BÀI 26 sự PHÂN bố của SINH vật và đất TRÊN TRÁI đất

55 124 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:03

BÀI 26 SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Tổ – Lớp 10 Sử Nội dung: I Thảm thực vật II Sự phân bố sinh vật đất Trái đất: Sinh vật đất phân bố theo vĩ độ Sinh vật đất phân bố theo độ cao I Thảm thực vật Thảm thực vật gì? • Toàn loài thực vật khác vùng rộng lớn gọi chung thảm thực vật • Sự phân bố thảm thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu, vĩ độ độ cao địa hình II Sự phân bố sinh vật đất Trái Đất Sự phân bố sinh vật đất theo vĩ độ Độ cao từ 1200 – 1600m Rừng lãnh sam Đất Pốtdôn núi tìm hộ nhá Độ cao từ 1600 – 2000m Đồng cỏ núi Đất đồng cỏ núi Độ cao từ 2000 – 2800 m Địa y bụi Đất sơ đẳng xen lẫn đá Dãy Hoàng Liên Sơn Thực vật dãy Hoàng Liên Sơn Tổng kết: CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ [...]... Nhiệt độ và áp suất, lượng mưa thay đổi theo độ cao dẫn tới hình thành các đới đất và thực vật khác nhau -Hệ quả: Sự phân bố của sinh vật và đất cũng thay đổi theo độ cao Sự phân bố các vành đai thảm thực vật, nhóm đất chính Độ cao (m) Thảm thực vật chính Nhóm đất chính 0 - 500 Rừng sồi Đất đỏ cận nhiệt 500 – 1200 Rừng dẻ Đất nâu 1200 – 1600 Rừng lãnh sam Đất pôtdôn núi 1600 – 2000 Đồng cỏ núi Đất đồng... Nhận xét: - Đất và thảm thực vật có sự thay đổi theo vĩ độ - Ứng với mỗi kiểu khí hậu có một kiểu thảm thực vật và đới đất tương ứng - Nguyên nhân: do nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo vĩ độ dẫn tới việc hình thành các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất do đó đất và thực vật cũng thay đổi theo Từ những nhận xét trên ta có Bảng phân bố đất và sinh vật sau: Môi trường địa lí Đới lạnh... Rừng lá kim Đất pôtdôn Ôn đới hải dương Rừng lá rộng Đất nâu và đất xám Ôn đới lục địa ( nửa khô hạn) Thảo nguyên Đất đen Cận nhiệt gió mùa Rừng cận nhiệt ẩm Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm Cận nhiệt địa trung hải Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt Cận nhiệt lục địa Hoang mạc và bán hoang mạc c Đới nóng Nhiệt đới lục địa Xavan Nhiệt đới gió mùa Rừng nhiệt đới ẩm Xích đạo 2 Sự phân bố sinh vật và đất theo độ... chính Kiểu thảm thực vật chính Cận cực lục địa - Đài nguyên - Ôn đới lục địa (lạnh) - Ôn đới hải dương - Rừng lá kim - Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp - Thảo nguyên - Pôtdôn - Nâu và xám - Rừng cận nhiệt ẩm - Đỏ vàng cận nhiệt ẩm - Đỏ nâu - Ôn đới lục địa (nửa khô hạn) - Cận nhiệt gió mùa - Cận nhiệt địa trung hải - Cận nhiệt lục địa - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt - Hoang mạc và bán hoang mạc -Nhiệt... cận nhiệt - Hoang mạc và bán hoang mạc -Nhiệt đới lục địa -Nhiệt đới gió mùa -Xavan -Rừng nhiệt đới ẩm -Xích đạo -Rừng xích đạo Nhiệt đới Nhóm đất chính Phân bố - Đài nguyên 60 độ trở lên, ở rìa Bắc Âu-Á, Bắc Mĩ - Đen - Xám - Đỏ,nâu đỏ - Đỏ vàng (Feralit) - Đỏ vàng (Feralit) -Ôn dới: Bắc Âu-Á, Bắc Mĩ, Tây Âu, Trung Âu, Đông Bắc Mĩ -Cận nhiệt: Âu-Á, Bắc mĩ, Nam Âu, Tây Hoa Kì, Đông Nam Á, Tây Nam Australia... Thảm thực vật chính Nhóm đất chính 0 - 500 Rừng sồi Đất đỏ cận nhiệt 500 – 1200 Rừng dẻ Đất nâu 1200 – 1600 Rừng lãnh sam Đất pôtdôn núi 1600 – 2000 Đồng cỏ núi Đất đồng cỏ núi 2000 – 2800 Địa y và cây bụi Đất sơ đẳng xen lẫn đá Độ cao từ 0 – 500 m Rừng sồi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 26 sự PHÂN bố của SINH vật và đất TRÊN TRÁI đất , BÀI 26 sự PHÂN bố của SINH vật và đất TRÊN TRÁI đất , BÀI 26 sự PHÂN bố của SINH vật và đất TRÊN TRÁI đất , Sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ, Sự phân bố sinh vật và đất theo độ cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay