Lịch sử 10 tuần 21 đọc thêm hiền tài là nguyên khí của quốc gia

10 84 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

• NHẤN NÚT START ĐỂ BẮT ĐẦU TÌM HIỂU (Trích Đại Việt sử kí toàn thư) I/ Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: - Lê Văn Hưu (1230 – 1322), người làng Phủ Lí, Đông Sơn (nay thôn Phủ Lí Trung, xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn), tỉnh Thanh Hóa, đỗ Bảng nhãn năm 1247, nhà sử học tiếng thời Trần - Lê Văn Hưu hoàn thành Đại Việt sử kí toàn thư năm 1272 gồm 72 Tác phẩm Lê Văn Hưu thất lạc, lại 31 đoạn dạng bình sử nhóm Ngô Sĩ Liên ghi lại Đại Việt sử kí toàn thư - Các đoạn văn bình sử ông đặt sau kiện nhân vật bình, đầu đề ghi “ Lê Văn Hưu viết:…” 2 Bình sử: -Bình sử mục tác phẩm thời xưa, bắt đầu có từ đời Tống (Trung Quốc) ghi lại lời bình luận, đánh giá sử gia kiện nhân vật lịch sử -Văn bình sử mang tính chất nghị luận, bộc lộ trực tiếp quan điểm tác giả Ngôn ngữ văn bình sử ngắn gọn, sắc sảo đòi hỏi người cầm bút phải có dũng khí II/ Đọc – hiểu văn bản: Về Trưng Vương: -Trưng Trắc, Trưng Nhị đàn bà dựng cờ khởi nghĩa -Nối sau họ Triệu trước họ Ngô người đàn ông lại nhân dân khắp nơi hưởng ứng cúi đầu bó tay, làm tớ cho người phương Bắc Hìnhđuối, đất Việt xấu nghiệp bá vương Yếu đáng hổdựng • Nghệ thuật: -So sánh: “ việc dựng nước xưng vương dễ trở bàn tay” -Hoán dụ: “ bọn đàn ông cúi đầu bó tay” Khẳng định tài khí phách phi thường anh hùng liệt nữ, khen ngợi đồng thời mang đến học lời nhắn nhủ bậc nam nhi, quân tử Về Tiền Ngô Vương: -Đem quân đất Việt mà phá trăm vạn quân Lưu Hoành Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang, thống nước Việt ta gần nối lại “Một giận mà yên dân”, mưu giỏi, đánh giỏi • Nghệ thuật: Hoán dụ: “một giận mà yên dân” Trong lời bàn Lê Văn Hưu, vai trò Tiền Ngô Vương người có công lớn, nối lại thống nước Việt sau nghìn năm Bắc thuộc Trận thủy chiến lịch sử Về Đinh Tiên Hoàng: -Tiên Hoàng tài năng, sáng suốt người, dũng lược bậc đời -Dẹp loạn 12 sứ quân, mở nước, đóng đô, xưng hoàng đế, đặt trăm quan, dựng sáu quân Nhấn mạnh vai trò bật Đinh Tiên Hoàng: dẹp loạn, yên ổn xã tắc, xưng hoàng đế, khẳng định độc lập thống dân tộc Tượng Đinh Tiên Hoàng Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân Về việc ban thưởng: -Điềm lành: dùng người hiền mùa -“Chim quý thú lạ không nuôi nước”, người không công – không nhận thưởng Việc ban thưởng phải xem xét kĩ càng, không tùy tiện khen thưởng cho kẻ không công Không vậy, thấy lòng thẳng, cương trực, quan điểm lịch sử chân thực có phê phán tác giả Điềm lành nghĩa đem thứ quý giá để làm vừa lòng người trên, tác giả phê phán thói hư tật xấu người xã hội thời •Bình luận tư tưởng, nhân cách nhà bình sử: Cái nhìn chân thực, xuất phát từ tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức gìn giữ, trân trọng truyền thống thể qua lời bình sử Lê Văn Hưu •Nhận xét bút pháp: Trong lời bình, tác giả kết hợp bút pháp xác sử học với nghệ thuật bình luận, nghị luận sắc sảo, cô đúc mà tái bật chân dung lịch sử thể quan điểm đánh giá trước kiện TRƯỜNG THPT HUỲNH MẪN ĐẠT LỚP 10 VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 10 tuần 21 đọc thêm hiền tài là nguyên khí của quốc gia , Lịch sử 10 tuần 21 đọc thêm hiền tài là nguyên khí của quốc gia , Lịch sử 10 tuần 21 đọc thêm hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay