Tuần 22 luyện tập thao tác lập luận bác bỏ ngữ văn 11 pps

14 128 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:07

Tiết: 111 Bài tập + 2: “Tái sinh chưa dứt hương nguyền Làm thân trâu ngựa, đền nghì trúc mai” (Nguyễn Du – Truyện Kiều) a Chỉ nghĩa tiếng “tái”, tiếng “sinh” từ “tái sinh” dùng câu trên? b Tìm từ Hán – Việt khác có tiếng “tái” tiếng “sinh”, với nghĩa “tái sinh” c Phân biệt “tái sinh”, “trùng sinh”, “hồi sinh” 1.a Các nét nghĩa “tái” “sinh” sống, mạng sống lại, trở lại lần nữa, lần thứ hai Tái Sinh (danh từ) đẻ ra, tạo ra, sống hãy, (động từ) “Tái kiếp Tìm sinh”: 10 Hánsống Việt lại khác, từsau có tiếng “tái” từ có tiếng “sinh”, với nghĩa “tái sinh”? 1.c Phân biệt nghĩa của: “trùng sinh”, “hồi sinh” “tái sinh”: sâu bọ Trùng tầng, lớp lặp lại giống Sinh: sống, đẻ ra, tạo Hồi lúc trở lại trả lại quay quanh Tái: lặp lại lần thứ hai, kiếp sau 1.c Phân biệt nghĩa của: “trùng sinh”, “hồi sinh” “tái sinh”: - Trùng sinh: sinh lại y trước, sống lại kiếp lần VD: - Hồi sinh: sống lại làm cho sống lại, sống khởi sắc VD: - Tái sinh: VD: sống lại kiếp sau Phân loại nét nghĩa từ “sinh”: sinh kế, sinh học, sinh nhật, sinh ngữ, sinh lực, sinh mệnh, sinh quán, sinh thành, sinh khí, sinh vật, sinh tố, sinh lí, giáng sinh, bẩm sinh, sản sinh, sơ sinh, song sinh, sinh tồn, sinh động, sinh hoạt, hi sinh, sinh tử, dưỡng sinh sinh (sống, trái với chết) sinh (đẻ ra, tạo ra) Bài tập Mẹ Tấm chết, người cha tục huyền với người đàn bà khác, sinh Cám tái giá Mẹ Tấm chết, người cha lấy mộtvới người mộtvợ người khác, đàn sinh bàra khác, sinh Cám Cám => Chỉ từ sai câu văn sửa lại - Từ sai “tái giá”: lấy chồng lần (sau chồng chết vợ chồng bỏ nhau) Bài tập mở rộng: Cách dùng từ trường hợp sau có hợp lí không? Tại sao? Tên tù vượt ngục vừa rời khỏi tư gia Tổng thống bà xã vừa đến thăm hộ dân bị thiên tai Những người bất công nghề dễ nảy sinh suy nghĩ không tốt Chúng ta cần phải tăng cường bỏ tiền cho giáo dục cách đắn hiệu Chủ tịch nước người thay mặt nước ta sang thăm Lào vào chiều mai Những lưu ý sử dụng từ Hán Việt: - Chú ý đến nét nghĩa từ, chọn nét nghĩa thích hợp để sử dụng Qua-các tập trên, sử dụng từ Hán Việt Mỗi từ Hán Việt có giá trị sử dụng khác tượng, cần lưu ý vấn gì? nhau, tuỳ đối trường hợp mà lựađề chọn - Mặc dù từ Hán Việt có sắc thái trang trọng lúc sử dụng mà phải tuỳ vào ngữ cảnh Bài 4: Nhận xét cách dùng từ “tái bản” hai câu sau: - Quyển sách tái lần đầu - Quyển sách tái lần thứ sáu ⇒ Từbản: “tái in bản” đãlại sử dụng với hai) nét nghĩa mở cũ rộng -Tái sách lần (lần thứ theo (hiện tượng củanhất từ Hán -Tái lần mở đầu:rộng in lạinghĩa lần thứ theoViệt) gốc, VD: + Ngoại ô: bên thành tức sáchmột in lầnbằng đấp đất nhỏ => vùng ven thành phố - Tái lần thứ sáu: in lại lần thứ sáu theo gốc, nghĩa sách in lần + Đáo để: tận cùng, đến đáy việc => tính cách khôn ngoan, giỏi giang xử Bài 5: Nêu tác dụng (về nghĩa ngữ pháp) tiếng “kế” tiếng “hoá” từ sau: Hiện vôi Nhiệtđại kế,hoá, ampe kếhoá, oxi hoá Hoá: thay đổi, trở thành Kế: tính toán ⇒ Danh từ + hoá = động từ có nét nghĩa “biến => danh từ + kế = danh từ với nét nghĩa “cái dùng thành…”, “trở nên…” để đo…” VD: bê tông hoá, cụ thể hoá, chuyên môn hoá… VD: Điện kế, áp kế, lực kế, vôn kế… Nhận xét: -Từ Hán Việt ngày sử dụng với nét nghĩa mở rộng Qua ví dụ trên, em có nhận xét -nghĩa việc sử dụng từ Hán Việt Chúng ta tạo nhiều từ ghép thời đại ngày nay? sở vận dụng từ Hán Việt Bài tập vận dụng: Dịch nghĩa câu thơ chữ Hán sau - “Sầu tự hải, Khắc niên” - “Hoa tiền nguyệt hạ, nguyệt tự bạch Nguyệt hạ hoa tiền, hoa tự hồng Nguyệt hoa hoa nguyệt hề, ảnh trùng trùng Hoa tiền nguyệt hạ hề, tâm xung xung” [...]...Bài 5: Nêu tác dụng (về nghĩa và ngữ pháp) của tiếng “kế” và tiếng “hoá” trong những từ sau: Hiện vôi Nhiệtđại kế,hoá, ampe kếhoá, oxi hoá Hoá: thay đổi, trở thành Kế: tính toán ⇒ Danh từ + hoá = động từ có nét nghĩa “biến... nghĩa mở rộng hơn Qua các ví dụ trên, em có nhận xét gì về -nghĩa cũng như việc sử dụng từ Hán Việt Chúng ta có thể tạo ra nhiều từ ghép mới trong thời đại ngày nay? trên cơ sở vận dụng từ Hán Việt Bài tập vận dụng: Dịch nghĩa các câu thơ chữ Hán sau - “Sầu tự hải, Khắc như niên” - “Hoa tiền nguyệt hạ, nguyệt tự bạch Nguyệt hạ hoa tiền, hoa tự hồng Nguyệt hoa hoa nguyệt hề, ảnh trùng trùng Hoa tiền nguyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 22 luyện tập thao tác lập luận bác bỏ ngữ văn 11 pps , Tuần 22 luyện tập thao tác lập luận bác bỏ ngữ văn 11 pps , Tuần 22 luyện tập thao tác lập luận bác bỏ ngữ văn 11 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay