BÀI THUYẾT TRÌNH tác GIẢ NGUYỄN KHUYẾN ngữ văn 11 nâng cao

22 138 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:07

CHO MNG Cễ V CC BN N VI BI THUYT TRèNH I Cuc i Cuc i: -Nguyn Khuyn (1803 1909) -Tờn tht: Nguyn Thng, hiu l Qu Sn -Quờ lng V, xó Yờn ,huyn Bỡnh Lc, tnh H Nam -> vựng chiờm trng c trng ca ng bng Bc B -> nh hng ln n cỏc tỏc phm ca ụng -ễng u khoa thi Hng, Hi, ỡnh -> Tam Nguyờn -Lm quan 10 nm, thc dõn Phỏp xõm lc ụng cỏo quan v quờ ->bt hp tỏc vi gic Nh ca Nguyn Khuyn Thi i - Lm quan lỳc nc mt nh tan -> khụng thc hin c gic m bỡnh tr thiờn h - Giai on cú nhiu bin ng, thc dõn Phỏp xõm lc, nh Nguyn nhu nhc -> lui v n => Phm cht sch, tham liờm, chớnh trc 3 S nghip - Sỏng tỏc ca Nguyn Khuyn c lm hu ht sau t quan v n, hin cũn khong 400 bi gm th, vn, cõu i c vit bng ch Hỏn v ch Nụm - Trong b phn th Nụm, Nguyn Khuyn va l nh th tro phỳng va l nh th tr tỡnh, nhum m t tng Lóo Trang v trit lý ụng Phng Th ch Hỏn ca ụng hu ht l th tr tỡnh Cú th núi c trờn hai lnh vc, Nguyn Khuyn u thnh cụng 1864 u c nhõn Gii Nguyờn 1870 Hi nguyờn v ỡnh nguyờn (Hong Giỏp) 1873 ễng lm c Hc sau c phong l n sỏt tnh Thanh húa 1874 ễng cm quõn chn cuc ngha Nụng Cụng Thanh Húa 1877 ễng lm B Chớnh tnh Qung Ngói 1879 ụng b triu v Hu gi chc quan nh qun vic ton tu Quc S Quỏn 1883 ễng c c phú s i s nh Thanh nhng cui cựng b hy b, sau ú ụng c c lm tng c Sn Hng Tuyờn nhng li ko n nhn chc 1884 ễng t quan cỏo lóo v an trớ Yờn 1909 ễng mt th 75 tui Cỏc tỏc phm gm cú Qu Sn thi tp, Yờn thi tp, Bỏch Liờu thi tp, Cm Ng,"Bn n chi nh", v bi th hay v thu: Thu iu, Thu m v Thu vnh cựng nhiu bi ca, hỏt o, t, cõu i truyn ming Qu Sn thi khong 200 bi th bng ch Hỏn v 100 bi th bng Ch Nụm vi nhiu th loi khỏc Cú bi Nguyn Khuyn vit bng ch Hỏn ri dch ting Vit, hoc ụng vit bng ch Vit ri dch sang ch Hỏn C hai loi u khú xỏc nh vỡ chỳng rt iờu luyn Cỏc tỏc phm tiờu biu Qu Sn thi Ch Hỏn Tam Nguyờn Yờn Ch Nụm c trai thi Ni dung th ca Nguyn Khuyn 1) Tõm s yờu nc, u hoi trc s i thay ca thi cuc: Thc dõn Phỏp xõm lc Vit Nam ó lm cho xó hi VitNam cú nhiu bin i rt mnh m Di mt ca cỏc nh Nho, ú ch yu l nhng bin i tiờu cc o c xó hi thay i v khỏc rt nhiu so vi nhng chun mc o c phong kin Ging nh nhiu nh Nho khỏc, Nguyn Khuyn cm thy vụ cựng au xút trc hin thc y V ụng ó vit rt nhiu bi th th hin ni nim u hoi ca mỡnh v mnh dõn tc 2) Th v lng cnh Vit Nam Nguyn Khuyn c coi l nh th ca lng cnh VitNam ễng vit rt thnh cụng ti th v lng quờ Trong ú ni ting nht l chựm th thu trỏnh nhng bon chen iờn o ca chn quan trng, ụng ó lui v quờ dy hc, lm th Khụng khớ bỡnh ni thụn xúm ó ngun cm hng ụng g gm tõm s Bc tranh lng cnh th ụng luụn o v p ca s bỡnh yờn, sang, nhng bun v cụ n 3) Th tro phỳng Th tro phỳng ca Nguyn Khuyn mang ging iu thõm thuý vi snụj dung tro phỳng rt sõu cay ễng thng phờ phỏn nhung biu hin suy i ca o c xó hi, nht l chuyn khoa c, quan tc ng thi, vi tõm trng ca mt nh nho bt lc trc thi cuc ụng ó vit nhng th t tro va t trỏch mỡnh, va bc bch tõm s v th cuc 4) Mt s nột ngh thut tiờu biu Nguyn Khuyn thnh cụng hn c l th vit bng ch Nụm Phõn ln nhng tỏc phm xut sc ca ụng u c sỏng tỏc thi kỡ ụng ó cỏo quan v n im ni bt ngh thut th Nguyn Khuyn l ụng ó a ting núi sinh hot dõn dó, bỡnh d vo th mt cỏch tinh t, sõu sc, nhiu húm hnh, t nhiờn m thnh th Dự vit th th c in nhng th ụng luụn rt thoi mỏi, khụng cú cm giỏc gũ bú ễng dng nhiu th phỏp ngh thut ca th ca dõn gian v ngụn ng giu cht to hỡnh Nguyn Khuyn ó a th Nụm, ngụn ng th n mt trỡnh mi, tinh t v rt hin i 3 Tổng kết: Nguyễn Khuyến tác gia đạt nhiều đặc sắc nội dung nghệ thuật Thành công xuất phát từ tài từ tâm hồn cao trải lòng đời, người nhà thơ Nguyễn Khuyến tác gia văn học cuối văn học trung đại Việt Nam 1 Phong tro no n sau thc dõn Phỏp tn cụng kinh thnh Hu nm 1885? Cn Vng ễng cm quõn chn cuc ngha Nụng Cụng Thanh Húa nm? 1874 Do ụng thi u Nguyờn k: Thi Hng, thi Hi, thi ỡnh v l ngi lng Yờn nờn ngi ta gi ụng l ? Tam Nguyờn Yờn Tỏc phm no khong 200 bi th bng ch Hỏn v 100 bi th bng Ch Nụm vi nhiu th loi khỏc nhau? Qu sn thi Trong b phn th Nụm, Nguyn Khuyn va l nh th tro phỳng va l nh th ? tr tỡnh 6 Nguyn Khuyn sinh/mt vo ngy thỏng nm no? Sinh vo15/2/1835 Mt vo 5/2/1909 CM N Cễ V CC BN LNG NGHE Nhúm thc hin gm: DIM LINH PHM C LI KHNH LINH Lp 11/11 Trng THPT Trn Phỳ C T N V A M N G U N Y Q U S N T T R è N G ấ N H Cõu 1: Phong tro sau thccuc dõn Phỏpngha Nụng Cõu 2.no ễngn cm quõnkhi chn Cõu 4: Tỏc phm no khong 200 bi th bng ch tn cụng kinh thnh Hu nm 1885? Cụng Thanh Húa nm? Hỏn v 100 bi5:Trong th bng vi nhiu th loi Cõu b Ch phnNụm th Nụm, Nguyn Khuyn va Dotro ụngphỳng thi va u l Nguyờn k: khỏc nhau? lCõu nh3:th nh th ? Thi Hng, thi Hi, thi ỡnh v l ngi lng Yờn nờn ngi ta gi ụng l Yờn ? [...]... Nguyn Khuyn ó a th Nụm, ngụn ng th n mt trỡnh mi, tinh t v rt hin i 3 Tổng kết: Nguyễn Khuyến là một tác gia đạt được nhiều đặc sắc về nội dung và nghệ thuật Thành công đó xuất phát từ tài năng và hơn cả là từ tâm hồn thanh cao luôn trải lòng cùng cuộc đời, con người của nhà thơ Nguyễn Khuyến tác gia văn học cuối cùng của văn học trung đại Việt Nam 1 Phong tro no n ra sau khi thc dõn Phỏp tn cụng... Nguyn Khuyn va l nh th tro phỳng va l nh th ? tr tỡnh 6 Nguyn Khuyn sinh/mt vo ngy thỏng nm no? Sinh vo15/2/1835 Mt vo 5/2/1909 CM N Cễ V CC BN LNG NGHE Nhúm thc hin gm: DIM LINH PHM C LI KHNH LINH Lp 11/ 11 Trng THPT Trn Phỳ C 1 2 3 T N V 1 8 4 7 A M N G U N Y 4 Q U S N 5 T T R è N G ấ N H Cõu 1: Phong tro ra sau thccuc dõn khi Phỏpngha Nụng Cõu 2.no ễngn cm quõnkhi chn Cõu 4: Tỏc phm no khong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH tác GIẢ NGUYỄN KHUYẾN ngữ văn 11 nâng cao , BÀI THUYẾT TRÌNH tác GIẢ NGUYỄN KHUYẾN ngữ văn 11 nâng cao , BÀI THUYẾT TRÌNH tác GIẢ NGUYỄN KHUYẾN ngữ văn 11 nâng cao , II. Sự nghiệp thơ ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay