Ngữ văn 11 tuần 19 nghĩa của câu

15 85 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Tiết 74 – Tiếng Việt NGHĨA CỦA CÂU A/ HAI THÀNH PHẦN NGHĨA CỦA CÂU I Tìm hiểu ngữ liệu : a.Cặp câu “a.1” “a.2” : - Gíông : Cả câu đề cập đến việc : Chí Phèo có thời “ao ước có gia đình nho nhỏ” - Khác : + Câu “a.1” kèm theo đánh giá chưa chắn việc ( từ “hình như”) + Câu “a.2” đề cập đến việc xảy b.Cặp câu “b.1” “b.2”: - Gíông : + Cùng đề cập đến việc “ người ta lòng” - Khác : + Câu “b.1” : thể đánh giá chủ quan người nói kết việc + Câu “b.2” : đơn đề cập đến việc II.Nhận xét: - Nghĩa phát ngôn nội dung mà * Từ hai thị ví dụ trên, em cho phát ngôn biểu biết : Nghiã câu gì? - Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa : * Thông thường phát ngôn câu) + Nghĩa việc(hay ( nghĩa biểucóthị thông tin) : phầnsự nghĩa? nghĩa đề cập thành đến việc ( hay nhiều việc) + Nghĩa tình thái ( nghĩa biểu thị tình cảm) : bày tỏ thái độ, đánh giá người nói việc 1.Nghĩa việc: a Tìm hiểu ngữ liệu: - Sự việc tượng, kiện, Sự việc động gì? tĩnh) có hoạt động (ở •trạng thái •Trong diễn biến thờitếgian, thực kháchkhông quan,gian hay hệloại giữasựcác sựphổ vật… cóquan việc biến - Một sốnào loạitác động việc phổ biếnnên tạonghĩa nên nghĩa tạo câu: việc câu? + Sự việc biểu hành động + Sự việc biểu trạng thái, tính chất, đặc điểm,tư thế, tồn tại… + Sự việc biểu quan hệ * Lưu ý : - Ở việc tồn tại, câu có phận : + Động từ tồn ( có, , mất, hết ) + Sự vật tồn ( khách, tiền, gạo, đệ tử, ông , tôi…) + Có thể thêm phận thứ : nơi chốn hay thời gian tồn ( Trong nhà có khách) + Ở vị trí động từ tồn tại, động từ hay tính từ miêu tả cách thức tồn (Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng) - Ở việc quan hệ có nhiều loại quan hệ đồng (là), sở hữu (của), so sánh ( như, giống, hệt, tựa, khác, ), nguyên nhân (vì, tại, do, bởi, ), mục đích (để, cho, )… - Trong câu, từ ngữ tham gia biểu nghĩa việc thường đóng vai trò chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ, thành phần phụ khác b.Khái niệm : - Nghĩa•Qua phân việctích ngữ nghĩa ứng với liệu, em hãyđược cho biếtđề : Thế nghĩa việc cậpnàođến câu sự việc? - Nghĩa•sự việc biểu Nghĩa thường việc thường đượccác biểutừhiện câu vai trò nhờ ngữ đóng nào? chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ số thành phần phụ khác B/ LUYỆN TẬP I/Thực hành nghĩa việc: - Các tổ làm theo nhóm: + Bài : Tổ + Bài : Tổ + Bài : Tổ 1/ Bài : Phân tích nghĩa việc câu thơ -Câu 1: diễn tả việc ( ao thu lạnh, nước trong) việc trạng thái - Câu 2: việc ( thuyền bé)  đặc điểm -Câu 3: việc (sóng gợn) trình - Câu 4: việc( đưa nhanh)  trình - Câu5 : hai việc ( tầng mây- lơ lửng) trạng thái; (trời xanh ngắt) đặc điểm -Câu :hai việc ( ngõ trúc- quanh co)  đặc điểm; (khách - vắng teo) trạng thái -Câu 7: Hai việc( tựa gối, buông cần)  tư - Câu : Một việc ( cá đớp)  hành động 2 Bài 2: Tách nghĩa tình thái nghĩa việc câu: - Câu a: + Nghĩa việc : nói Xuân + Nghĩa tình thái : công nhận danh giá có thực ( thể từ thực), thực phương diện (kể); phương diện khác điều đáng sợ - Câu b : + Nghĩa việc: Qủan ngục nghĩ việc chọn nghề thầy thơ lại + Nghĩa tình thái thể đoánchỉ khả năng, chưa hoàn toàn chắn việc việc chọn nhầm nghề - Câu c : Câu có hai việc hai tình thái: + Sự việc thứ : họ phân vân  thái độ đoán chưa chắn ( từ “dễ”= có lẽ, hình như…) + Sự việc thứ 2: rõ gái có hư hay không  người nói nhấn mạnh từ tình thái (“đến ngay” mình) Nghĩa tình thái : a.Tìm hiểu ngữ liệu: ( SGK) - Tình thái trạng thái cảm xúc hay tình cảm người trước việc, tượng -Các phương*diện tình thái thái phổ Tình biến gì? tạo nên nghĩa tình thái câu : * Những tình thái + Sự nhìn nhận, đánh giá thái độ người nói đối phổđềbiến với việc cập tạo nghĩa tìnhnóithái + Tình cảm,nên thái độ người với người nghe ( thể qua từ xưng hô, câu? từ gọi đáp, từ tình thái cuối câu) II/ Thực hành nghĩa tình thái: 1/Bài (trang 9): từ “ hẳn” 2/ Bài 1(trang 19): a- Nghĩa việc : tượng thời tiết ( nắng) hai miền Nam -Bắc có sắc thái khác - Nghĩa tình thái : Phỏng đoán với độ tin cậy cao ( chắc) b –Nghĩa việc: ảnh mợ Du thằng Dũng - Nghĩa tình thái: khẳng định việc mức cao (rõ ràng là) c-Nghĩa việc : gông to nặng tương xứng với tội án tử tù - Nghĩa tình thái : Khẳng định cách mỉa mai ( thật là) d.Nghĩa việc câu thứ nói nghề cướp giật Chí - Nghĩa tình thái nhấn mạnh thái độ từ “chỉ” - Câu : “Đã đành” từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận thật : mạnh liều ( nghĩa việc) 3/ Bài (tr/ 19) : Các từ ngữ thể nghĩa tình thái câu : - Nói đáng tội ( thừa nhận việc khen không nên làm với đứa bé) - Có thể ( nêu khả năng) - Những (đánh giá mức giá cao) -Kia mà ( nhắc nhở để trách móc.) 4/ Bài tập ( tr/ 19 ) - Câu a  chọn “hình như”( thể đoán chưa chắn) - Câu b : chọn từ “ dễ”(phỏng đoán…) - Câu c : chọn từ “tận” (đánh giá khoảng cách xa) [...]... biến gì? tạo nên nghĩa tình thái của câu : * Những tình thái + Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối phổđềbiến với sự việc được cập nhất tạo nghĩa tìnhnóithái + Tình cảm,nên thái độ của người với người nghe ( thể hiện qua các từ xưng hô, câu? các từ gọi đáp, các từ tình thái của cuối câu) II/ Thực hành về nghĩa tình thái: 1/Bài 3 (trang 9): từ “ hẳn” 2/ Bài 1(trang 19) : a- Nghĩa sự việc... có sắc thái khác nhau - Nghĩa tình thái : Phỏng đoán với độ tin cậy cao ( chắc) b Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng - Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức cao (rõ ràng là) c -Nghĩa sự việc : cái gông to nặng tương xứng với tội án tử tù - Nghĩa tình thái : Khẳng định một cách mỉa mai ( thật là) d .Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về nghề cướp giật của Chí - Nghĩa tình thái là nhấn... “chỉ” - Câu 3 : “Đã đành” là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận một sự thật là : hắn mạnh vì cái liều ( nghĩa sự việc) 3/ Bài 2 (tr/ 19) : Các từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu : - Nói của đáng tội ( thừa nhận việc khen này không nên làm với đứa bé) - Có thể ( nêu khả năng) - Những (đánh giá mức giá cả là cao) -Kia mà ( nhắc nhở để trách móc.) 4/ Bài tập 3 ( tr/ 19 ) - Câu a  chọn...- Câu c : Câu này có hai sự việc và hai tình thái: + Sự việc thứ nhất : họ cũng phân vân như mình  thái độ phỏng đoán chưa chắc chắn ( từ “dễ”= có lẽ, hình như…) + Sự việc thứ 2: mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay không  người nói nhấn mạnh bằng 3 từ tình thái (“đến chính ngay” mình) 2 Nghĩa tình thái : a.Tìm hiểu ngữ liệu: ( SGK) - Tình thái là các trạng thái cảm xúc hay tình cảm của. .. thể ( nêu khả năng) - Những (đánh giá mức giá cả là cao) -Kia mà ( nhắc nhở để trách móc.) 4/ Bài tập 3 ( tr/ 19 ) - Câu a  chọn “hình như”( thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn) - Câu b : chọn từ “ dễ”(phỏng đoán…) - Câu c : chọn từ “tận” (đánh giá khoảng cách là xa)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11 tuần 19 nghĩa của câu , Ngữ văn 11 tuần 19 nghĩa của câu , Ngữ văn 11 tuần 19 nghĩa của câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay