NGUYÊN tắc CHUYỂN từ dạy học SANG tự học

9 209 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

NGUYÊN TẮC DẠY HỌC NHÓM Thành viên nhóm gồm: NGÔ THỊ LOAN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TRẦN THỊ LÝ LÊ PHƯƠNG THẢO LÊ THỊ NHƯ NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC I NỘI DUNG NGUYÊN TẮC II CÁCH THỨC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC III VÍ DỤ NỘI DUNG NGUYÊN TẮC • Nguyên tắc đòi hỏi trình dạy học phải hình thành cho học sinh nhu cầu, lực, phẩm chất tự học để chuyển dần từ trình dạy học sang tự học • Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, thời đại mà kinh tế tri thức hình thành nhiều nước nước ta, Đảng nhà nước chủ trương tăng dần yếu tố kinh tế tri thức nghiệp phát triển kinh tế - xã hội việc học hỏi suốt đời có tầm quan trọng mang tính chất sống • Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “ học hỏi công việc phải tiếp tục suốt đời”, phải “lấy tự học làm cốt” CÁCH THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC Để thực nguyên tắc cần: • Trong trình dạy học phải ý rèn kỹ học tập, kỹ tự học cho học sinh như: kỹ đọc sách, kỹ tra cứu, kỹ lập kế hoạch học tập, kỹ tự tổ chức thực việc học tập, kỹ tự kiểm tra… • Làm tăng tỉ trọng hoạt động tự lực học sinh tiến trình dạy học, tránh tình trạng thầy đọc trò chép lớp • Nêu gương tự học cha ông người trước, danh nhân gương tự học học sinh để khích lệ học sinh tự học (Ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Ngọc Kí ) • Tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập tập thể học sinh • Chú ý xây dựng thư viện nhà trường khuyến khích học sinh sử dụng, khai thác cách tốt tài liệu thư viện phục vụ cho học tập Rèn luyện kĩ đọc sách theo quy tắc sau: - Không đọc lùi lại - Đọc hiểu theo khối thuật toán tích hợp - Không đọc phát thành tiếng - Chuyển động mắt theo chiều thẳng đứng đọc tránh chuyển động theo chiều ziczac - Tập trung tư tưởng cao độ đọc sách - Hiểu điều đọc trình đọc sách - Áp dụng cách nhớ chủ yếu mà bạn biết đọc - Đọc với tốc độ biến đổi theo mức độ - Phải thường xuyên luyện tập, củng cố không ngừng thói quen đọc sách ngày - Đặt tiêu chuẩn đọc ngày tờ báo, tờ tạp chí khoảng 50 đến 70 trang sách sau nâng lên nhiều Xây dựng mô hình thư viện điện tử để khuyến khích tính tự học học sinh Tạo nhiều không gian thoải mái, yên tĩnh tiện nghi đọc sách thư viện VÍ DỤ • Để chuẩn bị cho tiết dạy: trường hợp hai tam giác, gồm có trường hợp nhau: Cạnh – cạnh – cạnh Cạnh – góc – cạnh Góc - cạnh – góc • Để làm tăng tính tự học, tăng tính trao đổi kinh nghiệm học tập học sinh tập thể Đối với nội dung giáo viên chia làm nhóm tìm hiểu chứng minh trường hợp Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng đồng thời việc tìm hiểu nội dung nhóm nhóm phải tìm hiểu nội dung nhóm lại: Nhóm 1: trường hợp cạnh – cạnh – cạnh Nhóm 2: trường hợp cạnh – góc – cạnh Nhóm 3: trường hợp góc - cạnh - góc VÍ DỤ • Để nhóm tiếp cận thực tốt nội dung giáo viên hướng cho học sinh cần làm nhiệm vụ cụ thể để thu kết hoạt động nhóm • Giáo viên gợi ý đưa số tài liệu tham khảo thư viện nhà trường số trang web liên quan đến nội dung em cần tìm hiểu để em trau dồi kỹ đọc sách, tra cứu thông tin, kỹ tự tổ chức, trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau, giúp tăng tính tự học học sinh • Vào tiết dạy tiếp giáo viên tổ chức cho nhóm trình bày nội dung tìm hiểu nhóm Khi nhóm trình bày giáo viên nhóm lại quan sát, nhận xét Sau đó, giáo viên chốt nội dung kiến thức để em hiểu rõ nắm vững kiến thức trường hợp tam giác • Cuối giáo viên đánh giá kết thảo luận nhóm tính tổ chức thực học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc CHUYỂN từ dạy học SANG tự học , NGUYÊN tắc CHUYỂN từ dạy học SANG tự học , NGUYÊN tắc CHUYỂN từ dạy học SANG tự học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay