Tiết 23 tiếng việt LUẬT THƠ

17 128 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Tiết 23- Tiếng Việt I- Khái niệm luật thơ : 1- Luật thơ là những quy tắc làm thơ, thể hiện việc cấu tạo bài thơ Luật thơ là gì ? + Số câu thơ, số tiếng dòng thơ + Ngắt nhịp + Hiệp vần + Hài Đó là những quy tắc nào? + Niêm + vv … 2- Các thể thơ Việt nam - Thể thơ dân tộc : + thơ lục bát, + song thất lục bát, + hát nói - Thơ Đường luật : - Thơ đại : + thất ngôn tứ tuyệt Kể tên + thất ngôn bát cú thể thơ Việt + Ngũ ngônNam mà em biết? Thơ một tiếng, thơ hai tiếng, thơ tiếng , tiếng , thơ tự , vv… Đặc trưng của tiếng thơ : - Tiếng là đơn vị cấu tạo ý nghĩa và nhạc điệu dòng thơ Tiếng - Cấu tạo của tiếng thơ là: Phần gì? đầu, phần vần , điệu Cấu tạo tiếng? II LUẬT THƠ CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ TRUYỀN THỐNG: Thể lục bát: “ Trăm năm cõi người ta Dòng: tiếng Chữ tài chữ mệnh khéoxét ghét Nhận sốnhau tiếng, Dòng: tiếng Trải qua bể vần, dâu nhịp hài hiệp Dòng: tiếng Những điều trôngthanh thấy mà đau đớnthơ lòng” đoạn Dòng: tiếng ( Nguyễn Du trên? - Truyện Kiều) lục bát Nhịp: chẵn (2/2/2) Trầm - Hài thanh: Tiếng Dòng Dòng Dòng Dòng Bổng Bổng Trăm B năm Chữ B tài Trải B qua Những B điều T cõi người Trầm ghét B ta chữ T mệnh khéo B T bể B dâu trông T thấy mà B đau đớn lòng Thể song thất lục bát: “ Ngòi đầu cầu nước lọc, Dòng: tiếng Đường bên cầu cỏ mọc non Dòng: tiếng Đưa chàng lòng dặc dặc buồn, Dòng: tiếng Bộ khôn ngựa, thủy khôn thuyền”Dòng: tiếng ( Đoàn Thị Điểm – Chinh phụ ngâm) Nhịp: câu thất nhịp Vần: 3/4 cặpsong lụcvà bát songthất thất cặp lục bát có vần liền Vần: Cặp song Nhịp: câu lục nhịp 2/2/2 thất có vần trắc Nhận vềlục số bát Vần:xét cặp tiếng trongbằng câu, có vần hiệp3vần, - Hài thanh: song thất: tiếng linh nhịp, hoạt B/T hài thanh? Các thể ngũ ngôn Đường luật a Ngũ ngôn tứ tuyệt: b Ngũ ngôn bát cú: MẶT TRĂNG Vằng vặc bóng thuyền quyên Mây quang gió bốn bên Nề cho trời đất trắng Quét núi sông đen Có khuyết tròn Tuy già trẻ lên Mảnh gương chung giới Soi rõ: mặt hay, hèn (Khuyết danh) Nhận xét số tiếng câu, hiệp vần, nhịp, hài thanh? - Số tiếng: 5, số dòng: - Vần: độc vận, vần cách - Nhịp: 2/3 - Hài thanh: Có luân phiên B-T niêm B - B, T - T tiếng thứ 2,4 Các thể thất ngôn Đường luật: a Thất ngôn tứ tuyệt: ÔNG PHỖNG ĐÁ Dòng 1: tiếng Ông đứng làm chi ông? Dòng 2: tiếng Trơ trơ đá, vững đồng Dòng 3: tiếng Đêm ngày gìn giữ cho đó? Dòng 4: tiếng Non nước đầy vơi có biết không ? (Nguyễn Khuyến) Nhận xét số Số dòng: tiếng câu, hiệp vần, nhịp, hài thanh? - Vần: vần chân, độc vận, vần cách Thất ngôn tứ tuyệt Nhịp: 4/3 (chẵn/lẻ) - Hài Tiếng Niêm đối, dòng Dòng T B T Dòng B T B Dòng B T B Dòng T B T Đối Niêm Vần Đối Vần b Thất ngôn bát cú: QUA ĐÈO NGANG Dòng 1: tiếng Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Dòng 2: tiếng Cỏ chen đá, chen hoa Dòng 3: tiếng Lom khom núi, tiều vài chú, Dòng 4: tiếng Lác đác bên sông, chợ nhà Nhớ nước đau lòng, quốc quốc, Dòng 5: tiếng Thương nhà mỏi miệng gia gia Dòng 6: tiếng Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Dòng 7: tiếng Dòng 8: tiếng Môt mảnh tình riêng, ta với ta ( Bà Huyện Thanh Quan) Nhịp: 4/3 Thất ngôn bát cú Đường luật Vần: vần chân, độc vận Hài thanh: Tiếng Niêm đối Đối Niêm Đối Dòng T B T VẦN Dòng B T B VẦN Dòng B T B Dòng T B T Dòng T B T Dòng B T B Dòng B T B Dòng T B T VẦN VẦN VẦN Các thể thơ đại TIẾNG THU (Lưu Trọng Lư) Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu Trong lòng người cô phụ? Em không nghe rừng thu Lá thu rơi xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác, Đạp vàng khô? Xác định thể thơ, số dòng, gieo vần từ rút mối quan hệ thơ truyền thống thơ đại? => Vừa tiếp nối luật thơ thơ truyền thống vừa có cách tân Các thể thơ đại Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Sao anh không chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng lên Vườn mướt xanh ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền? Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền đậu bến sông trăng Có chở trăng kịp tối nay? Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng nhìn không ra, Ở sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình có đậm đà? Thơ bảy tiếng Các thể thơ đại Bến My Lăng (Yến Lan) Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách, Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu Trăng đầy rơi vàng mặt sách, Ông lái buồn để gió mơn râu Ông không muốn run người tiếng địch, Chở hồn lên tắm bến trăng cao Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch, Trời võ vàng, trời thiếu Thơ tám tiếng Trôi quanh thuyền, vàng lạnh Tơ vương trời, rải trăng trăng, Chiều ngui ngút dài trôi nẻo quạnh, Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng Nhưng đêm đến chàng kỵ mã, Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly, Chàng gọi đò, gọi đò hối Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa Ông lão say trăng, đầu gối sách, Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng Tiếng gọi đò, gọi đò oán trách, Gọi đò run rẩy ngành trăng Bến My Lăng lạnh, bến My Lăng Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng III Luyêện tâệp Phân tích cách gieo vần , ngắt nhịp Niêm đoạn thơ ; Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở lòng Bóng chiều không thắm , không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn mắt [...]... 6: 7 tiếng Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Dòng 7: 7 tiếng Dòng 8: 7 tiếng Môt mảnh tình riêng, ta với ta ( Bà Huyện Thanh Quan) Nhịp: 4/3 Thất ngôn bát cú Đường luật Vần: vần chân, độc vận Hài thanh: Tiếng 1 2 3 4 5 6 7 Niêm và đối Đối Niêm Đối Dòng 1 T B T VẦN Dòng 2 B T B VẦN Dòng 3 B T B Dòng 4 T B T Dòng 5 T B T Dòng 6 B T B Dòng 7 B T B Dòng 8 T B T VẦN VẦN VẦN 5 Các thể thơ hiện đại TIẾNG... lòng người cô phụ? Em không nghe rừng thu Lá thu rơi xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác, Đạp trên lá vàng khô? Xác định thể thơ, số dòng, gieo vần từ đó rút ra mối quan hệ giữa thơ truyền thống và thơ hiện đại? => Vừa tiếp nối luật thơ trong thơ truyền thống vừa có sự cách tân 5 Các thể thơ hiện đại Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá...- Hài thanh Tiếng 1 2 3 4 5 6 7 Niêm và đối, dòng Dòng 1 T B T Dòng 2 B T B Dòng 3 B T B Dòng 4 T B T Đối Niêm Vần Đối Vần b Thất ngôn bát cú: QUA ĐÈO NGANG Dòng 1: 7 tiếng Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Dòng 2: 7 tiếng Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Dòng 3: 7 tiếng Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Dòng 4: 7 tiếng Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, Dòng 5: 7 tiếng Thương nhà... tình ai có đậm đà? Thơ bảy tiếng 5 Các thể thơ hiện đại Bến My Lăng (Yến Lan) Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách, Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách, Ông lái buồn để gió lén mơn râu Ông không muốn run người ra tiếng địch, Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch, Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao Thơ tám tiếng Trôi quanh thuyền,... rơi khuất lối chưa đi Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách, Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách, Gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng III Luyêện tâệp Phân tích cách gieo vần , ngắt nhịp Niêm trong đoạn thơ ; Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng Bóng chiều không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 23 tiếng việt LUẬT THƠ , Tiết 23 tiếng việt LUẬT THƠ , Tiết 23 tiếng việt LUẬT THƠ , Thể song thất lục bát:, Các thể thơ hiện đại.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay