ôn tập chương 4

24 128 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:09

GV: Phạm Huy Tân I Giới hạn hàm số Kiến thức cần nhớ GV: Phạm Huy Tân 1/ Một số giới hạn thường gặp: Với k nguyên dương lim x k = + x + + k lim x = x lim k = x x k chẵn k lẻ i Giới hạn hàm số GV: Phạm Huy Tân Kiến thức cần nhớ 2/ định lý giới hạn hữu hạn lim f ( x) = L, lim g ( x) = M ( x x0 , x x0+ , x x0 , x + , x ) * lim[ f ( x) g ( x)] = L M ; lim[ f ( x).g ( x)] = L.M f ( x) L * lim cf ( x) = cL; lim = ( M 0) g ( x) M * lim f ( x) = L ; lim f ( x) = L ; lim f ( x) = L ( f ( x) 0) GV: Phạm Huy Tân i Giới hạn hàm số Kiến thức cần nhớ 2/ Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực a/ Quy tắc 1: L = lim f ( x ) x x0 L>0 L0 L q a p b q > p > q a p b q < GV: Phạm Huy Tân I Giới hạn hàm số Bài Tính giới hạn sau: a/ A = lim x ( x 2) b/ B = lim + x ( ) x+4 x + 2x x+2 c/ d/ C = lim ( x + x + x ) x 2x + D = lim ( x + 1) x + x + x+2 GV: Phạm Huy Tân Kết luận Khi tớnh gii hn cn nghiờn cu k trin khai mt ba hng sau: p dng nh lớ v gii hn hu hn p dng cỏc quy tc tớnh gii hn vụ cc Nu gp dng vụ nh thỡ kh dng vụ nh GV: Phạm Huy Tân II Hàm số liên tục Bài 5: Tỡm m hm s x 3x + với x[...]... tc ti x nu g ( x ) 0 0 0 g ( x) 4 Hm s y=f(x) liờn tc trờn on [a;b] v f(a).f(b) < 0 c (a; b) sao cho f (c) = 0 GV: Phạm Huy Tân II Hàm số liên tục Bài 5: Tỡm m hm s x 2 3x + 2 với x
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập chương 4 , ôn tập chương 4 , ôn tập chương 4 , i. Giíi h¹n cña hµm sè

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay