định nghĩa vecto

12 77 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:33

VÉC TƠ ξ 1.CÁC ĐỊNH NGHĨA VÉC TƠ LÀ GÌ A B Đoạn thẳng AB có hướng từ A sang B Máy bay, hoả tiên, ô tô di chuyển theo chiều ĐỊNH NGHĨA Véc tơ đoạn thẳng có hướng, nghĩa hai điểm mút đoạn thẳng , nên rõ điểm điểm đầu điểm điểm cuối Kí hiệu → - AB :Cho véc tơ có điểm đầu A, điểm cuối B - a ; b ; x ; y : Cho véc tơ xác định không đặt điểm hai đầu Véc tơ không: Ví dụ: Cho điểm A, B, C phân biệt A Có véc tơ có điểm đầu điểm cuối lấy điểm cho B C Hai véc tơ phương, hướng   Cho véc tơ AB (khác véc tơ không) : Đường thẳng AB gọi giá véctơ AB Cho véc tơ không : AA Mọi đường thẳng qua A giá Các véctơ có giá song song trùng nhau? D B A C E M F Q A P N Hai véc tơ gọi phương giá chúng song song trùng  Nếu hai véc tơ phương chúng hướng chúng ngược hướng Chú ý Ta quy ước véctơ - không phương hướng với véctơ Nhận xét Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng ⇔ AB phương AC   Hai véctơ Độ dài véctơ : Là khoảng cách điểm đầu điểm cuối Độ dài véctơ a kí hiệu a Vậy AB = AB = BA ; PQ = PQ = QP Theo định nghĩa véctơ – độ dài bao nhiêu? Cho hình thoi ABCD Có nhận xét độ dài véctơ : D AB, AD, CB A Có nhận xét véctơ : AB , DC AD , BC C B Định nghĩa: Hai véc tơ gọi chúng hướng độ dài Hai véctơ a b ta viết: a =b  Chú ý Các véc tơ – không o Khi cho trước avà điểm O ta tìm điểm A cho OA =a Cho lục giác ABCDEF tâm o A B O F Các véctơ véctơ : AF C a) OB , EO , DC E D b) BO , CD , EO c) BO , CD , OE d ) BO , OE , DC Củng cố: Mỗi mệnh đề sau hay sai: Véctơ đoạn thẳng Véctơ – không ngược hướng với véctơ Hai véctơ phương Có vô số véctơ Cho trước véctơ a điểm gốc 0, có vô số điểm A thoả mãn OA = a Kiến thức cần nắm:  Nhận biết định nghĩa véctơ; véctơ phương; hướng; độ dài véctơ;véctơ không; véctơ  Biết xác định : điểm gốc ( hay điểm đầu ), điểm (hay điểm cuối); giá; độ dài véctơ ; véctơ nhau; véctơ - không  Biết định điểm M cho AM = u với điểm A u cho trước Bài tập nhà: 1,2,3,4,5,6,7 SGK Bài học kết thúc Cảm ơn thầy cô em học sinh Người thực hiện: Gv: TRẦN THỊ THUỲ NHUNG Trường THPT QUANG TRUNG TP ĐÀ NẴNG [...]...Kiến thức cần nắm:  Nhận biết được định nghĩa véctơ; véctơ cùng phương; cùng hướng; độ dài của véctơ;véctơ không; véctơ bằng nhau  Biết xác định : điểm gốc ( hay điểm đầu ), điểm ngọn (hay điểm cuối); giá; độ dài của véctơ ; véctơ bằng nhau; véctơ - không  Biết định điểm M sao cho AM = u với điểm A và u cho trước Bài tập về nhà: 1,2,3,4,5,6,7 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: định nghĩa vecto , định nghĩa vecto , định nghĩa vecto , Hai véc tơ cùng phương, cùng hướng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay