Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

29 192 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 01:55

Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN DANH PHƯỢNG THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, BỆNH LIÊN QUAN, BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL TẠI BẮC NINH HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học Tổ chức y tế Mã số: 62.72.01.64 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thái Nguyên, năm 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Dương Hồng Thái GS.TS Đỗ Văn Hàm Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Danh Phượng, Đỗ Hàm (20112), "Thực trạng sức khoẻ, bệnh tật công nhân sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Ninh",Tạp chí Bảo hộ lao động, số 211 tháng 7/2012, tr 21-23 Trần Danh Phượng, Trịnh Văn Nghinh, Đỗ Lê Thành Đạt (2012), " Triển khai thí điểm dịch vụ y tế lao động cho người lao động làng nghề Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương tài - Bắc Ninh", Tạp chí Y học thực hành, Số 849 + 850 /2015, tr 201 - 204 Trần Danh Phượng, Dương Hồng Thái, Đỗ Hàm (2014), " Thực trạng môi trường lao động công nhân sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh", Tạp chí Bảo hộ lao động, Số 233, Tháng 6/2014, tr 23-26 Trần Danh Phượng, Ngô Xuân Thao, Dương Hồng Thái, Đỗ Hàm (2015), "Một số đặc điểm tổn thương phổi phim X-Quang công nhân gạch Tuynel Bắc Ninh",Tạp chí Bảo hộ lao động, tháng 4/2015, Số 241, tr 21-24 Trần Danh Phượng, Dương Hồng Thái, Đỗ Hàm (2015), " Hiệu giải pháp can thiệp giảm thiểu số bệnh công nhân sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh ", Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 7, Số 2/2015 tập 432, tr -12 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong tiến trình công nghiệp hóa đại hóa cua đất nước, xây dựng ngành công nghiệp có vai trò quan trọng Để đáp ứng nhu cầu xây dựng, nhiều nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng có xu hướng mở rộng phát triển Các sở sản xuất gạch Tuynel trở nên phổ biến Đặc điểm chung sản xuất gạch Tuynel với quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ, lao động thủ công, nặng nhọc, độc hại tồn nhiều nguy sức khỏe người lao động Theo số liệu Sở Kế hoạch đầu tư: địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 23 Doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel, hoạt động Vì lợi nhuận, chế thị trường nên nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Người lao động thiếu hiểu biết ATVSLĐ, nên việc cải thiện điều kiện nơi làm việc chưa vào thực tiễn Trong năm gần công trình nghiên cứu Y học lao động sản xuất gạch Tuynel chưa nhiều chưa mang tính hệ thống, đặc biệt thiếu nghiên cứu can thiệp nhằm bảo vệ tăng cường sức khỏe công nhân Tại Bắc Ninh, chưa nghiên cứu đầy đủ ATVSLĐ, đặc biệt giải pháp can thiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe công nhân, dự phòng bệnhliên quan, bệnh nghề nghiệp doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh hiệu số giải pháp can thiệp” nhằm đáp ứng mục tiêu: Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh lao động sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh Xác định tỷ lệ số bệnh liên quan nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp yếu tố ảnh hưởng sức khỏe công nhân sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh Đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp giảm thiểu yếu tố tác hại nghề nghiệp, dự phòng bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh năm 2013 nhiều bất cập: - Hội đồng BHLĐ hoạt động chưa tốt, chưa có kế hoạch chủ động Chưa thực tốt nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân Tỷ lệ công nhân có kiến thức, thái độ thực hành ATVSLĐ tốt thấp: kiến thức tốt đạt 9,1%, thái độ tốt đạt 2,2%, thực hành tốt đạt 7,2% - Số mẫu đo môi trường lao động không đạt TCVSCP cao (Tỷ lệ mẫu bụi vượt TCCP 20,8%; Tỷ lệ mẫu đo có tiếng ồn vượt TCCP 63,3%) Tỷ lệ số bệnh liên quan nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp cao, có nhiều yếu tố ảnh hưởng sức khỏe công nhân sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh - Tỷ lệ công nhân mắc bệnh quan hô hấp 26,5%; Các bệnh mắt 26,2%; Tỷ lệ người lao động có hình ảnh xơ hóa phim X-Quang Silic chiếm 19,6%; Tỷ lệ mắc bênh bụi phổi Silicosis 2,4% Tỷ lệ công nhân có hình ảnh viêm phế quản phim XQuang chiếm 36,4% - Tỷ lệ có hình ảnh viêm phế quản tăng theo tuổi nghề nhóm công nhân rõ rệt (p < 0,05); Có mối liên quan rõ rệt sử dụng trang với bệnh mũi (p < 0,05), tượng xơ hóa phổi (p< 0,05), bệnh viêm phế quản (p< 0,05) Có mối liên quan tập huấn đầy đủ, nghiêm túc với bệnh viêm mũi, phế quản công nhân (p< 0,05) Một số giải pháp can thiệp sở sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninhhiệu tốt: - Sau can thiệp kiến thức ATVSLĐ cải thiện (Hiệu can thiệp đạt 26,1%) Hiệu cải thiện thực hành đạt 48,8% - Can thiệp làm giảm bệnh cấp tính họng (Hiệu can thiệp đạt 18,7%) Các bệnh cấp tính mũi giảm (Hiệu can thiệp đạt 29,93%) Tỷ lệ xuất đợt cấp bệnh viêm phế quản mạn tính giảm rõ rệt, hiệu can thiệp đạt 48,54% Hiệu can thiệp tốc độ tiến triển bệnh đục nhân mắt rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) - Mô hình giải pháp can thiệp “Người lao động trung tâm” phòng chống bệnh tật đảm bảo ATVSLĐ cộng đồng chấp nhận có khả trì, nhân rộng sản xuất gạch Tuynel CẤU TRÚC LUẬN ÁN Phần luận án dài 109 trang, không kể phần phụ lục, bao gồm phần sau: Đặt vấn đề: trang Chương Tổng quan: 27 trang Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 21 trang Chương - Kết nghiên cứu: 33 trang Chương - Bàn luận 23 trang Kết luận khuyến nghị: trang Luận án có 105 tài liệu tham khảo, có 80 tài liệu tiếng Việt 25 tiếng Anh Luận án có 42 bảng, hộp Phần phụ lục gồm phụ lục dài 16 trang Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nghiên cứu an toàn vệ sinh lao động yếu tố liên quan Khoảng 200.000 hóa chất dung dịch xử dụng sản xuất xác định gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Các yếu tố nguy gây tổn thương nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp hài lòng công việc Vấn đề nhiều nhà khoa học nghiên cứu [4], [83] Có nhiều yếu tố nguy nghề nghiệp bao gồm tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, tổ chức lao động không hợp lý nghiên cứu giới nước Trong sản xuất vật liệu xây dựng người lao động phải tiếp xúc với tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy cơ: khí CO, CO2, SO2, bụi chứa SiO2, tiếng ồn vượt TCVSCP nhiều lần Nghiên cứu số sở sản xuất xi măng sản xuất gạch xây dựng Nguyễn Thị Quỳnh Hương [38] cho thấy ồn có tỷ lệ cao vượt tiêu chuẩn cho phép (24/38) Kiến thức thái độ thực hành đảm bảo ATVSLĐ người sử dụng lao động người lao động doanh nghiệp nói chung chưa tốt (Nhận xét ILO) 1.2 Bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp Từ kỷ XX, công nghiệp phát triển mạnh, vấn đề sức khỏe người lao động quan tâm nghiên cứu nhiều Trong mối quan tâm đặc biệt tác hại nghề nghiệp bệnh liên quan đến nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp nhiều tác giả quan tâm [24], [71 Theo ước tính nhà khoa học, có 300 triệu người lao động bị TNTT hàng trăm triệu người bị mắc BNN bệnh liên quan đến nghề nghiệp hàng năm giới [24] Theo ước tính Tổ chức lao động quốc tế (ILO), hàng năm giới có 200.000 trường hợp tử vong nghề nghiệp hàng năm tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp giới 68 đến 157 triệu trường hợp Trong số có khoảng 30-40% dẫn tới bệnh mạn tính, khoảng 10% dẫn đến việc khả lao động có từ 0,5-1% tử vong [24] Bệnh nghề nghiệp nước ta, năm qua có xu hướng gia tăng số người mắc bệnh loại bệnh Số mắc BNN Việt Nam năm dự báo có thêm 1.000-1.500 người mắc, đến cuối năm 2014 28.274 người Số tiền chi trả hàng năm năm qua bình quân khoảng 20 tỷ đồng Lê Trung cộng nghiên cứu nhà máy, xí nghiệp ngành vật liệu xây dựng cho biết kết tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp 10,1%, mắc lao 4,5% 23,7% công nhân có chức hô hấp bất thường, điếc nghề nghiệp chiếm 7%, bệnh da 38,8%[66] Nghiên cứu cho thấy công nhân ngành vật liêu xây dựng có nguy tiếp xúc với số yếu tố gây bệnh hô hấp nghề nghiệp khác khí thải từ lò nung gạch [7] 1.3 Can thiệp an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp Trong nghiên cứu can thiệp an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp sản xuất giải pháp giáo dục truyền thông thường tác giả quan tâm trước [42], [60], [69], [88] Tuy nhiên kết hợp giải pháp, đặc biệt giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu cao thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa [89] Thực tiễn cho thấy, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể mà nhà nghiên cứu lựa chọn giải pháp can thiệp khác nhau, cách tiếp cận khác để đạt mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người lao động ngày tốt Thời kỳ công nghiệp hóa đất nước, nội dung nghiên cứu chủ yếu y học lao động tác động đến yếu tố nguyên, nguy từ lao động Tác giả Hoàng Thị Thúy Hà [22] nghiên cứu xây dựng Ban đạo đảm bảo ATVSLĐ phòng chống bệnh đường hô hấp công nhân may năm 2012 – 2014 dựa vào ủng hộ lãnh đạo quyền Công đoàn Công ty may TĐT Thái Nguyên với ủng hộ người lao động mang lại kết tốt hoạt động có hiệu giải pháp chăm sóc sức khỏe công nhân Mỗi sản xuất có đặc thù riêng nên giải pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo ATVSLĐ theo mà có đáp ứng phù hợp Nhìn chung, nhà khoa học thống cải tiến kỹ thuật tạo an toàn cho người lao động [76] Tuy nhiên người nước chậm phát triển thường chưa thể hòa nhập nhanh với kỹ thuật mới, giải pháp tổng hợp cần thiết Theo đa số nhà chuyên môn, để đạt hiệu cao, cần có kết hợp nhiều ngành khoa học, nhiều tổ chức xã hội trình triển khai chương trình an toàn VSLĐ chăm sóc sức khỏe người lao động [45], [79] Tuy nhiên nước ta, vấn đề chưa vận dụng cách triệt để, đặc biệt sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh nằm tình trạng chung Một nghiên cứu đầy đủ cụ thể phù hợp với thực tiễn, đặc biệt giải pháp can thiệp cần thiết Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở sản xuất người lao động Các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh có nhiều người lao động trực tiếp phơi nhiễm với yếu tố nguy nghề nghiệp đặc trưng Các công đoạn chủ yếu chọn nghiên cứu (SGCNHH) theo tổ chức Y tế giới sở đề nghị Balwil, DavidV Bates(1968), StaufferJ.L(1994) phù hợp với tác giả Việt Nam [3], [100] Hai số đánh giá là: Dung tích sống (VC); Thở gắng sức giây đầu (FEV1) - Xét nghiệm X quang tim phổi theo X-Quang thường quy máy Shimazu Nhật Bản sản xuất năm 2010 - Khám đục nhân mắt kính sinh hiển vi khoa khám bệnh, bệnh viện mắt tỉnh Bắc Ninh - Các xét nghiệm khác tiến hành bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 2.5.5 Nghiên cứu định tính - Phỏng vấn sâu: trực tiếp đối tượng nghiên cứu câu hỏi chuẩn bị sẵn, theo mục tiêu nghiên cứu, xuay quanh trục mô hình “Người lao động trung tâm” - Thảo luận nhóm: Theo nhóm đối tượng hiểu biết quan tâm thực biện pháp dự phòng bệnh liên quan đến nghề nghiệp công nhân sản xuất gạch Các vấn đề đưa thảo luận tập trung vào mô hình “Người lao động trung tâm” Phân tích số liệu định tính theo quy trình vừa diễn giải vừa quy nạp để rút vấn đề 2.6 Phân tích, xử lý số liệu - Làm số liệu trước nhập vào máy tính chuơng trình Epi Data 3.1 Phân tích số liệu chương trình SPSS.11.1 theo phương pháp thống kê y học - Đánh giá kết can thiệp dựa vào số hiệu (CSHQ) hiệu can thiệp (HQCT) 2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu Ban, Ngành sởliên quan Bắc Ninh đồng ý, cho phép tiến hành sau Hội đồng khoa học Đại học Thái Nguyên đánh giá - Quá trình nghiên cứu, có kiểm tra giám sát Phòng Kế hoạch đào tạo Trường Đại học Y Dược 10 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng ATVSLĐ sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh Bảng 3.2 Kết thực quy định đảm bảo ATVSLĐ Tân Sơn Viglacera Tân GĐ Đơn vị Quy định Tổ chức tập huấn đầy đủ Hệ thống Bảng nội quy ATVSLĐ Hệ thống thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn Bảng hướng dẫn vận hành an toàn máy Kiểm định thường xuyên an toàn máy, công cụ Khám sức khỏe định kỳ Khám bệnh nghề nghiệp Có Không + Có + ± ± ± ± ± ± + ± + + + + Không Có Không + ± ± ± ± + + Chỉ có công ty Viglacera Từ Sơn thực tổ chức khám bệnh nghề nghiệp theo quy định 11 Bảng 3.5 Tỷ lệ tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2012 Viglacera Tân GĐ Cộng Đơn vị Tân Sơn Chỉ số TNLĐ SL % SL % SL % SL % Tổng số vụ/vụ tai 35 5,4 09 4,2 14 6,4 12 5,6 nạn Số vụ nhà 24 3,7 06 2,8 09 4,1 09 4,2 máy Số vụ nhà 11 1,7 03 1,4 2,3 03 1,4 máy Số người bị 35 5,4 09 4,2 14 6,4 12 5,6 TNLĐ/ NLĐ Tổng số vụ tai nạn lao động công ty 35 (5,4%) Công ty Viglacera Từ Sơn có số vụ số người bị tai nạn cao chiếm (6,4%) Hộp 3.1 Nhận thức lãnh đạo công đoàn ATVSLĐ Kết vấn ông Nguyễn văn T, Chủ tịch công đoàn công ty Cổ phần xây dựng Tân Sơn công tác đảm bảo ATVSLĐ, ông cho biết: - Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động năm 2012 (Ngay sau đợt tra y tế lao động tỉnh) - Tuy nhiên chưa có kế hoạch hoạt động rõ ràng nên làm việc lập danh sách, đôn đốc người lao động đợt khám sức khỏe định kỳ tập huấn kiến thức ATVSLĐ - Việc lập kế hoạch bảo hộ lao động phòng kế hoạch tài đảm nhiệm HĐBHLĐ hoạt động chưa hiệu quả, chưa làm hết chức nhiệm vụ họ phải làm cho chức trách Vai trò tổ chức công đoàn Công ty vấn đề tham gia bảo vệ nâng cao sức khỏe người lao động mờ nhạt Lý họ chưa biết phải làm thụ động hoạt động Hộp 3.2 Nhận thức nhóm người lao động ATVSLĐ Kết thảo luận nhóm người lao động Công ty Viglacera Từ Sơn cho thấy: - Các thành viên tham gia thảo luận nhóm cho họ 12 không quan tâm có hay Hội đồng bảo hộ lao động (HĐBHLĐ) kế hoạch bảo hộ lao động việc cấp bảo hộ lao động hàng năm thấp, so với nhu cầu Hơn nữa, có nhiều trang bị bảo hộ cá nhân cấp sử dụng - Việc cấp trang thiết bị bảo hộ lao động từ cấp xuống không khảo sát ý kiến người lao động có sử dụng hay không sử dụng nào? - Người lao động hoàn toàn rõ vai trò việc thực quy định ATVSLĐ chưa có tiếng nói thể vai trò mình… Như vậy, kế hoạch cung cấp trang bị bảo hộ lao động hàng năm hình thức, chủ quan áp đặt, thiếu thông tin người sử dụng, chưa có tham gia người lao động Bảng 3.8 Kiến thức ATVSLĐ Kiến thức Kém Trung bình Tốt Đơn vị SL % SL % SL % Tân Sơn 31 14,3 147 66,7 39 18,0 Viglacera 37 16,8 172 78,2 11 5,0 Tân Giếng Đáy 38 17,8 166 77,9 4,2 Cộng (650) 106 16,3 485 74,6 59 9,1 p >0,05 >0,05 0,05 >0,05 [...]... bảo an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh tật công nhân - Sau can thiệp kiến thức ở mức kém đã giảm, hiệu quả can thiệp đạt 26,1% Thực hành ở mức kém giảm, hiệu quả can thiệp đạt 48,8% - Sau can thiệp các bệnh cấp tính ở họng đã giảm (CSHQ = 13,6%), hiệu quả can thiệp đạt 18,7% Các bệnh cấp tính ở mũi giảm (CSHQ = 16,1%), hiệu quả can thiệp đạt 29,93% Tỷ lệ xuất hiện đợt cấp của bệnh viêm phế quản... các bệnh viêm mũi, phế quản trong công nhân (p< 0,05) 3 Hiệu quả của các giải pháp can thiệp giảm thiểu yếu tố tác hại nghề nghiệp, dự phòng bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch Tuynel Bắc Ninh - Hầu hết các phân xưởng đều tham gia cải thiện điều kiện môi trường tại nơi làm việc - Các cán bộ an toàn y tế của Công ty đã nhận thấy rõ hiệu quả thực tiễn của mô hình trong. .. cứu can thiệp được tiến hành theo phương pháp can thiệp cộng đồng, trước sau có đối chứng nên chúng tôi can thiệp toàn bộ cơ sở sản xuất Sau đó chọn các đối tượng trong danh sách của các xưởng theo cỡ mẫu để đưa vào nghiên cứu, nhằm đánh giá hiệu quả của một số giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp * Cỡ mẫu Cỡ mẫu được tính theo công... thấy rõ hiệu quả thực tiễn của mô hình trong giải quyết những bất cập đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh nghề nghiệp mong muốn được tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ KẾT LUẬN 1 Thực trạng an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất gạch Tuynel tại Bắc Ninh năm 2013 còn nhiều bất cập - Hội đồng Bảo hộ lao động hoạt động chưa tốt, chưa có kế hoạch chủ động - Chưa thực hiện khám bệnh nghề nghiệp. .. sau can thiệp: tỷ lệ cải thiện KAP về ATVSLĐ, bệnh tật; Các chỉ số cải thiện môi trường tỷ lệ một số bệnh liên quan nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp sau 2 năm (hiệu quả can thiệp) 2.3.4 Các bước tiến hành, nội dung can thiệp 2.3.4.1 Các bước tiến hành Nghiên cứu được tiến hành theo 2 bước: Bước 1: Điều tra KAP về ATVSLĐ; Sức khoẻ các bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp; Các yếu tố liên. .. thực trạng môi trường, an toàn vệ sinh lao động, một số yếu tố liên quan nghề nghiệp, bệnh liên quan nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch Tuynel Nghiên cứu can thiệp được tiến hành theo thiết kế trước sau có đối chứng 6 Nghiên cứu định tính được thực hiện theo hai phương pháp là phỏng vấn sâu thảo luận nhóm nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu định lượng 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu nghiên... 3.29 Liên quan giữa SDKT với các bệnh viêm phế quản ở công nhân Viêm phế Mắc Không mắc quản SL % SL % SDKT Không (147) 61 41,5 86 58,5 Có (62) 15 24,2 47 75,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, Thực trạng an toàn vệ sinh lao động, bệnh liên quan, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất gạch tuynel tại Bắc Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay