Bài giảng kinh tế học đại cương chương 08 lạm phát và thất nghiệp

16 85 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:05

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 08 Lạm phát Thất nghiệp Nội dung chương  Chu kỳ kinh tế  Thất nghiệp  Lạm phát  Đường cong Phillips Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Chu kỳ kinh tế GDP Suy thối ($) Đỉnh điểm Hồi phục Thối trào Tăng trưởng Thời gian Sản xuất đình trệ Giá tăng => Lạm phát Mất việc làm => Thất nghiệp Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Mơ hình tăng trưởng  Hàm sản lượng = nhập lượng x suất  Tăng trưởng = ↑ nhập lượng + ↑năng suất  Sự thần kỳ châu Á: Tăng trưởng tăng yếu tố đầu vào khơng bền vững  Năng suất cận biên giảm dần  Chi phí lao động gia tăng  Vấn đề hạ tầng ⇒ Để tăng trưởng bền vững: tăng suất Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Thất nghiệp  Một số định nghĩa  Việc làm, theo Bộ Lao động Tổng cục Thống kê, hoạt động có ích, khơng bị pháp luật ngăn cấm, có thu nhập tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho người hộ gia đình  Thất nghiệp người độ tuổi lao động quy định, có khả làm việc, tìm việc chờ nhận việc khơng tìm cơng việc phù hợp  Nguồn lao động: người độ tuổi lao động  Lực lượng lao động hay dân số hoạt động kinh tế bao gồm người làm việc người thất nghiệp Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Phân loại thất nghiệp theo ngun nhân  Thất nghiệp chuyển đổi (Frictional unemployment):  Những người tự chuyển việc  Bị sa thải tìm việc  Tạm thời nghỉ việc mùa vụ  Lần tìm việc  Thất nghiệp cấu (Structural unemployment) :  Diễn cấu lao động khơng phản ứng kịp thời với cấu hội tìm việc  Thất nghiệp chu kỳ (Cyclical unemployment):  Xảy kinh tế vào pha suy thối Hoạt động doanh nghiệp thu hẹp lại Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Thất nghiệp tự nhiên  Định nghĩa: Thất nghiệp tự nhiên bao gồm thất nghiệp chuyển đổi thất nghiệp cấu % TNTN = % TN chuyển đổi + % TN cấu  Các nhân tố ảnh hưởng đến thất nghiệp tự nhiên:   Khoảng thời gian thất nghiệp  Cách thức tổ chức thị trường lao động  Cấu tạo nhân người thất nghiệp (tuổi đời, tuổi nghề, ngành nghề…)  Cơ cấu loại việc làm khả có sẵn việc Tần suất thất nghiệp: số lần trung bình người lao động bị thất nghiệp thời kỳ định  Nhu cầu lao động thay đổi  Cung lao động tăng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Phân loại thất nghiệp theo cung cầu lao động  Thất nghiệp tự nguyện  Số người thất nghiệp chuyển đổi thất nghiệp cấu, người chưa sẵn sàng làm việc với mức lương tương ứng, tìm kiếm hội tốt  Thất nghiệp khơng tự nguyện  Thất nghiệp thiếu cầu xảy tổng cầu suy giảm, sản xuất đình trệ, cơng nhân việc…  Mức lương khơng linh hoạt dẫn tới thất nghiệp khơng tự nguyện  Mức lương q cao W’, tiền lương khơng thể thay đổi dịch chuyển xuống W Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Lạm phát  Lạm phát (inflation): mức giá chung kinh tế tăng lên thời gian định  Lạm phát giảm (Disinflation)  Giảm phát (Deflation): Lạm phát âm  Đình lạm (Stagflation): vừa suy thối vừa lạm phát  Quy mơ lạm phát  Lạm phát vừa phải – lạm phát số  Lạm phát phi mã – lạm phát với tỷ lệ số  Siêu lạm phát – lạm phát đột biến vượt xa lạm phát phi mã Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp Ngun nhân lạm phát  Lạm phát cầu kéo (Demand-pull inflation)  Khi kinh tế muốn chi tiêu nhiều lượng sản phẩm mà sản xuất Cầu vượt cung  giá tăng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 10 Ngun nhân  Lạm phát chi phí đẩy (Cost-push inflation)  Giá yếu tố sản xuất tăng  Lương tăng hoạt động cơng đồn  Ngun nhân khác:  Chính phủ thu thêm thuế để bù đắp thâm hụt ngân sách  Vòng quay tiền mặt q nhanh : lãi suất tiết kiệm thấp, tiết kiệm giảm, chi tiêu tăng  Vòng xốy ốc lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 11 Ảnh hưởng lạm phát  Ảnh hưởng trực tiếp đến người có thu nhập ổn định;  Có biến dạng cấu sản xuất việc làm kinh tế Có doanh nghiệp, ngành nghề “phất” lên trái lại có doanh nghiệp ngành nghề suy sụp  Đối với người vay tiền: có lợi lạm phát tăng cao  Đối với người cho vay: bị thiệt có lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 12 Tính tốn lạm phát n CPI t = i i p ∑ tq0 i =1 n i i p ∑ 0q0 i =1 CPI t −CPI t −1 Phan tram lam phat = ×100% CPI t −1 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 13 Đường cong Philips  Khi tổng sản lượng tăng, thất nghiệp giảm ngược lại  Thất nghiệp giảm kinh tế di chuyển gần đến sản lượng tồn dụng, mức giá tăng nhanh  Đường Phillips: tỷ lệ lạm phát cao kéo theo tỉ lệ thấp nghiệp thấp hơn, ngược lại  Có thể đánh đổi lạm phát nhiều để có thất nghiệp hơn, ngược lại Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 14 Đường cong Philips ngắn hạn  Giảm lạm phát cách giảm tổng cầu  tăng Thất nghiệp  Giảm bớt thất nghiệp sách mở rộng (về phía cầu) để thúc đẩy sản lượng  Lạm phát cao  Kích thích tổng cầu tăng sản lượng (tạm thời) giảm thất nghiệp ⇒ gây áp lực tăng tiền lương giá thời kỳ lạm phát gia tăng tạm thời  Giá tăng nhanh tiền danh nghĩa ⇒ giảm mức cung tiền thực tế phục hồi tổng cầu đến mức hữu nghiệp tồn phần Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 15 Trong dài hạn  Trong dài hạn, đường Phillips thẳng đứng mức thất nghiệp tự  Giả sử kinh tế A  Có cú sốc tăng cầu  Sản lượng cao tiềm  Thất nghiệp giảm UB < U n  Giá tăng nhanh tạo lạm phát cao  Nền kinh tế di chuyển từ A đến B % Lạm phát nhiên C D E B  Do qn tính, tiếp tục lạm phát cao, U=UB  C  A Tại C, giá tăng  Cung tiền (SM) thực giảm U n U * n % Thất nghiệp  AD giảm  lạm phát giảm  thất nghiệp tăng  C đến D E U đến Un Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát Thất nghiệp 16 [...]... thiệt khi có lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp 12 Tính tốn lạm phát n CPI t = i i p ∑ tq0 i =1 n i i p ∑ 0q0 i =1 CPI t −CPI t −1 Phan tram lam phat = ×100% CPI t −1 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp 13... nhanh tạo lạm phát cao  Nền kinh tế di chuyển từ A đến B % Lạm phát nhiên C D E B  Do qn tính, tiếp tục lạm phát cao, U=UB  C  A Tại C, giá tăng  Cung tiền (SM) thực giảm U n U * n % Thất nghiệp  AD giảm  lạm phát giảm  thất nghiệp tăng  C đến D hoặc E và U đến Un Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp. .. tăng, thất nghiệp giảm và ngược lại  Thất nghiệp giảm do nền kinh tế di chuyển gần đến sản lượng tồn dụng, mức giá tăng nhanh  Đường Phillips: tỷ lệ lạm phát cao hơn kéo theo tỉ lệ thấp nghiệp thấp hơn, và ngược lại  Có thể đánh đổi lạm phát nhiều hơn để có ít thất nghiệp hơn, hoặc ngược lại Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm. .. giảm mức cung tiền thực tế và phục hồi tổng cầu đến mức hữu nghiệp tồn phần Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp 15 Trong dài hạn  Trong dài hạn, đường Phillips sẽ thẳng đứng tại mức thất nghiệp tự  Giả sử nền kinh tế đang tại A  Có cú sốc tăng cầu  Sản lượng cao hơn tiềm năng  Thất nghiệp giảm UB < U n... học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp 14 Đường cong Philips ngắn hạn  Giảm lạm phát bằng cách giảm tổng cầu  tăng Thất nghiệp  Giảm bớt thất nghiệp bằng chính sách mở rộng (về phía cầu) để thúc đẩy sản lượng  Lạm phát cao hơn  Kích thích tổng cầu tăng sản lượng (tạm thời) và giảm thất nghiệp ⇒ gây áp lực tăng tiền lương và giá cả cho tới khi một thời kỳ lạm phát gia tăng tạm thời  Giá... Kinh tế học đại cương Chương 08: Lạm phát và Thất nghiệp 11 Ảnh hưởng của lạm phát  Ảnh hưởng trực tiếp đến những người có thu nhập ổn định;  Có những biến dạng về cơ cấu sản xuất và việc làm trong nền kinh tế Có những doanh nghiệp, ngành nghề có thể “phất” lên và trái lại cũng có những doanh nghiệp và ngành nghề suy sụp  Đối với người đi vay tiền: có thể có lợi khi lạm phát tăng cao  Đối với người... nhân  Lạm phát do chi phí đẩy (Cost-push inflation)  Giá các yếu tố sản xuất tăng  Lương tăng do hoạt động của cơng đồn  Ngun nhân khác:  Chính phủ thu thêm thuế để bù đắp thâm hụt ngân sách  Vòng quay tiền mặt q nhanh : lãi suất tiết kiệm thấp, tiết kiệm giảm, chi tiêu tăng  Vòng xốy ốc lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 08 lạm phát và thất nghiệp , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 08 lạm phát và thất nghiệp , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 08 lạm phát và thất nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay