Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc

26 632 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:30

Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - SENGCHANH PHONESAVAN NGHIÊN CỨU D ỨN C u D N C C H NH D TỪ C C S D N TR N THI T I N TR C : Hệ t T t s : 60.48.01.04 T TẮT UẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS N UY N N Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước ội đồng chấm luận văn thạc sĩ ọc viện Công nghệ ưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ ưu Viễn thông MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Đi với phát triển văn minh nhân loại, dự án ngày phức tạp nhiều, theo nhóm dự án phát triển đa dạng Hiện đội ngũ thiết kế bao gồm nhiều nhà thiết từ lĩnh vực kiến trúc, kết cấu, thiết kế điện, hệ thống khí Mỗi đội ngũ thiết kế ngày lớn tham gia từ sớm vào trình thiết kế xây dựng Do đội dự án cần công cụ tiên tiến để hỗ trợ giao tiếp với phối hợp xác công việc, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy, cách sử dụng mô hình 3D kiến trúc, kiến trúc sư, nhà đầu tư tiết kiệm thời gian tiền bạc, hạn chế việc chỉnh sửa vẽ thiết kế thay đổi lúc xây Nó cho phép kiến trúc sư hình dung tốt vị trí địa lý xây dựng, tương quan tới môi trường xung quanh dự án Quan trọng cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án Nh ng kỹ thuật đồ họa 3D đề tài mẻ có ứng dụng lớn lĩnh vực tái tạo phục dựng đối tượng Nhất hoàn cảnh, Lào đất nước phát triển có nhiều công trình xây dựng hị n đại b t đầu phát triển, kiến trúc đại ngày nhiều l n, việc tạo mô hình nh ng công vị c mói tr n Xuất phát từ thực tế học vi n lựa chọn đề tài luận văn : Nghiên cứu đ c c 3D từ c c s đ 2D đ ứ d tr t ết ế ến trúc" Tổng quan vấ đề nghiên cứu 3D thành tựu tiên tiến công nghệ phần mềm máy tính, mang lại nh ng hiệu ứng to lớn trình diễn dự án kiến trúc bất động sản Từ nh ng phối cảnh đơn giản đến nh ng phim phức tạp, hiệu ứng diễn tả thành công nh ng ý tưởng kiến trúc cách sinh động cụ thể nhất, mang lại nh ng cảm nhận ấn tượng công trình g n với sống thực tế Nhờ vào phát triển phần mềm tốc độ xử lý máy tính, nh ng năm gần đây, dự án sử dụng công nghệ tiên tiến với mức giá phù hợp 3D giúp người xem ý tưởng thiết kế ban đầu hình thành môi trường 3D ảo sống động thực tế mà không cần phải tốn chi phí thời gian cho xây dựng Không nh ng thế, hình ảnh diễn họa kiến trúc 3D mô hình sử dụng cho nghiên cứu tính toán thiết kế, hình dung thực tế công cụ thiếu cho việc thuyết trình bán hàng Nó tạo hội cho lựa chọn màu s c, thay đổi kiểu dáng, kết cấu yếu tố khác dự án… iện nay, có nhiều giải pháp để giúp cho kiến trúc sư chủ đầu tư hình dung ý tưởng thiết kế thực tế thông qua diễn họa phối cảnh 3D, phim 3D, 3D mặt c t … M c đíc cứu Nghiên cứu, số kỹ thuật tạo mô hình đồ họa ba chiều (3D) thực ảo Tr n sở kiến thức hệ thống hóa, xây dựng mô 3D thử nghiệm từ đưa lộ trình thực áp dụng công nghệ cuả số công trình xây dựng Lào Để nghi n cứu triển khai việc tạo mô hinh đồ họa máy tính computer graphics thiết kế kiến trúc nâng cao kiến thức, nh ng đề chưa định hình rõ hiểu rõ chất công việc làm Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết công việc thiết kế kiến trúc Lào tại, để hỗ trợ giao tiếp với phối hợp xác công việc, cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án tượng phạm vi nghiên cứu Lý thuyết mô hình kiến trúc 3D, công nghệ xu hướng phát triển 3D Việc phát triển triển khai 3D giới, khai thác đánh giá hiệu việc sử dụng mô hình công việc xây dựng Lào Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ phát triển mô hình để sủ dụng số công trình xây dụng Lào Trong luận văn nghi n cứu số kỹ thuật tạo mô hình từ sơ đồ 2D, số kỹ thuật tạo mô kỹ thuật phản chuyển mô hình 3D từ vẽ kỹ thuật, phương pháp phản chuyển dựa CSG, phương pháp phản chuyển mô hình 3D dựa B-Rep điển hình, từ số kỹ thuật ta dựa vào công cụ tạo mô hình như: s max, oogle Sketup, utoC V-ray đề ứng dụng việc thiết kế kiến trúc Lào P p p cứu Tìm hiểu, phân tích, tổng hợp đánh giá thông qua tài công nghệ thông tin, tài liệu li n quan đến thiết kế kiến trúc, tài liệu liên quan đến công nghệ 3D , báo chuy n đề li n quan đến công nghệ Tìm kiếm số công trình xây dựng Lào để thực nghi n cứu theo thực tế Cấu tr c uậ vă Cấu trúc Luận văn bao gồm có phần : I Phần mở đầu Trình bày lý chọn đề tài tính cấp thiết đề tài, tổng quan vấn đề nghiên cứu, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghi n cứu, cuối cấu trúc Luận văn II Phần nội dung Phần nội dung gồm có chương: C : C SỞ UẬN Trong chương trình bày khái quát đồ họa 3D, số khái niệm đồ họa 3D, lịch sử phát triển ứng dụng đồ họa ba chiều, lý thuyết số kỹ thuật tạo dựng mô hình , đưa việc so sánh đánh giá hiệu qủa kỹ thuật tạo loại mô hình bản, kỹ thuật phản chuyển từ hình chiếu thành mô hình 3D C : ỘT S THUẬT TẠ H NH 3D Chương giới thiệu số kỹ thuật tạo mô kỹ thuật phản chuyển mô hình 3D từ vẽ kỹ thuật, phương pháp phản chuyển dựa tr n CS , bước phương pháp phản chuyển mô hình 3D dựa B-Rep điển hình Từ kỹ thuật trung nói tr n dựa vào phần mềm chuy n dụng để tạo đố tượng từ đối tượng 2D C : CHƯ N TR NH TH C N HIỆ Chương đưa bước tạo mô hình phối cảnh nội thất Phối cảnh nhà tạo đối tượng , tạo ánh sáng, màu s c, môi trường xung quanh kết xuất Kết qủa thể phối cảnh công nghệ có hình tĩnh video hoạt hình III Phần kết luận Phần kết luận đưa kết đạt luận văn, hạn chế luận văn nh ng hướng phát triển tương lai luận văn CHƯ N C SỞ UẬN 1.1 Khái quát đ họa 3D Đồ họa máy tính (computer graphics) lĩnh vực nghiên cứu sở toán học, thuật toán kĩ thuật phép tạo, hiển thị điều khiển hình ảnh hình máy tính Đồ họa máy tính có liên quan nhiều đến số lĩnh vực đại số, hình học giải tích, hình học họa hình, quang học, kĩ thuật máy tính, đặc biệt chế tạo phần cứng (các loại hình, thiết bị xuất, nhập, vỉ mạch đồ họa ) Mục đích đồ họa 3D tạo mô tả đối tượng, mô hình giới thật máy tính cho giống với thật tốt Việc nghiên cứu phương pháp kỹ thuật khác đồ họa 3D hướng đến mục tiêu cho nhân vật, đối tượng, mô hình tạo máy tính giống thật 1.1.1Một s khái niệm đ họa 3D Khi biểu diễn đối tượng chiều máy tính ta cần quan tâm vấn đề sau[2]: •P p p b u diễn : Có phương pháp biểu diễn đối tượng chiều phương pháp biểu diễn bề mặt (B-reps) biểu diễn theo phân hoạch không gian (space-partitioning representation) Phương pháp biểu diễn bề mặt mô tả đối tượng tập hợp bề mặt giới hạn phần bên đối tượng với môi trường bên Thông thường ta xấp xỉ bề mặt phức tạp mảnh nhỏ gọi patch (mặt vá) Các mảnh đa giác mặt cong Phương pháp phân hoạch không gian thường dùng để mô tả thuộc tính b n đối tượng • Các phép biế đổi hình học : Khi áp dụng dãy phép biến đổi hình học tạo nhiều phiên đối tượng o quan sát vật thể nhiều vị trí, nhiều góc độ khác cảm nhận hình ảnh vẽ ba chiều trực quan, sinh động Các phép biến đổi thường sử dụng phép tịnh tiến, phép quy, phép biến dạng… mô tả ma trận Ma trận phép biến đổi có dạng khác • Vấ đề chiếu sáng : Tác dụng việc chiếu sáng làm cho đối tượng hiển thị máy tính giống với vật thể giới thực Để thực công việc cần phải có mô hình tạo sáng Vật thể chiếu sáng nhờ vào ánh sáng đến từ kh p hướng gọi ánh sáng xung quanh (ambient light) hay ánh sáng (background light) Trên bề mặt có loại hiệu ứng phát sáng khuếch tán diffuse light ánh sáng theo hướng phản xạ gương specular light • Vấ đề tạo bóng : Để tạo bóng ta ứng dụng mô hình xác định cường độ sáng theo nhiều kiểu khác tùy thuộc toán cụ thể Các vật có bề mặt phẳng cần tính cường độ sáng chung cho bề mặt hiển thị đối tượng tương đối thật Các vật có bề mặt cong phải tính cường độ sáng cho pixel bề mặt Để tăng tốc độ ta xấp xỉ mặt cong tập hợp mặt phẳng Với mặt phẳng áp dụng mô hình cường độ không đổi (flat shading) cường độ nội suy (Gouraud shading, Phong shading để tạo bóng 1.1.2 Lịch sử phát tri n Lịch sử đồ họa máy tính vào thập niên 1960 đánh dấu dự án SketchPad phát triển Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Ivan Sutherland Các thành tựu thu được báo cáo hội nghị Fall Joint Computer kiện lần đầu ti n người ta tạo mới, hiển thị thay đổi d liệu hình ảnh trực tiếp hình máy tính thời gian thực Hệ thống Sketchpad dùng để thiết kế hệ thống mạch điện bao gồm nh ng thành phần : CRT hình, Bút sáng bàn phím bao gồm phím chức năng, Máy tính chứa chương trình xử lý thông tin Cũng năm 1960 này, William Fetter nhà khoa học người Mỹ Ông nghi n cứu xây dựng mô hình buồng lái máy bay cho hãng Boeing Mỹ Ông dựa hình ảnh ba chiều mô hình người phi công buồng lái máy bay để xây dựng nên mô hình tối ưu cho buồng lái máy bay Phương pháp cho phép nhà thiết kế quan sát cách trực quan vị trí người lái khoang Ông đặt t n cho phương pháp đồ hoạ máy tính (Computer Graphics) [1] 1.1.3 Các ứng d c đ họa 3D 3D công nghệ xây dựng từ phần mềm máy tính, giúp người sử dụng quan sát hình ảnh không gian ba chiều Ứng dụng công nghệ sử dụng số lĩnh vực đạt hiệu cao Y học, xây dựng, kiến trúc, phim, trò chơi, mô phỏng, đào tạo, lĩnh vực quốc phòng an ninh Như thấy ý nghĩa to lớn việc ứng dụng đồ hoạ 3D, nh ng vấn đề khó khăn mà đồ hoạ 3D nói khó lòng mà giải quyết, hay giải hiệu không cao chi phí tốn Còn ứng dụng đồ hoạ 3D vào, nh ng vấn đề trở lên đơn giản, hiệu mang lại thực to lớn, kể vật chất lẫn tinh thần Tạ d D Các đối tượng giới thực phần lớn đối tượng chiều thiết bị hiển thị chiều Muốn có hình ảnh chiều ta cần giả lập cách chuyển đổi bước Hình ảnh hình thành từ từ, ngày chi tiết Quy trình xử lí thông tin đồ họa chiều chuỗi bước nối tiếp nhau, kết bước đầu vào bước Quy trình b t đầu việc xây dựng mô hình đối tượng không gian ba chiều x, y, z Các mô hình thường thể vật thể (solid) bề mặt (boundaries) đối tượng Như có hai kiểu mô hình hóa Trong solid modeling đối tượng đồ họa mô tả đối tượng thể tích (volume) Trong boundary representations (B-reps , đối tượng định nghĩa bề mặt Các mô hình thường biểu diễn hệ tọa độ đối tượng Trong hệ tọa độ có đối tượng định nghĩa, gốc tọa độ đơn vị đo lường thường chọn cho việc biểu diễn đối tượng tiện lợi biến đổi từ hệ tạo độ đối tượng sang hệ tạo độ giới thực loại bỏ đối tượng không nhìn thấy chiếu sáng đối tượng biến đổi hệ tọa độ quan sát gốc tọa độ loại bỏ hoàn toàn đối tượng không nhìn thấy chiếu đối tượng xuống mặt phẳng hai chiều chuyển đối tượng sang dạng pixel hiển thị đối tượng H : Quy trình hi n thị đ tượng 3D C c c bả Mô hình mô tả trình diễn dựa vào máy tinh đối tượng chiều Các mẫu tạo với phần mềm dựng hình, thiết bị số hoá 3D v v Có kiểu mô hình hay sử dụng Đó là: Polygon, NURBS Subdiv 1.2.1.1 Polygon Polygon khối gồm có n mặt tạo thành từ đỉnh vertices đường thẳng gi a đỉnh gọi cạnh (edges) Khi dựng polygon, nên sử dụng tam giác hay tứ giác chúng dễ dàng để dựng dung lượng tốn Một polygon đơn giản gọi face, giống vùng phủ kín tạo từ đỉnh cạnh bao lấy [23] Lợi ích Polygon: • Polygon kiểu dựng hình lâu đời đồ hoạ 3D Vì vậy, cội rễ cho kiểu dựng hình khác • Polygon hình đơn giản dễ dàng chuyển đối gi a file platform khác • Với Polygon, d liệu để mô tả surface đơn giản Ví dụ mặt phẳng polygon điểm đơn giản nhiều so với mảng ráp b-spline (b-spline patch )phẳng cần 16 CVs • Làm việc với Polygon cho phép mở rộng hình từ mặt, cạnh hay chí đỉnh • Polygon cho phép hợp nhiều điểm, nhiều cạnh, nhiều mặt tất thứ vào với Hạn chế Polygon: • Trong việc tăng độ phân giải mô hình, với NURBS tốn lượng CVs nhiều ta phải tăng mức chi tiết Polygon Ví dụ: Một hình cầu NURBS 56 CVs, hình cầu Polygon phải 600 đỉnh NUR S • Trong dựng hình, phải liên kết nhiều mesh lại với polymesh Nhưng hành động lại làm cho mesh ban đầu bị xoá Điều đòi hỏi phải có chép mesh dự phòng trước thực liên kết 1.2.1.2 NURBS NURBS từ viết t t Non-Uniform Rational B-Spline Đây kiểu hình khối bao gồm đường cong (curves), mảng ráp (patches), bề mặt (surfaces) NURBS tập hợp rộng lớn đường cong conic, splines Bezier Chúng có khả phù hợp đặc biệt 3D chúng cung cấp tính liên tục hoàn hảo với lượng tối thiểu điểm điều khiển (control points) • Non-Uniform phần tham số hoá đường cong • Rational phương trình h u tỉ đường cong Tính chất cho phép NURBS thể đường conic đường cong đa dạng khác cách xác • B-splines đường cong đa thức theo tham số Điều đặc biệt NURBS sử dụng phương trình tham số để biểu diễn đường cong phương trình phù hợp cho biểu diễn 3D Sử dụng mô hình kiểu NURBS muốn dựng bề mặt có độ trơn nhẵn cao Ví dụ: hình cầu Các đường cong surface NURBS có nhiều ứng dụng ưa dùng thiết kế công nghiệp tự động Đây nh ng nơi hình dạng trơn tru với lượng d liệu tối thiểu yêu cầu đặt Các đường cong NURBS phát huy hiệu việc tạo đường chuyển động liên tục đối tượng hoạt hoá Rất nhiều ứng dụng C /C M, VR, animation kĩ thuật hình ảnh, đối tượng dựng từ NURBS surfaces Với tầm quan trọng mình, NUR S tập trung nghiên cứu thập kỉ gần Khi dựng hình, thường dựng nh ng phần đơn giản Polygon nh ng phần có nhiều đường cong, đòi hỏi độ nhẵn mịn cao thường người ta sử dụng NURBS 1.2.1.3 Subdivision Surface (Subdiv) Subdivision surface kiểu surface lai mà xử lý đặc tính NURBS Polygon Giống NUR S, subdivision surface có khả tạo dạng có độ trơn định hình khối nhờ sử dụng tương đối điểm điều khiển Giống surface Polygon, subdivision surface cho phép mở rộng vùng xác định tạo cho surface nhiều chi tiết Dựng hình với subdivision surface cách dễ dàng để tạo đối tượng phức tạp ví dụ bàn tay người Nó liên kết chức tốt NURBS Polygon Subdivision surface cho phép sử dụng surface để dựng lên khối hình phức tạp Một subdivision có mức chi tiết khác khu vực khác Có nghĩa khu vực mà có hình thù phức tạp có nhiều điểm điều khiển để có mức độ tinh xảo số vùng khác đơn giản cần điểm điều khiển Cái tên subdivision lấy từ “dividing into regions of greater detail” có nghĩa phân chia thành miền nhỏ với nhiều chi tiết t đầu với mesh sở phân chia thành miền chi tiết tốt để làm việc với miền Lợi ích subdivision: • Subdivision cho phép điều khiển mức cao so với hình tạo Polygon • Với subdivision, tạo đối tượng trơn tru từ hình sở ban đầu g n nhiều surface lại với làm với NURBS • Nó cho phép phải sử dụng dạng hình học phức tạp nh ng vùng đòi hỏi phải có phức tạp 10 Đây cách biểu diễn thông tin đơn giản vật thể dựa mô tả cạnh đỉnh đối tượng thực Nó tạo nên mô hình khung dây (wireframe), mô hình biểu diễn thiếu tường minh (xem hình 1.16 a)  Biểu diễn bề mặt đơn giản Mô hình bề mặt chép vỏ đối tượng Mỗi bề mặt xây dựng danh sách đỉnh, cạnh Các đối tượng vẽ rõ ràng mô tả, có thông tin tô-pô để xử lý tiếp (xem hình 1.16 b) H a) u d ; b) ặt; c) B-Rep có cấu tr c  Biểu diễn B-Rep có cấu trúc Cấu trúc d liệu hoàn chỉnh mô tả mô hình B-Rep (xem hình 1.16 c) có đủ thông tin mô tả thao tác Nó xây dựng từ ba danh sách:  anh sách đỉnh tọa độ chúng,  Danh sách cạnh với đỉnh nó,  Danh sách bề mặt với cạnh B-Rep thiết kế aumgart gọi cấu trúc widged-edge) cấu trúc d liệu sử dụng nhiều Vật thể mô tả ba danh sách bề mặt, cạnh đỉnh Mỗi cạnh có thông tin tô-pô quan trọng nhất, tức liền kề với bề mặt bốn cạnh kết nối với đỉnh Sự hoàn thiện d liệu B-Rep xác minh quan hệ Euler Euler-Poincaré Về cấu trúc widged-edge, nhận thấy nh ng tính đặc trưng cấu trúc d liệu sử dụng đồ họa 3D Thông tin hình học xây dựng chiếm khoảng 25%, 75% lại cung cấp mô tả cấu trúc liên kết xử lý nhanh thông tin hình học [7] 1.2.2.2 Bi u diễn CSG (Constructive Solid Geometry) Trong phương pháp này, mô tả vật thể phức tạp thông qua kết hợp khối đơn giản toán tử quan hệ Nó gọi biểu diễn CSG (Constructive Solid Geometry) cấu trúc d liệu xây dựng nhị phân Các nút diễn tả cho phép biến đổi 3D 11 (quay, tịnh tiến) toán tử Boolean (cộng , trừ giao) Các khối thông số chuyển vị Các khối là: lăng trụ, trụ, nón, cầu, xuyến, v.v Mô tả CSG hiệu quả, thông tin bề mặt Vì thường kết hợp với cấu trúc d liệu B-Rep H B u d ễ CS a) C c c bả , b) ết 1.2.2.3 Bi u diễn khuôn (Patterns, xem hình 1.18) Trong việc sử dụng mô hình, vật thể mô tả biên dạng quỹ đạo chuyển động biên dạng Một vật thể gọi 2,5D Theo quỹ đạo, chia thành dạng sau:  Khuôn dịch chuyển tịnh tiến đùn - quỹ đạo đoạn thẳng  Khuôn quay - quỹ đạo vòng tròn cung tròn  Khuôn di chuyển tổng quát - quỹ đạo đường cong ngẫu nhiên Đối tượng xây dựng khuôn sử dụng chủ yếu khối mô hình CSG chuyển sang dạng mô hình B-Rep H B udễ u a) u v quỹ đạ ; b) ết 1.3 Kết luậ c Chương trình bày khái quát đồ họa 3D, số khái niệm đồ họa 3D, lịch sử phát triển ứng dụng đồ họa ba chiều, lý thuyết số kỹ thuật tạo dựng mô hình , đưa việc so sánh đánh giá hiệu qủa kỹ thuật tạo loại mô hình bản, kỹ thuật phản chuyển từ hình chiếu thành mô hình 12 CHƯ N ỘT S THUẬT TẠ H NH D C c ỹ t uật p ả c u D từ bả v ỹ t uật Các kỹ thuật phản chuyển nhiều hình chiếu phát triển phân loại vào hai nhánh (dựa tr n phương pháp biểu diễn mô hình trung gian trình phản chuyển): Biểu diễn hình học có cấu trúc (CSG), Biểu diễn biên (B-Rep) 2.1.1 P g dựa rê CSG Một số khác tiếp cận theo hướng CS Để xây dựng mô hình khối , phương pháp phản chuyển sử dụng biểu diễn CSG Một số phương pháp b t đầu với lăng trụ biên trừ bớt khối thừa Phương pháp hoàn hảo tìm kiếm hình chiếu riêng phần khối vật thể xây dựng cách “cộng” “trừ” khối Hầu hết phương pháp dựa ba hình chiếu vuông góc Họ xử lý thông tin hình học tô-pô liên quan chặt chẽ với hình chiếu d liệu khác vẽ bỏ qua Phương pháp phản chuyển dựa biểu diễn CSG cho phép sử dụng khối yếu tố cấu thành Trục mặt trụ phải song song với số trục hệ tọa độ - điều thực tế ti u chí tất phương pháp [4] Phương pháp CS sử dụng lăng trụ bi n khối sở [18], [19] Các khối cấu thành phân biệt với nhau, tái tạo cách nhận biên dạng khối đùn sau lấy đạt khối 3D kết Đó phương pháp có khả để xử lý hình chiếu phụ riêng phần, xử lý khai thác thông tin kích thước dung sai Sử dụng cách tiếp cận người đọc vẽ Đã sử dụng ba hình chiếu để xây dựng đối tượng 3D phức tạp từ khối nhỏ Đối tượng phân tích thành khối cấu thành 3D [8] Một phương pháp khác tái tạo khối kết cấu cách sử dụng toán tử đùn extrude quay biên dạng [6], nh ng khối cấu thành nhận biết từ ba hình chiếu vuông góc khối cấu thành bên Sau đó, từ đường bao quanh hình chiếu, ba khối tạo Tất yếu tố cấu thành b n sau lấy khỏi khối tương ứng Kết phản chuyển công trình hình 2.1 13 H 1: ết p ả c u tr c tr Phương pháp dựa phân tích ng cảnh đọc hiểu vẽ kỹ thuật [11] Thông tin đồ thị tìm từ hình chiếu, sau phương pháp ng cảnh sử dụng để nhận khối cấu thành mối quan hệ chúng Mỗi loại đối tượng phản chuyển riêng biệt Cuối cùng, tất khối cấu thành thiết lập vào khối lớn cách sử dụng toán tử Boolean biểu diễn CSG (xem hình 2.2) Mỗi loại đối tượng phản chuyển lưu tr mẫu để nâng cao hiệu xử lý công việc [12] H : Phương pháp phản chuyển CS công trình Một phương pháp khác dựa khối lăng trụ giới hạn Phương pháp b t đầu với lăng trụ đủ lớn để tất khối kết nằm Họ tiến hành theo lớp từ xuống khối dư thừa đưa Trong lớp, vùng rỗng nhận biết, theo khối rỗng li n quan b n chúng Ranh giới phía xây dựng bề mặt chia thành ngang, xiên cong Khối trừ tạo gi a bề mặt tr n Khối kết xây dựng cách lấy khối thành phần (xem hình 2.3) [5] 14 H Qu tr p ả c u tr c tr 2.1.2 P g dựa rê B-Rep Phương pháp dựa biểu diễn biên B-Rep Điểm đường 2D hình chiếu chuyển thành đỉnh cạnh Các đỉnh, cạnh phải kiểm tra phân loại theo ti u chí khác để loại bỏ đối tượng sai Một mô hình khung dây xây dựng sau xử lý Các bề mặt tạo từ phân cạnh sau mô hình -Rep tạo Phương pháp dựa vào biểu diễn biên cách tiếp cận từ lên: tạo đỉnh 3D cạnh 3D , loại bỏ đỉnh cạnh không hợp lệ, tạo mặt, loại bỏ mặt không hợp lệ, xây dựng khối r n 3D qua mô hình B-Rep [10] Trong phương pháp này, tương ứng đối 1) gi a đối tượng 3D ba hình chiếu phải thiết lập, không số hình chiếu phụ thích hợp phải th m vào để tạo nghiệm Ngay tương ứng gi a vật thể ba hình chiếu tồn tại, tương ứng cấp độ điểm đường không thành lập dẫn đến phát sinh nh ng đối tượng không hợp lệ Mặc dù nhận tồn đối tượng không hợp lệ với nh ng tiêu chí ví dụ đỉnh 3D phải thuộc ba cạnh 3D cạnh 3D phải thuộc hai mặt phẳng không trùng đề cập cách loại bỏ chúng, đối tượng sai tạo nhiều tình a) H b) c) : a) Ba hình chiếu; b) Mô hình giả định; c) Mô hình kết 15 Để tạo mô hình khung dây cách hệ thống từ mức độ thấp đến cao, tức là, tạo đỉnh 3D từ hình chiếu 2D, tạo cạnh 3D từ đỉnh 3D, sau tạo phân mặt 3D (mặt ảo) từ cạnh 3D, l p ráp phân mặt 3D để tạo phân khối 3D (khối giả định, xem hình 2.5 , sau l p ráp khối giả định để tạo đối tượng phù hợp với hình chiếu cho Sự khác biệt nằm phương pháp l p ráp mặt: chúng kết nối vào không gian đóng chia khối không gian mẹ thành khối không gian Các kết hợp khối lời giải Bằng cách này, phương pháp loại bỏ tất yếu tố sai tìm tất nghiệm Nhưng bị giới hạn cho đối tượng đa diện hoạt động với nhiều hình chiếu [17] H a) u d ; b) C c ặt ả đị ; c) C c ả đị Phương pháp phản chuyển mô hình B-Rep bao gồm mặt phẳng mặt cong [18],[19], phương pháp dựa tr n mô hình khung dây giải loại bỏ cạnh mặt sai Phương pháp không tạo tất kết hợp có cạnh mặt Kết phản chuyển công trình hình 2.6 H ết p ả c u tr c tr Một phương pháp hiệu dựa nguyên t c tế bào Từ hình chiếu, có khung dây tạo ra, sở để tìm kiếm ứng 16 viên khác cho mô hình kết Trong khung dây, tế bào bao bọc nhiều tổ hợp bề mặt chúng kiểm tra liệu sau bị loại Solid kết có tương thích với hình chiếu cho hay không Phương pháp xử lý với lỗi người thực trình vẽ hình chiếu Phương pháp sửa ch a bổ sung cho hình chiếu thiếu nét loại nét bị dùng sai Các phương pháp làm việc biểu diễn B-Rep, thông qua xử lý d liệu không phù hợp Nó phân biệt cạnh thừa, loại đường không phù hợp (thấy/ khuất) cạnh bị thiếu xem hình 2.7 Phương pháp sử dụng việc xử lý vẽ vector hoá từ vẽ giấy [16] H Bả v c í cv ết p ả c u tr c tr Các phương pháp cho phản chuyển vật thể có chứa mặt nón có trục xiên so với trục hệ tọa độ hình chiếu bị biến dạng (xem hình 2.8) [12] H ết p ả c u tr c tr 17 C c bước tr p p p p ản chuy n mô hình 3D d a B-Rep đ n hình bước phương pháp tự động phản chuyển mô hình 3D dựa B-Rep điển hình Phương pháp bao gồm tám bước Nh ng bước hình thành đỉnh giả định, hình thành cạnh giả định, tạo mặt, tạo khối giả định [14] H C c bước tr p p pp ả c u B-Rep D d a tr ết uậ c Chương giới thiệu số kỹ thuật tạo mô kỹ thuật phản chuyển mô hình 3D từ vẽ kỹ thuật, phương pháp phản chuyển dựa tr n CS , bước phương pháp phản chuyển mô hình 3D dựa B-Rep điển hình, Các kỹ thuật nói tr n kỹ thuật trung sủ dụng việc tạo mô hinh từ hình chiếu tr n loại phần mềm chuy n dụng Từ kỹ thuật trung nói tr n dựa vào phần mềm chuy n dụng để tạo đố tượng từ đối tượng : Sketup, s Max CHƯ N CHƯ N TR NH TH C N HIỆ tb ub t 3D thành tựu tiên tiến công nghệ phần mềm máy tính, mang lại nh ng hiệu ứng to lớn trình diễn dự án kiến trúc bất động sản Từ nh ng phối cảnh đơn giản đến nh ng phim phức tạp, P 18 hiệu ứng diễn tả thành công nh ng ý tưởng kiến trúc cách sinh động cụ thể nhất, mang lại nh ng cảm nhận ấn tượng công trình g n với sống thực tế Nhờ vào phát triển phần mềm tốc độ xử lý máy tính, nh ng năm gần đây, dự án sử dụng công nghệ tiên tiến với mức giá phù hợp Bằng cách sử dụng mô hình kiến trúc, kiến trúc sư, nhà đầu tư tiết kiệm thời gian tiền bạc, hạn chế việc chỉnh sửa vẽ thiết kế thay đổi lúc xây Nó cho phép kiến trúc sư hình dung tốt vị trí địa lý xây dựng, tương quan tới môi trường xung quanh dự án Quan trọng cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án iện b n nuớc Lào có nhiều đề mà n u tr n tồn chua đuọc phát triển sử dụng rộng rãi sủ dụng công trình to lớn phủ dự án công ty nước đấu thầu xây dựng, chưa sủ dụng dự án xây dựng công ty cuả người Lào công ty nhỏ, tài nghi n kiến thức chưa đủ khả năng, nh ng đề mà đề tài luận văn quan tâm nghi n cứu số kỹ thuật tạo mô hình 3d, khai thác dánh giá kiệu để sủ dụng cho phù hợp với trạng thực tế để đáp ủng nhu cầu việc thiết kế kiến trúc số công ty xây dựng Lào P tc v ac ọ c c Trong đề tài thực có công trình: • Tạo phối cảnh nội thất phòng khách • Tạo phối cảnh tòa nhà môi trường xung quanh Các công cụ sử dụng cho đề tài : Tạo mô hình từ vẽ AutoCAD Một tính quan trọng 3ds Max khả cho phép làm việc với vẽ mô hình tạo với AutoCAD, vẽ từ Autodesk Revit 3ds Max cung cấp cho nh ng lợi việc để cải thiện âm thanh, hình vẽ xác cách cho phép tạo thực tế thuyết trình thiết kế trực quan • Phần mềm tạo sửa ch a bàn vẽ : utoC 2015 • Phần mềm dựng mô hình : 3ds Max 2015 d d Tạ p ộ t ất p c Phối cảnh nội thất phòng khách thể công nghệ 3D cho kiến trúc trình sáng tạo kết hợp gi a nghệ thuật công nghệ để 19 truyền đạt ý tưởng kiến trúc sư cách cụ thể Từ đó, hình thành sở để nhà thiết kế chủ đầu tư dễ dàng hình dung nghiên cứu phương án tối ưu 3D giúp người xem ý tưởng thiết kế ban đầu hình thành môi trường 3D ảo sống động thực tế mà không cần phải tốn chi phí thời gian cho xây dựng Không nh ng thế, hình ảnh diễn họa kiến trúc 3D mô hình sử dụng cho nghiên cứu tính toán thiết kế, hình dung thực tế công cụ thiếu cho việc thuyết trình bán hàng Nó tạo hội cho lựa chọn màu s c, thay đổi kiểu dáng, kết cấu yếu tố khác dự án… Trong phần dược sử dụng utoC 3ds Max để tạo chuyến thăm ảo đến phòng nhà Trong kỹ thuật sử dụng để tạo phim hoạt hình tực ảo từ kế hoạch nhà 2D C c bước tạ p ộ t ất p c ưới sơ đồ tiến trình minh hoạ tiến trình công việc mà thực Cũng coi sơ đồ qui trình kỹ thuật để tạo mô hình để tham khảo utoC Liên kết tập tin AutoCAD sang 3ds Max 3ds Max tạo tường , trần sàn… nhà Thiết lập máy ảnh cho hướng Sử dụng mental ray để tạo dựng hình ảnh thật 3ds Max Tạo ánh sáng bên tự nhiên Chuẩn bị cảnh cho phim hoạt hình Mô hình Video H S đ c c bước tạ p ộ t ất p c 20 H Tạ ột p c từ ột bả v ut C D 3.3.2 ê g Trong phần dược sử dụng utoC , 3ds Max V-Ray Trong kỹ thuật sử dụng tạo hình ảnh tực ảo cuả tòa nhà từ kế hoạch nhà 2D, để cung cấp cho nhà thiết kế bên liên quan hình dung nhìn thực tế dự án tương lai  C c bước tạ p t a ưới sơ đồ tiến trình minh hoạ tiến trình công việc mà thực Cũng coi sơ đồ qui trình kỹ thuật để tạo mô hình để tham khảo utoC Liên kết tập tin AutoCAD sang 3ds Max Xây dựng đối tượng tòa nhà tr n s max 3ds Max 3ds Max Thiết lập máy ảnh cho hướng Sử dụng mental ray để tạo dựng hình ảnh thật 3ds Max V-ray Thêm cảnh cho môi trường xung quan Tạo ánh sáng bên tự nhi n bóng đèn Chuẩn bị cảnh cho ảnh hoạt hình Mô hình hình ảnh H S đ c c bước tạ p cuả ột t a 21 Ở độ phân giải 1024 x 768, taọ hình ảnh to 2m x 3m thùi theo sử dụng,có thể phút để render khung hình, tùy thuộc vào tốc độ máy tính, chủ dề mô tả số cách để kiểm tra công việc xem trước kết cuối Kết : Phối cảnh nhà thể mô hình 3D H 3:P t t ệ b mô hình 3D ết uậ c Chương đưa bước tạo mô hình phối cảnh nội thất Phối cảnh nhà tạo đối tượng , tạo ánh sáng, màu s c, môi trường xung quanh kết xuất Kết qủa thể phối cảnh công nghệ 3D có hình tĩnh video hoạt hình K T LUẬN Kết đạt luậ vă Kỹ thật tạo mô hình 3D ngày phát triển chiếm vai trò quan trọng việc nghiên cứu kỹ thật tạo mô hình 3D lĩnh vực quan trọng ngành kỹ thuật tạo mô hình 3D Việc nghiên cứu giải pháp thuật giải việc kỹ thuật tạo mô hình chiều công việc tiết kế kiến trúc Lào tại, để hỗ trợ giao tiếp với phối hợp xác công việc, cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án, từ xây dựng lý thuyết ứng dụng phục vụ công tác tốt thật cần thiết Tại Lào, nghi n cứu lĩnh vực phần mềm xử lý hình ảnh 3D mẻ Đây lĩnh vực quan trọng ngành kỹ thuật tạo mô hình có vài nghiên cứu nhỏ Cùng với xu dựa nhu cầu thực tế, luận văn mong muốn nêu nh ng lý thuyết kỹ thuật tạo mô hình 3D Dựa nh ng đề xuất có lĩnh vực nghiên cứu kỹ 22 thuật tạo mô hình 3D, luận văn tổng hợp, phân tích nh ng nét kỹ thuật tạo mô hình 3D với ưu điểm, nhược điểm cải tiến Sau trình tìm hiểu, nghi n cứu ứng dụng, em thu số kết sau: - Trình bày khái quát kỹ thuật tạo mô hình ứng dụng thiết kế Kiến trúc - ệ thống hoá số vấn đề kỹ thuật tạo mô hình 3D - Thử nghiệm kỹ thuật tạo mô hình thiết kế kiến trúc : Taọ phối cảnh nội thất nhà, tọa mô hình cuả tòa nhà thể công nghệ 3D để cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án Qua em có nhìn tổng quan giới xu hướng phát triển công nghệ hỗ trợ tảng mô hình Trong trình nghi n cứu kỹ thuật tạo mô hình , em tìm hiểu cách sử dụng số phần mềm thiết kế s Max, SketchUp, utoC ,V-ray để hỗ trợ việc tạo mô hình Tuy cố g ng thời gian hạn hẹp kiến thức chuy n môn thân hạn chế n n luận văn em số thiếu sót sau: - Nh ng tìm hiểu nghi n cứu em ngôn ng kỹ thuật tạo mô hình dùng lại mức độ bản, kỹ thuật tạo mô hình nhiều vấn đề nâng cao khác có tính ứng dụng cao nhiều - Cùng lúc em phải tìm hiểu cách xây dựng mô hình từ phần mềm vẽ s Max, SketchUp n n việc sử dụng phần mềm tr n chưa thực thành thạo vào chưa tạo nh ng đối tượng có mức độ s c nét cao Hướ p t tr tr tư a uậ vă m mong muốn hoàn thành nh ng vấn đề sau: - Phải nâng cao n a kỹ phân tích kỹ thuật tạo mô hình 3D, đảm bảo tính thẩm mỹ chuyên nghiệp chương trình đồ hoạ vi tính - Tiến tới tạo kết xuất nh ng chương trình lớn đáp ứng yêu cầu tích hợp vào hệ mô kỹ thuật tạo mô hình 3D - Phát triển ứng dụng theo ngôn ng lập trình công cụ chuy n dụng : C , Open L - ổ sung nghi n cứu kỹ thuật đánh bóng phong, tạo bóng chiếu sáng để tăng chất lượng đồ họa hướng đến mục tiêu 23 cho nhân vật, đối tượng, mô hình tạo máy tính giống thật - Có thể sử dụng mộ số đối tượng đề tài nghi n cứu để xây dựng phim họt hình 3D, Game, 3D thực ảo : Phim hoạt hình nói việc giao thông Lào TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] T S Trịnh Thị Vân nh 2006 , Kỹ Thuật Đồ ọa ùng cho sinh vi n hệ đào tạo đại học từ xa , ọc viện Công nghệ ưu Viễn thông , Nội [2] Vũ Công 2007 , Tái tạo ảnh chiều chẩn đoán hình ảnh y khoa, luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học Bách khoa TP HCM Tài liệu Tiếng Anh [4] ALDEFELD, B (1983), On automatic recognition of 3-D structures from 2-D representations Computer-Aided Design, Volume 15,pp 59-64 ISSN 00104485 [5] CAYIROGLU, I., CAVUSOGLU, A., CELIK, V (2007), A New Method for Extracting 3D Solid Models of Objects using 2D Technical Drawings Mathematical and Computational Applications, Volume 12, Number 1, pp 3140 ISSN 1300-686X [6] CICEK, A., GULESIN, M (2004), Reconstruction of 3D models from 2D orthographic views using solid extrusion and revolution Journal of Materials Processing Technology, 2004, Volume 152, Number 3, pp 291-298 ISSN 0924-0136 [7] LIÁŠ, M 2012 , Model Reconstruction from Vector Perpendicular Projections.Universitätsverlag Ilmenau.ISSN 2193-6439 (Print) ISBN 978-386360-013-6 [8] GENG, W., WANG, J., ZHANG, Y (2002), Embedding visual cognition in 3D reconstruction from multi-view engineering drawings Computer-Aided Design, Volume 34, Number 4, pp 321-336 ISSN 0010-4485 [9] HEARN, D., BAKER, M P (1997), Computer Graphics, C version Second edition Englewood Cliffs: Prentice-Hall ISBN 0-13-530924-7 [10] IDESAWA, M (1973), A System to Generate a Solid Figure from Three View Bulletin of JSME, Volume 16, Number 92, pp 216-225 ISSN 00213764 [11] LIU, J., YE, B (2005), New method of 3D reconstruction from mechanical engineering drawings based on engineering semantics understanding 24 [12] [14] [13] [15] [16] [17] [18] [19] [23] International Conference GraphiCon' 2005 Novosibirsk: Akademgorodok, 2005 LIU, J., et al (2006), Study on 3D Solid Reconstruction From 2D Views Based on Intelligent Understanding of Mechanical Engineering Drawing International Federation for Information Processing, Knowledge Enterprise: Intelligent Strategies in Product Design, Manufacturing, and Management Boston: Springer, Volume 207, pp 704-709 ISSN 1571-5736 SHIN, B S., SHIN, Y G (1998) Fast 3D solid model reconstruction from orthographic views Computer-Aided Design, Volume 30, Number 1, pp 6376 ISSN 0010-4485 PELIKÁN, J (1992), PC – prostorové modelování vydanie (PC – 3D modelling First edition) Praha: Grada, 1992 144 p ISBN 80-85424-53-3 SHIRLEY, P et al (2005), Fundamentals of Computer Graphics, Second Edition Wellesley: A K Peters, Ltd ISBN 1-56881-269-8 WATANABE, T (1998), Revision of Inconsistent Orthographic Views Journal for Geometry and Graphics, Volume 2, Number 1, pp 45-53 ISSN 1433-8157 Wesley, Markowsky (1981), M.A Fleshing Out Projections.IBM Journal of Research and De-velopment, vol 25 No YOU, C F., YANG, S S (1996), Reconstruction of curvilinear manifold objects from orthographic views Computers & Graphics, Volume 20, Number 2, pp 275-293 ISSN 0097-8493 YOU, C F., YANG, S S (1998), Automatic Feature Recognition from Engineering Drawings The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 14, Number 7, pp 495-507 ISSN 0268-3768 https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore , truy nhập ngày 8/1/2016 [...]... ra các đỉnh 3D từ hình chiếu 2D, tạo cạnh 3D từ đỉnh 3D, sau đó tạo ra các phân mặt 3D (mặt ảo) từ các cạnh 3D, l p ráp các phân mặt 3D để tạo ra các phân khối 3D (khối giả định, xem hình 2.5 , sau đó l p ráp khối giả định 3 để tạo các đối tượng phù hợp với các hình chiếu 2 đã cho Sự khác biệt nằm ở phương pháp l p ráp các mặt: chúng được kết nối vào không gian đóng và chia khối không gian mẹ thành các. .. nghệ 3D có cả hình tĩnh và video hoạt hình K T LUẬN Kết quả đạt được của luậ vă Kỹ thật tạo mô hình 3D ngày càng phát triển và chiếm vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu về kỹ thật tạo mô hình 3D một lĩnh vực quan trọng của ngành kỹ thuật tạo mô hình 3D Việc nghiên cứu các giải pháp và thuật giải trong việc kỹ thuật tạo mô hình 3 chiều trong công việc tiết kế kiến trúc tại Lào hiện tại, để hỗ trợ sự... được thể hiện bằng công nghệ 3D cho kiến trúc là một quá trình sáng tạo kết hợp gi a nghệ thuật và công nghệ để 19 truyền đạt ý tưởng của các kiến trúc sư một cách cụ thể nhất Từ đó, hình thành cơ sở để nhà thiết kế và chủ đầu tư dễ dàng hình dung và nghiên cứu phương án tối ưu nhất 3D giúp mọi người có thể xem các ý tưởng thiết kế ban đầu được hình thành trong một môi trường 3D ảo nhưng sống động và thực... thuật phản chuyển mô hình 3D từ bản vẽ kỹ thuật, phương pháp phản chuyển dựa tr n CS , các bước trong phương pháp phản chuyển mô hình 3D dựa trên B-Rep điển hình, Các kỹ thuật nói tr n là các kỹ thuật trung có thể sủ dụng trong việc tạo mô hinh 3 từ hình chiếu 2 tr n các loại phần mềm chuy n dụng Từ các kỹ thuật trung nói tr n được dựa vào các phần mềm chuy n dụng để tạo các đố tượng 3 từ đối tượng 2 như... như các kỹ thuật tạo mô hình 3D Dựa trên nh ng đề xuất đã có trong lĩnh vực nghiên cứu về kỹ 22 thuật tạo mô hình 3D, luận văn đã tổng hợp, phân tích nh ng nét chính về các kỹ thuật tạo mô hình 3D cùng với ưu điểm, nhược điểm và cải tiến Sau quá trình tìm hiểu, nghi n cứu và ứng dụng, em đã thu được một số kết quả chính như sau: - Trình bày khái quát về kỹ thuật tạo mô hình 3 và ứng dụng trong thiết kế. .. đường 2D trên các hình chiếu cơ bản được chuyển thành các đỉnh và cạnh 3 Các đỉnh, cạnh phải được kiểm tra và phân loại theo các ti u chí khác nhau để loại bỏ các đối tượng sai Một mô hình khung dây được xây dựng và sau đó được xử lý Các bề mặt được tạo ra từ các phân cạnh và sau đó mô hình -Rep được tạo ra Phương pháp dựa vào biểu diễn biên và cách tiếp cận từ dưới lên: tạo các đỉnh 3D và các cạnh 3D. .. thiết kế Kiến trúc - ệ thống hoá một số vấn đề kỹ thuật tạo mô hình 3D - Thử nghiệm kỹ thuật tạo mô hình 3 trong thiết kế kiến trúc như : Taọ phối cảnh nội thất trong nhà, tọa mô hình 3 cuả tòa nhà và được thể hiện bằng công nghệ 3D để cung cấp cái nhìn tổng quan trong việc nghiên cứu và thực hiện xây dựng dự án Qua đó em đã có cái nhìn tổng quan hơn về thế giới 3 và xu hướng phát triển của các công... Sử dụng mental ray để tạo dựng hình ảnh như thật 3ds Max Tạo ánh sáng bên ngoài tự nhiên Chuẩn bị các cảnh cho phim hoạt hình Mô hình 3 bằng Video H 1 S đ c c bước tạ p cả ộ t ất p c 20 H Tạ ột p c từ ột bả v ut C D 3.3.2 ê g Trong phần này dược sử dụng utoC , 3ds Max và V-Ray Trong các kỹ thuật được sử dụng sẽ tạo ra một hình ảnh tực tại ảo cuả một tòa nhà từ một kế hoạch nhà 2D, để cung cấp cho các. .. của máy tính, trong nh ng năm gần đây, bất cứ dự án nào cũng có thể sử dụng công nghệ tiên tiến này với mức giá phù hợp Bằng cách sử dụng mô hình 3 kiến trúc, các kiến trúc sư, nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hạn chế việc chỉnh sửa bản vẽ thiết kế và thay đổi trong lúc xây Nó cũng cho phép các kiến trúc sư hình dung tốt hơn vị trí địa lý xây dựng, về sự tương quan tới môi trường xung... xây dựng Không nh ng thế, hình ảnh diễn họa kiến trúc 3D và các mô hình có thể được sử dụng cho nghiên cứu tính toán thiết kế, hình dung thực tế và là công cụ không thể thiếu cho việc thuyết trình bán hàng Nó tạo cơ hội cho chúng ta lựa chọn màu s c, thay đổi kiểu dáng, kết cấu và các yếu tố khác của dự án… Trong phần này dược sử dụng utoC và 3ds Max để tạo ra một chuyến thăm ảo đến một căn phòng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay