Tiết 52 53 văn học sử tác giả nguyễn tuân

14 54 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Tiết 52- 53 – Văn học sử TÁC GIA NGUYỄN TN I/ Tiểu sử người :  1/ Tiểu sử : Nguyễn Tuân ( 1910- 1987 )  - Quê Hà Nội Xuất thân gia đình nhà nho Hán học tàn  - Trước cách mạng tháng Tám , Ông bút văn xuôi lãng mạng thời kỳ cuối  - Sau cách mạng Tháng tám: ng tham gia cách mạng, kháng chiến; chuyên viết bút ký tùy bút 12/01/16 12/01/16 2/ Đặc điểm người : * Nguyễn Tuân trí thức yêu nước giàu lòng dân tộc *Ở Nguyễn Tuân, ý thức cá nhân phát triển cao * Nguyễn Tuân người mực tài hoa, uyên bác * Là nhà văn thật biết quý trọng nghề nghiệp II/ Sự nghiệp sáng tác -Nguyễn Tuân có nhiều sáng tác thành công hai giai đọan trước sau cách mạng - Tùy bút – bút ký phận có giá trò Cả hai giai đọan có nhiều thay đổi nhìn với sống, dù giai đọan Nguyễn Tuân bộc lộ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc niềm trân trọng với đẹp Giai đọan Trước cách mạng tháng Tám Từ sau cách mạng tháng Tám Đề tài Nội dung - Chủ nghóa -Ca ngợi đẹp khứ -Bất mãn, bế tắc với thực -Kín đáo bộc lộ lòng yêu nước xê dòch -Vẻ đẹp vang bóng thời -Đời sống trụy lạc -Ca ngợi nhân dân - Vẻ đẹp hai đổi kháng đất chiến nước -Ca ngợi nhân dân công XDCNXH Tác phẩm Đánh giá chung - 12 truyện ngắn tập truyện “Vang bóng thời” -Tùy bút kháng chiến -Tùy bút sông Đà - Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi - Tiêu biểu cho văn xuôi lãng mạn thời kỳ cuối -Bế tắc- kiêu bạc -Tìm đẹp thiên nhiên khứ -Hòa nhập vào đời sống để sáng tác.Tìm đẹp c/s lao động n/ơi- Lạc quan tin yêu đời III/ Phong cách nghệ thuật: 1/ Tài hoa, uyên bác : - Nguyễn Tuân thường phát , miêu tả, khen chê vật phương diện văn hóa ,thẩm mỹ -Nhà văn khám phá miêu tả người phương diện tài hoa, nghệ só * Trước cách mạng tháng Tám : tự hào, ca ngợi vẻ đẹp văn hóa cổ truyền; đề cao người tài năng, có nhân cách *Sau cách mạng : phát hiện, miêu tả người sống lao động chiến đấu 2/ Văn chương Nguyễn Tuân thể tính cách phi thường nhà văn với tình cảm, cảm giác mãnh liệt thiên nhiên hùng vó …có nhiều tìm tòi sáng tạo lạ cách đặt câu, dùng từ… 3/ Thể văn sở trường tùy bút, III- KẾT LUẬN: - Nguyễn Tn nghệ sĩ chân đích thực với thiên lương lành sạch, lòng u nước đậm đà, nhân cách cứng cỏi - Văn chương Nguyễn Tn có phong cách độc đáo, có đóng góp quan trọng cho văn xi kỉ XX [...]...2/ Văn chương của Nguyễn Tuân thể hiện tính cách phi thường của nhà văn với những tình cảm, cảm giác mãnh liệt về thiên nhiên hùng vó …có nhiều tìm tòi và sáng tạo mới lạ trong cách đặt câu, dùng từ… 3/ Thể văn sở trường là tùy bút, III- KẾT LUẬN: - Nguyễn Tn là một nghệ sĩ chân chính đích thực với thiên lương lành sạch, lòng u nước đậm đà, nhân cách cứng cỏi - Văn chương Nguyễn Tn có phong... KẾT LUẬN: - Nguyễn Tn là một nghệ sĩ chân chính đích thực với thiên lương lành sạch, lòng u nước đậm đà, nhân cách cứng cỏi - Văn chương Nguyễn Tn có phong cách độc đáo, có đóng góp quan trọng cho nền văn xi thế kỉ XX
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 52 53 văn học sử tác giả nguyễn tuân , Tiết 52 53 văn học sử tác giả nguyễn tuân , Tiết 52 53 văn học sử tác giả nguyễn tuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay