Bài an toàn giao thông lớp 5

28 106 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THÀNH NHĨM TIN HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THÀNH THỊ XÃ NGÃ BẢY - HẬU GIANG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN :AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP Bài :BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Tiết 01 Trang 05 I/ Mục tiêu: / Hiểu nội dung ý nghĩa đồng thời giải thích cần thiết biển báo hiệu giao thơng đường / Mơ tả loại biển báo lời hình vẽ Nói cho người biết cần thiết biển báo / Có ý thức tn theo nhắc nhở người tn theo hiệu lệnh biển báo hiệu giao thơng đường II/ Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên: giáo án điện tử, tranh ảnh có liên quan đến dạy… 2.Học sinh: sách giáo khoa, tập học … III/Các hoạt động chủ yếu Ổn dịnh lớp Đây phương tiện giao Bàithuộc cũ loại đường ? thơng Thuộc loại đường Bài mơiù BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ * Hoạt động : Trò chơi phóng viên / Ở gần nhà bạn có biển báo hiệu ? 2/ Những biển báo đặt đâu? Những nhà gần biển báo có hiểu nội dung khơng 4/ Những người khơng tn theo hiệu lệnh biển b có hậu ? 5/ Theo em, nên làm để để người thự theo hiệu lệnh biển báo giao thơng? Ghi nhớ Muốn phòng tránh tai nạn giao thơng người cần có ý thức chấp hành hiệu lệnh dẫn biển báo hiệu Các em biết nhóm biển báo? Có nhóm biển báo : 1/ 2/ 3/ 4/ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm biển biển biển biển báo cấm báo nguy hiểm hiệu lệnh dẫn Giáo viên kết luận Có nhóm biển báo học có nhóm biển báo là: 1/ 2/ 3/ 4/ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm biển biển biển biển báo cấm báo nguy hiểm hiệu lệnh dẫn ? Biển báo cấm có đặc điểm Biển báo cấm có đặc điểm : Biển hình tròn màu đỏ Biển có viền đỏ Bên có hình màu trắng đỏ Hãy cho biết ý nghĩa biển báo ? Biển báo Biển báo Biển báo Biển báo cấm xe cấm rẽ cấm xe cấm mơ tơ trái đạp loại xe bánh ? Biển báo nguy hiểm có đặc điểm Biển báo nguy hiểm có đặc điểm : Biển hình tam giác Biển có viền đỏ vàng Bên có hình màu đen để biểu thị người tham gia giao thơng cần biết Hãy cho biết ý nghĩa biển báo ? Phía trước có rào chắn Phía trước có cua quẹo Phía trước có xe lửa Phía trước có đèn dẫn ? Biển hiệu lệnh có đặc điểm Biển hiệu lệnh có đặc điểm : Biển hình tròn Biển có xanh Bên có hình màu trắng biểu thị người tham gia giao thơng cần biết Hãy cho biết ý nghĩa biển báo ? Buộc phải thẳng Buộc phải rẽ phải Buộc thẳng rẽ phải Buộc theo chiều mũi tên ? Biển dẫn có đặc điểm Biển dẫn có đặc điểm : Biển hình chữ nhật Biển có xanh lam Bên có hình chữ màu trắng đen Hãy cho biết ý nghĩa biển báo ? Có người qua đường Có chợ phía trước Có dốc phía trước Có trạm cấp cứu TRÒ CHƠI TÌM BIỂN ĐÚNG TÊN *Hoạt động : Trò chơi Mỗi nhóm có ba biển báo ba mão có tên biển báo Các em tự chọn cho Khi có lệnh giáo viên học sinh có mão tìm bạn có hình biển báo tên mão Ghi nhớ Em cần nhớ nội dung, ý nghĩa biển báo giao thơng để thực nhắc nhở người thực với BIỂN CủnBÁO g cốHIỆU GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Có nhóm biển báo : KHI ĐI TRÊ N ĐƯỜ N G TA 1/ Nhóm biển báo cấm PHẢ I TUÂbiển N THEO SỰ hiểm CHỈ 2/ Nhóm báo nguy 3/NNhóm DẪ CỦA biển BIỂNhiệu BÁlệnh O HIỆU 4/ Nhóm biển dẫn 5.DẶN DỊ CHUẨN BỊ TÌM HIỂU VỀ KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TỒN TẠM BIỆT [...]... đã học Biển báo nguy hiểm Biển hiệu lệnh Biển chỉ dẫn Ghi nhớ Biển báo hiệu giao thơng là thể hiện hiệu lệnh điều khiển và sự chỉ dẫn giao thơng để đảm bảo an tồn giao thơng; thực hiện đúng điều quy định của biển Báo hiệu giao thơng là thực hiện Luật an tồn giao thơng *Hoạt động 3 :Nhận biết các biển báo hiệ Nhóm biển báo cấm giao thơng Nhóm biển báo nguy hiểm Nhóm biển hiệu lệnh Nhóm biển chỉ dẫn Các... nội dung, ý nghĩa các biển báo giao thơng để thực hiện và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện với mình BIỂN 4 CủnBÁO g cốHIỆU GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Có 4 nhóm biển báo : KHI ĐI TRÊ N ĐƯỜ N G TA 1/ Nhóm biển báo cấm PHẢ I TUÂbiển N THEO SỰ hiểm CHỈ 2/ Nhóm báo nguy 3/NNhóm DẪ CỦA biển BIỂNhiệu BÁlệnh O HIỆU 4/ Nhóm biển chỉ dẫn 5. DẶN DỊ CHUẨN BỊ TÌM HIỂU VỀ KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TỒN TẠM BIỆT ... Bên trong có hình màu đen để biểu thị người tham gia giao thơng cần biết Hãy cho biết ý nghĩa từng biển báo ? Phía trước có rào chắn Phía trước có cua quẹo Phía trước có xe lửa Phía trước có đèn chỉ dẫn ? Biển hiệu lệnh có đặc điểm gì Biển hiệu lệnh có đặc điểm : Biển hình tròn Biển có nền xanh Bên trong có hình màu trắng biểu thị người tham gia giao thơng cần biết Hãy cho biết ý nghĩa từng biển... nghĩa từng biển báo ? Buộc phải đi thẳng Buộc phải rẽ phải Buộc đi thẳng hoặc rẽ phải Buộc đi theo chiều mũi tên ? Biển chỉ dẫn có đặc điểm gì Biển chỉ dẫn có đặc điểm : Biển hình chữ nhật Biển có nền xanh lam Bên trong có hình hoặc chữ màu trắng hoặc đen Hãy cho biết ý nghĩa từng biển báo ? Có người đi qua đường Có chợ phía trước Có dốc phía trước Có trạm cấp cứu TRÒ CHƠI TÌM BIỂN ĐÚNG TÊN *Hoạt động... biển hiệu lệnh Nhóm biển chỉ dẫn Các em biết được mấy nhóm biển báo? Có 4 nhóm biển báo : 1/ 2/ 3/ 4/ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm biển biển biển biển báo cấm báo nguy hiểm hiệu lệnh chỉ dẫn Giáo viên kết luận Có 5 nhóm biển báo nhưng chúng ta chỉ học có 4 nhóm biển báo đó là: 1/ 2/ 3/ 4/ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm biển biển biển biển báo cấm báo nguy hiểm hiệu lệnh chỉ dẫn ? Biển báo cấm có đặc điểm gì Biển báo cấm có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài an toàn giao thông lớp 5 , Bài an toàn giao thông lớp 5 , Bài an toàn giao thông lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay