lịch sử 9 bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh (1918 1939)

27 77 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Trường THCS Đạ Long Lớp GVTH: Đặng Thị Hường Tổ: Văn – Sử - Địa KIỂM TRA BÀI CŨ ? Trình bày nội dung, hồn cảnh, kết sách kinh tế Liên Xơ? Chương Chương II: II: CHÂU CHÂU ÂU ÂU VÀ VÀ NƯỚC NƯỚC MỸ MỸ GIỮA GIỮA HAI HAI CUỘC CUỘC CHIẾN CHIẾN TRANH TRANH THẾ THẾ GIỚI GIỚI Tiết 26: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) NỘI DUNG CHÍNH I Châu Âu năm 1918 1929 II Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933 hậu I CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 -1929 Những nét chung Châu Âu châu lục, có diện tích 10 triệu km vng, có mặt giáp biển: Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương.Địa Trung Hải, gồm 50 quốc gia, châu âu có liên minh Châu Âu gồm 27 nước tham gia Bản đồ Châu Âu năm 1923 Sự thay đổi đồ trị châu Âu theo hệ thống Vécxai- Oasinhtơn Phần Lan BaLan Tiệp Khắc Áo Nam Tư Bản đồ nước châu Âu từ năm 1923 Anh Pháp Đức Than Thép 1920 1929 1920 1929 233,0 262,0 9,2 9,8 25,3 55,0 2,7 9,7 222,0 337,0 7,8 16,2 Bảng thống kê sản lượng than thép Anh, Pháp, Đức năm 1920-1929 ( đơn vò triệu ) Câu hỏi: Em có nhận xét tình hình sản xuất cơng nghiệp nước Anh, Pháp, Đức năm 1920-1929? BÀI TẬP NHANH So sánh tình hình kinh tế , trị Châu Âu giai đoạn 1918-1923, 1924-1929 nào? Năm 1918-1923 - Kinh tế: suy sụp - Chính trị:khơng ổn định 1924-1929 - Kinh tế: phục hồi phát triển - Chính trị: Ổn định đồng tiền Đức giá người phụ nữ lấy tiền để đốt lò sưởi 13 Một số hình ảnh sống người lao động nước châu Âu năm 1929 - 1933 Người dân xếp hàng chờ phát cứu tế Người dân đói phải đường xin ăn Phải mang vật dụng gia đình bán… 0978056611 II Cuộc khủng hoảng kinh tế giới ( 1929-1933) hâu Cuộc khủng hoảng kinh tế giới có tác động nước Đức? Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền thủ tướng cho Hit-le ngày 30/1/1933 0978056611 CHÂN DUNG HITLE CHÂN DUNG HITLE QN ĐỘI PHAT XIT 0978056611 Mặt dây chuyền biểu tượng qn đội Phat xit Tiết 26U - Bài 17 CHÂ ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) - Từ “phát xít” bắt nguồn từ chữ “Fascico” có nghóa “nhóm” vũ trang chiến đấu Đây hình thức chuyên bọn tư đế, quốc phản động nhất, hiếu chiến Chúng chủ trương thủ tiêu quyền tự người, khủng bố tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược tiêu diệt nước khác để xác lập đòa vò thống trò tối cao chúng 0978056611 Sau chiến tranh giới thứ nhất, châu Âu số quốc gia đời: A Anh, Ba Lan, Nam Tư, Phần Lan, Tiệp Khắc B Áo, Ba Lan, Nam Tư, Phần Lan, Tiệp Khắc C Pháp, Anh, Nga, Nam Tư, Tiệp Khắc D Bỉ, Ba Lan, Nga, Áo, Đức, Nam Tư Những năm 1924-1929 tình hình trò, kinh tế châu Âu A Chính trò, kinh tế khủng hoảng trầm trọng B ổn đònh trò, phục hồi phát triển kinh tế C Kinh tế suy thối, trị ổn định D Tất đáp án Cuộc khủng hoảng kinh tế giới bùng nổ? A 10/1928 B 10/1929 C 10/1930 D 10/1931 Cuộc khủng hoảng khinh tế giới 1929 – 1933 gọi khủng hoảng gì? A Thừa Thừa B Thiếu C Sản suất ạt D Ít Để thoát khỏi khủng hoảng, số nước tư tiến hành biện pháp? A Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế, xã hội B Các nước Đức, Italia, Nhật Bản tiến hành phát xít hóa chế độ thống trò phát động chiến tranh để phân chia lại giới C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Hướng dẫn học nhà - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bò 18 Nước Mó hai chiến tranh giới 1918-1939 + Nước Mó thập niên 20 kỉ XX + Nước Mó năm 1918-1939 [...]... trào cách mạng 191 8- 192 3 Quốc tế cộng sản được thành lập: Đọc thêm II CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI ( 192 9 – 193 3 VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA NĨ ? Cho biết nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 192 9- 193 3? Câu hỏi: Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 192 9- 193 1? ANH 193 1 LIÊN XƠ 192 9 193 0 Hình 62 Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Liên... tướng cho Hit-le ngày 30/1/ 193 3 097 8056611 CHÂN DUNG HITLE CHÂN DUNG HITLE QN ĐỘI PHAT XIT 097 8056611 Mặt dây chuyền biểu tượng của qn đội Phat xit Tiết 26U - Bài 17 CHÂ ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 191 8- 193 9) - Từ “phát xít” bắt nguồn từ chữ “Fascico” có nghóa là “nhóm” vũ trang chiến đấu Đây là một hình thức chuyên chính của bọn tư bản đế, quốc phản động nhất, hiếu chiến nhất Chúng chủ trương... Bản tiến hành phát xít hóa chế độ thống trò và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới C Cả câu A, B đều đúng D Cả câu A, B đều sai Hướng dẫn học ở nhà - Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK - Chuẩn bò bài 18 Nước Mó giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 191 8- 193 9 + Nước Mó trong thập niên 20 của thế kỉ XX + Nước Mó trong những năm 191 8- 193 9 ... trong những năm 192 9 đồng tiền của Đức mất giá người phụ nữ này đã lấy tiền để đốt lò sưởi 13 Một số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở các nước châu Âu năm 192 9 - 193 3 Người dân xếp hàng chờ phát cứu tế Người dân đói phải ra đường xin ăn Phải mang những vật dụng trong gia đình đi bán… 097 8056611 II Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 192 9- 193 3) và những hâu quả của nó Cuộc khủng hoảng... dân, gây chiến tranh xâm lược tiêu diệt các nước khác để xác lập đòa vò thống trò tối cao của chúng 097 8056611 Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ở châu Âu một số quốc gia mới ra đời: A Anh, Ba Lan, Nam Tư, Phần Lan, Tiệp Khắc B Áo, Ba Lan, Nam Tư, Phần Lan, Tiệp Khắc C Pháp, Anh, Nga, Nam Tư, Tiệp Khắc D Bỉ, Ba Lan, Nga, Áo, Đức, Nam Tư Những năm 192 4- 192 9 tình hình chính trò, kinh tế của châu Âu A Chính... hoảng trầm trọng B ổn đònh về chính trò, phục hồi và phát triển về kinh tế C Kinh tế suy thối, chính trị ổn định D Tất cả đáp án trên Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng nổ? A 10/ 192 8 B 10/ 192 9 C 10/ 193 0 D 10/ 193 1 Cuộc khủng hoảng khinh tế thế giới 192 9 – 193 3 gọi là cuộc khủng hoảng gì? A Thừa Thừa B Thiếu C Sản suất ồ ạt D Ít Để thoát khỏi khủng hoảng, một số nước tư bản đã tiến hành các biện pháp?
- Xem thêm -

Xem thêm: lịch sử 9 bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh (1918 1939) , lịch sử 9 bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh (1918 1939) , lịch sử 9 bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh (1918 1939)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay