Địa lí 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp

31 129 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

BÀI 45: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (tiết 1) Nhóm – Tổ – Lớp 10 Sử Nội Dung: Công nghiệp khai thác than Công nghiệp khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực I Công nghiệp lượng • Phân loại: gồm lĩnh vực - Công nghiệp khai thác than - Công nghiệp khai thác dầu mỏ - Công nghiệp điện lực Nền sản xuất đại phát triển với tồn sở lượng định Là ngành kinh tế quan trọng quốc gia Vai trò Năng lượng tiền đề tiến khoa học – kĩ thuật Công nghiệp khai thác than • Vai trò: - Nguồn lượng truyền thống - Nhiên liệu cho công nghiệp điện, luyện kim - Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất Sản xuất than Việt Nam từ 2001-2007 • Trữ lượng: khoảng 13000 tỉ (3/4 than đá) • Sản lượng: khoảng tỉ tấn/năm Một số cách khai thác dầu nước Iran Angiêri Nicaragua Iraq Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level • Trữ lượng: ước tính 400-500 tỉ tấn, chắn 140 tỉ • Sản lượng: khoảng 3,8 tỉ tấn/năm • Nước khai thác nhiều: Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á, Đông Nam Á Mười nước có trữ lượng dầu lớn TT Quốc gia Trữ lượng (tỷthùng) Ả rập Saudi Canađa 266,75 178,59 Iran Iraq Kuwait 138,4 115 104 Các tiểu vương quốc Ả rập thống (UAE) 97,8 87,3 60 41,46 Venezuala Nga Libya 10 Nigiêria 36,2 Công nghiệp điện lực • Vai trò: - Là sở chủ yếu để phát triển công nghiệp đại - Nâng cao đời sống văn minh • Cơ cấu: - Thủy điện - Nhiệt điện - Điện nguyên tử - Năng lượng gió - … Thủy điện Hòa Bình Nhiệt điện Phú Mỹ Nhiệt điện Điện nguyên tử Năng lượng gió -Sản lượng: khoảng 15000 tỉ kWh -Phân bố: Chủ yếu nước phát triển Biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng sản phẩm than, dầu mỏ, điện giới thời kì 1950 – 2003 (đơn vị: %) 1800 1600 1400 1200 Than Dầu mỏ Điện 1000 800 600 400 200 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Tổng kết Nội dung Khai thác than Khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực Vai trò - Nguồn lượng truyền thống - Nhiên liệu cho công nghiệp điện, luyện kim - Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất - Được coi ‘vàng đen’ nhiều quốc gia - Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất - Là sở phát triển công nghiệp đại - Nâng cao đời sống văn minh Trữ lượng sản lượng - Khoảng 13000 tỉ (3/4 than đá) - Khoảng tỉ tấn/năm - Ước tính 400-500 tỉ - Khoảng 3,8 tỉ tấn/năm Khoảng 15000 tỉ kWh Các nước khai thác nhiều Hoa Kì, Nga, Trung Quốc… Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á, Đông Nam Á… Chủ yếu nước phát triển Cảm ơn cô bạn lắng nghe thuyết trình ♥♥♥ [...]... nhất TT Quốc gia Trữ lượng (tỷthùng) 1 2 Ả rập Saudi Canađa 266,75 178,59 3 4 5 Iran Iraq Kuwait 138,4 115 104 6 7 8 9 Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) 97,8 87,3 60 41,46 Venezuala Nga Libya 10 Nigiêria 36,2 3 Công nghiệp điện lực • Vai trò: - Là cơ sở chủ yếu để phát triển nền công nghiệp hiện đại - Nâng cao đời sống văn minh • Cơ cấu: - Thủy điện - Nhiệt điện - Điện nguyên tử - Năng lượng... Chủ yếu ở các nước đang phát triển Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm than, dầu mỏ, điện năng trên thế giới thời kì 1950 – 2003 (đơn vị: %) 1800 1600 1400 1200 Than Dầu mỏ Điện năng 100 0 800 600 400 200 0 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Tổng kết Nội dung Khai thác than Khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực Vai trò - Nguồn năng lượng truyền thống cơ bản - Nhiên liệu cho công nghiệp điện,... điện, luyện kim - Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất - Được coi là ‘vàng đen’ của nhiều quốc gia - Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất - Là cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại - Nâng cao đời sống văn minh Trữ lượng và sản lượng - Khoảng 13000 tỉ tấn (3/4 là than đá) - Khoảng 5 tỉ tấn/năm - Ước tính 400-500 tỉ tấn - Khoảng 3,8 tỉ tấn/năm Khoảng 15000 tỉ kWh Các nước khai thác nhiều Hoa Kì, Nga,...Nước khai thác nhiều và có trữ lượng lớn: Hoa Kì, LB Nga, Trung Quốc 2 Công nghiệp khai thác dầu mỏ • Vai troø: - Được coi là ‘ vàng đen ’ c ủa nhi ều qu ốc gia - Nguyên li ệu cho công nghi ệp hóa ch ất Cách khai thác dầu mỏ Một số cách khai thác dầu ở các nước Iran Angiêri Nicaragua Iraq Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth... tấn/năm - Ước tính 400-500 tỉ tấn - Khoảng 3,8 tỉ tấn/năm Khoảng 15000 tỉ kWh Các nước khai thác nhiều Hoa Kì, Nga, Trung Quốc… Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á, Đông Nam Á… Chủ yếu các nước phát triển Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của chúng tôi ♥♥♥
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lí 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp , Địa lí 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp , Địa lí 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp , I. Công nghiệp năng lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay