lên phương án đưa điểm trúng tuyển tuyển sinh, thống kê tỉ lệ % học lực toàn khóa theo môn học, thống kê danh sách sinh viên học bổng theo kỳ….) Hệ thống xây dựng bước đầu đem lại thuận lợi công tác quản lý đào tạo điều hành số công việc nhà trường Ngoài ra, góp 62 phần vào trình đ ẩy mạnh tin học hoá công tác quản lý hành chính, tăng tính hợp lý, chuyên nghiệp trình làm việc trường Phạm vi áp dụng: Mặc dù phạm vi áp dụng Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo – nhà trẻ HN đề tài ứng dụng vào khối trường THPT Trung cấp chuyên nghiệp, quan Nhà nước công ty doanh nghiệp vừa nhỏ khác Hướng phát triển: Hệ thống xây dựng bước đầu chủ yếu để phục vụ cho việc hỗ trợ quản lý đào tạo trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ HN nên hạn chế phạm vi áp dụng Trong thời gian tới, học viên tiến hành hoàn thiện chức hệ thống tiếp tục phát triển đề tài theo hướng phát triển sau: - Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng kho liệu dùng chung toàn trường - Cài đặt bổ sung chức quản lý nhân sự, quản lý hành - Mở rộng thêm chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh từ xa, không cần đến tận trường nộp hồ sơ 63 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Hà Thị Thu Hiền (2013), Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Thái Nguyên [2] Nguyễn Thị Thu Hiền (2011), Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội [3] Trần Đình Quế (2014), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, NXB GD [4] Nguyễn Thế Quyền (2011), Giới thiệu kiến trúc khối OLAP, Tạp chí CNTT&TT [5] Nguyễn Năng Hùng Vân (2011), Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Đà Nẵng Tài liệu tiếng Anh: [6] MACIASZEK, L.A(2001), Requirements Analysis and System Design Developing Information Systems with UML, Addison Wesley [7] Grady Booch, Jame Rumbaugh and Ivar Jacobson(1999),The Unified Modeling Language User Guide, Addion – Wesley Tài liệu trang Web: [8] http://www.idoc.vn/tai-lieu/he-ho-tro-ra-quyet-dinh.html[Truy cập: 10/08/2015] [9] http://bis.net.vn › BIS › Cơ sở liệu › Kho liệu Tổng quan kho liệu [Truy cập: 15/08/2015] [10] http://vi.wikipedia.org/wiki/Kho_dữ_liệu [Truy cập: 10/09/2015] [11] http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-xay-dung-kho-chua-du-lieu-7807 [Truy cập: 10/09/2015] [12] http://www.ebook.edu.vn/?page=1.22&view=16518, Hỗ trợ định DSS [Truy cập: 10/10/2015] [13]https://www.google.com.vn/search?q=olap+structure&biw=1366&bih=643&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjxuLrm1ovOAhXGnJQKH bTcCWsQ_AUIBigB [Truy cập: 17/10/2015] [14] http:// www.dtvc.edu.vn/nguoidung/tvhao [Truy cập: 10/09/2015] [...]... tạo thành hệ thống ứng dụng trong toàn trường Nội dung của luận văn Kết quả của luận văn được trình bày trong ba chương chính với các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về Hệ hỗ trợ ra quyết định Chương này tác giả trình bày các khái niệm về quyết định, hệ hỗ trợ ra quyết định, năng lực của hệ hỗ trợ ra quyết định, các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định và các ứng dụng của hệ hỗ trợ ra quyết định. .. 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH Nội dung của chương này trình bày những khái niệm cơ bản nhất về hệ hỗ trợ quyết định, bao gồm: Các khái niệm về quyết định, đặc điểm, năng lực của hệ hỗ trợ ra quyết định, các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định và các ứng dụng của hệ hỗ trợ ra quyết định 1.1.Khái niệm về quyết định Quyết định là một lựa chọn về “đường lối hành động” (Simon 1960;... phải tin học hóa hệ thống quản lý trong nhà trường, tạo các công cụ hỗ trợ ra quyết định một cách chuyên nghiệp…thông qua kho dữ liệu quản lý và cổng thông tin điện tử của trường Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáoNhà trẻ Hà Nội để làm đề tài luận văn của mình với mục đích giải quyết phần nào... để phân tích.[5] 1.2 Hệ hỗ trợ ra quyết định 1.2.1 Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa ra khái niệm đầu tiên về Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) Ông định nghĩa DSS là “ Hệ 6 tương tác dựa trên máy tính nhằm giúp những người ra quyết định tận dụng dữ liệu và mô hình để giải quyết những vấn đề không có tính cấu trúc” Hệ hỗ trợ ra quyết định là các hệ dựa trên máy tính,... một quá trình thích nghi về nghiên cứu và tiến hóa Vì vậy , DSS là sản phẩm của quá trình phát triển ở đó người dùng hệ thống, người xây dựng hệ thống và bản thân hệ thống có khả năng ảnh hưởng lên nhau gây ra một tiến hóa và khuôn mẫu sử dụng 8 1.2.2 Năng lực của hệ hỗ trợ ra quyết định Năng lực của hệ hỗ trợ ra quyết định thể hiện ở hình 1.2 Tích hợp và kết nối Cho các nhà quản lý Bài toán nửa phi... là dữ liệu được lấy ra từ kho dữ liệu sau đó được chuyển thành mô hình đa chiều và được lưu trữ trong một kho dữ liệu đa chiều 3 Nghiên cứu hiện trạng và nhu cầu phát triển hệ thống trợ giúp ra quyết định có liên quan đến các hoạt động của trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội Xây dựng các chức năng của hệ thống dựa trên các bài toán quản lý cụ thể, thử nghiệm chức năng của của hệ thống, đánh giá kết... nay Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cụ thể của đề tài là : Nghiên cứu xây dựng một kho dữ liệu tri thức có chiều sâu, phù hợp để trợ giúp cho các cấp quản lý nắm được các thông tin quan trọng của nhà trường diễn ra trong năm học và dự báo trong những năm kế tiếp để xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức cơ sở dữ liệu và xây dựng những cơ chế phân tích dữ liệu để hỗ trợ lãnh đạo nhà trường và các... đưa ra quyết định Một quyết định nhanh, chính xác sẽ mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ đối với cá nhân mà còn đến cả tập thể 1.1.1 Phân loại quyết định: Có thể chia ra bốn loại quyết định như sau:  Quyết định có cấu trúc (Structured Decision): Các quyết định mà người ra quyết định biết chắc chắn đúng  Quyết định không có cấu trúc (NonStructured Decision): Các quyết định mà người ra quyết định. .. định như : Các giai đoạn của quá trình ra quyết định, năng lực của Hệ hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng của DSS và các thuận lợi của DSS Tác giả đã tập trung phân tích rõ 4 thành phần chính của hệ hỗ trợ ra quyết định: Thành phần quản lý dữ liệu, thành phần quản lý mô hình, thành phần quản lý dựa vào kiến thức và thành phần quản lý giao diện người dùng Với mỗi thành phần đều có sơ đồ mô phỏng cụ thể,... của hệ hỗ trợ ra quyết định Chương này tác giả trình bày tổng quan về kho dữ liệu, phân loại kho dữ liệu, thiết kế CSDL cho kho dữ liệu, các thành phần của kho dữ liệu Đặc biệt trong chương này tác giả đi sâu nghiên cứu chức năng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) và chức năng xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) của kho dữ liệu Chương 3: Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ ra quyết định trường TCSP Mẫu giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ hà nội, Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ hà nội, Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay