Giải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTE

19 612 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 03:50

Giải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTEGiải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTE HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN VIỆT ANH GIẢI PHÁP TỰ PHỤC HỒI TRONG MẠNG EVOLVED PACKET CORE LTE Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số: 60.52.02.08 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhân Phản biện 1: TS Dư Đình Viên Phản biện 2: PGS.TS Lê Nhật Thăng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: 30 ngày 20 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU 3GPP Long Term Evolution (LTE) xem công nghệ không dây di động tương lai có ưu hiệu trải nghiệm người dùng Với tiến công nghệ mạng không dây, phụ thuộc tác động kinh doanh dịch vụ mạng di động tăng lên nhanh chóng Do đó, vấn đề quan trọng đặt phải giải vấn đề liên quan đến sở hạ tầng mạng lỗi dịch vụ Giải pháp tự phục hồi cho mạng LTE Evolved Packet Core (EPC) nhằm trì dịch vụ liên tục trường hợp phần tử mạng lõi MME S-GW lỗi Những lỗi phần tử mạng lõi có tác động đáng kể đến số lượng lớn thuê bao so với lỗi thành phần truy cập mạng Từ vấn đề trên, em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp tự phục hồi mạng Evolved Packet Core LTE” Giải pháp đề xuất nghiên cứu với kiến trúc khác kiến trúc tập trung active-backup phân tán active-active thực với kịch lỗi khác Đánh giá kiến trúc thông qua tham số lưu lượng, trễ khôi phục dịch vụ Kết cấu luận văn chia làm chương: Chương 1: Tổng quan LTE Evolved Packet Core (EPC) Chương 2: Giải pháp tự phục hồi EPC Chương 3: Đánh giá hiệu giải pháp phục hồi Kết luận: Trong phần đưa kết luận vấn đề làm luận văn đề xuất hướng nghiên cứu 4 Học viên hy vọng luận văn tài liệu tham khảo có giá trị cho người bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu giải pháp tự phục hồi EPC 5 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LTE EVOLVED PACKET CORE (EPC) 1.1 Sơ lược công nghệ mạng LTE (Long Term Evolution) LTE phát triển mạng UMTS/HSPA, mục tiêu LTE tăng dung lượng tốc độ liệu mạng liệu không dây cách sử dụng kỹ thuật điều chế DSP (xử lý tín hiệu số) phát triển vào đầu kỷ 21 LTE thiết kế lại đơn giản hóa kiến trúc mạng thành hệ thống dựa IP với độ trễ truyền dẫn tổng giảm đáng kể so với kiến trúc 3G LTE đưa kiến trúc truy cập mạng gọi Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), sử dụng Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) công nghệ truy cập cho đường xuống Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) sử dụng cho đường lên Không giống công nghệ 3GPP khác, LTE E-UTRAN kiến trúc đơn giản phẳng gồm nút nhất, eNodeB thực chức UMTS/HSPA NodeB Radio Network Controller (RNC) 1.1.1 Mạng truy cập E-UTRAN Mạng truy cập vô tuyến LTE eNodeB, trạm phát vô tuyến điều khiển tất chức vô tuyến Nút kế thừa chức 3G NodeB Ngoài ra, hầu hết chức giao thức thực 3G Radio Network Controller (RNC) chuyển giao cho eNodeB 1.1.2 Mạng Evolved Packet Core (EPC) LTE-EPC có thành phần chính:  Mobility Management Entity (MME) 6  Serving Gateway (S-GW)  Packet Data Network (PDN) Gateway 1.1.3 Giao diện LTE Giao diện LTE thường gọi điểm tham chiếu, LTE đưa số giao diện số giao diện kết hợp với mạng UMTS/HSDPA sẵn có, bao gồm giao diện: LTE-Uu, X2, S1-U, S1MME, S11, S5, S8, S6a, Gx, SGi… 1.1.4 Các giao thức sử dụng mạng LTE Giao thức sử dụng mạng LTE sử dụng mặt phẳng điều khiển (control plane) mặt phẳng liệu (user plane) Chức mặt phẳng điều khiển thiết lập cho mặt phẳng liệu khởi tạo, chỉnh sửa giải phóng mặt phẳng liệu Mặt phẳng điều khiển truyền liệu người dùng người dùng ứng dụng Các giao thức sử dụng mặt phẳng: NAS, RRC, PDCP, RLC, MAC, S1-AP, X2-AP, SCTP, GTP-C, GTP-U… 1.1.5 LTE EPS Bearer QoS 1.1.5.1 LTE EPS Bearer Tại LTE, kênh mang EPS (EPS Bearer) thiết lập mạng EPS (mạng lõi EPC mạng truy cập E-UTRAN) dùng để truyền liệu người dùng từ UE tới PDN Có loại kênh mang EPS: kênh mang mặc định (bearer default) kênh mang dành sẵn (bearer dedicated) Khi UE kết nối tới mạng LTE, kênh mang mặc định EPS thiết lập Khi người dùng yêu cầu dịch vụ cần có QoS cao QoS thời kênh mang mặc định (ví dụ dịch vụ IPTV, video on Demand,…) kênh mang dành sẵn (bearer dedicated) thiết lập nhằm đáp ứng yêu cầu cao QoS 1.1.5.2 QoS LTE QoS (Quality of Service) khả mạng để đạt băng thông tối đa việc xử lý yếu tố liên quan tới hiệu mạng độ trễ, tỷ lệ gói,…Chất lượng dịch vụ liên quan tới việc kiểm soát quản lý tài nguyên mạng cách thiết lập độ ưu tiên khác cho loại dịch vụ khác QoS bao gồm số tham số: QCI, ARP, GBR, Non-GBR, MBR, APN-AMBR, UE-AMBR 1.1.6 Thông tin ngữ cảnh UE (UE Context Information) Khi UE kết nối với mạng, MME khởi tạo thông tin ngữ cảnh UE (UE context information) Thông tin ngữ cảnh chứa thông tin thuê bao người dùng lấy từ HSS Thủ tục đảm bảo MME không cần phải giao tiếp với HSS có yêu cầu kênh mang yêu cầu tương tự Thông tin ngữ cảnh UE chứa thông tin thành phần (information elements) (IEs) International Mobile Subscriber Identity (IMSI), UE security contexts, EPS bearer context(s)… 1.2 Mạng tự điều khiển SON 1.2.1 Chức SON LTE Bao gồm chức năng:  Tự cấu hình  Tự tối ưu hóa  Tự phục hồi 1.2.2 Kiến trúc LTE SON Bao gồm loại kiến trúc:  Kiến trúc SON tập trung: Trong kiến trúc SON tập trung, thuật toán SON thực cấp quản lý mạng OAM Trong trường hợp này, số lượng nhỏ phần tử mạng cấp cao có chứa chức SON Ưu điểm phương pháp phức tạp việc triển khai quản lý công việc  Kiến trúc SON phân tán: Trong kiến trúc SON phân tán, việc định SON diễn mức độ thấp mạng, ví dụ, phần tử truy cập mạng eNodeB Các eNodeB khác chia sẻ thông tin qua giao diện X2 chuẩn hóa Cách tiếp cận nhanh chóng linh hoạt so với SON tập trung làm giảm phức tạp việc SON phải hỗ trợ nhiều nhà cung cấp  Kiến trúc SON hỗn hợp:Trong kiến trúc SON hỗn hợp, số thuật toán SON thực mạng truy cập eNodeB chức khác thực cấp quản lý OAM Đó tính linh hoạt có ưu điểm hai phương pháp tập trung phân tán mà công việc tối ưu đơn giản nhanh chóng diễn eNodeBs công việc tối ưu hóa phức tạp thực OAM 1.3 Kết luận Chương trình bày khái quát kiến trúc giao thức giao tiếp thực thể mạng, tham số quan trọng mạng lõi EPC LTE Đồng thời cung cấp nhìn tổng quan kiến trúc mạng SON, nhìn thấy ưu nhược điểm kiến trúc mà luận văn tập trung nghiên cứu 9 Chương 2: GIẢI PHÁP TỰ PHỤC HỒI TẠI EPC 2.1 Gi i thiệu chung hệ thống tự phục hồi Để thiết kế hệ thống tự phục hồi, kiến trúc SON tập trung phân tán xem xét áp dụng Như đề cập chương 1, kiến trúc SON tập trung thực thủ tục, thuật toán cấp quản lý, kiến trúc SON phân tán thực cấp thấp Trong phương pháp tập trung, kiến trúc hệ thống tự phục hồi thực OAM hệ thống phân tán tự phục hồi thực MME/SGW 2.2 Kiến trúc hệ thống chịu lỗi Trong giải pháp tự phục hồi, kết hợp nút hoạt động nút dự phòng phải sử dụng để trì dịch vụ trường hợp lỗi thành phần cốt lõi 2.2.1 C u hình N:M Active-Backup Trong cấu hình N:M active-backup, vùng liên kết nối dự phòng từ xa (remote dự phòng) MME/S-GW sẵn sàng để hỗ trợ nhiều MME/S-GW hoạt động (active) trường hợp lỗi Nhìn chung, MME/S-GW dự phòng hỗ trợ số MME/S-GW hoạt động Nhưng nhiều kịch lỗi MME/S-GW, MME/S-GW dự phòng khác tham gia vào trình phục hồi xét nguồn lực vấn đề hiệu Các biện pháp phục hồi phối hợp nên thực phía OAM để tạo điều kiện hỗ trợ Các nút dự phòng có liên quan, giải pháp tạo thêm chi phí cho việc thiết kế tự phục hồi Tuy nhiên, cung cấp hỗ trợ hiệu lực tài nguyên trường hợp nhiều MME/S-GW lỗi Trong cấu hình này, UE kết nối với MME/SGWs 10 hoạt động, thông tin UE context chép từ nút hoạt động sang nút dự phòng Các nút dự phòng sử dụng UE context để tái tạo lại UE sóng mang (bearer) nút hoạt động tương ứng lỗi Cấu hình khác liệu động nút hoạt động nhân rộng để nút từ xa cho mục đích dự phòng nhằm giải tình thiên tai 2.2.2 C u hình 1:1 Active-Active Trong cấu hình MME/S-GW hoạt động độc lập đồng thời hoạt động nút dự phòng khác thời gian lỗi Kiến trúc SON phân tán xem xét trường hợp này, nơi MME/S-GW hoạt động có chế quản lý hồi phục với cấu hình thông tin trạng thái nút ngang hàng Mỗi MME/S-GW có trách nhiệm giám sát phát lỗi MME/SGW khác phổ biến thông báo lỗi đến thành phần mạng truy cập lõi Khi hai nút hoạt động dự phòng hoạt động, nút phải dành số nguồn tài nguyên dự phòng để xử lý lưu lượng đối tác trường hợp lỗi Ba sách áp dụng để giải vấn đề Đầu tiên, thuê bao dự phòng thực hai nút mà nút dự trữ đủ nguồn lực tài nguyên cho việc khác Những nhược điểm rõ ràng sách nguồn lực tài nguyên nút nhàn rỗi lỗi xảy Thứ hai, quản lý phục hồi theo dõi tình trạng tải liên kết backhaul MME/SGWs Tại thời điểm lỗi, xác định nút backup có đủ nguồn lực tài nguyên để hỗ trợ nút lỗi, sau bắt đầu thủ tục chuyển đổi dự phòng Thứ ba, việc nhân rộng UE context nút active khác tình 11 trạng tải nó, nút backup dự đoán UE mà nút hỗ trợ mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 2.3 Phát lỗi, thông báo cô lập lỗi Phát lỗi bước giải pháp tự phục hồi Các nút hoạt động gặp phải loại lỗi khác - phần cứng phần mềm, phần điện hoàn toàn Bản tin heartbeat định kỳ theo định dạng "hello" "I am alive" trao đổi OAM nút ngang hàng Nếu nút giám sát không nhận phản hồi vòng thời gian ngưỡng xác định trước, xem xét nút lỗi tắt Cần lưu ý số số SCTP keep-alive message trao đổi qua giao diện S1 eNodeB MME sử dụng để phát MME/S-GW lỗi từ phía eNodeB Bằng cách phân tích thông tin heartbeat, OAM nút ngang hàng (peer nodes) phát cố thông báo cho eNodeB PGW bị ảnh hưởng cố điều khiển backup MME/S-GW để tiếp nhận chức nút lỗi eNodeB có trách nhiệm thông báo cho UE cố lỗi tương ứng Sau tiếp nhận tin thông báo, UE khởi thủ tục phục hồi Lỗi thiết bị cô lập (cô lập lỗi) bước tiến quan trọng hệ thống chịu lỗi tự phục hồi Mục đích cô lập lỗi để giảm thiểu hậu vấn đề đó, hạn chế tác động lỗi Mặc dù trình phục hồi có tác động đáng kể hiệu mạng lỗi MME/SGW không phổ biến cho MME/S-GW hoạt động khác gây suy giảm dịch vụ cung cấp MME/S-GW 2.4 Phối hợp hệ thống lỗi Thủ tục phối hợp hệ thống lỗi mô tả từ quan điểm kiến trúc tập trung Khi MME/S-GW thêm vào mạng, OAM 12 định nút dự phòng chuyên dụng cho từ vùng dự phòng MME/SGW Các nút hoạt động bắt đầu nhân rộng liệu UE context đến nút dự phòng Yêu cầu việc lựa chọn nút dự phòng OAM thay đổi tùy vào loại kịch triển khai tình trạng mạng Để tạo thuận lợi cho sách chuyển đổi dự phòng có hiệu quả, OAM nên theo dõi tất thay đổi diễn nút mạng cập nhật liên quan cho phù hợp Thay đổi khác tải trọng, cấu hình sách xảy mạng Năng lực nút active MME/S-GW tăng theo thời gian việc bổ sung eNodeB cung cấp sách thuê bao Tất thông tin động cần thiết để trao đổi nút hoạt động dự phòng OAM giúp cho mạng lưới hoạt động hiệu Để thuận lợi cho việc phối hợp trình định, chương trình quản lý phục hồi đề cập nút hoạt động dự phòng, OAM mà hoạt động theo cách thức client-server 2.5 Cơ chế phục hồi thủ tục trì dịch vụ liên tục Phần tập trung vào thủ tục chuyển đổi dự phòng dịch vụ liên tục cho kiến trúc tập trung OAM chịu trách nhiệm tổng thể chế tự phục hồi Khi MME/S-GW hoạt động lỗi, OAM quản lý phục hồi phát lỗi từ biến tin heartbeat Khi lỗi xác nhận, nhanh chóng thông qua thủ tục chuyển đổi dự phòng dựa cấu hình cập nhật thông tin trạng thái sách phục hồi Sau thực gửi tin tới nút liên quan để thực chế phục hồi thủ tục trì dịch vụ 13 2.6 Kết luận Chương trình bày thành phần giải pháp tự phục hồi, nêu lên chức năng, kiến trúc mà khối quản lý Chỉ rõ giao tiếp thành phần kiến trúc tác động tới thực thể mạng mạng lõi EPC qua thủ tục trao đổi thực thể 14 Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA GIẢI PHÁP PHỤC HỒI 3.1 Mô hình khảo sát đánh giá giải pháp tự phục hồi Trong phần hiệu giải pháp tự phục hồi đánh giá phân tích theo kịch lỗi khác Một hệ thống phát triển môi trường mô OPNET, cho phép thực khảo sát cho cấu hình mạng, kịch tự phục hồi khác [1] 3.1.1 Xây dựng mô hình mô Mô hình mạng biểu diễn UE, eNodeBs, EPCs, nút giám sát Phương pháp tập trung OAM có trách nhiệm thực trình phục hồi lỗi dùng môi trường mô eNodeB quản lý cell lục giác (hexagonal cell) nơi UE phân tán ngẫu nhiên Trong mô hình khảo sát, nút EPC đại diện mạng kết hợp MME, SGW P-GW Các máy chủ bên (external server) đại diện cho Packet Data Network (PDN) Các nút giám sát kết nối với EPCs eNodeBs Phát lỗi chương trình thông báo hệ thống phục hồi thực nút giám sát 3.1.2 Thời gian phục hồi dịch vụ Thời gian khôi phục dịch vụ cho UE định nghĩa khoảng thời gian thời điểm active EPC lỗi tới thời điểm UE đặt tình trạng treo kênh mang (bearer) hoạt động trở lại biểu thị thời gian phục hồi trung bình biểu diễn công thức 3.1 = + + + + (3.1) 15 3.1.3 Tải tin báo hiệu Những tin báo hiệu chia thành hai loại:  Bản tin yêu cầu để phục hồi phiên lỗi  Bản tin tạo UE trinh phục hồi Nếu tổng số thuê bao active thời điểm lỗi C tổng số tin tạo MME để thu hồi phiên lỗi là: =8* *C (3.3) Tổng số tin tạo MME/SGW cho phiên mới: = 10 * * * 3.2 Khảo sát kết mô hệ thống sử dụng giải pháp tự phục hồi đánh giá giải pháp 3.2.1 C u hình N:1 Active-Backup Hình 3.3 Lưu lượng đường lên trường hợp Hình 3.3 biểu diễn lưu lượng đường truyền đường lên (uplink) cho cấu hình trường hợp (Case#1) Active-Backup trước sau lỗi Tại cấu 16 hình này, active EPC xử lý cho 500 người dùng, backup EPC thực khởi tạo lại bearers cho người dùng sau lỗi xảy Sự suy giảm đường truyền xác định lỗi xảy mạng lõi sau phục hồi t = 149s Trong trường hợp này, backup EPC thực phục hồi tài nguyên tỷ lệ phục hồi phiên đạt 100% Active EPC lỗi t = 147s 2s để OAM phát lỗi 3.2.2 C u hình 1:1 Active-Active Hình 3.8 Trễ đường lên trường hợp Trường hợp (Case#4) mô tả cấu hình trường hợp 1:1 ActiveActive với EPC xử lý 200 người dùng Mỗi nút active làm việc nút backup Khi nút active lỗi, tất bearer người dùng khởi tạo lại xử lý nút active 3.2.3 Tính toán thời gian phục hồi dịch vụ Trọng tâm nghiên cứu trễ Vì công thức 3.1 định nghĩa lại là: = + + (3.5) 17 Bảng 3.3 Giá trị trung bình thành phần trễ , Tỉ lệ khôi phục Trường hợp thành công #1 582 511 62 100% #2 2015 899 1106 98.5% #3 675 559 107 99.5% #4 853 676 168 100% Từ kết bảng ta nhận thấy rằngtrễ phục hồi cấu hình 1:1 Active-Active cao N:1 cấu hình Active-Backup Nếu trễ tái kết nối ( ) khác phụ thuộc vào điều kiện mạng vô tuyến, nhìn vào trễ tái tạo kênh mang trường hợp tới 168 ms cho 200 người dùng Nguyên nhân nút backup hoạt động cấu hình tham gia vào việc xử lý bearer 200 người dùng riêng nút, nút phải tái tạo bổ sung thêm kênh mang 200 người sử dụng nút lỗi từ gây số trễ 18 Hình 3.9 So sánh trễ phục hồi cấu hình 1:1 Active-Backup với số lượng người dùng khác 3.3 Kết luận chương Chương trình bày kiểu kiến trúc khác luận văn đề xuất cho giải pháp tự phục hồi Với việc xây dựng mô hình mô với cấu hình khác nhau, kiến trúc đánh giá dựa vào tham số lưu lượng đường truyền, độ trễ phục hồi dịch vụ, tải tin báo hiệu Từ nhìn ưu nhược điểm loại kiến trúc Các kết phân tích hiệu hệ thống sử dụng giải pháp tự phục hồi sở quan trọng để tính toán triển khai hệ thống thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đường truyền, khả đáp ứng nhu cầu dịch vụ liên tục lợi ích kinh tế 19 K T LUẬN Trong luận văn đề xuất kiến trúc hệ thống tự phục hồi, từ nhìn ưu nhược điểm kiến trúc Việc thay đổi cấu hình mạng, số lượng người dùng, tải đường truyền… giúp đánh giá xác hiệu hệ thống Các kết phân tích cho thấy rằng, hệ thống sử dụng chế N:1 Active-Backup có trễ hồi phục 582 giây cho trường hợp 675 giây cho trường hợp hệ thống sử dụng chế 1:1 Active-Active có trễ hồi phục 853 giây Như vậy, bỏ qua chi phí phần cứng, hệ thống sử dụng chế Active-Backup phục hồi nhanh so với hệ thống sử dụng chế Active-Active [...]... HIỆU NĂNG CỦA GIẢI PHÁP PHỤC HỒI 3.1 Mô hình khảo sát đánh giá giải pháp tự phục hồi Trong phần này hiệu năng của giải pháp tự phục hồi sẽ được đánh giá và phân tích theo các kịch bản lỗi khác nhau Một hệ thống đã được phát triển trong môi trường mô phỏng OPNET, cho phép thực hiện các khảo sát cho các cấu hình mạng, kịch bản tự phục hồi khác nhau [1] 3.1.1 Xây dựng mô hình mô phỏng Mô hình mạng sẽ biểu... và chính sách phục hồi Sau đó nó sẽ thực hiện gửi các bản tin tới các nút liên quan để thực hiện cơ chế phục hồi và thủ tục duy trì dịch vụ 13 2.6 Kết luận Chương 2 đã trình bày về các thành phần trong giải pháp tự phục hồi, nêu lên được chức năng, kiến trúc mà các khối sẽ quản lý Chỉ rõ được giao tiếp giữa các thành phần trong kiến trúc cũng như tác động tới các thực thể mạng trong mạng lõi EPC qua... tin được yêu cầu để phục hồi các phiên lỗi  Bản tin được tạo ra do các UE mới trong quá trinh phục hồi Nếu tổng số thuê bao active tại thời điểm lỗi là C thì tổng số bản tin được tạo ra tại MME để thu hồi phiên lỗi là: =8* *C (3.3) Tổng số bản tin được tạo ra tại MME/SGW cho phiên mới: = 10 * * * 3.2 Khảo sát kết quả mô phỏng hệ thống sử dụng giải pháp tự phục hồi và đánh giá giải pháp 3.2.1 C u hình... nhau được luận văn đề xuất cho giải pháp tự phục hồi Với việc xây dựng các mô hình mô phỏng với cấu hình khác nhau, các kiến trúc được đánh giá dựa vào các tham số như lưu lượng đường truyền, độ trễ phục hồi dịch vụ, tải bản tin báo hiệu Từ đó nhìn ra được ưu và nhược điểm của từng loại kiến trúc Các kết quả phân tích hiệu năng của hệ thống sử dụng các giải pháp tự phục hồi là một cơ sở quan trọng để... chương trình quản lý phục hồi được đề cập trong các nút hoạt động và dự phòng, OAM mà hoạt động theo cách thức client-server 2.5 Cơ chế phục hồi và thủ tục duy trì dịch vụ liên tục Phần này tập trung vào các thủ tục chuyển đổi dự phòng và dịch vụ liên tục cho kiến trúc tập trung tại OAM chịu trách nhiệm tổng thể về cơ chế tự phục hồi Khi một MME/S-GW hoạt động lỗi, OAM quản lý phục hồi phát hiện lỗi từ... ứng Sau khi tiếp nhận bản tin thông báo, các UE khởi thủ tục phục hồi Lỗi thiết bị cô lập (cô lập lỗi) là một bước tiến quan trọng của hệ thống chịu lỗi và tự phục hồi Mục đích của cô lập lỗi là để giảm thiểu hậu quả của vấn đề và do đó, hạn chế tác động của lỗi Mặc dù quá trình phục hồi có tác động đáng kể về hiệu năng của mạng nhưng lỗi trong MME/SGW không phổ biến cho những MME/S-GW hoạt động khác... dùng, backup EPC sẽ thực hiện khởi tạo lại bearers cho các người dùng này sau khi lỗi xảy ra Sự suy giảm đường truyền xác định lỗi xảy ra tại mạng lõi và sau đó được phục hồi tại t = 149s Trong trường hợp này, backup EPC thực hiện phục hồi tài nguyên và tỷ lệ phục hồi phiên đạt 100% Active EPC lỗi tại t = 147s và mất 2s để OAM phát hiện lỗi 3.2.2 C u hình 1:1 Active-Active Hình 3.8 Trễ đường lên của trường... cô lập lỗi Phát hiện lỗi là bước đầu tiên trong một giải pháp tự phục hồi Các nút hoạt động có thể gặp phải các loại lỗi khác nhau - phần cứng hoặc phần mềm, một phần hoặc mất điện hoàn toàn Bản tin heartbeat định kỳ theo định dạng "hello" hoặc "I am alive" có thể được trao đổi giữa các OAM hoặc giữa các nút ngang hàng Nếu nút giám sát không nhận được phản hồi trong vòng một thời gian ngưỡng xác định... Phát hiện lỗi và chương trình thông báo của hệ thống phục hồi được thực hiện tại các nút giám sát 3.1.2 Thời gian phục hồi dịch vụ Thời gian khôi phục dịch vụ cho một UE được định nghĩa là khoảng thời gian giữa thời điểm khi active EPC lỗi tới thời điểm khi UE đặt tình trạng treo kênh mang (bearer) của nó hoạt động trở lại biểu thị thời gian phục hồi trung bình được biểu diễn bởi công thức 3.1 = + +... eNodeBs, EPCs, nút giám sát Phương pháp tập trung tại OAM có trách nhiệm thực hiện quá trình phục hồi lỗi được dùng trong môi trường mô phỏng eNodeB quản lý một cell lục giác (hexagonal cell) nơi UE được phân tán ngẫu nhiên Trong mô hình khảo sát, một nút EPC duy nhất đại diện một mạng kết hợp của MME, SGW và P-GW Các máy chủ bên ngoài (external server) đại diện cho một Packet Data Network (PDN) Các nút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTE, Giải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTE, Giải pháp tự phục hồi trong mạng Evolved Packet Core LTE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay