số trung bình cộng

12 132 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:35

BÀI 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG.SỐ TRUNG VỊ MỐT SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ( HAY SỐ TRUNG BÌNH) Ví dụ 1: Tính số trung bình cộng bảng sau 158 150 164 160 152 167 159 164 156 165 163 151 158 163 155 172 x ≈ 161 168 160 170 166 158 162 169 159 163 165 154 161 161 164 173 160 161 163 164 152 Cách 1: Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp: Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 12 13 16,7 33,3 36,1 13,9 Cộng 36 100(%) Nhân giá trị đại diện lớp với tần số lớp đó, cộng kết lại chia cho 36, ta 6.135 + 12.159 + 13.165 + 5.171 x= ≈ 162 36 Ta nói 162 số trung bình bảng Cách 2: Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp: Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 12 13 16,7 33,3 36,1 13,9 Cộng 36 100(%) Nhân giá trị đại diện lớp với tần suất lớp đó, cộng kết lại, ta 16,7 33,3 36,1 13,9 x= 153 + 159 + 165 + 171 ≈ 162 100 100 100 100 Công thức tính: Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất x= n (n x + n x + n x ) = f x + f x 1 2 k k 1 2 + + Trong ni ,fi tần số, tần suất giá trị xi ,n số số liệu thống kê f x k k Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp x= n (n c + n c + n c ) = f c + f c 1 2 k k 1 2 + + f c k k Trong ci ,ni ,fi giá trị đại diện tần số,tần suất lớp thứ i,n số liệu thống kê Ví dụ: Tính số trung bình cộng bảng sau Lớp đo nhiệt độ (0 ) C Tần số Tần suất [12;14) [14;16) [16;18) [18;20) [20;22] 12 3,33 10,00 40,00 30,00 16,67 Cộng 36 100(%) C1 : x = (13.1 + 15.3 + 17.12 + 19.9 + 21.5) 30 x ≈ 18 ( C) C2 : x = (13.3,33 + 15.10 + 17.40 + 19.30 + 21.16,67) 100 x ≈ 18 ( C ) /SỐ TRUNG VỊ: Sắp thứ tự số liệu thống kê thành dãy không giảm(hoặc không tăng) Số trung vị: số đứng dãy số phần tử lẻ trung bình cộng hai số đứng dãy số phần tử chẵn Kí hiệu: Me Ví dụ 2: Điểm thi môn toán cuối năm nhóm học sinh lớp là: 1; 1; 3; ;7; ;8; 9; 10 Số trung vị Me =7 Ví dụ 3: Điểm thi môn toán bốn học sinh lớp xếp thành dãy không giảm là: ; 2,5 ; ; 9,5 Tìm số trung vị Me 2,5 + = 5,25 Số trung vị Me = III /MỐT: Mốt bảng phân bố tần số giá trị có tần số lớn Kí hiệu : Ví dụ: Cỡ áo Tần số MO 36 37 38 39 40 41 13 45 126 110 126 40 42 Cộng 465 Tìm số trung vị Me Ta thấy cỡ áo 38 40 có tần số cao nên M (1) O = 38, M ( 2) O = 40 [...]... bốn học sinh lớp 6 được xếp thành dãy không giảm là: 1 ; 2,5 ; 8 ; 9,5 Tìm số trung vị Me 2,5 + 8 = 5,25 Số trung vị Me = 2 III /MỐT: Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất Kí hiệu : Ví dụ: Cỡ áo Tần số MO 36 37 38 39 40 41 13 45 126 110 126 40 42 Cộng 5 465 Tìm số trung vị Me Ta thấy cỡ áo 38 và 40 có tần số cao nhất nên M (1) O = 38, M ( 2) O = 40
- Xem thêm -

Xem thêm: số trung bình cộng , số trung bình cộng , số trung bình cộng , BÀI 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG.SỐ TRUNG VỊ .MỐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay