TUAN21 CAC HE THUC LUONG (1)

6 128 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:36

BÀI CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC Định lí sin Đối với tam giác Hoạt động 5: ta có hệvuông thức ởtrên Cho tam giác ABC A nội tiếp đường tròn Hệ Rthức định bán kính có BCgọi = a,làCA = b, AB = c CM hệ thức lí asin A b tam giác c = = = 2R sin A sin B sin C a a a Giải = = = a = 2R sin A sin 90 b b a = = b = a = R sin B b a b c c a = = c = a = R sin C c a c b c B aO C a) Định lý Sin Với R bán kính a b c = = = R đường tròn ngoại sin A sin B sin C tiếp tam giác Hoạt động 6: Cho tam giác ABC cạnh a Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác Giải a = 2R sin A a a ⇒R= = sin A sin 60 a a a R= = = 3 2 b) Ví dụ: ˆ ˆ Cho tam giác ABC có B = 20 , C = 31 cạnh b = 210cm Tính góc A, cạnh lại bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác Giải Aˆ = 180 − (200 + 310 ) = 1290 C 310 a 2100 200 c a b c A B = = = 2R sinA sin B sin C b sin C 210 sin 310 c= = b sin A 210 sin 129 sin B sin 20 ⇒a= = sin B sin 200 ⇒ c ≈ 316,2cm ⇒ a ≈ 477,2cm a 477,2 R= = ≈ 307,02cm sin A sin 129 CỦNG CỐ VÀ VỀ NHÀ Nắm vững công thức định lí sin Ôn lại công thức định lí cô sin Làm tập 3, ,7 trang 59 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN21 CAC HE THUC LUONG (1) , TUAN21 CAC HE THUC LUONG (1) , TUAN21 CAC HE THUC LUONG (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay