Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART

57 235 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 03:37

Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USARTThiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - QUÁCH VĂN PHI THIẾT KẾ MÁY IN HÓA ĐƠN SỬ DỤNG GIAO THỨC USART Chuyên ngành: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Mã số: 60.52.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN NGỌC MINH HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác trích dẫn cụ thể Đề tài luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ Đồng thời chưa công bố phương tiện thông tin truyền thông Hà Nội, Ngày… tháng… năm…… Học viên thực QUÁCH VĂN PHI ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn là: TS Nguyễn Ngọc Minh Người đã hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông giúp hoàn thành khóa học năm rưỡi qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Quốc tế Đào tạo sau đại học truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện tốt Tôi xin cảm ơn tập thể lớp cao học kỹ thuật viễn thông, người thường xuyên động viên, đóng góp trao đổi ý kiến kiến thức suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, Ngày… tháng… năm…… Học viên thực QUÁCH VĂN PHI iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Máy in hóa đơn 1.2 Giao tiếp truyền nhận nối tiếp USART 1.2.1 Giới thiệu giao tiếp truyền nhận nối tiếp USART 1.2.2 Giao tiếp USART chế độ bất đồng 1.3 Giao tiếp truyền nhận nối tiếp SPI 1.3.1 Giới thiệu giao tiếp SPI 1.3.2 Chuẩn truyền thông SPI 1.3.3 Các kiểu kết nối SPI 15 1.4 Kết luận chương 18 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI PHẦN CỨNG 19 2.1 Vi điều khiển 20 2.2 Module đầu in 21 2.3 Bộ nhớ 24 2.4 Mạch nguồn 25 2.5 Sơ đồ nguyên lý khối phần cứng 27 2.6 Kết luận chương 30 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI PHẦN MỀM 31 3.1 Yêu cầu thiết kế 31 3.2 Phần mềm cho thiết bị 31 3.3 Các lệnh cấu hình máy in điều khiển trình in 34 iv 3.4 Giải thuật in liệu văn ảnh lô gô 35 3.5 Thiết kế giao thức truyền nhận liệu ảnh lô gô phần mềm nạp ảnh máy in 37 3.5.1 Bản tin truyền từ máy tính 38 3.5.2 Bản tin truyền từ máy in 40 3.6 Thiết kế phần mềm nạp ảnh cho máy in 41 3.7 Kết luận chương 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Các kết đạt 44 4.1.2 Phần cứng 44 4.1.3 Phần mềm 44 4.2 Các vấn đề cần cải tiến máy in 44 4.3 Hình ảnh sản phẩm 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CPOL Clock Polarity Cực xung nhịp CPHS Clock Phase Pha xung nhịp IC Integrated Circuit Mạch tích hợp LED Light Emitting Diode Đi ốt phát quang MISO Master Input Slave Output MOSI Master Output Slave Input SCK Serial Clock Xung nhịp nối tiếp SPI Serial Peripheral Interface Giao diện ngoại vi nối tiếp SS Slave Select Lựa chọn chíp thụ động Universal USART Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter Đầu vào chíp chủ động đầu chíp thụ động Đầu chíp chủ động đầu vào chíp thụ động Bộ truyền nhận nối tiếp đồng bất đồng vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các tín hiệu giao tiếp SPI 11 Bảng 1.2: Các chế độ truyền thông giao tiếp SPI 13 Bảng 2.1: Một số đặc tính module đầu in 22 Bảng 2.2: Bảng trạng thái IC BA6845FS 23 Bảng 2.3: Bảng trạng thái điều khiển động bước 24 Bảng 2.4: Lệnh điều khiển chíp nhớ S25FL216K 25 Bảng 3.1: Trạng thái bật tắt đèn LED máy in 34 Bảng 3.2: Các lệnh cấu hình kiểm tra hoạt động máy in 34 Bảng 3.3: Các lệnh điều khiển trình in 35 Bảng 3.4: Bản tin tổng quát 37 Bảng 3.5: Mã tin truyền từ máy tính 38 Bảng 3.6: Nội dung tin yêu cầu nạp ảnh 38 Bảng 3.7: Nội dung tin liệu ảnh 39 Bảng 3.8: Mã tin truyền từ máy in 40 Bảng 3.9: Nội dung tin phản hồi liệu ảnh 40 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Truyền bit theo phương pháp song song nối tiếp Hình 1.2: Giao tiếp USART chế độ đồng Hình 1.3: Giao tiếp USART chế độ bất đồng Hình 1.4: Khung truyền liệu chế độ bất đồng Hình 1.5: Ví dụ khung truyền liệu chế độ bất đồng Hình 1.6: Giao tiếp SPI 10 Hình 1.7: Truyền liệu SPI 11 Hình 1.8: Giản đồ thời gian giao tiếp SPI 12 Hình 1.9: Giản đồ thời gian SPI chế độ 14 Hình 1.10: Giản đồ thời gian SPI chế độ 14 Hình 1.11: Giản đồ thời gian SPI chế độ 14 Hình 1.12: Giản đồ thời gian SPI chế độ 15 Hình 1.13: Kết nối điểm - điểm Master nối với Slave 15 Hình 1.14: Kết nối nhiều Slave song song 16 Hình 1.15: Kết nối nối tiếp 17 Hình 1.16: Kết nối hai Master song song đến Slave 17 Hình 1.17: Kết nối hai Master với 18 Hình 2.1: Sơ đồ khối phần cứng 19 Hình 2.2: Vi điều khiển STM32F303CBT6 20 Hình 2.3: Sơ đồ khối dòng vi điều khiển STM32F3 20 Hình 2.4: Module đầu in 21 Hình 2.5: Sơ đồ chân kết nối module đầu in 22 Hình 2.6: Sơ chân kết nối BA6845FS 23 Hình 2.7: Sơ đồ chân kết nối chíp nhớ S25FL216K 25 Hình 2.8: Sơ đồ mạch cấp nguồn cho đầu in 26 Hình 2.9: Sơ đồ mạch cấp nguồn cho vi điều khiển chíp nhớ 26 Hình 2.10: Sơ đồ nguyên lý khối vi điều khiển 27 Hình 2.11: Sơ đồ nguyên lý khối đầu in 28 viii Hình 2.12: Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển động đầu in 28 Hình 2.13: Sơ đồ nguyên lý khối nhớ 29 Hình 2.14: Sơ đồ nguyên lý khối nút bấm đèn LED 29 Hình 2.15: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn 29 Hình 3.1: Hoạt động phần mềm máy in 32 Hình 3.2: Quá trình khởi động máy in 32 Hình 3.3: Các tác vụ thực theo chu kỳ theo kiện 33 Hình 3.4: Quá trình nạp ảnh từ máy tính 33 Hình 3.5: Quá trình in liệu lên giấy in 35 Hình 3.6: Chuyển đổi ký tự thành ma trận bit 36 Hình 3.7: Chuyển đổi ma trận điểm ảnh thành mảng số bit 36 Hình 3.8: Mô tả hoạt động phần mềm nạp ảnh cho máy in 41 Hình 3.9: Quá trình nạp ảnh cho máy in từ phần mềm nạp ảnh 42 Hình 4.1: Phần cứng máy in hóa đơn 45 Hình 4.2: In hóa đơn toán 45 Hình 4.3: Giao diện phần mềm nạp ảnh cho máy in 46 LỜI MỞ ĐẦU Hiện hình thức toán ngày phong phú, thiết bị tính tiền đa dạng phổ biến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Kéo theo nhu cầu xuất hóa đơn toán cho khách hàng cần phải nhanh chóng tiện lợi nhằm tiết kiệm thời gian cho người kinh doanh khách hàng Trước với hoạt động kinh doanh bán hàng siêu thị, toán tiền cho khách hàng taxi,… hóa đơn thường người bán hàng hay lái xe ghi giấy nên thời gian cho hai bên, công việc hoàn toàn thực tự động cách truyền nội dung toán từ thiết bị tính tiền sang máy in để in hóa đơn cho khách hàng Hiện loại máy in hóa đơn thị trường đáp ứng phần nhu cầu người dùng, nhiên giá thành máy in hóa đơn đắt, nguồn gốc xuất xứ chất lượng chưa thực đảm bảo Trong năm gần ngành điện tử nước ta phát triển nhanh Việc tiếp cận với kiến thức, công nghệ đại dễ dàng cho người học tập nghiên cứu Trong lĩnh vực điện tử có nhiều giao thức phát triển ứng dụng truyền nhận liệu module, IC vi điều khiển, thiết bị điện tử máy tính,…như USART, SPI, I2C,… Trong USART ứng dụng nhiều giao tiếp thiết bị điện tử với nhau, giao tiếp thiết bị điện tử với máy tính, với ưu điểm thiết lập kết nối đơn giản, sử dụng đường kết nối vật lý Từ vấn đề em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART” nhằm thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao tiếp USART với tính chất lượng tốt Trong luận văn nghiên cứu thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao tiếp USART với chương sau: Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Thiết kế thực thi phần cứng Chương 3: Thiết kế thực thi phần mềm Chương 4: Kết thảo luận 34 Nút bấm máy in theo dõi trạng thái Khi nút bấm bấm máy in thực đẩy giấy, nút bấm bấm giữ giây máy in thực in lại hóa đơn in trước Đèn LED máy in điều khiển bật tắt theo bảng 3.1: Bảng 3.1: Trạng thái bật tắt đèn LED máy in Số lần bật tắt đèn LED 3s Trạng thái thiết bị Có giấy Không có giấy 3.3 Các lệnh cấu hình máy in điều khiển trình in Để phục vụ cho việc cấu hình chế độ hoạt động kiểm tra hoạt động máy in, sau số lệnh thiết kế để cấu hình kiểm tra hoạt động máy in Cú pháp lệnh cấu hình lệnh kiểm tra hoạt động máy in: Bảng 3.2: Các lệnh cấu hình kiểm tra hoạt động máy in Chức Cú pháp lệnh TMI,16 Đẩy giấy TMI,18 Khởi động lại máy in TMI,19 In ảnh TMI,20 In ảnh TMI,21 In ảnh TIM,22 Cấu hình mặc định cho máy in CHMI,33,[1] Cấu hinh in lô gô CHMI,33,[0] Cấu hình không in lô gô CHMI,21,[x] Xóa ảnh máy in x = 1: xóa ảnh x = 2: xóa ảnh x = 3: xóa ảnh Trong trình in phát sinh yêu cầu in chữ hoa, chữ thường, xuống dòng, máy in lập trình để đáp ứng số lệnh điều khiển in 35 sau: Bảng 3.3: Các lệnh điều khiển trình in Mã lệnh Chức 0x0A Xuống dòng 0x1B 0x57 0x02 In chữ cỡ nhỏ 0x1B 0x57 0x01 In chữ cỡ lớn 3.4 Giải thuật in liệu văn ảnh lô gô Hình 3.5: Quá trình in liệu lên giấy in Trong trình in, máy in in liệu lên giấy theo hàng điểm ảnh với hai màu đen trắng Máy in in 384 điểm ảnh theo bề ngang giấy in ứng với 384 bit 48 byte liệu Điểm màu đen ứng với bit 1, điểm màu trắng ứng với bit Để thực trình in, vi điều khiển truyền 48 byte liệu in vào đầu in thông qua giao tiếp SPI, vi điều khiển điều khiển chân STB1, STB2, STB3, STB4, STB5, STB6 đốt nóng giấy in để in liệu giấy, sau in xong hàng điểm vi điều khiển thực quay động đẩy giấy tới hàng điểm tiếp theo, trình in lặp lại tới thực in xong hết liệu Để in liệu văn ảnh lô gô cần chuyển đổi chữ bảng chữ cái, ký tự đặc biệt ảnh lô gô thành ma trận điểm ảnh Bit biểu diễn điểm màu trắng, bit biểu diễn điểm màu đen nên ứng với ma trận điểm ảnh ta 36 có ma trận bit Ví dụ hình 3.6 chữ P chuyển đổi sang dạng ma trận điểm ảnh biểu diễn bit Hình 3.6: Chuyển đổi ký tự thành ma trận bit Với ma trận điểm ảnh hình 3.6 thực in chữ P ta cần in hàng bit từ xuống Vi điều khiển truyền liệu cho module đầu in theo byte ta biến đổi ma trận bit thành dạng mảng số bit Quy định độ cao, độ rộng độ dài hình 3.7 Hình 3.7: Chuyển đổi ma trận điểm ảnh thành mảng số bit 37 Tương tự cho ký tự khác cho ảnh lô gô Mỗi chữ bảng chữ chuyển đổi thành mảng liệu độ cao, độ dài, độ rộng lưu cố định vào nhớ vi điều khiển phục vụ trình in liệu văn Mỗi ảnh lô gô chuyển đổi thành mảng liệu độ cao, độ dài, độ rộng truyền từ phần mềm nạp ảnh máy tính xuống lưu vào chíp nhớ flash máy in phục vụ trình in ảnh lô gô 3.5 Thiết kế giao thức truyền nhận liệu ảnh lô gô phần mềm nạp ảnh máy in Máy in lưu liệu ảnh lô gô dạng mảng liệu độ cao, độ rộng, độ dài mô tả hình 3.7 chíp nhớ flash để phục vụ trình in Quy định số thứ tự 1, 2, để phân biệt ảnh Việc chuyển đổi liệu ảnh xử lý máy tính liệu nhận sau chuyển đổi truyền xuống máy in thông qua giao tiếp USART theo giao thức Quy định ảnh sử dụng để chuyển đổi nạp xuống máy in ảnh bitmap, kích thước lớn rộng 384 điểm ảnh, cao 384 điểm ảnh, dung lượng tối đa 18 KB Sau chuyển đổi ảnh có kích thước lớn quy định ta mảng liệu độ dài 18432, độ rộng 48, độ cao 384 Trong trình nạp ảnh nhận tin từ máy tính máy in gửi phản hồi tin để thông báo trạng thái nhận thành công hay Bản tin tổng quát truyền nhận máy phần mềm máy in: Bảng 3.4: Bản tin tổng quát Trường Độ dài Tiêu đề byte Mã Độ dài Nội dung Tổng Kết thúc tin tin tin kiểm tra tin byte byte Mô tả trường tin tổng quát: - Tiêu tin: $NAMI byte byte 38 - Mã tin: Có giá trị phụ thuộc vào loại tin, mô tả phần sau - Độ dài tin: Bao gồm byte Với độ dài số thập phân ABCD byte AB, byte CD - Nội dung tin: Có độ dài tùy thuộc vào loại tin - Tổng kiểm tra: Có độ dài byte, tính bằng tổng tất byte từ tiêu đề đến hết nội dung tin and với 0xFF - Kết thúc tin: * 3.5.1 Bản tin truyền từ máy tính Mã tin: Bảng 3.5: Mã tin truyền từ máy tính Số thứ tự Mã lệnh Mô tả 1 Bản tin yêu cầu nạp ảnh 2 Bản tin liệu ảnh 3 Bản tin kết thúc nạp ảnh  Bản tin yêu cầu nạp ảnh Khi cần lưu liệu ảnh vào nhớ máy in, phần mềm nạp ảnh gửi tin xuống máy in yêu cầu nạp liệu ảnh Nội dung tin: Bảng 3.6: Nội dung tin yêu cầu nạp ảnh Trường Số thứ tự Độ rộng Độ cao Độ dài ảnh nạp Độ dài byte byte byte byte Mô tả trường nội dung tin yêu cầu nạp ảnh: - Số thứ tự ảnh nạp: Số thứ tự ảnh cần nạp, hoặc - Độ rộng: Độ rộng nhận sau chuyển đổi liệu ảnh 39 - Độ cao: Độ cao nhận sau chuyển đổi liệu ảnh, với độ cao số thập phân ABC byte A, byte BC - Độ dài: Độ dài nhận sau chuyển đổi liệu ảnh, với độ dài số thập phân ABCDE byte A, byte BC, byte DE Sau giây phần mềm nạp ảnh gửi tin yêu cầu nạp ảnh mà không nhận phản hồi từ máy in phần mềm nạp ảnh gửi lại yêu cầu, sau lần gửi yêu cầu không nhận phản hồi báo lỗi  Bản tin liệu ảnh Phần mềm nạp ảnh gửi liệu xuống máy in theo tin, lần gửi nhiều 400 byte liệu Sau tin phần mềm đợi phản hồi giây, phản hồi gửi lại liệu, sau lần gửi không nhận phản hồi báo lỗi Nội dung tin: Bảng 3.7: Nội dung tin liệu ảnh Trường Độ dài Số thứ tự Độ dài tin liệu byte Dữ liệu ảnh byte Mô tả trường nội dung tin liệu ảnh: - Số thứ tự tin: Số thứ tự tin liệu gửi xuống máy in - Độ dài liệu: Độ dài liệu ảnh tin, tin mang tối đa 400 byte liệu ảnh Với độ dài liệu số thập phân ABC byte A, byte BC - Dữ liệu ảnh: Là liệu thuộc mảng liệu nhận sau chuyển đổi liệu ảnh  Bản tin kết thúc nạp ảnh Sau gửi xong liệu ảnh, phần mềm nạp ảnh gửi tin thông báo kết thúc trình nạp ảnh với mã nội dung Sau gửi tin kết thúc nạp ảnh, phần mềm đợi phản hồi giây, không nhận phản 40 hồi báo lỗi 3.5.2 Bản tin truyền từ máy in Khi máy in nhận tin từ phần mềm nạp ảnh máy in gửi lại tin phản hồi Mã tin: Bảng 3.8: Mã tin truyền từ máy in Mô tả Số thứ tự Mã tin 1 Bản tin phản hồi yêu cầu nạp ảnh 2 Bản tin phản hồi liệu ảnh 3 Bản tin phản hồi kết thúc nạp ảnh  Bản tin phản hồi yêu cầu nạp ảnh Khi nhận tin yêu cầu nạp ảnh, máy in gửi phản hồi tin có mã 1, nội dung chuẩn bị nhận liệu ảnh  Bản tin phản hồi liệu ảnh Sau nhận tin liệu ảnh từ phần mềm nạp ảnh, máy in gửi phản hồi lại tin thông báo trạng thái nhận thành công Nội dung tin: Bảng 3.9: Nội dung tin phản hồi liệu ảnh Số thứ tự tin liệu Trạng thái nhận liệu byte byte Mô tả nội dung tin: - Số thứ tự tin liệu: số thứ tự tin liệu ảnh mà máy in nhận - Trạng thái nhận liệu: Có giá trị 1, thông báo trạng thái nhận tin thành công 41  Bản tin phản hồi kết thúc nạp ảnh Sau nhận tin kết thúc nạp ảnh từ phần mềm nạp ảnh, máy in gửi lại tin phản hồi với mã nội dung 3.6 Thiết kế phần mềm nạp ảnh cho máy in Phần mềm nạp ảnh cho máy in viết ngôn ngữ C Sharp, sử dụng phần mềm Visual studio để thiết kế giao diện lập trình Các tính phần mềm gồm có: - Giao tiếp với máy in qua giao tiếp USART - Chuyển đổi ảnh bitmap đầu vào thành mảng liệu cho máy in - Nạp liệu ảnh cho máy in, số thứ tự ảnh nạp tùy chọn phần mềm - Cấu hình tham số hoạt động cho máy in - Kiểm tra hoạt động máy in Hoạt động phần mềm nạp ảnh cho máy in mô tả hình 3.8 Hình 3.8: Mô tả hoạt động phần mềm nạp ảnh cho máy in 42 Quá trình nạp ảnh từ phần mềm mô tả hình 3.9: Hình 3.9: Quá trình nạp ảnh cho máy in từ phần mềm nạp ảnh 43 3.7 Kết luận chương Chương đưa yêu cầu chức cần có máy in, giải thuật thực phần mềm Thiết kế lệnh cấu hình, lệnh điều khiển trình in Thiết kế giao thức sử dụng để nạp liệu ảnh lô gô từ phần mềm nạp ảnh xuống máy in cuối thiết kế phần mềm nạp ảnh cho máy in Chương trình bày kết thảo luận đạt luận văn 44 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Các kết đạt 4.1.2 Phần cứng - Thiết bị hoạt động tốt với loại nguồn có điện áp từ 12V đến 24V - Kết nối với thiết bị tính tiền máy tính thông qua giao tiếp USART 4.1.3 Phần mềm - Máy in thực in hóa đơn có ảnh lô gô, in chữ hoa, chữ thường - Có thể nạp ảnh cấu hình tham số hoạt động cho máy in thông qua phần mềm máy tính 4.2 Các vấn đề cần cải tiến máy in Đề tài đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhiên để hoàn thiện nữa, sản phẩm đề tài cần cải tiến để có thêm nhiều chức năng, độ ổn định hoạt động Về chức năng, thiết bị nghiên cứu đề tài dừng lại chức bản: Giao tiếp với thiết bị tính tiền qua giao tiếp USART, in ảnh lô gô, in liệu văn bản, lưu liệu ảnh lô gô nhớ flash Một số chức khác nên bổ sung : - In ảnh - In mã vạch - In nhiều loại font chữ - Cập nhật phần mềm cho máy in thông qua phần mềm máy tính Về độ ổn định máy in, sử dụng với nguồn không ổn định dây kết nối máy in thiết bị tính tiền không ổn định máy in bị nhiễu, nhận liệu không dẫn đến in ký tự không Vấn đề khắc phục cách lọc nhiễu phần mềm thiết kế giao thức truyền nhận liệu in thiết bị tính tiền máy in để loại bỏ liệu không nhiễu gây 45 4.3 Hình ảnh sản phẩm Hình 4.1: Phần cứng máy in hóa đơn Hình 4.2: In hóa đơn toán 46 Hình 4.3: Giao diện phần mềm nạp ảnh cho máy in 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau thời gian nghiên cứu với nỗ lực thân hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Ngọc Minh, luận văn “Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART” thực đầy đủ nội dung đề cương đăng ký Kết đạt - Luận văn nghiên cứu thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao tiếp USART với tính - Máy in hoạt động tốt với loại nguồn có điện áp từ 12V đến 24V - Máy in thực in hóa đơn có ảnh lô gô, in chữ hoa, chữ thường - Có thể nạp ảnh cấu hình tham số hoạt động cho máy in thông qua phần mềm máy tính Hướng phát triển đề tài bổ sung thêm tính cho máy in in ảnh nền, in mã vạch, in nhiều loại font chữ, cập nhật phần mềm cho máy in thông qua phần mềm máy tính, kết nối với thiết bị tính tiền thông qua giao tiếp USB, thông qua bluetooth, mạng lan, mạng wifi 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Kiêm Thanh (2010), Bài giảng hệ thống nhúng, Học viện công nghệ bưu viễn thông, Hà Nội Tiếng Anh [2] Jan Axelson (2007), Serial Port Complete [3] Future Technology Devices International Ltd (2009), Technical Note TN_111 What is a UART ? [4] Seiko Instruments Incorporated (2014), LTP01-245-11/12/18 Thermal printer mechanism technical reference [5] Spansion (2013), S25FL256K Datasheet [6] Spansion (2013), S25FL256K Application Note [7] ST Microelectronic (2015), STM32F303 DataSheet [8] ST Microelectronic (2015), STM32F303xx Reference manual [9] ST Microelectronic (2016), STM32F3 Programming manual Trang Web [10] https://vi.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface, truy cập ngày 10/4/2016 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus, Truy cập ngày 15/4/2016 [...]... liệu cần in và điều khiển đầu in để xuất dữ liệu đó ra giấy Vì vậy để thiết kế được máy in hóa đơn thì cần phải lựa chọn loại đầu in và chuẩn giao tiếp để truyền nhận dữ liệu giữa máy in và thiết bị tính tiền  Các phương án lựa chọn module đầu in Để thiết kế máy in hóa đơn ta có thể lựa chọn sử dụng module đầu in nhiệt hoặc module đầu in kim Sử dụng module đầu in kim thì chất lượng hóa đơn in ra sẽ... CHUNG 1.1 Máy in hóa đơn Máy in hoá đơn là thiết bị có chức năng in hoá đơn ra giấy, để in ra danh sách hàng hóa, giá cả, nội dung cần thanh toán Có thể in và cắt giấy một cách nhanh chóng để giao cho khách hàng Chính vì thế máy in hóa đơn đã trở thành một thiết bị không thể thiếu trong các đại lý, nhà phân phối, các siêu thị, kho hàng, các cửa hàng bán lẻ Dựa vào công nghệ in, máy in hóa đơn được chia... thiết kế một máy in hóa đơn nhiệt với các tính năng cơ bản sau: - In dữ liệu hóa đơn nhận được thông qua giao tiếp USART từ thiết bị tính tiền - Lưu 3 ảnh lô gô trong bộ nhớ flash phục vụ quá trình in - In ảnh lô gô của đơn vị kinh doanh trên hóa đơn - Nạp ảnh lô gô vào IC nhớ thông qua phần mềm trên máy tính - Thông báo trạng thái hoạt động của máy in thông qua đèn LED - Đẩy giấy và in lại hóa đơn đã in. .. FTP-627USL432 Các loại module này sử dụng chuẩn giao tiếp SPI Từ những ưu điểm của loại module đầu in nhiệt, trong đề tài này tác giả lựa chọn sử dụng module đầu in nhiệt để thiết kế máy in hóa đơn  Các phương án lựa chọn chuẩn giao tiếp giữa máy in và thiết bị tính tiền Hiện nay có nhiều chuẩn giao tiếp có thể ứng dụng để truyền nhận giữa máy in và thiết bị tính tiền như USB, USART, SPI, Ngoài ra cũng... loại là máy in kim và máy in nhiệt Máy in kim sử dụng ma trận kim in khắc chữ viết, hình ảnh lên giấy thông qua một băng mực Ưu điểm của máy in kim là hóa đơn in ra sẽ đảm bảo chất lượng, khó bị hư hỏng và không bị bay mực nên có thể lưu giữ lâu dài Nhược điểm của công nghệ này là dùng mực in nên tốc độ in chậm và thường xuyên phải thao tác thay mực, thay giấy cho máy in Máy in nhiệt sử dụng đầu in nhiệt... máy tính Được tích hợp trên nhiều dòng vi điều khiển, vi xử lý đời cũ và đời mới dó đó những thiết bị tính tiền chưa hỗ trợ cũng có thể dễ dàng bổ sung kết nối Trong luận văn này tác giả sẽ sử dụng giao tiếp USART để kết nối giữa máy in và thiết bị tính tiền, kết nối giữa máy in và máy tính Với những ưu điểm của loại máy in hóa đơn nhiệt và chuẩn giao tiếp USART, trong đề tài này tác giả lựa chọn thiết. .. tác dụng lên giấy in nhiệt, khi đầu in nhiệt của máy in nhiệt nóng lên sẽ làm nóng lớp hóa chất trên giấy in nhiệt và hiển thị những chữ viết, hình ảnh Máy in nhiệt không dùng mực in bởi trong giấy in nhiệt đã có thành phần hợp chất để khi đầu in tác động nhiệt sẽ in ra chữ Ưu điểm của máy in nhiệt là tốc độ in nhanh, chính xác, không cần thay băng mực cho máy in Nhược điểm của máy in nhiệt là hóa đơn. .. thể sử dụng để thiết kế máy in, ưu nhược điểm của từng phương án từ đó lựa chọn phương án phù hợp Trình bày các khái niệm, đặc điểm, tính năng, của hai loại giao tiếp USART và SPI Chương tiếp theo sẽ trình bày về thiết kế phần cứng cho máy in hóa đơn 19 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI PHẦN CỨNG Sơ đồ khối phần cứng máy in bao gồm các khối sau: Hình 2.1: Sơ đồ khối phần cứng Phần cứng máy in hóa đơn. .. của máy in vào bộ nhớ, có thể cấu hình các tham số hoạt động từ phần mềm trên máy tính Để đáp ứng được các tính năng truyền nhận dữ liệu qua giao tiếp USART và điều khiển đầu in sử dụng giao tiếp SPI cần hiểu và nắm rõ hai giao tiếp này để sử dụng trong quá trình thiết kế và lập trình điều khiển máy in Phần tiếp theo sẽ trình bày rõ hơn về hai loại giao tiếp này 1.2 Giao tiếp truyền nhận nối tiếp USART. .. với nhau, giao tiếp giữa thiết bị điện tử với máy tính, với những ưu điểm như thiết lập kết nối đơn giản, sử dụng ít đường kết nối vật lý, tốc độ truyền dữ liệu ở mức trung bình Chuẩn giao tiếp SPI được ứng dụng nhiều trong giao tiếp giữa 3 các vi điều khiển, giữa vi điều khiển với IC hoặc với các module, chuẩn giao tiếp SPI có tốc độ khá cao Chức năng chính của máy in hóa đơn là giao tiếp với thiết bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART, Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART, Thiết kế máy in hóa đơn sử dụng giao thức USART

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay