TIẾT 52 HOẠT ĐỘNG NGỮ văn làm thơ lục bát

13 106 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

TIT 52 HOT NG NG VN Làm thơ lục bát Tìm hiểu luật thơ lục bát Anh anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương Nhớ dãi nắng dầm sương Nhớ tát nước bên đường hôm nao a Cặp câu thơ lục bát dòng có tiếng ? Vỡ gi l lc bỏt ? Mỗi cặp gồm hai câu: Một câu có tiếng (câu lục) Một câu có tiếng (câu bát) b sơ đồ luật trắc thơ lục bát Theo qui c huyn v ngang ( khụng du ) gi l ting bng kớ hiu l B ( bng), Thanh: sc hi- ngó- nng l ting trc, kớ hiu l T ( trc ) Các em ghi kí hiệu B, T câu thơ vào ô hoat dong ngu van L Sơ đồ luật trắc thơ lục bát B B T T B B Bvần Bvần T T Bvần B.vần Bvần B.vần Bvần Bvần Chỉ tính tiếng thứ 2, 4, 8: tiếng lại tự c Em nhận xét dấu tiếng thứ tiếng thứ câu ? Tiếng thứ huyền (trầm) tiếng thứ ngang (bổng) Hoặc ngược lại Thí dụ: Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương d Luật thơ lục bát ? Luật thơ lục bát thể tập trung khổ thơ lục bát gồm câu sáu tiếng câu tám tiếng xếp theo mô hình: Tiếng Câu 8 -_ B B - T T - B.v B.v - B.v Các tiếng vị trí 1, 3, 5, không bắt buộc theo luật trắc; bảng đánh dấu ( -) Tiếng thứ hai thường Tiếng thứ tư thường trắc (ngoại lệ ngược lại).Trong câu 8, tiếng thứ ngang (bổng) tiếng thứ phải huyền (trầm) Ngược lại Luyện tập Điền nối tiếp cho thành luật (về ý vần) Em học đường xa Cố học cho giỏi nhà mẹ mong Anh phấn đấu cho bền Mỗi năm lớpmới nên thân người Sửa lại câu lục bát cho luật: Vườn em quí đủ loài Có cam, có quýt, có bòng, có na Vườn em quí đủ loài Có cam, có quýt, có xoài có na Sưả tiếp câu lục bát sau: Thiếu nhi tuổi học hành Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu Thiếu nhi tuổi học hành Chúng em phấn đấu giành điểm cao Luyện tập: Viết tiếp câu để thành cặp lục bát: Ai đến 7A Bạn bè tình nghĩa đậm đà ngát hương Trò chơi: Xướng hoạ thơ lục bát (đơn giản) Tổ đưa câu 6, tổ đáp lại câu 8, ngược lại Tổ không đáp bị thua Bài tập nhà: Mỗi em tập làm câu lục bát, có nội dung chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 [...]...Sưả tiếp câu lục bát sau: Thiếu nhi là tuổi học hành Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu Thiếu nhi là tuổi học hành Chúng em phấn đấu quyết giành điểm cao Luyện tập: Viết tiếp câu 8 để thành một cặp lục bát: Ai ơi hãy đến 7A Bạn bè tình nghĩa đậm đà ngát hương Trò chơi: Xướng hoạ thơ lục bát (đơn giản) Tổ này đưa ra câu 6, tổ kia đáp lại bằng câu 8,... nghĩa đậm đà ngát hương Trò chơi: Xướng hoạ thơ lục bát (đơn giản) Tổ này đưa ra câu 6, tổ kia đáp lại bằng câu 8, rồi ngược lại Tổ nào không đáp được là bị thua Bài tập về nhà: Mỗi em tập làm ít nhất 4 câu lục bát, có nội dung chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 52 HOẠT ĐỘNG NGỮ văn làm thơ lục bát , TIẾT 52 HOẠT ĐỘNG NGỮ văn làm thơ lục bát , TIẾT 52 HOẠT ĐỘNG NGỮ văn làm thơ lục bát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay