Tiết 40 tiếng việt ngữ cảnh

21 45 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Tiết 40- Tiếng Việt Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH *Nếu nghe câu: “Giờ muộn mà họ chưa nhỉ?”, ta hiểu nội dung sau câu đó: - Câu nói nói với ai? Đó người có quan hệ với nào? - Câu nói nói lúc nào? đâu? - Họ - ai? - Chưa hoạt động nào? Theo hướng từ đâu đến đâu? - Muộn khoảng thời gian nào? Nếu nghe câu nói này, khơng biết bối cảnh sử dụng khơng trả lời câu hỏi Đặt câu nói vào bối cảnh phát sinh mà người đọc biết qua lời kể tác giả truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đêm tối Liên quen lắm, chị khơng sợ Tối hết cả, đường thăm thẳm sơng Con đường qua chợ nhà, ngõ vào làng lại sẫm đen Gi lại đèn chị Tí, bếp lửa bác Siêu chiếu sáng vùng đất cát; cửa hàng, đèn Liên, đèn vặn nhỏ, thưa thớt hột sáng lọt qua phên nứa Tất phố xá huyện thu nhỏ lại nơi hàng nước chị Tí Thêm gia đình bác xẩm ngồi manh chiếu, thau sắt trắng để trước mặt, bác chưa hát chưa có khách nghe Chị Tí phe phẩy cành chuối khơ đuổi ruồi bò thức hàng, chậm rãi nói: - Giờ muộn mà họ chưa nhỉ? - Câu nói nói với ai? Đó người có quan hệ với nào? - Câu nói nói lúc nào? đâu? (Hai đứa trẻ- Thạch Lam) - Chị Tí- người bán hàng nước- chị nói với người bạn nghèo: chị em Liên, bác Siêu bán phở, gia đình bác xẩm - Chị nói vào buổi tối, phố huyện nhỏ, lúc chờ khách hàng Rộng bối cảnh xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám Đặt câu nói vào bối cảnh phát sinh mà người đọc biết qua lời kể tác giả truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đêm tối Liên quen lắm, chị khơng sợ Tối hết cả, đường thăm thẳm sơng Con đường qua chợ nhà, ngõ vào làng lại sẫm đen Gìơ lại đèn chị Tí, bếp lửa bác Siêu chiếu sáng vùng đất cát; cửa hàng, đèn Liên, đèn vặn nhỏ, thưa thớt hột sáng lọt qua phên nứa Tất phố xá huyện thu nhỏ lại nơi hàng nước chị Tí Thêm gia đình bác xẩm ngồi manh chiếu, thau sắt trắng để trước mặt, bác chưa hát chưa có khách nghe Chị Tí phe phẩy cành chuối khơ đuổi ruồi bò thức hàng, chậm rãi nói: - Giờ muộn mà họ chưa nhỉ? (Hai đứa trẻ- Thạch Lam) - Họ - ai? - Họ: Mấy người phu gạo, phu xe, lính lệ, người nhà thầy Thừa - Chưa theo hướng từ đâu đến đâu? - Lúc chập tối, thấy họ chưa ( từ huyện phố) chị Tí cho muộn  khát khao mong đợi khách hàng chị Tí người dân nghèo khổ nơi - Muộn khoảng thời gian nào? I Khái niệm: Có thể nói câu đềulàsản Ngữ cảnh bốisinh cảnh ngơn ngữ, người nói cảnh địnhthích (người viết) sảnbốisinh ranhất lời nói ứng, người nghe lĩnh hộilĩnh đầyhộiđủ, (người đọc) cănđược vào để lời nói xác bối cảnh Bối cảnh gọi ngữ cảnh Vậy theo em ngữ cảnh gì? Tiết 40, TiếngViệt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH * Xét ví dụ 1: Nhân vật giao tiếp -Người nói: .??? - Người nghe: .??? Bối cảnh ngồi ngơn ngữ -Bối cảnh giao tiếp hẹp: .??? - Bối cảnh giao tiếp rộng: ??? -Hiện thực nói đến: .??? Văn cảnh ? .? .? .? Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH * Xét ví dụ 1: Nhân vật giao tiếp Bối cảnh ngồi ngơn ngữ -Người nói: chị Tí -Bối cảnh giao tiếp hẹp: (chủ thể phát ngơn) đường phố huyện, nơi bán hàng nhỏ, vào lúc trời tối, người chờ đợi khách hàng - Người nghe: -Bối cảnh giao tiếp rộng: xã hội + chị em Liên Việt Nam trước Cách mạng + bác phở Siêu tháng Tám + gia đình bác xẩm - Hiện thực nói đến: đề cập đến tượng lính lệ huyện, người nhà thầy thừa chưa phố đến hàng nước chị Tí uống nước, hút thuốc tối Văn cảnh Những từ ngữ, câu văn, trước sau câu nói chị Tí Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH Nhân vật giao tiếp - Người nói (viết) - Người nghe (đọc) Bối cảnh ngồi ngơn ngữ Văn cảnh -Bối cảnh giao tiếp hẹp: nơi chốn, thời gian phát sinh câu nói với việc, tượng xảy xung quanh - Bối cảnh giao tiếp rộng: Đó tồn nhân tố xã hội, địa lí, trị, kinh tế, văn hố, cộng đồng ngơn ngữ -Hiện thực nói đến: thực bên ngồi nhân vật giao tiếp, tạo nên phần nghĩa việc câu Tồn yếu tố ngơn ngữ (từ, câu, đoạn, ) xuất văn bản, trước sau phát ngơn Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH Ví dụ: Xét câu nói sau văn Chiếu cầu hiền Ngơ Thì Nhậm Này! Trong khoảng trời đất, hiền tài ẩn nấu, trước nên Nay trời sáng, đất bình, lúc người hiền gặp hội gió mây, có tài, có đức cố gắng lên, ghi tên triều đình, cung kính, hưởng phúc lành tơn vinh Vậy bố cáo gần xa để người biết (Ngơ Thì Nhậm, Chiếu cầu hiền) Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH * Ví dụ: Xét câu nói văn Chiếu cầu hiền Ngơ Thì Nhậm Nhân vật giao tiếp -Người nói: .??? - Người nghe: .??? Bối cảnh ngồi ngơn ngữ -Bối cảnh giao tiếp hẹp: .??? - Bối cảnh giao tiếp rộng: ??? -Hiện thực nói đến: .??? Văn cảnh ? .? .? .? Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH II CÁC NHÂN TỐ CỦA NGỮ CẢNH * Ví dụ: Xét câu nói văn Chiếu cầu hiền Ngơ Thì Nhậm ta thấy: Nhân vật giao tiếp -Người nói (viết): Ngơ Thì Nhậm, viết thay vua Quang Trung - Người nghe (đọc): sĩ phu Bắc Hà, trí thức triều đại cũ Bối cảnh ngồi ngơn ngữ Văn cảnh -Bối cảnh giao tiếp hẹp: Năm Tồn yếu tố ngơn 1788- 1789, vua Quang Trung kêu ngữ (từ ngữ, câu gọi trí thức Bắc Hà nhận thức văn, ) trước thực tế lịch sử giúp dân, giúp nước -Bối cảnh giao tiếp rộng: Xã hội phong kiến thời loạn lạc, nhiều biến động: vua Lê- chúa Trịnh, qn Thanh xâm lược, Quang Trung lên ngơi, -Hiện thực nói đến: Bố cáo cho người hiền biết sách, thể thức tiếp nhận trọng dụng người hiền tài Vua Quang Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH III VAI TRỊ CỦA NGỮ CẢNH: Đối với người nói (người viết) - Q trình tạo lập văn bản: Ví dụ: văn Vịnh Khoa thi hương (Tú Xương) - Bối cảnh rộng: Xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX - Bối cảnh hẹp: Kì thi năm Đinh Dậu (1897), tồn quyền Pháp Pơn Đu-me vợ đến dự Chi phối cách dùng từ ngữ, phép đối: Trường Nam thi lẫn với trường Hà, lọng cắm rợp trời >< váy lê qt đất, quan sứ đến >< mụ đầm  lộn xộn, lố bịch, thiếu tơn nghiêm trường thi Ngữ cảnh sở việc dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ để tạo lập lời nói, câu văn Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH III VAI TRỊ CỦA NGỮ CẢNH: Đối với người nghe (đọc) - Q trình lĩnh hội văn bản: Ví dụ: Văn Sa hành đoản ca (Cao Bá Qt) - Bối cảnh rộng: Xã hội Việt Nam thời Nguyễn: chế độ phong kiến suy tàn, bộc lộ trì trệ bảo thủ - Bối cảnh hẹp: - Nhiều lần vào Huế thi, qua vùng cát Quảng Bình, Quảng Trị Người (nghe) đọc thấy được: chán nản tác giả phải tự hành hạ thân xác để theo đuổi đường danh lợi khó khăn, vơ nghĩa; mong tìm hướng để thực lí tưởng Ngữ cảnh để lĩnh hội lời nói, câu văn theo nội dung, ý nghĩa, mục đích Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH III VAI TRỊ CỦA NGỮ CẢNH: Đối với người nói (viết) Đối với người nghe (đọc) Ngữ cảnh sở việc dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ để tạo lập lời nói, câu văn Ngữ cảnh để lĩnh hội lời nói, câu văn theo nội dung, ý nghĩa, mục đích Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH * GHI NHỚ: ( SGK tr 105) IV/ LUYỆN TẬP: Luyện tập lớp: Bài tập 1/ tr 106: Căn vào ngữ cảnh (hồn cảnh sáng tác) phân tích chi tiết miêu tả hai câu sau: Tiếng phong hạc phập phồng mươi tháng, trơng tin quan trời hạn trơng mưa; mùi tinh chiên vấy vá ba năm, ghét thói nhà nơng ghét cỏ Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen muốn cắn cổ (Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc) Gợi ý trả lời: Các chi tiết miêu tả hai câu văn bắt nguồn từ thực, xuất phát từ bối cảnh: Tin tức kẻ địch đến phong mười tháng nay, mà lệnh quan chờ đợi; người nơng dân thấy rõ hình ảnh dơ bẩn kẻ thù vơ căm ghét chúng Bối cảnh: chi phối đến nội dung hình thức phát ngơn Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH * GHI NHỚ: ( SGK tr 105) IV/ LUYỆN TẬP: Luyện tập lớp: Bài tập 2/ tr 106: Xác định thực nói đến hai câu thơ: Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, Trơ hồng nhan với nước non (Hồ Xn Hương, Tự tình - II ) Gợi ý trả lời: Hiện thực nói tới: Đêm khuya, tiếng trống canh dồn dập mà người phụ nữ đơn, trơ trọi nỗi xót xa, buồn tủi dun phận trắc trở, lận đận Câu thơ diễn tả tình (cảnh ngộ tâm trạng), tình sở thực tạo nên đề tài( nội dung) câu thơ Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH Bài tập 3/ tr 106: Những chi tiết hình ảnh bà Tú thơ Thương vơ (Trần Tế Xương): - Bà làm nghề bn bán nhỏ, vất vả, tần tảo: Quanh năm bn bán - Bà người phụ nữ đảm tháo vát: Ni đủ năm - Bà người phụ nữ mực dịu hiền, u thương chồng con, lặng thầm hy sinh: lặn lội thân cò ,một dun hai nợ , năm nắng mười mưa  Hồn cảnh sống gia đình ơng Tú (ngữ cảnh)  xây dựng hình ảnh bà Tú ( Hiện thực nói đến) Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH Bài tập bổ sung: Câu nói: " Tao biết mày phải lại phải hai mày!" (Truyện cười "Nhưng phải hai mày”) - Nhân vật giao tiếp: + Người nói: Thầy lý + Người nghe: Cải, Ngơ, cơng chúng - Bối cảnh giao tiếp: + Hẹp: Chốn cơng đường, trước chứng kiến nhiều người + Rộng: Xã hội Việt Nam thời phong kiến: nhiều bất cơng, vơ lý - Hiện thực nói đến: + Với người: Ngơ hai lần Cải, chân lí thuộc Ngơ + Với Cải(thơng báo ngầm): Ngơ lót tiền cho thầy gấp hai lần Cải - Văn cảnh: Tồn phần văn trước Tiết 40, Tiếng Việt: NGỮ CẢNH Luyện tập nhà: - Làm tiếp tập: 4, 5/ tr106 sgk * HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: Vận dụng kiến thức ngữ cảnh: + Phân tích nhân tố ngữ cảnh chi phối đến việc tạo lập văn + Phân tích nhân tố ngữ cảnh chi phối việc tiếp nhận văn Ví dụ: Bài ca dao Mười tay, câu ca dao tỏ tình , câu nói Chí Phèo( Chí Phèo - Nam Cao), Huấn Cao (Chữ người tử tù - Nguyễn Tn) * DẶN DỊ: Học sinh học thuộc phần ghi nhớ, làm tập chưa làm Chuẩn bị bài: Chữ người tử tù ( Nguyễn Tn) [...]...Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH II CC NHN T CA NG CNH * Vớ d: Xột cõu núi trong vn bn Chiu cu hin ca Ngụ Thỡ Nhm Nhõn vt giao tip -Ngi núi: .??? - Ngi nghe: .??? Bi cnh ngoi ngụn ng -Bi cnh giao tip hp: .??? - Bi cnh giao tip rng: ??? -Hin thc c núi n: .??? Vn cnh ? .? .? .? Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH II CC NHN T... Ng cnh l cn c lnh hi li núi, cõu vn theo ỳng ni dung, ý ngha, mc ớch ca nú Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH III VAI TRề CA NG CNH: i vi ngi núi (vit) i vi ngi nghe (c) Ng cnh l c s ca vic dựng t, t cõu, kt hp t ng to lp li núi, cõu vn Ng cnh l cn c lnh hi li núi, cõu vn theo ỳng ni dung, ý ngha, mc ớch ca nú Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH * GHI NH: ( SGK tr 105) IV/ LUYN TP: 1 Luyn tp lp: Bi... i: Trng Nam thi ln vi trng H, lng cm rp tri >< vỏy lờ quột t, quan s n >< m m ra s ln xn, l bch, thiu tụn nghiờm ca trng thi Ng cnh l c s ca vic dựng t, t cõu, kt hp t ng to lp li núi, cõu vn Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH III VAI TRề CA NG CNH: 1 i vi ngi nghe (c) - Quỏ trỡnh lnh hi vn bn: Vớ d: Vn bn Sa hnh on ca (Cao Bỏ Quỏt) - Bi cnh rng: Xó hi Vit Nam thi Nguyn: ch phong kin suy tn, bc l... lon lc, nhiu bin ng: vua Lờ- chỳa Trnh, quõn Thanh xõm lc, Quang Trung lờn ngụi, -Hin thc c núi n: B cỏo cho mi ngi hin c bit v nhng chớnh sỏch, th thc tip nhn v trng dng ngi hin ti ca Vua Quang Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH III VAI TRề CA NG CNH: 1 i vi ngi núi (ngi vit) - Quỏ trỡnh to lp vn bn: Vớ d: vn bn Vnh Khoa thi hng (Tỳ Xng) - Bi cnh rng: Xó hi Vit Nam cui th k XIX - Bi cnh hp: Kỡ thi nm... cnh: Tin tc v k ch n ó phong thanh mi thỏng nay, m lnh quan thỡ vn cũn ch i; ngi nụng dõn thy rừ hỡnh nh d bn ca k thự v vụ cựng cm ghột chỳng Bi cnh: chi phi n ni dung v hỡnh thc ca phỏt ngụn Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH * GHI NH: ( SGK tr 105) IV/ LUYN TP: 1 Luyn tp lp: Bi tp 2/ tr 106: Xỏc nh hin thc c núi n trong hai cõu th: ờm khuya vng vng trng canh dn, Tr cỏi hng nhan vi nc non (H Xuõn... trng canh dn dp m ngi ph n vn cụ n, tr tri trong ni xút xa, bun ti vỡ duyờn phn trc tr, ln n Cõu th l s din t tỡnh hung (cnh ng v tõm trng), cũn tỡnh hung l c s hin thc to nờn ti( ni dung) cõu th Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH Bi tp 3/ tr 106: Nhng chi tit v hỡnh nh b Tỳ trong bi th Thng v (Trn T Xng): - B lm ngh buụn bỏn nh, vt v, tn to: Quanh nm buụn bỏn - B l ngi ph n m ang thỏo vỏt: Nuụi nm... ngi ph n rt mc du hin, yờu thng chng con, lng thm hy sinh: ln li thõn cũ ,mt duyờn hai n , nm nng mi ma Hon cnh sng ca gia ỡnh ụng Tỳ (ng cnh) l cn c xõy dng hỡnh nh b Tỳ ( Hin thc c núi n) Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH 2 Bi tp b sung: Cõu núi: " Tao bit my phi nhng nú li phi bng hai my!" (Truyn ci "Nhng nú phi bng hai my) - Nhõn vt giao tip: + Ngi núi: Thy lý + Ngi nghe: Ci, Ngụ, cụng chỳng... phong kin: nhiu bt cụng, vụ lý - Hin thc c núi n: + Vi mi ngi: Ngụ ỳng bng hai ln Ci, chõn lớ thuc v Ngụ + Vi Ci(thụng bỏo ngm): Ngụ lút tin cho thy gp hai ln Ci - Vn cnh: Ton b phn vn bn trc ú Tieỏt 40, Tieỏng Vieọt: NGệế CANH 2 Luyn tp nh: - Lm tip cỏc bi tp: 4, 5/ tr106 sgk * HNG DN T HC: Vn dng kin thc v ng cnh: + Phõn tớch cỏc nhõn t ca ng cnh chi phi n vic to lp vn bn + Phõn tớch cỏc nhõn t
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 40 tiếng việt ngữ cảnh , Tiết 40 tiếng việt ngữ cảnh , Tiết 40 tiếng việt ngữ cảnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay