Bài giảng kinh tế học đại cương chương 11 KTH trong nền kinh tế mở

34 75 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:05

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 11 KTH kinh tế mở Nội dung chương  Tự thương mại bảo hộ  Lợi so sánh thương mại quốc tế  Cán cân toán  Tỷ giá hối đoái  Các vấn đề khác Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Tình  Giả sử vào đầu năm 2008, bạn nhà sản xuất hàng tiêu dùng với quy mô nhỏ Thailand Hầu hết sản phẩm bạn bán cho thị trường Nhật với thương hiệu ưa chuộng thị trường  Trong giai đoạn 2000-2006, doanh số bạn Nhật tăng lợi chi phí so với đối thủ Nhật khác Ngoài giá trị đồng Baht Thái (THB) giảm so với đồng Yen nhật (JPY)  Tuy nhiên, lợi chi phí bạn đồng THB tăng giá so với đồng JPY Bạn tự hỏi điều lại xảy Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Lợi thương mại quốc tế Lợi tuyệt đối (absolute advantage)  Khi đất nước sản xuất mặt hàng (sản phẩm) với với chi phí thấp nước khác, nước có lợi tuyệt đối việc sản xuất mặt hàng Lợi so sánh (comparative advantage)  Một đất nước có lợi so sánh việc sản xuất mặt hàng nước có chi phí sản xuất tương đối (hay chi phí hội) mặt hàng thấp so với nước Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Lợi thương mại quốc tế Hao phí lao động Sản phẩm Nước A Nước B X (máy tiện) 12 Y (lúa gạo) (Giả sử chi phí sản xuất quy đổi thành chi phí lao động) • • Nước A có lợi tuyệt đối sản xuất hai mặt hàng X Y Nước B có lợi so sánh mặt hàng Y, nước A có lợi so sánh mặt hàng X Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Lợi thương mại quốc tế Chi phí tương đối (chi phí hội) Sản phẩm • Nước A Nước B X (máy tiện) (lúa gạo) (lúa gạo) Y (lúa gạo) ½ (máy tiện) 1/3 (máy tiện) Nước B có lợi so sánh mặt hàng Y, nước A có lợi so sánh mặt hàng X Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Chi phí hội Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Lợi thương mại quốc tế  Nước A : Để sản xuất thêm máy tiện, phải hy sinh lúa gạo để sản xuất thêm lúa gạo, phải hy sinh 1/2 máy tiện  Nước B : Để sản xuất thêm máy tiện, phải hy sinh lúa gạo để sản xuất thêm lúa gạo, phải hy sinh 1/3 máy tiện  Như vậy, nước A có lợi so sánh sản xuất máy tiện nước B có lợi so sánh sản xuất lúa gạo  Nước A chuyên môn hóa sản xuất máy tiện để đổi lấy lúa gạo từ nước B nước B chuyên môn hóa sản xuất lúa gạo để đổi lấy máy tiện từ nước A Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Lợi cạnh tranh có từ đâu?    Tiềm lực tự nhiên (comparative advantage)  Tài nguyên (Resource endowments)  Hiệu tổ chức Chính sách nhà nước  Chính sách công nghiệp  Chính sách thương mại Các biến cố tự nhiên  Tự nhiên  Lịch sử Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Thương mại quốc tế tự do?  Chuyên môn hoá sản xuất: xuất phần dư nhập phần thiếu hụt;  Phân bổ tài nguyên hiệu quả;  Tính kinh tế nhờ quy mô nhờ tiếp cận thị trường lớn;  Cạnh tranh hàng nhập tăng tính hiệu hạn chế độc quyền;  Nguồn vốn linh hoạt cho phép quốc gia phát triển ngành sản xuất nội địa;  Thương mại giúp nước liên kết chặt chẽ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở Bảo hộ  Bảo hộ ngành non trẻ;  Bảo hộ chống phá giá;  Tăng toàn dụng lao động nội địa;  Cải tiến tình hình thương mại cán cân toán;  An ninh quốc gia  Khả gỡ bỏ gánh nặng cung nhập không co dãn, cầu hàng nhập co dãn  Cân chi phí sản xuất quốc gia Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 10 Mối quan hệ cân đối bên bên   Khái niệm 1:  Sản lượng quốc nội (GDP) với thu nhập quốc dân (Y)  Sản lượng quốc nội – tiêu dùng quốc nội = CA Khái niệm 2:  Tiết kiệm quốc gia bao gồm tiết kiệm tư nhân phủ  Cân đối tư  Cân đối công = Thuế – tiêu dùng = (T-G) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 = tiết kiệm tư – đầu tư = (S-I) Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 20 Mối quan hệ cân đối bên bên  Khái niệm 3: Cân đối tư + cân đối công = cán cân tài khoản vãng lai So sánh cán cân nước Năm S I (S-I) (T-G) CA Japan 2000 34.3% 26.0% 8.3% -5.8% 2.5% Korea 1998 47.1% 30.2% 16.9% -3.9% 13.0% Singapore 1998 43.5% 35.4% 8.1% 15.7% 23.8% U.S 1999 18.5% 23.8% -5.3% 1.9% -3.4% Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 21 Tình  Giả sử bạn công ty Việt Nam Doanh số bạn tính tiền đồng (VND) từ việc bán hàng cho khác tiêu dùng nội địa Phần lớn chi phí bạn tính đồng USD bạn phải nhập nguyên vật liệu trả tiền USD  Bạn mượn tiền từ ngân hàng nội địa (DB) để tài trợ cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng yêu cầu bạn mượn tiền hình thức vay tiền Dollar để tài trợ cho khoản chi phí USD  Tài khoản ngân hàng bạn Ngân hàng DB Để nhập nguyên liệu, trả tiền vay, bạn dùng số dư tài khoản nhờ ngân hàng DB mua USD bạn cần để trả hàng nhập  Giả sử tỷ giá 1USD=17.000VND tăng lên 1USD=20.000VND Tác động việc giảm giá đồng tiền (Depreciation) đến tình hình tài bạn nào?  Bạn nghĩ VND tiếp tục giảm giá, bạn định nào? Ngân hàng DB nào? Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-22 Chương 11: KTH kinh tế mở 22 Thị trường ngoại hối tỷ giá  Thị trường ngoại hối thị trường quốc tế mà đồng tiền quốc gia đổi lấy đồng tiền quốc gia khác  Tỷ giá hối đoái  Giá đồng tiền tính đồng tiền nước khác  Số lượng ngoại tệ nhận đổi đơn vị nội tệ, số lượng nội tệ nhận đổi đơn vị ngoại tệ  tỷ số phản ánh lượng nội tệ thu đổi đơn vị ngoại tệ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-23 Chương 11: KTH kinh tế mở 23 Cách phát biểu  Nếu đô la Mỹ ($) đổi 16.000 đồng Việt Nam e = 16.000 đ/$  Khi tỷ giá tăng (thí dụ e = 16.000 đ/$ tăng lên đến e = 17.000 đ/$): đồng tiền nước lên giá đồng tiền Việt Nam giảm giá ngược lại Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 24 Các chế độ tỷ giá  Tỷ giá hối đoái cố định (Fixed exchange rate regime): Ngân hàng trung ương trì thời gian dài giá trị đồng tiền nước mức không đổi  Tỷ giá hối đoái thả (flexible exchange rate regime): Giá trị đồng tiền xác định lực lượng cung cầu thị trường can thiệp ngân hàng trung ương  Tỷ giá hối đoái có quản lý: Ngân hàng trung ương có can thiệp vào thị trường ngoại hối để làm giảm bớt dao động giá trị đồng tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 25 Vai trò tỷ giá  Tỷ giá hối đoái tác động đến khả cạnh tranh sản phẩm thị trường quốc tế  Giá sản phẩm nội địa rẻ tương đối so với sản phẩm loại thị trường quốc tế ⇒ khả cạnh tranh tăng ⇒ xuất có xu hướng tăng  Khi lãi suất tăng, đồng tiền nội địa trở nên có giá trị Tỷ giá hối đoái đồng tiền nội địa tăng, tư nước tràn vào thị trường nước, cán cân toán thặng dư (giả định cán cân thương mại cân bằng) ngược lại Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 26 Lý thuyết sức mua ngang giá  Tỷ giá điều chỉnh có khác biệt lạm phát quốc gia  Nếu tỷ giá điều chỉnh theo thuyết sức mua ngang giá tình trạng định giá cao (over valued) định giá thấp (undervalued) tương đối so với ngoại tệ khác HCPI n PPPX n = PPPX FCPI n Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 27 Lý thuyết Fisher  Lãi suất khác gây tỷ giá khác  Lãi suất cao thường có lạm phát cao, dẫn đến nội tệ bị giá (tác động dài hạn)  Nếu lãi suất thực cao thu hút nguồn vốn + rh Xn = X0 + rf Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 28 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 29 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 30 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 31 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH kinh tế mở 32 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-33 Chương 11: KTH kinh tế mở 33 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-34 Chương 11: KTH kinh tế mở 34 [...]... Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 28 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 29 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 30 Trường Đại Học Bách Khoa... Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 31 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 32 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-33 Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 33 Trường Đại Học Bách Khoa... Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 11 Điểm yếu của bảo hộ  Không hưởng được tự do thương mại và lợi thế tương đối  Sợ bị trả đũa  Giảm hiệu quả sản xuất: độc quyền, quản lý yếu kém Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế. .. services +77 076 −62 373 +11 114 Balance on trade in goods and services −21 345 3 Net income flows (wages and investment income) +11 151 4 Net current transfers (government and private) Current account balance Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 +191 211 −224 259 −33 048 −7 246 –17 440 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 16 Bảng cân đối của UK... 0 FCPI n Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 27 Lý thuyết Fisher  Lãi suất khác nhau gây ra tỷ giá khác nhau  Lãi suất cao thường có lạm phát cao, dẫn đến nội tệ sẽ bị mất giá (tác động trong dài hạn)  Nếu lãi suất thực cao hơn vẫn thu hút được nguồn vốn 1 + rh Xn = X0 1 + rf Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM... dao động của giá trị đồng tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 25 Vai trò của tỷ giá  Tỷ giá hối đoái tác động đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường quốc tế  Giá cả sản phẩm nội địa rẻ tương đối so với sản phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế ⇒ khả năng cạnh tranh tăng ⇒ xuất khẩu... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 +19 855 +3 854 –3 854 0 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 18 Private + Public balance = CA balance Year I (S-I) (T-G) CA Japan 2000 34.3% 26.0% 8.3% -5.8% 2.5% Korea 1998 47.1% 30.2% 16.9% -3.9% 13.0% Singapore 1998 43.5% 35.4% 8.1% 15.7% 23.8% U.S 2002 13.9% 15.7% -1.8% -1.7% -3.5% Trường Đại Học Bách... rằng VND sẽ tiếp tục giảm giá, bạn sẽ quyết định như thế nào? Ngân hàng DB sẽ như thế nào? Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-22 Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 22 Thị trường ngoại hối và tỷ giá  Thị trường ngoại hối là thị trường quốc tế mà trong đó đồng tiền của quốc gia này có thể đổi lấy đồng tiền của quốc gia khác  Tỷ giá hối đoái... ngoại tệ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-23 Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 23 Cách phát biểu  Nếu một đô la Mỹ ($) đổi được 16.000 đồng Việt Nam thì e = 16.000 đ/$  Khi tỷ giá tăng (thí dụ e = 16.000 đ/$ tăng lên đến e = 17.000 đ/$): đồng tiền nước ngoài lên giá và đồng tiền Việt Nam giảm giá và ngược lại Trường Đại Học Bách Khoa... KTH trong nền kinh tế mở 12 Cán cân thanh toán  Mục đích: Đo lường giá trị bằng tiền các giao dịch ngoài biên giới quốc gia  Tài khoản vãng lai (Current Account)  Tài khoản vốn (Capital account)  Tài khoản tài chính (Financial Account)  Sai số Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 11: KTH trong nền kinh tế mở 13 Cán cân thanh toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 11 KTH trong nền kinh tế mở , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 11 KTH trong nền kinh tế mở , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 11 KTH trong nền kinh tế mở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay