Sinh học 11 bài 36 PHÁT TRIỂN ở THỰC vật có HOA

24 280 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA I Phát triển gì? Hình 36.1 I Phát triển gì? - Phát triển thể thực vật toàn biến đổi diễn theo chu trình sống, bao gồm ba trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa phát sinh hình thái tạo nên quan thể (rễ, thân, lá, hoa, quả) II Những nhân tố chi phối hoa Tuổi Hình 36.1 II Những nhân tố chi phối hoa Tuổi Tùy vào giống loài, đến độ tuổi xác định hoa Cây lúa sau ba tháng làm đòng, trổ Cây xoài, bưởi – năm hoa kết II Những nhân tố chi phối hoa Nhiệt độ thấp quang chu kì a Nhiệt độ thấp Tại số loài hoa mang từ Đà Lạt hay từ miền Bắc trồng miền Nam sống không hoa? II Những nhân tố chi phối hoa Nhiệt độ thấp quang chu kì a Nhiệt độ thấp - Nhiều loài thực vật hoa qua mùa đông xử lí nhiệt độ thấp (xuân hóa) - Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch II Những nhân tố chi phối hoa Nhiệt độ thấp quang chu kì b Quang chu kì - Sự hoa thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm gọi quang chu kì - Phân loại: Cây ngày ngắn Cây ngày dài Hình 36.4  - Cây ngày ngắn: hoa điều kiện ngày ngắn có độ chiếu sáng 12 Cây mía Hoa cúc Cà phê Thược dược - Cây ngày dài: Chỉ hoa điều kiện ngày dài có độ chiếu sáng cao 12 Dâu tây Thanh long Sen cạn - Cây trung tính: Đến độ tuổi hoa, không phụ thuộc vào ngoại cảnh Cây ngô Cà chua Hoa hướng dương II Những nhân tố chi phối hoa Nhiệt độ thấp quang chu kì c Phitôcrôm - Là sắc tố cảm nhận quang chu kì sắc tố loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm Tồn dạng: + Pđ: hấp thụ ánh sáng đỏ (bước sóng 660 nm) + Pđx: hấp thụ ánh sáng đỏ xa (bước sóng 730 nm), P đx làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở Hai dạng chuyển hóa thuận nghịch dước tác động ánh sáng  tham gia vào phản ứng quang chu vật Pđ Pđx Ánh sáng đỏ Ánh sáng đỏ xa II Những nhân tố chi phối hoa Hoocmôn hoa Em dự đoán hoocmôn hoa sinh từ đâu ? II Những nhân tố chi phối hoa Hoocmôn hoa - Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, hình thành hoocmon hoa ( florigen) di chyển vào đỉnh sinh trưởng thân làm hoa III Mối quan hệ sinh trưởng phát triển Hình 36.1 III Mối quan hệ sinh trưởng phát triển - Sinh trưởng gắn với phát triển phát triển sở sinh trưởng - Sinh trưởng phát triển trình liên quan với nhau, mặt chu trình sống IV Ứng dụng kiến thức sinh trưởng phát triển Ứng dụng kiến thức sinh trưởng - Trong trồng trọt: thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, điều tiết sinh trưởng gỗ rừng Trong công nghiệp rượu bia: dùng gibêrelin để tăng trình phân giải tinh bột thành mạch nha Ứng dụng kiến thức phát triển Chọn trồng theo vùng địa lí, theo mùa, xen canh, chuyển gối vụ nông nghiệp trồng rừng hỗn loài CỦNG CỐ • Câu 1: Thời điểm hoa thực vật năm có phản ứng quang chu kỳ trung tính xác định theo: A.Chiều cao thân B.Đường kính gốc C.Số lượng thân D.Lượng hooc môn hoa CỦNG CỐ Câu 2: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật A.Diệp lục b B.Phitocrom C.Carotenoid D.Diệp lục a, b phitocrom CỦNG CỐ Câu 3: Nhóm sau ngày dài? A.Lúa mì, đại mạch, long B.Thanh long, lúa, cà phê C.Hoa cúc, cà chua, khoai tây D.Hướng dương, long, hoa cúc Chỉ tiêu Cây ngày dài (cuối mùa Cây ngày ngắn Cây trung tính (quanh so sánh xuân, đầu mùa hè) ( mùa thu, mùa đông) năm) Điều kiện ánh sáng để hoa Câu 4: Hãy hoàn thành bảng sau Ví dụ Chỉ tiêu Cây ngày dài (cuối mùa Cây ngày ngắn Cây trung tính (quanh so sánh xuân, đầu mùa hè) ( mùa thu, mùa đông) năm) Điều kiện ánh sáng để Chiếu sáng Chiếu sáng hoa > 12h < 12h Ví dụ Thanh long, dâu tây,… Ngày ngắn ngày dài Cà phê, mía, thược dược, Cà chua, ngô, cúc,… hướng dương, [...]... tố chi phối sự ra hoa 3 Hoocmôn ra hoa - Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmon ra hoa ( florigen) rồi di chyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cây ra hoa III Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển Hình 36. 1 III Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển - Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng - Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình... tại ở 2 dạng: + Pđ: hấp thụ ánh sáng đỏ (bước sóng là 660 nm) + Pđx: hấp thụ ánh sáng đỏ xa (bước sóng là 730 nm), P đx làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở Hai dạng này chuyển hóa thuận nghịch dước tác động của ánh sáng  tham gia vào phản ứng quang chu kì của thực vật Pđ Pđx Ánh sáng đỏ Ánh sáng đỏ xa II Những nhân tố chi phối sự ra hoa 3 Hoocmôn ra hoa Em hãy dự đoán hoocmôn ra hoa được sinh. .. là 2 mặt của chu trình sống của cây IV Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển 1 Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng - Trong trồng trọt: thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, điều tiết sinh trưởng của cây gỗ trong rừng Trong công nghiệp rượu bia: dùng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha 2 Ứng dụng kiến thức về phát triển Chọn cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa, xen canh, chuyển...- Cây ngày ngắn: ra hoa trong điều kiện ngày ngắn có độ chiếu sáng ít hơn 12 giờ Cây mía Hoa cúc Cà phê Thược dược - Cây ngày dài: Chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài có độ chiếu sáng cao hơn 12 giờ Dâu tây Thanh long Sen cạn - Cây trung tính: Đến độ tuổi là ra hoa, không phụ thuộc vào ngoại cảnh Cây ngô Cà chua Hoa hướng dương II Những nhân tố chi phối sự ra hoa 2 Nhiệt độ thấp và quang chu... chuyển gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài CỦNG CỐ • Câu 1: Thời điểm ra hoa ở thực vật 1 năm có phản ứng quang chu kỳ trung tính được xác định theo: A.Chiều cao của thân B.Đường kính gốc C.Số lượng lá trên thân D.Lượng hooc môn ra hoa CỦNG CỐ Câu 2: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kỳ của thực vật là A.Diệp lục b B.Phitocrom C.Carotenoid D.Diệp lục a, b và phitocrom CỦNG... Nhóm cây nào sau đây là cây ngày dài? A.Lúa mì, đại mạch, thanh long B.Thanh long, lúa, cà phê C .Hoa cúc, cà chua, khoai tây D.Hướng dương, thanh long, hoa cúc Chỉ tiêu Cây ngày dài (cuối mùa Cây ngày ngắn Cây trung tính (quanh so sánh xuân, đầu mùa hè) ( mùa thu, mùa đông) năm) Điều kiện ánh sáng để cây ra hoa Câu 4: Hãy hoàn thành bảng sau Ví dụ Chỉ tiêu Cây ngày dài (cuối mùa Cây ngày ngắn Cây trung... Hãy hoàn thành bảng sau Ví dụ Chỉ tiêu Cây ngày dài (cuối mùa Cây ngày ngắn Cây trung tính (quanh so sánh xuân, đầu mùa hè) ( mùa thu, mùa đông) năm) Điều kiện ánh sáng để cây ra Chiếu sáng Chiếu sáng hoa > 12h < 12h Ví dụ Thanh long, dâu tây,… Ngày ngắn và ngày dài Cà phê, mía, thược dược, Cà chua, ngô, cúc,… hướng dương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 11 bài 36 PHÁT TRIỂN ở THỰC vật có HOA , Sinh học 11 bài 36 PHÁT TRIỂN ở THỰC vật có HOA , Sinh học 11 bài 36 PHÁT TRIỂN ở THỰC vật có HOA , II. Những nhân tố chi phối sự ra hoa, IV. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay