CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM

25 187 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 03:56

CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM BS Bùi Diễm Khuê       Các yếu tố sau làm thay đổi chuyển hóa sở (CHCS) NGOẠI TRỪ: A Tuổi tác: tuổi cao CHCS giảm B Phái tính: lứa tuổi, CHCS nữ thấp nam C Trạng thái tình cảm: lo lắng, căng thẳng, làm tăng CHCS D Trong vận cơ: CHCS tăng E Nhịp ngày đêm         Năng lượng tiêu hao cho trì thể bao gồm phần lượng sau đây, NGOẠI TRỪ: A Chuyển hóa sở B Do vận C Do điều nhiệt D Do tiêu hóa E Do tiết sữa             Câu sau với tác dụng động học đặc hiệu thức ăn? A Là hóa sinh vận động trơn máy tiêu hóa B Năng lượng dùng cho việc tiết dịch tiêu hóa C Là lượng cần thiết cho việc hấp thu thức ăn D Nó không thay đổi theo chất dinh dưỡng E Là lượng bắt buộc phải tiêu hao trình chuyển hóa sản phẩm tiêu hóa hấp thu Các hormon sau có vai trò điều hòa chuyển hóa lượng NGOẠI TRỪ: A Hormon tuyến giáp B Hormon tăng trưởng C Hormon sinh dục nam D Hormon vỏ thượng thận E Hormon ACTH tuyến yên             A B C D E Các yếu tố sau làm tăng chuyển hóa sở NGOẠI TRỪ: Tuổi cao Sự giận Diện tích da Tăng tiết Thyroxin Sốt trúc A B C D E Chuyển hóa lượng toàn thể tăng kích thích cấu thần kinh sau đây? Hệ thần kinh giao cảm Hệ thần kinh phó giao cảm Đồi thị Phần trước vùng đồi Hệ lưới     Các dạng lượng thể sản xuất Các nguyên nhân gây tiêu hao lượng thể Điều hòa chuyển hóa lượng Bilan lượng Chuyển hóa lượng Sự biến đổi dạng lượng thể từ dạng sang dạng nhiệt Thức ăn nhiệt nhiệt ATP hoạt động tế bào nhiệt  Nhiệt (cal): ◦ phản ứng chuyển hóa  sinh nhiệt ◦ giữ thân nhiệt cố định  p/ư chuyển hóa bình thường ◦ dạng thoái hóa lượng  thải  Hóa năng: giữ cho phân tử có hình dạng cố định ◦ Mô mỡ, gan, ATP  Động (cơ năng) ◦ Do chuyển động phân tử theo hướng  Điện ◦ Sự vận chuyển thành dòng ion qua màng tế bào   Chủ yếu hóa thức ăn chất dinh dưỡng ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Protein Lipid Chất sinh lượng Glucid Vitamin Muối vô Nước  Ở bào tương ◦ Chất hấp thụ  chất chuyển hóa trung gian, ATP  Ở ty thể ◦ Chất chuyển hóa trung gian  CO2, H2O, ATP  ATP vận chuyển tới bào tương tế bào Động vận chuyển qua màng Hóa ATP Điện màng TB Động vận động TB, quan, thể Hóa để tổng hợp chất bào tương  NHIỆT NĂNG  Duy trì thể ◦ ◦ ◦ ◦   Chuyển hóa sở Vận Điều nhiệt Tiêu hóa Phát triển Sinh sản     Tim đập, phổi hô hấp, thận tiết,… Không vận cơ, không tiêu hóa, không điều nhiệt Năng lượng tiêu hao: kcal/1m2 da/1 Thay đổi theo yếu tố: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Tuổi Giới Nhịp ngày đêm Trạng thái tình cảm Bệnh lý  Hóa bị tiêu hao: ◦ 25%  công học ◦ 75%  nhiệt    Năng lượng tiêu hao: kcal/1kg thể trọng/1 phút Làm sở để xác định phần ăn theo nghề nghiệp Yếu tố ảnh hưởng mức tiêu hao lượng: ◦ Cường độ ◦ Tư ◦ Độ thông thạo    Giữ cho thân nhiệt định Lạnh  tăng chuyển hóa  sinh nhiệt Nóng  lượng để chống nóng Vận động trơn, tiết dịch tiêu hóa  Chuyển hóa sản phẩm tiêu hóa hấp thu  Tác dụng động lực đặc hiệu thức ăn (SDA)  = mức tiêu hao lượng/tiêu hao trước ăn (%) ◦ Thay đổi tùy chất dinh dưỡng ◦ Ở người: SDA # 10%    Cần tăng kích thước, số lượng tế bào Hóa thức ăn  hóa chất tạo hình, dự trữ Là đặc điểm của: ◦ Tuổi chưa trưởng thành ◦ Hồi phục sau bị bệnh, rèn luyện thân thể   Trẻ em: gram # kcal Người lớn: gram # kcal  Thời kỳ mang thai: # 80.000 kcal (cả chu kỳ mang thai) ◦ Tạo thai, phát triển thai, tạo phần nuôi thai ◦ Tăng khối lượng máu tuần hoàn, quan mẹ ◦ Dự trữ để tiết sữa Thời kỳ nuôi con: # 500 kcal/ngày (tổng hợp, tiết 500-600 ml sữa)  số lượng cần cung cấp thêm   Trực tiếp: nhiệt lượng kế ◦ Nguyên tắc: NL tiêu hao  nhiệt ◦ Độ xác cao, phức tạp  Gián tiếp: thông số hô hấp ◦ Nguyên tắc: > 95% NL tiêu hao lấy từ phản ứng oxy hóa ◦ PP vòng nửa mở ◦ PP vòng kín  Gián tiếp: thông số tiêu hóa ◦ Theo dõi qua thời gian dài: NL hấp thu = NL vào (thức ăn) – NL (phân)   Ở mức độ tế bào Ở mức độ thể ◦ Cơ chế thần kinh ◦ Cơ chế thể dịch Cơ chế điều hòa ngược  Yếu tố điều hòa: ATP  Tế bào nghỉ: ADP thấp  phản ứng sinh lượng giảm  Tế bào hoạt động: ATP  ADP  phản ứng sinh lượng tăng   Cơ chế thần kinh: ◦ Rõ nhất: hệ giao cảm ◦ Vùng đồi: trung tâm cao cấp hệ thần kinh thực vật ◦ số phần khác hệ thần kinh  Cơ chế thể dịch: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Hormon Hormon Hormon Hormon Hormon Hormon tuyến giáp tủy thượng thận vỏ thượng thận tuyến tụy GH tuyến yên sinh dục Human Physiology - From Cells to Systems 7th ed, L Sherwood (Cengage, 2010) (+): ăn vào > tiêu hao  béo lên, ưa vận động  (-): ăn vào < tiêu hao  huy động lượng dự trữ  gầy đi, mệt mỏi        Các yếu tố sau làm thay đổi chuyển hóa sở (CHCS) NGOẠI TRỪ: A Tuổi tác: tuổi cao CHCS giảm B Phái tính: lứa tuổi, CHCS nữ thấp nam C Trạng thái tình cảm: lo lắng, căng thẳng, làm tăng CHCS D Trong vận cơ: CHCS tăng E Nhịp ngày đêm         Năng lượng tiêu hao cho trì thể bao gồm phần lượng sau đây, NGOẠI TRỪ: A Chuyển hóa sở B Do vận C Do điều nhiệt D Do tiêu hóa E Do tiết sữa             Câu sau với tác dụng động học đặc hiệu thức ăn? A Là hóa sinh vận động trơn máy tiêu hóa B Năng lượng dùng cho việc tiết dịch tiêu hóa C Là lượng cần thiết cho việc hấp thu thức ăn D Nó không thay đổi theo chất dinh dưỡng E Là lượng bắt buộc phải tiêu hao trình chuyển hóa sản phẩm tiêu hóa hấp thu Các hormon sau có vai trò điều hòa chuyển hóa lượng NGOẠI TRỪ: A Hormon tuyến giáp B Hormon tăng trưởng C Hormon sinh dục nam D Hormon vỏ thượng thận E Hormon ACTH tuyến yên             A B C D E Các yếu tố sau làm tăng chuyển hóa sở NGOẠI TRỪ: Tuổi cao Sự giận Diện tích da Tăng tiết Thyroxin Sốt trúc A B C D E Chuyển hóa lượng toàn thể tăng kích thích cấu thần kinh sau đây? Hệ thần kinh giao cảm Hệ thần kinh phó giao cảm Đồi thị Phần trước vùng đồi Hệ lưới [...]... định Lạnh  tăng chuyển hóa  sinh nhiệt Nóng  mất năng lượng để chống nóng Vận động cơ trơn, bài tiết dịch tiêu hóa  Chuyển hóa các sản phẩm tiêu hóa đã được hấp thu  Tác dụng động lực đặc hiệu của thức ăn (SDA)  = mức tiêu hao năng lượng/ tiêu hao trước ăn (%) ◦ Thay đổi t y chất dinh dưỡng ◦ Ở người: SDA # 10%    Cần tăng kích thước, số lượng tế bào Hóa năng của thức ăn  hóa năng của chất tạo... tiêu hóa C Là năng lượng cần thiết cho việc hấp thu các thức ăn D Nó không thay đổi theo từng chất dinh dưỡng E Là năng lượng bắt buộc phải tiêu hao trong quá trình chuyển hóa các sản phẩm tiêu hóa đã được hấp thu 4 Các hormon sau đ y có vai trò điều hòa chuyển hóa năng lượng NGOẠI TRỪ: A Hormon tuyến giáp B Hormon tăng trưởng C Hormon sinh dục nam D Hormon vỏ thượng thận E Hormon ACTH của tuyến y n... cơ: CHCS tăng E Nhịp ng y đêm         2 Năng lượng tiêu hao cho sự duy trì cơ thể bao gồm các phần năng lượng sau đ y, NGOẠI TRỪ: A Chuyển hóa cơ sở B Do vận cơ C Do điều nhiệt D Do tiêu hóa E Do sự tiết sữa             3 Câu nào sau đ y đúng với tác dụng động học đặc hiệu của thức ăn? A Là hóa năng sinh ra khi vận động các cơ trơn của bộ m y tiêu hóa B Năng lượng dùng cho việc bài... Không vận cơ, không tiêu hóa, không điều nhiệt Năng lượng tiêu hao: kcal/1m2 da/1 giờ Thay đổi theo các y u tố: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Tuổi Giới Nhịp ng y đêm Trạng thái tình cảm Bệnh lý  Hóa năng bị tiêu hao: ◦ 25%  công cơ học của cơ ◦ 75%  nhiệt    Năng lượng tiêu hao: kcal/1kg thể trọng/1 phút Làm cơ sở để xác định khẩu phần ăn theo nghề nghiệp Y u tố ảnh hưởng mức tiêu hao năng lượng: ◦ Cường độ ◦ Tư thế... ứng sinh năng lượng giảm  Tế bào hoạt động: ATP  ADP  phản ứng sinh năng lượng tăng   Cơ chế thần kinh: ◦ Rõ nhất: hệ giao cảm ◦ Vùng dưới đồi: trung tâm cao cấp của hệ thần kinh thực vật ◦ 1 số phần khác của hệ thần kinh  Cơ chế thể dịch: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Hormon Hormon Hormon Hormon Hormon Hormon tuyến giáp t y thượng thận vỏ thượng thận tuyến t y GH của tuyến y n sinh dục Human Physiology - From... nam D Hormon vỏ thượng thận E Hormon ACTH của tuyến y n             5 A B C D E Các y u tố sau đ y đều làm tăng chuyển hóa cơ sở NGOẠI TRỪ: Tuổi cao Sự giận dữ Diện tích da Tăng tiết Thyroxin Sốt 6 trúc A B C D E Chuyển hóa năng lượng của toàn cơ thể tăng khi kích thích cấu thần kinh nào sau đ y? Hệ thần kinh giao cảm Hệ thần kinh phó giao cảm Đồi thị Phần trước vùng dưới đồi Hệ lưới ... thượng thận vỏ thượng thận tuyến t y GH của tuyến y n sinh dục Human Physiology - From Cells to Systems 7th ed, L Sherwood (Cengage, 2010) (+): ăn vào > tiêu hao  béo lên, ưa vận động  (-): ăn vào < tiêu hao  huy động năng lượng dự trữ  g y đi, mệt mỏi        1 Các y u tố sau đ y đều làm thay đổi chuyển hóa cơ sở (CHCS) NGOẠI TRỪ: A Tuổi tác: tuổi càng cao CHCS càng giảm B Phái tính: cùng lứa... NL tiêu hao  nhiệt năng ◦ Độ chính xác cao, nhưng phức tạp  Gián tiếp: thông số hô hấp ◦ Nguyên tắc: > 95% NL tiêu hao được l y từ phản ứng oxy hóa ◦ PP vòng nửa mở ◦ PP vòng kín  Gián tiếp: thông số tiêu hóa ◦ Theo dõi qua thời gian dài: NL hấp thu = NL vào (thức ăn) – NL ra (phân)   Ở mức độ tế bào Ở mức độ cơ thể ◦ Cơ chế thần kinh ◦ Cơ chế thể dịch Cơ chế điều hòa ngược  Y u tố điều hòa: ATP... rèn luyện thân thể   Trẻ em: 1 gram # 5 kcal Người lớn: 1 gram # 4 kcal  Thời kỳ mang thai: # 80.000 kcal (cả chu kỳ mang thai) ◦ Tạo thai, phát triển thai, tạo các phần nuôi thai ◦ Tăng khối lượng máu tuần hoàn, các cơ quan của mẹ ◦ Dự trữ để bài tiết sữa Thời kỳ nuôi con: # 500 kcal/ng y (tổng hợp, bài tiết 500-600 ml sữa)  số năng lượng cần cung cấp thêm   Trực tiếp: nhiệt lượng kế ◦ Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM, CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM, CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG ĐH Y Dược TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay