Tì bà hành ngữ văn 10 nâng cao

36 104 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

Bạch Cư Dò I GIỚI THIỆU: Tác giả: - (772-846), tự Lạc Thiên, người Thiểm Tây (Trung Quốc), đời Đường - Sớm chứng kiến nhiều loạn ly, gian khổ  tư tưởng tiến  Tả thập di: dâng sớ khuyên can, phê phán triều đình BẠCH CƯ DỊ I GIỚI THIỆU: Tác giả: - Dùng thơ ngâm vònh - phục vụ trò  có tác dụng lớn -Năm 815, bò giáng chức làm Tư Mã Giang Châu tư tưởng chán nản, bi quan  Nhà thơ, nhà lí luận thơ tiếng, có số lượng sáng tác thơ lớn thời Đường BẠCH CƯ DỊ I GIỚI THIỆU: Tác phẩm: - Là thơ tiếng thơ ca cổ điển Trung Quốc, ảnh hưởng lớn Việt Nam - Thể thơ: thất ngôn cổ phong - Hoàn cảnh: tâm trạng chán chường bò biếm chức – thông cảm với số phận người phụ nữ tài hoa I GIỚI THIỆU: Tác phẩm: - Tóm tắt câu chuyện kể thơ: + Nhà thơ tiễn khách nghe tiếng đàn + Nhà thơ đến gặp người ca nữ đề nghò nàng gảy đàn + Người ca nữ tâm sự, nhà thơ tâm + Người ca nữ lại gảy đàn lần theo đề nghò nhà thơ hiệu đặc biệt tiếng đàn lần I GIỚI THIỆU: Tác phẩm: * Bố cục: - Từ câu một- câu 38: giới thiệu tiếng đàn tập trung tả tiếng đàn người ca nữ - Từ câu 39- câu 62: kể đời thổ lộ tâm người ca nữ - Từ câu 63- câu 87: tâm nhà thơ tiếng đàn lần thứ ba người ca nữ Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi Mời Tay mọc ôm đàn thấy che người nửa bỡ mặt ngỡ hoa Mày chau tay gảy khúc sầu Thuyền đông tây lặng ngắt Một vầng trăng vắt lòng sông II ĐỌC HIỂU: - Điểm khác thật thơ: + nhà thơ tìm hiểu biết trước vài điểm đời người ca nữ trước nàng gảy đàn + Lời tựa chuyện nhà thơ tâm với người ca nữ + Lời tựa chuyện nhà thơ yêu cầu người ca nữ đánh đàn lần  giải thích: - nguyên tắc sáng tạo văn học nghệ thuật - Người ca nữ gảy đàn trước, tâm sau: vừa làm bật tài nghệ nàng, vừa để lời tâm tự nhiên - Tâm nhà thơ: cho thấy diễn biến tâm tư tác giả hòa hợp hai tâm hồn II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn:  Lần đầu: - Bối cảnh: + không gian: Bến Tầm Dương + thời gian: canh khuya + việc: đưa khách + cảnh vật: quạnh thu lau lách đìu hiu + Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti: uống rượu say, thèm nghe đàn + ngại chia rẽ: lưu luyến - tâm trạng người kẻ  cảnh buồn, người buồn II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn:  Lần đầu: - không miêu tả trực tiếp tiếng đàn xa vẳng lại - tác dụng tiếng đàn: chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi  ấn tượng đặc biệt bối cảnh đặc biệt II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai: Tả tiếng đàn tỉ mỉ nhà thơ yêu cầu đàn tập trung thưởng thức, người ca nữ trổ hết tài nghệ II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai: Nghệ thuậ t miê u tả tiế n g đà n :  - Miêu tả gián tiếp: + Mới lên dây chưa nên khúc, tình đà thoảng bay + bắt đầu gảy nhà thơ bắt thần nhạc: dây ấm ức, buồn bực, não nuột  chất chứa suy tư, bất đắc chí đời  có hiệu quả, tác dụng ấn tượng II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai: Nghệ thuậ t miê u tả tiế n g đà n :  - Miêu tả trực tiếp: + Cao độ: cao, thấp, dây to, dây nhỏ + Trường độ: khoan khoan, nước tuôn chảy mau xuống ghềnh + Cường độ: mưa rào, nỉ non chuyện riêng + Âm sắc:  Cao trào: oanh ríu rít nhau, ngựa sắc giong xô xát tiếng đao  Kết thúc: tiếng xé lụa,  Nốt lặng: dây mành ngừng dứt  dùng thí dụ, so sánh sinh động để miêu tả tiếng đàn, làm tăng tính hình tượng II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai: Miê u tả dung nhan, thá i độ , độ n g tá c ngườ i diễ n tấ u :  Bỡ ngỡ Che nửa mặt hoa Nấn ná làm thinh Mày chau Tỉ mỉ, sinh động, có tính điện ảnh II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai:  Kế t hợ p miê u tả phong n h : Thuyền đông tây lặng ngắt Một vầng trăng vắt lòng sông  tranh sinh động, gợi cảm  dùng không gian rộng lớn để nghiền ngẫm dư vò – bật tài nghệ người ca nữ II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: b Lần thứ hai:  đoạn miêu tả tiếng đàn hay – thi trung hữu nhạc II ĐỌC HIỂU: Ba lần xuất tiếng đàn: c Lần thứ ba: -Chỉ tả câu: nghe não nuột khác tay đàn trước  tâm tư hai người xúc động, thông cảm sâu sắc, nên lời lẽ trở nên dư thừa, bất lực -Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi  xúc động mãnh liệt người nghe -Lệ chan chứa người Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh  tác dụng tiếng đàn phân hóa rõ rệt: nhà thơ người xúc động nhiều  ý ngôn ngoại II ĐỌC HIỂU: Sự đồng cảm người đàn người nghe: Cùng lứa bên trời lận đận Gặp gỡ lọ sẵn quen  Điểm tương đồng: - Cùng người kinh đô - Cùng người có tài trọng dụng ca ngợi - Cùng bò ghen ghét, xô đẩy nợi xa xôi hẻo lánh  tâm trạng cô đơn, buồn bực II ĐỌC HIỂU: Sự đồng cảm người đàn người nghe: Cùng lứa bên trời lận đận Gặp gỡ lọ sẵn quen  Tiếng đàn + niềm tâm hai người - tố cáo xã hội phong kiến trung Đường bất công, ghen ghét tài năng, nhan sắc, vùi dập người  Cuộc gặp gỡ người hội, thuyền = chủ đề xuyên suốt thơ ca cổ điển Trung Quốc Vò trí tiếng đàn mối quan hệ Bạch Cư Dò người ca nữ Nhà thơ Không quen biết Tiếng đàn Hiểu biết, đồng cảm, chia sẻ Tâm tư hòa hợp Người ca nữ Tì bà hành Lần Từ xa, tiếng đàn quyến rũ lòng người Lần Tiếng đàn thần tình chinh phục người nghe Lần Khiến người nghe rơi lệ Kết hợp tài tình nhiều biện pháp nghệ thuật: Miêu tả gián tiếp, trực tiếp, kết hợp biện pháp so sánh, liên tưởng… III TỔNG KẾT: 1-Nội dung: Qua tiếng đàn + tâm hai người ca nữ nhà thơ  tố cáo xã hội Trung Đường nhiều bất công vùi dập người tài hoa  Chủ đề có tính truyền thống xuyên suốt thơ cổ điển Trung Quốc 2- Nghệ thuật: - Nghệ thuật tả tiếng đàn điêu luyện, có kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật miệu tả khác  nhuần nhuyễn, sáng tạo tài lớn - Kết hợp tả cảnh + tả tình, bút pháp tự + trữ tình  mẫu mực [...]... quan hệ giữa Bạch Cư Dò và người ca nữ Nhà thơ Không quen biết Tiếng đàn Hiểu biết, đồng cảm, chia sẻ Tâm tư hòa hợp Người ca nữ Tì bà hành Lần 1 Từ xa, tiếng đàn quyến rũ lòng người Lần 2 Tiếng đàn thần tình chinh phục người nghe Lần 3 Khiến người nghe rơi lệ Kết hợp tài tình nhiều biện pháp nghệ thuật: Miêu tả gián tiếp, trực tiếp, kết hợp biện pháp so sánh, liên tưởng… III TỔNG KẾT: 1-Nội dung: Qua... tiếp: + Mới lên dây dẫu chưa nên khúc, tình đà thoảng bay + mới bắt đầu gảy nhà thơ đã bắt được cái thần của bản nhạc: dây nào cũng ấm ức, buồn bực, não nuột  chất chứa những suy tư, bất đắc chí cuộc đời  có hiệu quả, tác dụng và ấn tượng II ĐỌC HIỂU: 1 Ba lần xuất hiện tiếng đàn: b Lần thứ hai: Nghệ thuậ t miê u tả tiế n g đà n :  - Miêu tả trực tiếp: + Cao độ: cao, thấp, dây to, dây nhỏ + Trường... mùi người áo xanh II ĐỌC HIỂU: - Điểm khác giữa sự thật và bài thơ: + nhà thơ đã tìm hiểu và biết trước một vài điểm về cuộc đời của người ca nữ trước khi nàng gảy đàn + trong Lời tựa không có chuyện nhà thơ tâm sự với người ca nữ + trong Lời tựa không có chuyện nhà thơ yêu cầu người ca nữ đánh đàn lần nữa  giải thích: - nguyên tắc sáng tạo của văn học nghệ thuật - Người ca nữ gảy đàn trước, tâm sự sau:... cổ điển Trung Quốc 2- Nghệ thuật: - Nghệ thuật tả tiếng đàn điêu luyện, có kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật miệu tả khác  nhuần nhuyễn, sáng tạo của một tài năng lớn - Kết hợp tả cảnh + tả tình, bút pháp tự sự + trữ tình  mẫu mực ... thuậ t miê u tả tiế n g đà n :  - Miêu tả trực tiếp: + Cao độ: cao, thấp, dây to, dây nhỏ + Trường độ: khoan khoan, nước tuôn chảy mau xuống ghềnh + Cường độ: mưa rào, nỉ non chuyện riêng + Âm sắc:  Cao trào: oanh ríu rít nhau, ngựa sắc giong xô xát tiếng đao  Kết thúc: tiếng xé lụa,  Nốt lặng: dây mành ngừng dứt  dùng thí dụ, so sánh sinh động để miêu tả tiếng đàn, làm tăng tính hình tượng II
- Xem thêm -

Xem thêm: Tì bà hành ngữ văn 10 nâng cao , Tì bà hành ngữ văn 10 nâng cao , Tì bà hành ngữ văn 10 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay