Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZ

26 201 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 03:32

Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZNghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZNghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZNghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZNghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN VĂN HIẾU NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG 4G TRÊN BĂNG TẦN 700 MHZ CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MÃ SỐ: 60.52.02.08 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Chí Hiếu Phản biện 1: PGS.TS Bạch Nhật Hồng Phản biện 2: TS Dư Đình Viên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Theo lộ trình số hóa truyền hình Việt Nam từ tới 2020 truyền hình tương tự kênh tần số dành cho truyền hình tương tự giải phòng theo giai đoạn Nghĩa kênh tần số truyền hình tương tự sử dụng băng 700 MHz ngừng sử dụng giai đoạn sau 2020 Do đó, Việt Nam cần có định hướng quy hoạch sử dụng băng tần Digital Dividend sớm cần hài hòa lợi ích quản lý, lợi ích kinh tế xã hội Việc lựa chọn phương án quy hoạch hài hòa với khu vực giới mở đường cho phát triển thông tin di động băng rộng đem lại nhiều lợi ích cho người dân Với nhiều ưu điểm đặc tính truyền dẫn, băng tần 700 MHz cho phép vùng phủ sóng băng rộng di động với chi phí đầu tư hạ tầng mạng thấp, đặc biệt phù hợp với khu vực nông thôn [3] Ngoài ra, nhà khai thác cần trạm phát sóng để cung cấp dịch vụ cho khu vực so với băng tần cao hơn; đồng thời chất lượng tín hiệu tòa nhà cao tầng tốt nhiều so với băng tần cao Điều làm giảm giá thành cho dịch vụ băng rộng tòa nhà cao tầng vùng sâu, vùng xa, nơi mà đầu tư cung cấp hạ tầng băng thông rộng thông qua cáp hữu tuyến cao Băng tần Digital Dividend ITU-R đánh giá băng tần tiềm cho công nghệ thông tin di động băng rộng (thông tin di động 4G) Tuy nhiên, triển khai thông tin di động băng rộng băng tần 700 Mhz yêu cầu đặt phải nghiên cứu khía cạnh quy hoạch để đảm bảo sử dụng tối ưu tài nguyên phổ tần cho thông tin vô tuyến băng rộng dải tần 700 MHz Các điều kiện kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tránh gây nhiễu đến dịch vụ khác dải tần băng tần liền kề Đặc biệt phải đảm bảo bảo vệ thích hợp cho dịch vụ phát truyền hình Do đó, định chọn đề tài “Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G băng tần 700 MHz” cho luận văn tốt nghiệp Luận văn chia thành ba chương:  Chương 1: Mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G  Chương 2: Giải pháp triển khai  Chương 3: Mô đánh giá CHƢƠNG 1: MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG 4G 1.1 Tổng quan mạng 4G LTE 1.1.1 Giới thiệu mạng 4G 4G hệ thống thông tin băng rộng xem IMT tiên tiến (IMT Advanced) định nghĩa ITU-R Tốc độ liệu đề 100Mbps cho thuê bao di chuyển cao 1Gbps cho thuê bao di chuyển, băng thông linh động lên đến 40MHz Sử dụng hoàn toàn IP, cung cấp dịch vụ điện thoại IP, truy cập internet băng rộng, dịch vụ game dòng HDTV đa phương tiện… 3GPP LTE xem tiền 4G, phiên LTE chưa đủ tính theo yêu cầu IMT Advanced LTE có tốc độ lý thuyết lên đến 100Mbps đường xuống 50Mbps đường lên băng thông 20MHz Mục tiêu cách tiếp cận Các mục tiêu mà 4G hướng đến:  Băng thông linh hoạt MHz đến 20 MHz, lên đến 40 MHz  Tốc độ quy định ITU 100 Mbps di chuyển tốc độ cao Gbps thuê bao đứng yên so với trạm  Tốc độ liệu 100 Mbps hai điểm giới  Hiệu suất phổ đường truyền 15 bit/s/Hz đường xuống 6.75 bit/s/Hz đường lên (có nghĩa 1000 Mbps đường xuống với băng thông khoảng 67 MHz)  Hiệu suất sử dụng phổ hệ thống lên đến bit/s/Hz/cell đường xuống 2.25 bit/s/Hz/cell cho việc sử dụng nhà  Chuyển giao liền (Smooth handoff) qua mạng hỗn hợp  Kết nối liền chuyển giao toàn cầu qua đa mạng  Chất lượng cao cho dịch vụ đa phương tiện âm thời gian thực, tốc độ liệu cao, video HDTV, TV di động…  Tương thích với chuẩn không dây tồn  Tất IP, mạng chuyển mạch gói không chuyển mạch kênh 1.1.2 Giới thiệu công nghệ LTE 1.1.2.1 Tổng quan LTE Mục tiêu LTE - Tốc độ liệu cao - Độ trễ thấp - Công nghệ truy cập sóng vô tuyến gói liệu tối ưu Các đặc tính LTE - Hoạt động băng tần: 700 MHz-2,6 GHz - Tốc độ:  DL: 100Mbps (ở BW 20MHz)  UL: 50 Mbps với angten thu angten phát - Độ trễ: nhỏ 5ms - Độ rộng BW linh hoạt:1,4 MHz; MHz; MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz Hỗ trợ trường hợp độ dài băng lên băng xuống không - Tính di động: Tốc độ di chuyển tối ưu 0-15 km/h hoạt động tốt với tốc độ di chuyển từ 15-120 km/h, lên đến 500 km/h tùy băng tần - Phổ tần số:  Hoạt động chế độ FDD TDD  Độ phủ sóng từ 5-100 km  - Dung lượng 200 user/cell băng tần 5Mhz Chất lượng dịch vụ:  Hỗ trợ tính đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS  VoIP đảm bảo chất lượng âm tốt, trễ tối thiểu thông qua mạng UMTS - Liên kết mạng:  Khả liên kết với hệ thống UTRAN/GERAN có hệ thống không thuộc 3GPP đảm bảo  Thời gian trễ việc truyền tải E-UTRAN UTRAN/GERAN nhỏ 300 ms cho dịch vụ thời gian thực 500 ms cho dịch vụ lại - Chi phí: chi phí triển khai vận hành giảm Các thông số lớp vật lý LTE Bảng 1.1: Các thông số lớp vật lý LTE Kỹ thuật truy cập UL DTFS-OFDM (SC-FDMA) DL OFDMA Băng thông 1.4 MHz, MHz , MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz TTI tối thiểu ms Khoảng cách sóng mang 15 KHz Chiều dài CP Ngắn 4.7 µs Dài 16.7 µs Điều chế QPSK, 16QAM, 64QAM Ghép kênh không gian lớp cho UL/UE Lên đến lớp cho DL/UE Sử dụng MU-MIMO cho UL DL Bảng 1.2: Tốc độ đỉnh LTE theo lớp Lớp Tốc độ đỉnh Mbps DL 10 50 100 150 300 UL 25 50 50 75 Dung lượng cho chức lớp vật lý Băng thông RF 20 MHz DL Điều chế UL QPSK, 16QAM, 64QAM QPSK, 16QAM QPSK, 16QAM, 64QAM 1.1.2.2 Cấu trúc LTE a) Cấu trúc SAE LTE Hình 1.1: Cấu trúc UMTS LTE b) Giao thức LTE Ở LTE chức RLC chuyển vào eNodeB, chức PDCP với mã hóa chèn tiêu đề Vì vậy, giao thức liên quan lớp vô tuyến chia trước UTRAN NodeB RNC chuyển thành UE eNodeB Hình 1.2: Giao thức UTRAN Hình 1.3: Giao thức E-UTRAN 1.1.3 Quy hoạch mạng 4G LTE 1.1.3.1.Dự báo lưu lượng 1.1.3.2 Phân tích vùng phủ 1.1.3.3 Quỹ đường truyền 1.2 Nhu cầu bổ sung phổ tần số cho thông tin vô tuyến băng rộng 4G 1.2.1 Quy hoạch mạng 4G LTE 1.2.1.1 Dự báo tăng trưởng liệu vô tuyến băng rộng toàn cầu 1.2.1.2 Dự báo nhu cầu phổ tần toàn cầu 1.2.2 Tăng trưởng thuê bao di động Việt Nam 1.2.3 Đánh giá nhu cầu phát triển vô tuyến băng rộng Việt Nam 1.2.3.1 Nhu cầu doanh nghiệp thông tin di động 1.2.3.2 Đánh giá sử dụng smartphone Việt Nam 1.2.3.3 Đánh giá thói quen người sử dụng 1.3 Xu hƣớng quy hoạch băng tần 700 MHz 1.3.1 Các kết nghiên cứu APT 1.3.2 Các kết nghiên cứu ITU-R WP5D 1.3.3 Thị trường thiết bị đầu cuối mạng sử dụng băng tần 700/800 cho IMT 1.3.4 Quy hoạch băng tần 700/800 MHz Việt Nam 1.3.4.1 Quy hoạch băng tần 700MHz (694-806 MHz) 1.3.4.2 Quy hoạch băng tần 800MHz (806-880MHz) 1.4 Kết luận chƣơng Mạng 4G LTE đời thể ưu điểm vượt trội so với mạng hệ trước Tốc độ triển khai mạng 4G LTE diễn ngày nhanh thể qua tăng trưởng số lượng nhà mạng triển khai LTE, số lượng thuê bao LTE số lượng thiết bị đầu cuối LTE Với bùng nổ nhu cầu thông tin vô tuyến băng rộng tốc độ cao nước, Bộ Thông tin Truyền thông 10 CHƢƠNG 2: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 2.1 Xu hƣớng triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G Phổ tần dùng để triển khai LTE phổ biến 1800 MHz Được sử dụng 213 nhà mạng triển khai thương mại 100 quốc gia, tương đương với 44% nhà mạng triển khai LTE Băng tần phổ biến 2,6 GHz (băng 7) sử dụng 108 mạng Băng 800 MHz (dải 20) đứng vị trí tiếp theo, sử dụng 100 nhà khai thác LTE, nghĩa nhà khai thác LTE có nhà triển khai băng 800 MHz 2.1.1 Băng tần 1800 MHz Triển khai mạng băng tần 1800 MHz băng phổ tần chủ đạo Nguyên nhân rõ ràng do: Diện tích phủ sóng gấp lần so với triển khai băng tần 2,6 GHz Khả tái sử dụng bao gồm cáp angten GSM1800 WCDMA-HSPA2100 Băng tần 1800 MHz băng tần phổ biến rỗng rãi khắp châu Âu, APAC, MEA, khu vực nam Mỹ - có khả băng tần lõi toàn cầu cho việc triển khai LTE Các nhà khai thác thường có đủ băng thông băng tần 1800 MHz để đảm bảo lợi ích đầy đủ LTE Thông thường dễ phân bổ lại băng tần 900 MHz Hệ sinh thái thiết bị người dùng xây dựng; lựa chọn tốt cho thiết bị có sẵn sau năm 2011 Có thể chiến lược chuyển tiếp HSPA phổ tần có sẵn (ví dụ 2,6 GHz, băng tần lợi ích số hóa truyền hình ) 2.1.2 Băng tần 900 MHz Băng tần 900 MHz (3GPP băng 9) sử dụng toàn cầu cho thoại GSM truyền liệu di động Băng tần 11 trở thành lựa chọn cho di động băng rộng sử dụng HSPA/HSPA+ (UMTS900) với đặc tính truyền sóng tuyệt vời cho vùng phủ sóng rộng (ở nông thôn) tòa nhà (nông thôn thành thị) 100 mạng UMTS900 triển khai thương mại 64 quốc gia (GSA: Các nhà điều hành HSPA cam kết báo cáo ngày 11 tháng 10 năm 2015) 2.1.3 Băng tần 700 MHz Băng tần 700 Mhz tuyệt vời cho phủ sóng rộng rãi môi trường khu vực nông thôn tòa nhà, băng tần lợi ích phát sinh từ trình số hóa truyền hình đài truyền hình để truyền kỹ thuật số Nhiều quốc gia thông qua đề nghị sử dụng băng tần APT700 FDD tạo hội lớn cho trình hài hòa tần số toàn cầu cho LTE, đảm bảo lợi ích kinh tế lớn cho thiết bị người dùng, lưu lượng di động băng thống rộng chuyển vùng quốc tế 45 quốc gia vùng lãnh thổ phân bổ, cam kết khuyến nghị sử dụng APT700 FDD (băng 28) cho triển khai hệ thống LTE: 2.2 Phân bổ kênh băng tần 694 – 790 MHz 2.2.1 Phân bổ kênh cho MFCN Trong băng tần 694-790 MHz việc phân bổ kênh cho MFCN thực sau: - Kích thước khối xác định bội MHz, không loại trừ băng thông kênh nhỏ khối - Phân bổ tần số ghép cặp (FDD):  Trạm phát đầu cuối: 703-733 MHz;  Trạm phát gốc: 758-788 MHz; Phân bổ tần số đơn: Đường xuống bổ sung sử dụng không đến bốn khối tần số có sẵn sau: 738-743 MHz, 743-748 MHz, 748-753 MHz 753-758 MHz - 12 694- 703- 708- 713- 718- 723- 728- 733- 738- 743- 748- 753- 758- 763- 768- 773- 778- 783- 788703 708 713 718 723 728 733 738 743 748 753 758 763 768 773 778 783 788 791 Băng bảo vệ MHz Đường lên Gap SDL (A) Đường xuống Băng bảo vệ 30 MHz (6 khối MHz) MHz 20 MHz (không đến bốn khối MHz) 30 MHz (6 khối MHz) MHz Hình 2.3: Sự phân bổ kênh cho MFCN băng tần 700 MHz FDD 2x30MHz tùy chọn đƣờng lên bổ sung (SDL) khoảng cách song công 2.2.2 Lựa chọn thay cho PMSE, PPDR, M2M dịch vụ khác Hình 2.4: Lựa chọn thay cho PMSE, PPDR M2M Các tùy chọn thể hình 2.4 kết hợp với với việc sử dụng số khối SDL MFCN để cung cấp linh hoạt lựa chọn cho quan quản lý tùy thuộc vào nhu cầu Khi kết hợp SDL tùy chọn sử dụng thay có thông số kỹ thuật khác cho SDL 2.3 Các tham số tối thiểu 2.3.1 Phương pháp xác định các tham số tối thiểu Một BEM mặt nạ phát xạ định nghĩa giới hạn e.i.r.p trung bình TRP (tổng công suất xạ) bên bên khối băng tần cấp phép cho nhà khai thác, 13 định nghĩa cho băng thông đo định Các thành phần khối BEM bao gồm mức độ trung bình (chuyển tiếp) cấp mô tả chuyển đổi từ cấp độ khối với mức chức off-set từ biên khối Hình 2.5:Mô tả BEM chung 2.3.2 Xem xét thông số tồn bắt nguồn từ BEM 2.3.3 Thông số kỹ thuật chung cho trạm gốc 2.3.3.1 Các giới hạn e.i.r.p khối Bảng 2.2: Giới hạn công suất khối BS Dải tần số Khối giao cho nhà điều hành e.i.r.p trung bình tối đa Băng thông đo Không bắt buộc Trong trường hợp ràng buộc mong muốn quan quản lý, giá trị 64 dBm / MHz angten áp dụng MHz 14 2.3.3.2 Các giới hạn e.i.r.p khối Bảng 2.3: Yêu cầu BS Dải tần số e.i.r.p trung bình tối đa Băng thông đo Tần số đường lên MFCN(703 – 733 MHz) -50 dBm/cell MHz Tần số đường lên băng tần 800 MHz (832- 862 MHz) -49 dBm/cell MHz Tần số đường xuống MFCN(758 – 788 MHz), khối SDL khoảng cách 16 dBm/angten song công, tần số đường xuống băng tần 800 MHz (791-821 MHz) MHz Bảng 2.4: Yêu cầu BS dải tần 733-788 MHz Dải tần số e.i.r.p trung bình tối đa Băng thông đo –10 đến –5 MHz từ biên khối 18 dBm/angten MHz –5 đến MHz từ biên khối 22 dBm/angten MHz đến +5 MHz từ biên khối 22 dBm/angten MHz +5 đến +10 MHz từ biên khối 18 dBm/angten MHz Bảng 2.5: Các yêu cầu chuyển tiếp BS 788 MHz Dải tần số e.i.r.p trung bình tối đa Băng thông đo 788-791 MHz cho khối với biên 788 MHz 21 dBm/angten MHz 788-791 MHz cho khối với biên 783 MHz 16 dBm/angten MHz 791-796 MHz cho khối với biên 788 MHz 19 dBm/angten MHz 791-796 MHz cho khối với biên 783 MHz 17 dBm/angten MHz 796-801 MHz cho khối với biên 788 MHz 17 dBm/angten MHz 15 Hình 2.6: Mô tả định tính vào yêu cầu chuyển tiếp cạnh biên băng tần đƣờng xuống cho khối MFCN khác Bảng 2.6: Yêu cầu BS cho phần khoảng cách song công không đƣợc sử dụng SDL Dải tần số e.i.r.p trung bình tối đa Băng thông đo -10 đến MHz offset từ biên thấp DL biên khối SDL thấp nhất, 16 dBm/angten đường lên biên băng tần MHz Hơn 10 MHz offset từ biên thấp DL biên khối SDL thấp nhất, đường lên biên băng tần MHz -4 dBm/angten Bảng 2.7: Các yêu cầu BS cho băng bảo vệ Dải tần số e.i.r.p Băng khối trung thông bình tối đa đo Phổ tần biên băng phát truyền hình -32 dBm/cell MHz biên băng tần đường lên FDD (694-703 MHz) Phổ tần biên đường xuống đường xuống MFCN 800 MHz(788-791 MHz) 14 dBm/angten MHz 16 Bảng 2.8: Các yêu cầu BS phổ tần DTT e.i.r.p trung bình tối đa Dải tần số Đối với tần số DTT 694 MHz nơi phát truyền hình bảo vệ -23 dBm/cell Băng thông đo MHz 2.3.4 Thông số kỹ thuật chung cho thiết bị đầu cuối Bảng 2.9: Giới hạn phát xạ không mong muốn khối TS Công suất khối trung bình tối đa 23 dBm Bảng 2.10: Yêu cầu TS cho băng bảo vệ (694-703 MHz) Dải tần số phát xạ khối e.i.r.p khối trung bình tối đa Băng thông đo 694-698 MHz -7 dBm MHz 698-703 MHz dBm MHz Bảng 2.1: Các yêu cầu TS cho khoảng cách song công (733-758 MHz) Dải tần số phát xạ khối e.i.r.p khối Băng trung bình tối đa thông đo 733-738 MHz dBm MHz 738-753 MHz (không áp dụng cho khối sử dụng SDL) -6 dBm MHz 753-758 MHz (không áp dụng cho khối sử dụng SDL) -18 dBm MHz 17 Bảng 2.2: Các yêu cầu phát xạ không mong muốn cho TS tần số bị chiếm phát truyền hình Dải tần số phát xạ không mong muốn khối Công suất không mong muốn trung bình tối đa Băng thông đo 470-694 MHz -42 dBm MHz 2.4 Các yêu cầu 2.4.1 Các yêu cầu BS cho tần số đường lên FDD Ký hiệu: ACIR: Tỷ lệ nhiễu kênh lân cận ACLR: Tỷ lệ rò kênh lân cận ACSL: Độ chọn lọc kênh lân cận e.i.r.p.tx: e.i.r.p trạm gốc khối GArx: Độ lợi angten nhận Gtxtilt: Độ lợi nghiêng angten TX Rtxtilt: Độ lợi nghiêng angten RX PL: Tổn thất đường truyền NF: Mức nhiễu INR: Tỷ lệ nhiễu tạp âm Ta có: ACIR = e.i.r.p.tx +Gtxtilt -PL+GArx+ Grxtilt – (NF+ INR) ACIR= e.i.r.p.tx -3 -69.9+15 -3 – (-102.5 –5.8) = e.i.r.p.tx + 47.4 dB Xét: ACS=ACLR, ACLR = ACIR+3 = e.i.r.p.tx + 47.4 +3 = e.i.r.p.tx + 50.4 dB Yêu cầu BS tính sau: 18 Yêu cầu BS = e.i.r.p.tx – ACLR = e.i.r.p.tx – (e.i.r.p.tx + 50.4) = -50.4 dBm/ 5MHz 2.4.2 Các yêu cầu cho trạm đầu cuối tần số sử dụng băng bảo vệ 2.4.3 PMSE băng tần 700 MHz 2.5 Kết luận chƣơng Nhiều quốc gia thông qua đề nghị triển khai 4G băng tần APT700 FDD tạo hội lớn cho trình hài hòa tần số toàn cầu cho LTE, đảm bảo lợi ích kinh tế lớn cho thiết bị sử dụng, lưu lượng di động băng thông rộng chuyển vùng quốc tế Qua trình tìm hiểu nghiên cứu chương đưa kế hoạch phân bổ tần số cho băng tần 700 MHz cho tần số đường lên đường xuống, khoảng bảo vệ kênh, công suất phát cho trạm gốc thiết bị đầu cuối….Chương tiến hành mô đánh giá khả triển khai 19 CHƢƠNG 3: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Tổng quan seamcat 3.1.1 Mô Monte-Carlo 3.1.2 Kịch 3.1.3 Phương pháp liên quan đến tiêu chí (C/I) 3.1.4 Các thành phần nhiễu 3.2 Mô tác động MFCN băng tần 700 MHz lên PMSE 3.2.1 Xây dựng kịch 3.2.2 Kết mô Trong mô tín hiệu yêu cầu tối thiểu -90 dBm (độ nhạy) với xác suất vị trí 95 % sử dụng Các điều kiện fading đoạn mô phân bố Gaussian với độ lệch chuẩn 12 dB Sự phân bố tín hiệu mong muốn mô tả Phụ lục 1, phần A1.2.1 Báo cáo ECC 191 [12] Tổn hao không gian tự sử dụng mô hình truyền sóng.Sau đó, ta xem xét xác suất nhiễu tùy thuộc vào khoảng cách cho OOBE -51 dBm/MHz (tương ứng với -42 dBm/8 MHz), hình 3.9 Hình 3.9: Đồ thị xác suất nhiễu theo khoảng cách 20 Có thể kết luận khoảng cách xa mét, xác suất nhiễu không đáng kể cho OOBE -51 dBm/MHz (tương ứng với -42 dBm/8MHz), giới hạn công suất không thực cường độ tín hiệu liên kết PMSE thấp 3.3 Mô kịch tồn 3.3.1 Xây dựng kịch 3.3.2 Kết mô Hình 3.12: Hình trạng kịch mô Sau tiến hành chạy mô với hình trạng kịch hình 3.12 Ta đo cường độ tín hiệu nhận mong muốn hình 3.13 21 Hình 3.13: Cƣờng độ tín hiệu nhận mong muốn Và cường độ tín hiệu nhiễu hình 3.14, 3.15, 3.16 Hình 3.14: Cƣờng độ tín hiệu nhiễu không mong muốn Hình 3.15: Cƣờng độ tín hiệu nhiễu chặn 22 Hình 3.16: Cƣờng độ tín hiệu nhiễu mô Các số trung bình hình 3.17 Hình 3.17: Kết mô tổng hợp 3.4 Đánh giá kết mô Các kết mô mô tả cho thấy tổn hao thông lượng đường lên LTE700 nhiễu từ phía phát DTT (DTT kênh 48 (686-694 MHz) lên khối băng tần thấp LTE700 (703713 MHz)), hai chế: i) phát xạ băng phía phát DTT ii) chặn băng máy thu LTE700 BS Dựa tiêu chí tổn hao băng thông 5%, kết mô cho thấy: Mặt nạ không giới hạn phía phát DTT đủ để bảo vệ đường lên LTE700 công suất phía phát DTT (e.i.r.p.) bé 69 dBm 23 Đối với máy phát DTT công suất truyền dẫn 85 dBm, mặt nạ không giới hạn không cần thiết đủ việc bảo vệ đường lên LTE700 cho LTE700 BS gần máy phát DTT cần bổ sung thêm vài dB ([...]... thông tin vô tuyến băng thông rộng Để thực hiện mục tiêu này, luận văn đã tập trung vào nghiên cứu các nội dung sau: - Tổng quan về mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G/ LTE - Đánh giá nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến băng rộng của Việt Nam - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế quy hoạch băng tần 700 MHz - Nghiên cứu xu hướng và kinh nghiệm quốc tế về băng tần để triển khai mạng thông tin vô tuyến băng. .. phát trên kênh 48, cần vài dB (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZ, Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZ, Nghiên cứu triển khai mạng thông tin vô tuyến băng rộng 4G trên băng tần 700 MHZ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay