Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47 bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2)

22 117 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Trường THCS Đạ Long Mơn: Lịch Sử - Lớp 7A2 GVTH: Đặng Thị Hường Tổ: Văn – Sử - Địa Ki ểm tra b ài c ũ ? Em cho biết ngun nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa phong trào nơng dân đầu kỷ XVI? Tiết 47 - Bài 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (thế kỷ XVI- XVIII) (tiết 2) Mục II : Các chiến tranh Nam – Bắc triều Trịnh – Nguyễn 1) Chiến tranh Nam – Bắc triều a Ngun nhân: Mạc Đăng Dung người xuất thân gia đình đánh cá Nghi Dương (Kiến thụy – Hải Phòng) Cháu đời trạng ngun Mạc Đĩnh Chi Năm 1508 trúng tuyển kỳ thi võ, tuyển vào làm thị vệ, sau thăng chức phó tướng Dưới triều vua Lê Uy Mục, có nhiều cơng lao dẹp loạn nên nhanh chóng phong chức hiệu cao nhà Lê (Tể tướng) Năm 1527 cướp ngơi nhà Lê lập nhà Mạc Bắc Triều Nam triều Lỵc ®å chiÕn tranh Nam – B¾c triỊu b Hậu Thời gian nhà Mạc rút lên Cao Bằng nhân dân tiếp tục phải lính, phu, gia đình li tán Tiếng kêu ốn vang lên khắp nơi: “Cái cò lặn lội bờ sơng Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non Cò ni Để anh trẩy nước non Cao Bằng” Di tích thành nhà Mạc DI TÍCH THÀNH NHÀ MẠC Chiến tranh Trịnh-Nguyễn chia cắt Đàng Đàng ngồi ? Sau chiến tranh Nam – Bắc triều tình hình nước ta có thay đổi Đàng Ngồi Sơng Gianh Đàng Trong - 1545, Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm lên thay 1558 1570QUẢNG NAM LƯỢC ĐỒ NƯỚC TA VÀO THẾ KỶ XVIII - Nguyễn Hồng chạy vào Thuận Hóa, Quảng Nam Đàng Ngồi Sơng Gianh Đàng Trong 11 Cao Bằng Thăng Long Thanh Hố Biển đơng Nghệ An Hà Tĩnh Sơng Gianh Chú giải: Quảng Bình -Ranh giới chia cắt - Vùng diễn chiến trường Thuận Hố Lược đờ chiến tranh Trịnh-Ngũn 12 Hội chầu triều vua Lê ( tranh vẽ kỉ XVII ) Hội chầu phủ chúa Trịnh ( tranh vẽ kỉ XVII ) Lũy Thầy SơngtạiGianh Đờng(Quảng Hới – Quảng Bình) Bình 14 “Khơn ngoan qua được Thanh Hà, Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy” 15 Sơng Gianh - Quảng Bình Phủ chúa Nguyễn (Huế) 2/ Chiến tranh Trịnh - Nguyễn chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngồi : Ai làm cho vợ xa chồng, Cho xa mẹ, cho lòng ta đau? Kìa tiếng khóc nỉ non? Ấy vợ lính trèo Đèo Ngang Ai bày cảnh tương tàn? Mẹ đáp đàng với ai? Ca dao CỘT A CỘT B Năm 1527 A Xuất Nam Triều Năm 1533 B Xuất Bắc Triều Chúa Trịnh C Đàng Trong D Bắc triều E Nam triều F Đàng Ngồi Chúa Nguyễn Nhà Mạc Vua Lê Ranh giới chia cắt đất nước ta thành Đàng ngồi Đàng kỷ XVII? a Sơng Gianh(Quảng Bình) b.Sơng Bến Hải(Quảng Trị) c Sơng La(Hà Tĩnh) d.Sơng Mã(Thanh Hố) Dặn dò: - Học thuộc 22 - Đọc SGK 23 trả lời câu hỏi : Em có nhận xét tình hình kinh tế văn hóa nước ta kỷ XVI-XVII? • GOOD LUCK TO YOU !!! [...]... Tr nh C Đàng Trong D Bắc triều E Nam triều F Đàng Ngồi 4 Chúa Nguyễn 5 Nh Mạc 6 Vua Lê 2 Ranh giới chia cắt đất nước ta th nh Đàng ngồi và Đàng trong ở thế kỷ XVII? a Sơng Gianh(Quảng B nh) b.Sơng Bến Hải(Quảng Trị) c Sơng La(Hà T nh) d.Sơng Mã(Thanh Hố) Dặn dò: - Học thuộc bài 22 - Đọc SGK bài 23 và trả lời câu hỏi : Em có nh n xét gì về t nh h nh kinh tế và văn hóa của nước ta trong thế kỷ XVI- XVII?... Sơng Gianh Đàng Trong 11 Cao Bằng Thăng Long Thanh Hố Bi n đơng Nghệ An Hà T nh Sơng Gianh Chú giải: Quảng B nh -Ranh giới chia cắt - Vùng diễn ra chiến trường Thuận Hố Lược đờ chiến tranh Tr nh- Ngũn 12 Hội chầu ở triều vua Lê ( tranh vẽ thế kỉ XVII ) Hội chầu ở phủ chúa Tr nh ( tranh vẽ thế kỉ XVII ) Lũy Thầy SơngtạiGianh Đờng(Quảng Hới – Quảng B nh) B nh 14 “Khơn ngoan qua được Thanh Hà, Dẫu... được Thanh Hà, Dẫu rằng có c nh khó qua Lũy Thầy” 15 Sơng Gianh - Quảng B nh Phủ chúa Nguyễn (Huế) 2/ Chiến tranh Tr nh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngồi : Ai làm cho vợ xa chồng, Cho con xa mẹ, cho lòng ta đau? Kìa ai tiếng khóc nỉ non? Ấy vợ chú l nh trèo hòn Đèo Ngang Ai bày ra c nh tương tàn? Mẹ đi đáp đàng con ở với ai? Ca dao CỘT A CỘT B 1 Năm 15 27 A Xuất hiện Nam Triều 2 Năm 1533
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47 bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2) , Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47 bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2) , Bài giảng lịch sử lớp 7 tiết 47 bi 22 sự SUY yếu của NH nước PHONG KIẾN tập QUYỀN (thế kỷ XVI XVIII) (tiết 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay