Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội

25 613 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:35

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà NộiNghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I 11 TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 11 1.1 Khái niệm định 11 1.1.1 Phân loại định 11 1.1.2 Các giai đoạn trình định 11 1.2 Cấu trúc hệ hỗ trợ định 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Năng lực hệ hỗ trợ định 12 1.2.3 Các thành phần hệ hỗ trợ định 12 1.2.4 Các ứng dụng DSS 12 1.2.5 Thuận lợi DSS 13 CHƯƠNG II 16 KHO DỮ LIỆU CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 16 2.1 Tổng quan kho liệu 16 2.1.1 Định nghĩa 16 2.1.2 Đặc điểm liệu kho liệu 16 2.1.3 Phân loại kho liệu 16 2.1.4.Sử dụng kho liệu 16 2.2.Thiết kế sở liệu kho liệu 16 2.2.1 Các bước tiến hành trước xây dựng kho liệu: 16 2.2.2 Các lược đồ thường dùng để thiết kế kho liệu 17 2.3.Các thành phần kho liệu 17 2.3.1 Siêu liệu (Meta Data) 17 2.3.2 Các nguồn liệu 17 2.3.3 Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) 17 2.3.4 Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) 17 2.3.5 So sánh OLAP với OLTP 18 2.3.6.Cơ sở liệu kho liệu 18 2.3.7 Kho liệu chủ đề 18 2.4 Kho liệu hệ hỗ trợ định 18 2.4.1 Tiếp cận đa chiều 18 2.4.2 Các định nghĩa đa chiều 18 Kết luận chương II 19 CHƯƠNG III - XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRƯỜNG TCSP MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ HN 20 3.1 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ HN 20 3.1.1 Giới thiệu trường trạng ứng dụng CNTT trường 20 3.1.2 Khảo sát nhu cầu ứng dụng CNTT Nhà trường 20 3.1.3 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo -Nhà trẻ HN 20 3.2 Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định Trường TCSP Mẫu giáo-Nhà trẻ HN 21 3.2.1 Xác định yêu cầu toán 21 3.2.2.Xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội 21 Kết luận chương III 22 III KẾT LUẬN 23 MỞ ĐẦU Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ việc điều hành, quản lý công việc phần mềm máy tính thông qua mạng Internet trở nên phổ biến quan, trường học Hầu quan, tổ chức, đoàn thể cần có hệ thống thông tin cho đơn vị trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội nơi tác giả công tác Mặc dù trường thành lập 55 năm tự hào đơn vị “Máy cái” lĩnh vực đào tạo giáo viên Mầm non, hệ thống thông tin quản lý “thô sơ”, chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế trường Ví dụ : Việc quản lý cán học sinh trường dừng lại việc lưu trữ hồ sơ dạng “bản cứng” file đơn lẻ máy tính, việc tuyển sinh dừng lại hình thức trực tiếp nhận hồ sơ trường (chưa có chức tuyển sinh trực tuyến), việc quản lý điểm học lại, thi lại học sinh trường dùng bảng tính Excel Gây nhiều hạn chế việc định công tác quản lý phát triển trường Mà nay, số nhiệm vụ Trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ - Hà Nội đặt phải nâng cấp trường lên thành trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo- Nhà trẻ HN, hàng năm phải tuyển sinh đủ tiêu mà Sở giáo dục Bộ giáo dục Đào tạo giao cho Với thực trạng ngày đông trường có mã ngành Mầm non mở ra, trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ giường đứng trước khó khăn thách thức lớn, cần phải có phương án thay đổi, phát triển kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ nêu Thiết nghĩ, việc nên làm phải Tin học hóa hệ thống quản lý nhà trường, tạo công cụ hỗ trợ định cách chuyên nghiệp… thông qua kho liệu quản lý cổng thông tin điện tử trường Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội” học viên lựa chọn làm đề tài luận văn với mục đích giải phần nhu cầu ứng dụng CNTT nhà trường, nhằm tối ưu hóa công tác điều hành quản lý hoạt động nhà trường, giúp cho nhà trường ngày lên, tiến kịp với thời đại “thông tin bùng nổ” Lý chọn đề tài Trong năm qua, thị trường Việt Nam có nhiều phần mềm xây dựng để ứng dụng bậc học từ mầm non đến đại học Đây hướng tạo nên chuyển biến rõ nét phương pháp dạy học Việt Nam Tuy nhiên, ứng dụng có tính đồng chưa cao chưa có hệ thống sở liệu dùng chung toàn đơn vị 6 Hơn nữa, thay đổi thông tin liên tục đòi hỏi nhà quản lý phải thường xuyên đưa định kịp thời, xác để đáp ứng xu phát triển mục tiêu cạnh tranh Người đứng đầu quan có nhiệm vụ định cần phải thu thập, tổng hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn khác định nhanh chóng phù hợp Điều dẫn đến việc phát triển hệ thống hỗ trợ định trở nên cần thiết Vì vậy, việc xây dựng hệ thống có khả hỗ trợ quản lý, điều hành, tổ chức liệu đa chiều phân tích liệu linh hoạt để trả lời truy vấn đa chiều cách dễ dàng, nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho việc định nhà quản lý nhu cầu tất yếu tổ chức Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu xin chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘI” để làm luận văn tốt nghiệp Với mục đích tổ chức sở liệu xây dựng số chế phân tích liệu để hỗ trợ lãnh đạo nhà trường định nhanh chóng, xác hợp lý Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ r a q u y ế t đ ị n h trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội” nhằm nghiên cứu tạo kho liệu tri thức có chiều sâu, thông minh để trợ giúp cho lãnh đạo dễ dàng nắm số thông tin quan trọng n h thông tin đầu năm học m ộ t v i năm để xây dựng kế hoạch năm học chiến lược phát triển năm Mục tiêu đề tài việc tổ chức sở liệu xây dựng chế phân tích liệu để hỗ trợ lãnh đạo nhà trường định nhanh chóng, xác đồng nhiệm vụ trọng điểm cho cấp quản lí trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội 2.2 Nhiệm vụ  Nghiên cứu Hệ hỗ trợ định Decision Support System (DSS)  Tìm hiểu qui trình lập kế hoạch năm học chiến lược phát triển trường.  Nghiên cứu xây dựng kho liệu tri thức có khả cập nhật truy xuất thông minh, có chiều sâu tri thức liên quan đến chủ đề thông tin cán giáo viên, học sinh, sở vật chất chương trình giáo dục cho khóa học trường TCSP Mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội - trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội  Xây dựng hệ thống có giao diện người dùng thân thiện cho phép cập nhật thường xuyên để làm giàu kho liệu  Đưa phương án tối ưu giúp lãnh đạo xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường TCSP MG - NT giai đoạn từ đến năm 2020 sở lý luận khoa học thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu  Nghiên cứu lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu công tác quản lí quy trình định năm học cấp quản lí trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội  Phương thức quản lý vận hành kho liệu tri thức  Các ngôn ngữ lập trình có liên quan 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Nghiên cứu cách biểu diễn lưu trữ tri thức  Nghiên cứu quy trình định lãnh đạo trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội  Nghiên cứu quản lý vận hành kho liệu tri thức Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết  Quy trình quản lí lập kế hoạch năm học  Tài liệu quy trình quản lí giáo dục lãnh đạo  Lý thuyết hệ hỗ trợ định  Nghiên cứu vấn đề kho liệu (Data WareHouse)  Bô công cụ lập trình DOT.NET 2008  Hệ quản trị sở liệu MySQL, SQL server 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm  Thu thập tài liệu  Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống tương tự triển khai  Phân tích thiết kế hệ thống chương trình  Xây dựng kho liệu phục vụ cho chương trình  Triển khai xây dựng chương trình  Kiểm thử, nhận xét đánh giá kết hệ thống Ý nghĩa đề tài 5.1.Ý nghĩa khoa học 5.2.Ý nghĩa thực tiễn Đặt tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội” 10 Bố cục luận văn Sau phần mở đầu giới thiệu nhu cầu cần thiết để thực đề tài, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, sở nghiên cứu kết mong muốn đạt Nội dung luận văn chia thành chương sau: Chương 1: Giới thiệu khái niệm hệ hỗ trợ định, lực hệ hỗ trợ định , thành phần cấu trúc ứng dụng hệ hỗ trợ định Chương 2: Trình bày tổng quan kho liệu, phân loại kho liệu,phương pháp xây dựng kho liệu trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội Đặc biệt chương tác giả sâu nghiên cứu chức xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) phân tích trực tuyến (OLAP) kho liệu Chương 3: Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội Web sau xây dựng kho liệu Cài đặt thử nghiệm với toán quản lý Đào tạo nhà trường Phần cuối luận văn kết luận, kết đạt luận văn hướng phát triển đề tài 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Khái niệm định Quyết định lựa chọn “đường lối hành động” (Simon 1960; Costello & Zalkind 1963; Churchman 1968), hay “chiến lược hành động” (Fishburn 1964) dẫn đến mục tiêu mong muốn (Churchman 1968) “Một trình lựa chọn có ý thức hai hay nhiều phương án để chọn phương án tạo kết mong muốn điều kiện ràng buộc biết” 1.1.1 Phân loại định Có thể chia bốn loại định sau:  Quyết định có cấu trúc (Structured Decision)  Quyết định cấu trúc (NonStructured Decision)  Quyết định đệ quy (Recurring Decision)  Quyết định không đệ quy (Nonrecurring decision) 1.1.2 Các giai đoạn trình định 1.2 Cấu trúc hệ hỗ trợ định 1.2.1 Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support System – DSS) Ông định nghĩa DSS “Hệ tương tác dựa máy tính nhằm giúp 12 người định tận dụng liệu mô hình để giải vấn đề tính cấu trúc” 1.2.2 Năng lực hệ hỗ trợ định 1.2.3 Các thành phần hệ hỗ trợ định Một hệ hỗ trợ định gồm có bốn thành phần sau đây: Quản lý liệu Quản lý mô hình Quản lý dựa vào kiến thức Quản lý giao diện người dùng 1.2.4 Các ứng dụng DSS Lĩnh vực Ứng dụng diện rộng Cấu hình (Configuration) Tập hợp thích đáng thành phần hệ thống theo cách riêng Chuẩn đoán Lập luận dựa chứng quan sát (Diagnosis) Truyền đạt Dạy học kiểu thông minh cho sinh viên (Instruction) hỏi (Why?), (How?) ( What if ?) giống hỏi người thầy giáo Giải thích Giải thích liệu thu nhận ( Interpretation) Kiểm tra (Monitoring) So sánh liệu thu lượm với liệu chuyên môn để đánh giá hiệu 13 Lập kế hoạch Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu ( Planing) Dự đoán Dự đoán hậu từ tình xảy (Prognosis) Chữa trị Chỉ định cách thụ lý vấn đề (Remedy) Điều khiển Điều khiển trình, đòi hỏi diễn giải, (Control) chuẩn đoán, kiểm tra, lập kế hoạch, dự đoán chữa trị 1.2.5 Thuận lợi DSS Các yếu tố đánh giá Số lượng phương án xem xét Kết sử dụng DSS Phân tích độ nhạy nhanh hiệu hơn, tăng số phương án xảy Đáp ứng nhanh yêu cầu đặt Nghiệp vụ Thấy quan hệ nghiệp vụ toàn hệ thống Các tình hệ thống Phân tích liệu Dễ hiệu chỉnh mô hình, dễ xem xét thay đổi Có thể thực phân tích phi quy Học tập hiểu biết Nhận diện tài nguyên chưa tận dụng, Truyền thống vạch tiếp cận Giải thích tính hợp lý cải thiện truyền thống 14 Kiểm soát Chi phí Tiêu chuẩn hóa thủ tục tính toán Giảm công việc hành chính, tiết kiệm chi phí hành Quyết định Khả làm việc Thời gian Nguồn tài nguyên Đưa định tốt Theo tổ, nhóm Tiết kiệm Sử dụng tài nguyên tốt 15 Kết luận chương 1: Trong chương tác giả nghiên cứu giới thiệu vấn đề Hệ hỗ trợ định : Các giai đoạn trình định, lực Hệ hỗ trợ định, ứng dụng DSS thuận lợi DSS Tác giả tập trung phân tích rõ thành phần hệ hỗ trợ định: Thành phần quản lý liệu, thành phần quản lý mô hình , thành phần quản lý dựa vào kiến thức thành phần quản lý giao diện người dùng Với thành phần có sơ đồ mô cụ thể, chi tiết để độc giả dễ hình dung Trong chương tiếp theo, luận văn trình bày Kho liệu hệ hỗ trợ định 16 CHƯƠNG KHO DỮ LIỆU CỦA HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 2.1 Tổng quan kho liệu 2.1.1 Định nghĩa Bill Inmon, người xem kiến trúc sư xây dựng kho liệu định nghĩa: “ Kho liệu DW tập hợp liệu hướng chủ đề, tích hợp, gắn với thời gian, không thay đổi nhằm hỗ trợ trình định người quản lý” 2.1.2 Đặc điểm liệu kho liệu - Hướng chủ đề - Tính ổn định - Được tích hợp - Gắn với thời gian 2.1.3.Phân loại kho liệu - Data Mart phụ thuộc - Data Mart độc lập 2.1.4.Sử dụng kho liệu a) Cách sử dụng truyền thống b) Phân tích trực tuyến OLAP c) Công nghệ khai phá liệu(Data Mining) 2.2.Thiết kế sở liệu kho liệu 2.2.1 Các bước tiến hành trước xây dựng kho liệu: a) Lập kế hoạch b) Phân tích yêu cầu hệ thống 17 2.2.2 Các lược đồ thường dùng để thiết kế kho liệu - Lược đồ hình (star schema) - Lược đồ hình tuyết - Lược đồ kết hợp 2.3.Các thành phần kho liệu 2.3.1 Siêu liệu (Meta Data) 2.3.2 Các nguồn liệu 2.3.3 Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) a) Những đặc điểm hệ thống OLTP b) Chuyển đổi liệu từ OLTP sang OLAP - Hợp liệu - Quét liệu - Tập hợp liệu - Sắp xếp liệu - Truy cập phân tích liệu 2.3.4 Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) a)Tổng quan OLAP b) Dịch vụ OLAP SQL server c) Các thành phần OLAP d) Các mô hình lưu trữ hỗ trợ OLAP 18 2.3.5 So sánh OLAP với OLTP 2.3.6.Cơ sở liệu kho liệu 2.3.7 Kho liệu chủ đề 2.4 Kho liệu hệ hỗ trợ định 2.4.1 Tiếp cận đa chiều 2.4.2 Các định nghĩa đa chiều a) Mô hình liệu đa chiều b) Kiến trúc Khối (Cube) OLAP c) Chiều (Dimension) d) Các đơn vị đo lường (Measures) e) Các phân hoạch (Partitions) 19 Kết luận chương Trong chương tác giả nghiên cứu giới thiệu vấn đề về: - Định nghĩa kho liệu, đặc điểm liệu kho liệu, phân loại kho liệu,các thành phần kho liệu,các phương pháp xây dựng kho liệu, bước thiết kế kho liệu, mô hình để thiết kế kho liệu Trình bày hệ thống giao dịch trực tuyến OLTP, hệ thống phân tích trực tuyến OLAP trình chuyển đổi liệu từ OLTP sang OLAP - 20 - CHƯƠNG - XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRƯỜNG TCSP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HN 3.1 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ HN 3.1.1 Giới thiệu trường trạng ứng dụng CNTT trường a) Sự hình thành phát triển trường b) Cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ HN c) Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trường 3.1.2 Khảo sát nhu cầu ứng dụng CNTT Nhà trường 3.1.3 Xây dựng kho liệu Trường TCSP Mẫu giáo -Nhà trẻ HN 3.1.3.1 Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật 3.1.3.2 Chuẩn bị liệu 3.1.3.3 Thiết kế Kho liệu trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ HN a) Kiến trúc luồng liệu b)Kiến trúc hệ thống c) Đặc tả cấu trúc kho liệu - 21 - 3.2 Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định Trường TCSP Mẫu giáo-Nhà trẻ HN 3.2.1 Xác định yêu cầu toán a) Đặt vấn đề b) Các yêu cầu đặt 3.2.2.Xây dựng hệ thống hỗ trợ định trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội 3.2.2.1 Xác định yêu cầu hệ thống hỗ trợ định 3.2.2.2 Các chức hệ thống hỗ trợ định 3.2.2.3 Mô hình OLAP cho toán định 3.2.2.4 Cài đặt, thử nghiệm đánh giá kết a) Môi trường phát triển ứng dụng b)Giới thiệu số chức hệ thống - 22 - Kết luận chương Trong chương học viên xây dựng hệ thống mô hình đề xuất dùng thử nghiệm phòng Đào tạo trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội với số chức như: Hỗ trợ lên phương án Tuyển sinh, hỗ trợ thống kê xếp loại học tập môn, hỗ trợ quản lý điểm đưa danh sách học sinh đạt học bổng khắc phục số tồn trước đó, tiết kiệm thời gian cho cán quản lý đào tạo Do thời gian trình độ có hạn, học viên chưa cài đặt chức quản lý Nhân Học viên mong thầy cô góp ý, chỉnh sửa cho luận văn để tương lai, có điều kiện thời gian học viên tiếp tục phát triển đề tài luận văn, nâng cấp thành hệ thống khả dụng III KẾT LUẬN - 23 - Thông qua việc thực đề tài luận văn, học viên hiểu sâu sắc hệ trợ giúp đinh, cách xây dựng kho liệu, xử lý phân tích trực tuyến… Đồng thời có hội xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ định để sau tiếp tục phát triển thành hệ thống trợ giúp định dùng rộng rãi trường TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà trường theo hướng đại, tiến kịp với xu phát triển ngành giáo dục Việt Nam nói riêng giới nói chung Việc nghiên cứu Xây dựng Hệ hỗ trợ định đề tài mẻ, học viên nhận thấy đề tài có tính thực tiễn ứng dụng cao, đặc biệt bối cảnh quan nơi học viên công tác cần có hệ thống Trên thực tế có nhiều đề tài nghiên cứu nỗ lực áp dụng thực tế trở thành phận quan trọng hệ thống thông tin đại Tuy nhiên áp dụng mức sơ khai chưa có chuẩn thống Trong khuôn khổ luận văn em tìm hiểu cách tổng quan Hệ trợ giúp định, phân tích trạng công tác quản lí đảo tạo sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ HN Kết đạt được: - 24 - Sau thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn, học viên thực mục tiêu đề đề cương :  Xây dựng kho liệu cho đơn vị công tác đáp ứng số nhu cầu toán định;  Xây dựng thử nghiệm hệ hỗ trợ định, áp dụng cho toán quản lí đào tạo trường TCSP Mẫu giáo nhà trẻ HN với số chức năng: Nhập hồ sơ, nhập điểm môn học, Hỗ trợ lên phương án đưa điểm trúng tuyển tuyển sinh, thống kê tỉ lệ % học lực toàn khóa theo môn học, thống kê danh sách sinh viên học bổng theo kỳ….) Hệ thống xây dựng bước đầu đem lại thuận lợi công tác quản lý đào tạo điều hành số công việc nhà trường Ngoài ra, góp phần vào trình đ ẩy mạnh tin học hoá công tác quản lý hành chính, tăng tính hợp lý, chuyên nghiệp trình làm việc trường Phạm vi áp dụng: Mặc dù phạm vi áp dụng Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo – nhà trẻ HN đề tài ứng dụng vào khối trường THPT Trung cấp chuyên nghiệp, quan Nhà nước công ty doanh nghiệp vừa nhỏ khác Hướng phát triển: Hệ thống xây dựng bước đầu chủ yếu để phục vụ cho việc hỗ trợ quản lý đào tạo trường TCSP Mẫu giáo Nhà - 25 - trẻ HN nên hạn chế phạm vi áp dụng Trong thời gian tới, học viên tiến hành hoàn thiện chức hệ thống tiếp tục phát triển đề tài theo hướng phát triển sau: - Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng kho liệu dùng chung toàn trường - Cài đặt bổ sung chức quản lý nhân sự, quản lý hành - Mở rộng thêm chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh từ xa, không cần đến tận trường nộp hồ sơ [...]... liệu của trường TCSP Mẫu giáo Nhà trẻ HN a) Kiến trúc luồng dữ liệu b)Kiến trúc hệ thống c) Đặc tả cấu trúc của kho dữ liệu - 21 - 3.2 Xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ HN 3.2.1 Xác định các yêu cầu của bài toán a) Đặt vấn đề b) Các yêu cầu đặt ra 3.2.2 .Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội 3.2.2.1 Xác định các... dữ liệu Trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ HN 3.1.1 Giới thiệu về trường và hiện trạng ứng dụng CNTT trong trường a) Sự hình thành và phát triển của trường b) Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ HN c) Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường 3.1.2 Khảo sát về nhu cầu ứng dụng CNTT của Nhà trường 3.1.3 Xây dựng kho dữ liệu Trường TCSP Mẫu giáo -Nhà trẻ HN 3.1.3.1 Chuẩn... khái niệm đầu tiên về Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) Ông định nghĩa DSS là Hệ tương tác dựa trên máy tính nhằm giúp 12 những người ra quyết định tận dụng dữ liệu và mô hình để giải quyết những vấn đề không có tính cấu trúc” 1.2.2 Năng lực của hệ hỗ trợ ra quyết định 1.2.3 Các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định Một hệ hỗ trợ ra quyết định gồm có bốn thành phần chính sau đây:... của trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ HN Kết quả đạt được: - 24 - Sau thời gian nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, học viên đã thực hiện được các mục tiêu đề ra trong đề cương :  Xây dựng kho dữ liệu cho đơn vị công tác và đáp ứng được một số nhu cầu về bài toán ra quyết định;  Xây dựng thử nghiệm được một hệ hỗ trợ ra quyết định, áp dụng cho bài toán quản lí đào tạo tại trường TCSP Mẫu giáo. .. nâng cấp thành một hệ thống khả dụng hơn nữa III KẾT LUẬN - 23 - Thông qua việc thực hiện đề tài luận văn, học viên đã hiểu sâu sắc hơn về hệ trợ giúp quyết đinh, về cách xây dựng kho dữ liệu, về xử lý phân tích trực tuyến… Đồng thời có cơ hội xây dựng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ ra quyết định để có thể sau đó tiếp tục phát triển thành hệ thống trợ giúp quyết định được dùng rộng rãi tại trường TCSP Mẫu. .. lý hành chính, tăng tính hợp lý, chuyên nghiệp trong quá trình làm việc tại trường Phạm vi áp dụng: Mặc dù phạm vi áp dụng là Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo – nhà trẻ HN nhưng đề tài có thể ứng dụng vào khối các trường THPT hoặc Trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan Nhà nước hoặc các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ khác Hướng phát triển: Hệ thống được xây dựng bước đầu chủ yếu là để phục vụ cho việc hỗ. .. cầu của hệ thống hỗ trợ ra quyết định 3.2.2.2 Các chức năng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định 3.2.2.3 Mô hình OLAP cho bài toán ra quyết định 3.2.2.4 Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá kết quả a) Môi trường phát triển ứng dụng b)Giới thiệu một số chức năng của hệ thống - 22 - Kết luận chương 3 Trong chương này học viên đã xây dựng được hệ thống trên mô hình đã đề xuất và đang được dùng thử nghiệm tại phòng... liệu,các thành phần của kho dữ liệu,các phương pháp xây dựng kho dữ liệu, các bước thiết kế kho dữ liệu, các mô hình để thiết kế kho dữ liệu Trình bày về hệ thống giao dịch trực tuyến OLTP, hệ thống phân tích trực tuyến OLAP và quá trình chuyển đổi dữ liệu từ OLTP sang OLAP - 20 - CHƯƠNG 3 - XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRƯỜNG TCSP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HN 3.1 Xây dựng kho dữ liệu Trường. .. hành chính, tiết kiệm chi phí hành chính Quyết định Khả năng làm việc Thời gian Nguồn tài nguyên Đưa ra quyết định tốt hơn Theo tổ, nhóm Tiết kiệm Sử dụng tài nguyên tốt hơn 15 Kết luận chương 1: Trong chương này tác giả đã nghiên cứu và giới thiệu những vấn đề về Hệ hỗ trợ ra quyết định như : Các giai đoạn của quá trình ra quyết định, năng lực của Hệ hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng của DSS và các... loại quyết định Có thể chia ra bốn loại quyết định như sau:  Quyết định có cấu trúc (Structured Decision)  Quyết định không có cấu trúc (NonStructured Decision)  Quyết định đệ quy (Recurring Decision)  Quyết định không đệ quy (Nonrecurring decision) 1.1.2 Các giai đoạn của quá trình ra quyết định 1.2 Cấu trúc của hệ hỗ trợ ra quyết định 1.2.1 Khái niệm Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa ra khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay