SỰ từ hóa các CHẤT sắt từ

29 177 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:05

SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT - SẮT TỪ Thực hiện: nhóm NỘI DUNG • • • • • Các chất thuận từ, nghịch từ Các chất sắt từ Nam châm điện Hiện tượng từ trễ Ứng dụng chất sắt từ Các chất thuận từ nghịch từ -Các chất tự nhiên đặt từ trường bị từ hoá Tuy nhiên chất có khả bị từ hoá Chỉ số chất có tính từ hoá mạnh (sắt từ - xét phần sau) đa số lại chất có tính từ hoá yếu, bao gồm: chất thuận từ chất nghịch từ -Tùy theo xếp dòng điện phân tử mà từ trường dòng điện phân tử khử lẫn hoàn toàn (chất nghịch từ) không hoàn toàn (chất thuận từ) Các chất thuận từ nghịch từ 1.1 Chất thuận từ • Mômen từ chất thuận từ nhỏ Chúng không giữ từ tính, mà bị ngắt từ trường • Một số chất thuận từ điển hình Al, Na, O2, Pt Nhôm Natri platin Các chất thuận từ nghịch từ 1.2 Chất nghịch từ • Chất nghịch từ chất mômen từ nguyên tử (tức mômen từ sinh điện tử bù trừ lẫn nhau), đặt từ trường vào, tạo mômen từ ngược với từ trường • Vật nghịch từ bị đẩy khỏi từ trường • Tính nghịch từ yếu • Các chất nghịch từ điển hình H2O, Si, Bi, Pb, Cu, Au Trong từ trường chất thuận từ nghịch từ bị từ hoá, ta khử từ trường vật nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, từ tính chúng bị Các chất thuận từ nghịch từ Xem video chất thuận từ nghịch từ… Các chất sắt từ: • Các chất có tính từ hoá mạnh hợp thành nhóm gọi chất sắt từ Các chất sắt từ điển hình: Fe, Ni, Co, Gd,… • Tính từ hoá mạnh sắt giải thích sắt có cấu trúc đặc biệt phương diện từ Sắt - chất điển hình nhóm sắt từ Các chất sắt từ: a Mẫu sắt từ không đặt từ trường b Mẫu sắt từ đặt từ trường Hiện tượng từ trễ • Từ trễ (magnetic hysteresis) tượng bất thuận nghịch trình từ hóa đảo từ vật liệu sắt từ khả giữ lại từ tính vật liệu sắt từ • Khi lõi thép bị từ hoá từ trường ngoài, triệt tiêu từ trường ngoài, lõi thép tồn từ trường, gọi từ dư • Khi lõi thép có từ dư, ta thấy từ trường có chiều ngược với chiều từ dư độ lớn B, từ trường lõi thép bị triệt tiêu B gọi từ trường kháng từ • Đường cong kín hay chu trình từ trễ chất diễn tả phụ thuộc từ hoá chất vào từ trường ỨNG DỤNG CỦA CÁC CHẤT SẮT TỪ Một số ứng dụng sau:     Loa điện động Loa điện từ Micro Ampe kế sắt quay  Rơle điện từ  Cần cẩu điện ỨNG DỤNG CỦA CÁC VẬT SẮT TỪ Micro Thực chất cấu tạo micro loa thu nhỏ, cấu tạo micro giống loa micro có số vòng quấn cuộn dây lớn loa nhiều điện trở cuộn dây micro lớn khoảng 600Ω (điện trở loa từ 4Ω - 16Ω ) màng micro cấu tạo mỏng để dễ dàng dao động có âm tác động vào Loa thiết bị để chuyển dòng điện thành âm micro ngược lại, micro đổi âm thành dòng điện âm tần Rơle điện từ a Rơle điện từ tự động ngắt mạch Trong sơ đồ bên N nam châm điện, S sắt Lò xo L1 kéo sắt S giữ cho dao D không bị bật Nếu lí (ví dụ bị chập mạch) dòng điện mạch tăng mức cho phép nam châm điện N hút sắt S phía Khi lò xo L2 kéo dao D bật khỏi tiếp xúc T Vì dòng điện bị ngắt Hình Cấu tạo rơle điện từ tự động ngắt mạch b Rơle điện từ điều khiển việc ngắt mạch Hình Cấu tạo rơle điện từ điều khiển việc ngắt mạch Bộ phận chủ yếu rơ le nam châm điện N Khi đóng khoá K N hút sắt S Thanh sắt mang phận tiếp xúc, vây hút phía nam châm điện đóng mạch điện công tác Khi mở khoá K nam châm điện N nhả sắt S nhờ lò xo L, mạch bị ngắt Với rơle ta dùng dòng điện nhỏ để đóng mạch công tác thường có dòng điện lớn Cách mắc rơ le thường dùng để điều khiển mạch công tác cách xa nơi điều khiển Cảm ơn cô bạn cú ý theo dõi Câu hỏi trắc nghiệm Phát biểu sau đúng? A Chất thuận từ chất bị nhiễm từ mạnh, chất nghịch từ chất không bị nhiễm từ B Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trường bị từ tính từ trường C Các nam châm chất thuận từ D Sắt hợp chất sắt chất thuận từ Câu hỏi trắc nghiệm Các chất sắt từ bị nhiễm từ mạnh do: A Trong chất sắt từ có miền nhiễm từ tự nhiên giống kim nam châm nhỏ B chất sắt từ có dòng điện phân tử gây từ trường C chất sắt từ chất thuận từ D chất sắt từ chất nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm Chọn câu phát biểu đúng? A Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt không bị B Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ mạnh, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt bị C Nam châm vĩnh cửu nam châm có tự nhiên, người không tạo D Từ tính nam châm vĩnh cửu không đổi, không phụ thuộc yếu tố bên Câu hỏi trắc nghiệm Phát biểu sau không đúng? A Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo nam châm điện nam châm vĩnh cửu B Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo lõi thép động cơ, máy biến C Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo băng từ để ghi âm, ghi hình D Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo dụng cụ đo lường không bị ảnh hưởng từ trường bên Câu hỏi trắc nghiệm 5.Chọn phát biểu sai: A Khi ngắt dòng điện cuộn dây nam châm từ tính lõi sắt nhanh B Sắt có từ tính mạnh sắt có miền từ hoá tự nhiên C Trong thiên nhiên có nhiều nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ D Chu trình từ trễ chứng tỏ từ hoá sắt phụ thuộc cách phức tạp vào từ trường gây từ hoá   Câu hỏi trắc nghiệm Chất sau có từ tính tồn lâu sau từ trường bị triệt tiêu? A Chất sắt từ mềm B Chất sắt từ cứng C Chất thuận từ nghịch từ D Chất sắt từ mềm, chất thuận từ nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm Chất sau có từ tính bị nhanh sau từ trường bị triệt tiêu? A Chất sắt từ mềm B Chất sắt từ cứng C Chất thuận từ nghịch từ D Chất sắt từ mềm, chất thuận từ nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm Câu Chất sau chất sắt từ điển hình: A Fe, Ni, Co, Gd C Ni, Al, Pb, N B Fe, Ag, Al, Cu Trời ơi! sai sai Đúng D Au, Sn, Co, Ni Vì Fe bắt đầu từ tính nhiểt độ Curie Fe từ tính nhiệt độcủa vượt nhiệt độCurie nhiệt độ cao, cấu trúc tinh thể sắt vật liệu từ khác bị phá hủy, lúc phá vỡ trật tự định hướng từ trường đômen, chúng không từ hóa [...]... không bị nhiễm từ B Chất thuận từ và chất nghịch từ đều bị từ hóa khi đặt trong từ trường và bị mất từ tính khi từ trường ngoài mất đi C Các nam châm là các chất thuận từ D Sắt và các hợp chất của sắt là các chất thuận từ Câu hỏi trắc nghiệm 2 Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do: A Trong chất sắt từ có các miền nhiễm từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ B trong chất sắt từ có các dòng điện... thuộc loại chất sắt từ D Chu trình từ trễ chứng tỏ sự từ hoá của sắt phụ thuộc một cách phức tạp vào từ trường gây ra sự từ hoá   Câu hỏi trắc nghiệm 6 Chất nào sau đây có từ tính tồn tại khá lâu sau khi từ trường ngoài bị triệt tiêu? A Chất sắt từ mềm B Chất sắt từ cứng C Chất thuận từ và nghịch từ D Chất sắt từ mềm, chất thuận từ và nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm 7 Chất nào sau đây có từ tính bị mất... mất rất nhanh sau khi từ trường ngoài bị triệt tiêu? A Chất sắt từ mềm B Chất sắt từ cứng C Chất thuận từ và nghịch từ D Chất sắt từ mềm, chất thuận từ và nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm Câu 8 Chất nào sau đây là chất sắt từ điển hình: A Fe, Ni, Co, Gd C Ni, Al, Pb, N B Fe, Ag, Al, Cu Trời ơi! sai sai Đúng rồi D Au, Sn, Co, Ni 1 Vì sao Fe bắt đầu mất từ tính ở nhiểt độ Curie Fe mất từ tính khi nhiệt độcủa... lớn bằng B, khi đó từ trường lõi thép bị triệt tiêu B được gọi là từ trường kháng từ • Đường cong kín hay chu trình từ trễ của một chất diễn tả sự phụ thuộc của sự từ hoá trong chất đó vào từ trường ngoài ỨNG DỤNG CỦA CÁC CHẤT SẮT TỪ Một số ứng dụng sau:     Loa điện động Loa điện từ Micro Ampe kế sắt quay  Rơle điện từ  Cần cẩu điện ỨNG DỤNG CỦA CÁC VẬT SẮT TỪ Micro Thực chất cấu tạo micro là... Hiện tượng từ trễ • Từ trễ (magnetic hysteresis) là hiện tượng bất thuận nghịch giữa quá trình từ hóa và đảo từ ở các vật liệu sắt từ do khả năng giữ lại từ tính của các vật liệu sắt từ • Khi lõi thép bị từ hoá bởi từ trường ngoài, triệt tiêu từ trường ngoài, trong lõi thép vẫn còn tồn tại từ trường, gọi là từ dư • Khi lõi thép có từ dư, ta thấy từ trường ngoài có chiều ngược với chiều của từ dư và độ... phân tử gây ra từ trường C chất sắt từ là chất thuận từ D chất sắt từ là chất nghịch từ Câu hỏi trắc nghiệm 3 Chọn câu phát biểu đúng? A Nam châm điện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ, khi ngắt dòng điện qua ống dây từ tính của lõi sắt không bị mất đi B Nam châm điện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ rất mạnh,... động cơ, máy biến thế C Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo băng từ để ghi âm, ghi hình D Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo ra các dụng cụ đo lường không bị ảnh hưởng bởi từ trường bên ngoài Câu hỏi trắc nghiệm 5.Chọn phát biểu sai: A Khi ngắt dòng điện trong cuộn dây của nam châm thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh B Sắt có từ tính mạnh là vì trong sắt có những miền từ hoá tự nhiên C Trong... ghi từ trong các ổ đĩa cứng, các băng từ • Một số loại sắt từ cứng: hợp kim AlNiCo, gốm ferrite (BaFexO, SrFexO), sắt từ cứng liên kim loại chuyển tiếp - đất hiếm, hợp kim FePt và CoPt, nam châm tổ hợp trao đổi đàn hồi, … 3 Nam châm điện • Cho dòng điện chạy qua một ống dây có lõi sắt thì lõi sắt được từ hóa Từ trường của dòng điện trong ống dây gọi là từ trường ngoài Lõi thép Lõi sắt non • Thay lõi sắt. ..Phân loại: Sắt từ mềm • Dễ từ hóa và dễ khử từ • Thường được dùng làm vật liệu hoạt động trong từ trường ngoài, ví dụ như lõi biến thế, lõi nam châm điện, các lõi dẫn từ • Một số loại sắt từ mềm: tôn silic, hợp kim Permalloy, hợp kim FeCo, gốm ferrite MO.Fe2O3, hợp kim vô định hình và nano tinh thể Sắt từ cứng • Khó khử từ và khó bị từ hóa • Dùng để chế tạo các nam châm vĩnh cửu hoặc... dây từ tính của lõi sắt bị mất đi C Nam châm vĩnh cửu là các nam châm có trong tự nhiên, con người không tạo ra D Từ tính của nam châm vĩnh cửu là không đổi, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài Câu hỏi trắc nghiệm 4 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo ra các nam châm điện và nam châm vĩnh cửu B Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo lõi thép của các động
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ từ hóa các CHẤT sắt từ , SỰ từ hóa các CHẤT sắt từ , SỰ từ hóa các CHẤT sắt từ , Các chất sắt từ:, Hiện tượng từ trễ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay