HÔ hấp ở ĐỘNG vật

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT I HÔ HẤP LÀ GÌ? - Hô hấp tập hợp trình, thể lấy O từ bên vào để oxi hóa chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 Hô hấp : trình trao đổi khí thể với môi trường qua bề mặt trao đổi khí - Hô hấp động vật gồm: Hô hấp trong: Xảy bên thể (tế bào) II BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ - Là phận cho O2 từ môi trường khuếch tán vào TB (hoặc máu) cho CO2 khuếch tán từ TB (hoặc máu) - Đặc điểm bề mặt trao đổi khí: + Bề mặt rộng + Mỏng ẩm ướt + Có nhiều mao mạch máu có sắc tố hô hấp + Có lưu thông khí Các đặc điểm bề mặt trao đổi khí Đặc điểm bề mặt trao đổi khí Tác dụng Tăng diện tích tiếp xúc với môi trường Bề mặt rộng Giúp O2 CO2 dễ dàng khuếch tán qua Mỏng ẩm ướt Tăng diện tích tiếp xúc máu với môi trường Có nhiều mao mạch máu có sắc tố hô hấp Sắc tố hô hấp giúp vận chuyển khí Tạo chênh lệch nồng độ O2 CO2 Có lưu thông khí III Các hình thức hô hấp Hô hấp qua bề mặt thể - Động vật đơn bào hay đa bào bậc thấp - Khí O2 CO2 khuếch tán quan bề mặt tế bào, thể III Các hình thức hô hấp Hô hấp hệ thống ống khí - Các loài côn trùng - Hệ thống ống khí phân nhánh nhỏ dần tiếp xúc trực tiếp với tế bào thông qua lỗ thở Khí O2 CO2 trao đổi qua hệ thống ống khí nhờ co giãn phần bụng
- Xem thêm -

Xem thêm: HÔ hấp ở ĐỘNG vật , HÔ hấp ở ĐỘNG vật , HÔ hấp ở ĐỘNG vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay