tuan 21, tôn tập chương 2

10 136 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:36

HèNH HC LP 11 Tit 26 BI TP SCH GIO KHOA HèNH 11 (Trang 50) Cho tứ diện ABCD Gọi ( P ) mặt phẳng thay đổi qua trung điểm I J cạnh DA DB Giả sử ( P ) cắt cạnhCA CB M N a)Tứ giác MNKI có tính chất gì? b) Gọi O giao điểm MI NK Chứng tỏ điểm O luôn nằm đường thẳng cố định c)Gọi d giao tuyến mặt phẳng ( P ) với mặt phẳng ( OAB ) Chứng minh ( P ) thay đổi đường thẳng d luôn nằm mặt phẳng cố định a)Tứ giác MNKI có tính chất gì? IK // AB (Đ trung bìnhVABD ) (1) IK // AB IK ( P ) AB // ( P ) AB ( P ) AB // ( P ) AB ( ABC ) AB // MN ( ) ( ABC ) ( P ) = MN H.1.cg3 T ( 1) ( ) Y MNKI hình thang Tìm vị trí ( P ) để Y MNKI hình bình hành: Ta có: Hình thang MNKI hình bình hành AB MN = IK = MN đường trung bình VABC M , N trung điểm AC BC H.1.cg3 b)Chứng tỏ điểm O luôn nằm đường thẳng cố định: Cách1: Mp ( ACD ) mp ( BCD ) cố định Suy ra: ( ACD ) ( BCD ) = CD cố định Mà: MI ( ACD ) NK ( BCD ) MI NK = O H.2.cg3 Vet.gsp O CD b)Chứng tỏ điểm O luôn nằm đường thẳng cố định: Cách2: ( P ) ( ACD ) = MI ( P ) ( BCD ) = NK ( ACD ) ( BCD ) = CD :Cố định Mà: MI , NK CD :Phân biệt MI NK = O MI NK CD = O O CD c)CMR ( P ) thay đổi đường thẳng d luôn nằm mặt phẳng cố định: Ta có: AB // ( P ) AB ( OAB ) d // AB ( OAB ) ( P ) = d ( gt ) Gọi ( Q ) = ( d, CD ) AB // ( Q ) AB, CD cố định chéo ( Q ) cố định Vậy d luôn nằm mp ( Q ) H.3.cg3 H.4.cg3 cố định chứa CD song song với AB o Củng cố: Câu 1: Nêu lại phương pháp chứng minh song song đường thẳng mặt phẳng dùng câu a) Đường trung bình tam giác a a = u u // a a a // b a // Câu 2: Hã y phát biểu lại yêu cầu toán câu b) theo dạng khác mà không làm thay đổi nội dung b)Gọi O = MI NK ,hã y tìm quỹ tích điểm O (P) thay đổi Câu3: Phát biểu nguyên văn định lý dùng câu c) Định lý: Cho a b hai đường thẳng chéo Khi có mặt phẳng qua đường thẳng song song với đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 21, tôn tập chương 2 , tuan 21, tôn tập chương 2 , tuan 21, tôn tập chương 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay