BÁO cáo GIÁO dục SO SÁNH GIÁO dục bền VỮNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của VIỆT NAM và CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của NHẬT bản HIỆN HÀNH

58 378 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:08

BÁO CÁO GIÁO DỤC SO SÁNH-GIÁO DỤC BỀN VỮNG Nhóm thực : NHÓM Thành viên: Hồ Thị Diễm Kiều Lê Văn Mộng Huỳnh Thị Ngọc Trâm GVHD: Trần Lương B1406734 B1406855 B1407197 SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC THPT CỦA VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC THPT CỦA NHẬT BẢN HIỆN HÀNH NỘI DUNG CHÍNH • Bối cảnh • So sánh tiêu chí • Phân tích, đánh giá • Bài học kinh nghiệm Bối cảnh - Nhật Bản không xem quốc gia hùng mạnh hàng đầu kinh tế mà quốc gia có giáo dục đa dạng chất lượng bậc giới - Nền giáo dục Việt Nam đổi ngày phát triển để có thành tựu nước bạn trình nỗ lực So sánh tiêu chí - Thời gian học - Mục tiêu giáo dục - Nội dung giáo dục - Phương pháp giáo dục - Quá trình kiểm tra, đánh giá Điểm giống Thời gian: tiết học Việt Nam Nhật Bản 45 phút, tiết học có đến 10 phút giải lao Mục tiêu GD: phát triển người, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước Điểm giống Nội dung GD Ở số môn học: • Nhóm môn KHTN: Toán, lý, hóa, sinh, • Nhóm KHXH: Văn, sử, địa, ngoại ngữ, GDCD, • Môn học GDTC công nghệ Điểm giống Phương pháp giáo dục: phương pháp dạy học tích cực “lấy học sinh làm trung tâm”; tổ chức hoạt động học tập HS, trọng tính tự chủ độc lập HS, GV người đạo, quan sát, hướng dẫn điều chỉnh trình học tập HS Điểm giống Kiểm tra, đánh giá: + Thông qua kiểm tra dạng câu hỏi, tập trắc nghiệm + Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá thể phân hóa, đảm bảo 70% câu hỏi đạt trình độ chuẩn, 30% lại phản ánh mức độ nâng cao Khác Việt Nam - Bắt đầu: 7h Thời gian học - Có 2h để nhà Nhật Bản - Bắt đầu: 8h30’ - Ở lại trường buổi trưa Câu 2:Phân biệt đối xử giới là: A Việc hạn chế, loại trừ, không công nhận không coi trọng vai trò, vị trí nam nữ B Gây bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình C Việc hạn chế, loại trừ, không công nhận không coi trọng vai trò, vị trí nam nữ, gây bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình D không coi trọng vai trò, vị trí nữ 10 HẾT GIỜ Câu Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số quy định Quyền nghĩa vụ cặp vợ chồng, cá nhân việc thực vận động DS-KHHGĐ sinh tối đa con? A Hai B Ba C Không quy định D Bốn 10 HẾT GIỜ Câu Hiện dân số giới vào khoảng? A tỷ người B tỷ người C tỷ người D tỷ người 10 HẾT GIỜ Câu Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh gồm có? A Chiến tranh B Nghèo đói C Quá trình già hóa D Tất điều 10 HẾT GIỜ Câu Chính sách kế hoach hóa gia đình Việt Nam là? A.Mỗi gia đình có B.Mỗi gia đình có từ đến C.Khuyến khích sinh không hạn chế D.Tất điều sai 10 HẾT GIỜ Câu Tác động tiêu cực người đế hệ thực vật là? A.Trồng gây rừng B.Canh tác trồng trọt C.Lai tạo cá giống D.Khai thác cạn kiệt loài quý 10 HẾT GIỜ Câu Mức tác động người môi trường tăng theo? A.Tăng theo gia tăng qui mô dân số tăng theo thứ tự xuất hình thái kinh tế B Tăng theo gia tăng qui mô dân số giảm theo thứ tự xuất hình thái kinh tế C.Giảm theo gia tăng qui mô dân số tăng theo thứ tự xuất hình thái kinh tế D.Giảm theo gia tăng qui mô dân số giảm theo thứ tự xuất hình thái kinh tế 10 HẾT GIỜ Câu 9: “Bồng bồng cõng chồng chơi Đi tới chổ lội đánh rơi chồng Chị em cho mượn gàu sòng Để tát nước múc chồng lên” Đây hủ tục nước ta? A tảo hôn B li hôn C kết hôn D trọng nam khinh nữ 10 HẾT GIỜ Câu 10 Biện pháp thực kế hoạch hoá gia đình bao gồm: A Tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ, bảo đảm để cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện thực kế hoạch hoá gia đình; B Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình bảo đảm chất lượng, thuận tiện, an toàn đến tận người dân; C Khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần, thực sách bảo hiểm để tạo động lực thúc đẩy việc thực kế hoạch hoá gia đình sâu rộng nhân dân D Cả A, B, C 10 HẾT GIỜ Câu 11 Theo pháp lệnh Dân số Số 06/2003/PL-UBTVQH11 Hành vi sau bị nghiêm cấm? A Thực kế hoạch hoá gia đình B Lựa chọn giới tính thai nhi hình thức C Tuyên truyền, vận động thực công tác dân số D Lồng ghép yếu tố dân số quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển kinh tế - xã hội 10 HẾT GIỜ Câu 12 Trường hợp không vi phạm quy định sinh hai con: A Cặp vợ chồng sinh lần thứ mà sinh ba trở lên B Cặp vợ chồng có hai đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai trở lên C Cặp vợ chồng có hai đẻ, sinh lần thứ hai sinh D Cặp vợ chồng sinh lần thứ sinh đôi, lần thứ hai sinh 10 HẾT GIỜ Câu 13 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 PLDS quy định cặp vợ chồng“Sinh hai con…” Theo anh chị, phải làm để người hiểu chấp nhận A Truyền thông, giáo dục người có ý thức chấp hành B Tuyên truyền đến cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ hiểu chấp nhận C Các ban ngành, đoàn thể, đội ngũ cán dân số phối hợp, thường xuyên tuyên truyền để người hiểu chấp nhận D Cả ba ý kiến 10 HẾT GIỜ Câu 14: Độ tuổi có sức khỏe sinh sản tốt là: A khoảng từ:18-35 B khoảng từ: 22-29 C khoảng từ: 18-30 D khoảng từ: 20-35 10 HẾT GIỜ Câu 15 Theo quy định pháp luật, hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học lý giới tính bị xử lý nào? A Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; B Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng; C Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng D Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng 10 HẾT GIỜ Cảm ơn bạn nhiệt tình tham gia ! [...]... thi TN THPT mà được xét TN dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT 3 Nội dung GD - Sách giáo khoa   Khác nhau Việt Nam Nhật Bản - Có 1 bộ - Biên so n và phát hành dựa trên sự kiểm so t trực tiếp của Bộ Giáo dục - Có 6 bộ - Do các tác giả và nhà xuất bản tư nhân biên so n, không chịu sự kiểm soat trực tiếp của Bộ giáo dục Khác nhau 4 Phương pháp giáo dục Việt Nam Nhật Bản - Vận dụng những tiến bộ KHCN vào... giáo dục Việt Nam Nhật Bản Tạo nguồn nhân lực xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN Giáo dục hướng đến phát triển con người, đất nước theo chế độ TBCN Khác nhau 3 Nội dung giáo dục Thi tuyển Việt Nam Nhật Bản HS phải thi tuyển HS không thi tuyển vào THPT khi mà căn cứ vào kết hoàn thành THCS quả học tập ở THCS để xét tuyển vào THPT Khác nhau 3 Nội dung GD Quá trình GD Việt Nam Nhật Bản. .. giao tiếp cơ bản, Tiếng Anh giao tiếp II, Tiếng Anh giao tiếp II, Cấu trúc tiếng Anh I, Cấu trúc tiếng Anh II, Tiếng Anh hội thoại • 10 Tổng hợp: Xã hội và thông tin, Khoa học thông tin • 11 Môn do trường tự thiếp lập Khác nhau 3 Nội dung GD Việt Nam HS hoàn thành chương trình phổ thông bằng cách tham gia kỳ thi TN Thi Tốt nghiệp THPT quốc gia với 3 môn bắt buộc: toán, văn, anh văn Nhật Bản HS không... dụng + Có thêm các môn học về kỹ năng sống: Gia đình; KH thông tin và XH thông tin Môn học của Nhật • 1 Quốc ngữ: Quốc ngữ tổng hợp, Cấu trúc quốc ngữ, Văn hiện đại A, Văn hiện đại B, Cổ điển A, Cổ điển • 2 Địa lý-Lịch sử: Lịch sử thế giới A, Lịch sử thế giới B, Lịch sử Nhật Bản A, Lịch sử Nhật Bản B, Địa lý A, Địa lý • 3 Công dân: Xã hội hiện đại, Luân lý, Kinh tế-chính trị • 4 Toán học: Toán học I, Toán... khác có quyền bổ xung và mỗi ý kiến bổ xung đúng được cộng 5đ và nhóm trình bày bị trừ 5đ Bốc Thăm TÌNH HUỐNG 1 Trình độ dân trí ở địa phương bạn còn thấp do nhiều học sinh bỏ học khi chưa hoàn thành chương trình cấp 3 để ở nhà hay đi làm phụ giúp gia đình Là một học sinh, bạn sẽ làm gì để các bạn và những người xung quanh hiểu được và cho con em tiếp tục đến trường? TÌNH HUỐNG 2 Vào mùa thời tiết có... trọng năng lực của HS để định hướng cho các em trong việc lựa chọn môn học, nghề nghiệp sau này • SGK được đưa vào giảng dạy theo chuẩn của Bộ GD-ĐT nhưng cần có những đổi mới tích cực • Chú trọng GD đạo đức và kỹ năng sống cho HS Bài học kinh nghiệm • GD hướng tới phát triển năng lực cá nhân, hình thành và phát triển tính tích cực, chủ động; khả năng độc lập và hợp tác của HS • Tiến hành các PPDH tích... lấy HS làm trung tâm còn hạn chế - Đầu tư phương tiện và trang thiết bị dạy học tiên tiến cho GD - PP dạy học tích cực đạt hiệu quả cao và áp dụng rộng rãi với điều kiện thuận lợi Khác nhau 5 Kiểm tra đánh giá Việt Nam - Xem trọng mức độ hoạt động tích cực của HS trong các tiết học trên lớp - Thang điểm đánh giá: 10 Nhật Bản - Xem trọng thành tích và sự cạnh tranh ở kết quả học tập - Thang điểm đánh... tiện KHCN hiện đại, ứng dụng vào đổi mới GD Tài liệu tham khảo • 1 www.vista.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=7LDdiESMdoI%3D& tabid=65 vi • 2 vnexpress.net/de-an-doi-moi-chuong-trinh-va-sach-giaokhoa/topic-18333.html • 3 https://vnu.edu.vn/home/? CHuoNG-TRiNH GIaO-DuC duC NHaT-BaN-Va-VIe DÂN SỐ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG ĐIỆP Mỗi con người là một tế bào của nhân loại, mỗi tế bào có trình độ,... của nhân loại, mỗi tế bào có trình độ, sức khỏe tốt, ý thức và thái độ sống đúng đắn sẽ là nền tảng để dân số phát triển bền vững Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về dân số  Nêu khái niệm dân số  Ai nhanh hơn Nêu khái niệm dân số • Các nhóm thảo luận trong 1’30s về khái niệm dân số và cử 1 bạn trình bày trước lớp • Các nhóm giành quyền trình bày bằng cách xung phong • Nhóm nào trả lời đúng phần này... Việt Nam Nhật Bản - HS học theo CT của Bộ GD-ĐT với bộ SGK chuẩn của Bộ GD-ĐT - HS không đạt yêu cầu lên lớp thì sẽ lưu ban học lại năm học sau đó -HS tự đăng ký số tiết học cho mình, chủ động về thời gian học - Không có HS lưu ban; HS không đạt yêu cầu được phân loại và phụ đạo cho đạt chuẩn kiến thức để lên lớp 3 Nội dung GD Các môn học Khác nhau Việt Nam Nhật Bản +Phân theo nội dung: Toán học:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo GIÁO dục SO SÁNH GIÁO dục bền VỮNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của VIỆT NAM và CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của NHẬT bản HIỆN HÀNH , BÁO cáo GIÁO dục SO SÁNH GIÁO dục bền VỮNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của VIỆT NAM và CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của NHẬT bản HIỆN HÀNH , BÁO cáo GIÁO dục SO SÁNH GIÁO dục bền VỮNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của VIỆT NAM và CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục bậc THPT của NHẬT bản HIỆN HÀNH , Câu 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh gồm có?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay