BÁO cáo HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG

20 107 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:08

BÀI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Nhóm thực hiện: NHÓM NỘI DUNG: • Giao tiếp với người lớn • Giao tiếp với bạn bè • Giao tiếp với bạn khác giới Nhóm: I Giao tiếp với người lớn Thanh niên muốn có quan hệ bình đẳng sống, phụ thuộc vào cha mẹ dần tự lập Nhóm: Có cầu tự lập nên dễ xảy mâu thuẫn với gia đình Nhóm: Nhưng tình cảm tích lũy từ tuổi ấu thơ không bị biến niên Nhóm: II Giao tiếp với bạn bè g un d i Nộ 01 Đặc điểm i Nộ ng du ng du i Nộ 02 Ý nghĩa 03 Kết luận Nhóm: Đặc Điểm Có vị trí quan trọng "Tình bạn tình yêu tinh khiết Nó hình thái cao tình yêu, không đòi hỏi, không điều kiện, đơn giản mong muốn cho đi" “Friendship is the purest love It is the highest form of Love where nothing is asked for, no condition, where one simply enjoys giving.” ― Osho Nhóm: Đặc Điểm 2 Nhóm: Có tính ổn định, sâu sắc Đặc Điểm Mong muốn bình đẳng, tôn trọng nhóm Nhóm: Đặc Điểm Phạm vi giao tiếp mở rộng Nhóm : Nhóm: Ý NGHĨA Hình thành nhân cách Khẳng định thân Thỏa mãn nhu cầu mở rộng giao tiếp Nhận thức thân người khác Nhóm: 3 Kết Luận Gia đình, nhà trường, xã hội Xây dựng môi trường hoạt động, phát triển Gia đình Quan tâm, tôn trọng đến mối quan hệ lành mạnh Đoàn niên Nhóm: Tổ chức giáo dục Phát huy tốt vai trò Tổ chức hoạt động mang nhiệm vụ tính cộng tác cao III Giao Tiếp Với Bạn Khác Giới Ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông bắt đầu xuất mốt loại tình cảm đặc biệt, tình yêu Nhóm: Tình yêu niên lớn gọi “tình yêu bạn bè”, em thường che giấu tình cảm tình bạn, không phân biệt tình bạn hay tình yêu Nhóm: Tình yêu nam nữ tuổi niên kết hợp hữu hứng thú tinh dục cảm tinh với nhu cầu ám ấp thể, thân thiết gần gũi tâm hồn với người khác nhu cầu “muốn có đại diện người khác giới” Nhưng hợp hai trình phức tạp Nhóm: Tình yêu tạo nhiều cảm xúc: căng thẳng vui sướng Nhóm: Trình độ đạo đức cá nhân học sinh định tất hậu tình yêu *Trong nhiều trường hợp, tình yêu giup khắc phục khuyết điểm, hinh thành phẩm chất tốt đẹp, giúp đấu tranh với khó khăn để vươn lên học tập *Cũng trường hợp tình yêu phát triển không bình thường, làm cản trở học, nhãng công việc chung Làm cho học sinh bị kích thích mức phân tán Nhóm: Nhìn chung, vấn đề phức tạp, đòi hỏi khéo léo nhà giáo dục - làm cho em hiểu có thái độ đắn, biết kiềm chế thân - nghiên cứu trường hợp cụ thể để đưa cách giải cho phù hợp Nhóm: TÔI YÊU EM _Thơ tình PUSKIN Tôi yêu em đến chừng Ngọn lửa tình chưa hẳn tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa, Hay hồn em phải gợn sóng u hoài Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,, Lúc rụt rè, hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu cho em người tình yêu em CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM THEO DÕI CỦA CÔ VÀ CÁC BẠN [...]... mở rộng giao tiếp Nhận thức bản thân và người khác Nhóm: 3 3 4 Kết Luận Gia đình, nhà trường, xã hội Xây dựng môi trường hoạt động, phát triển Gia đình Quan tâm, tôn trọng đến các mối quan hệ của con lành mạnh Đoàn thanh niên Nhóm: 3 Tổ chức giáo dục Phát huy tốt vai trò và Tổ chức các hoạt động mang nhiệm vụ tính cộng tác cao III Giao Tiếp Với Bạn Khác Giới Ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông đã... Nhóm: 3 Trình độ đạo đức của cá nhân học sinh sẽ quyết định tất cả hậu quả của tình yêu *Trong nhiều trường hợp, tình yêu giup khắc phục khuyết điểm, hinh thành những phẩm chất tốt đẹp, giúp các đấu tranh với những khó khăn để vươn lên trong học tập *Cũng không có trường hợp tình yêu phát triển không bình thường, làm cản trở học, sao nhãng những công việc chung Làm cho học sinh bị kích thích quá mức... yêu Nhóm: 3 Tình yêu của thanh niên mới lớn được gọi là “tình yêu bạn bè”, bởi các em thường che giấu tình cảm của mình trong tình bạn, không phân biệt được tình bạn hay tình yêu Nhóm: 3 Tình yêu nam nữ ở tuổi thanh niên là sự kết hợp hữu cơ hứng thú tinh dục cảm tinh với nhu cầu về sự ám ấp cơ thể, về sự thân thiết gần gũi tâm hồn với người khác và nhu cầu “muốn có sự đại diện của mình trong người... bị kích thích quá mức hoặc phân tán Nhóm: 3 Nhìn chung, đây là vấn đề khá phức tạp, nó đòi hỏi sự khéo léo của nhà giáo dục - làm cho các em hiểu và có thái độ đúng đắn, biết kiềm chế bản thân - nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để đưa ra cách giải quyết cho phù hợp Nhóm: 3 TÔI YÊU EM _Thơ tình của PUSKIN Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng... u hoài Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM THEO DÕI CỦA CÔ VÀ CÁC BẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG , BÁO cáo HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG , BÁO cáo HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay