Ngữ văn 10 tuần 28 phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

19 57 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:03

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT KẾT QUẢ CẦN ĐẠT  Có hiểu biết khái quát phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (PCNNNT)  Biết vận dụng kiến thức vào việc đọc – hiểu văn làm văn I- KHÁI QUÁT • A Đònh nghóa : • PCNNNT loại PCNN có : • - Phạm vi sử dụng : Các văn thuộc lónh vực văn chương • - Chức : thông báo – tác động - thẩm mó  Khác với PCNN khác, PCNNNT thực chức cách gián tiếp, qua trung gian hình tượng văn học B Đặc điểm : • 1/ Tính thẩm mó : • Với chất liệu ngôn ngữ (gồm hai mặt ngữ âm – ngữ nghóa)  Nhà văn nhà thơ hòa phối hai mặt tạo nên hiệu nghệ thuật • Xét tính thẩm mó hai mối quan hệ sau : • - Quan hệ ngôn ngữ với hình tượng • - Quan hệ ngôn ngữ với độc giả Ví dụ : • Khi phong gấm rủ • Giờ tan tác hoa đường ? • Mặt dày gió dạn sương • Thân bướm chán ong chường thân ? • (Truyện Kiều) • Điệp câu hỏi tu từ + Điệp cấu trúc ngữ pháp + So sánh tu từ + Tăng tiến + Đối lập + Tách xen  Nội tâm dằn vặt, day dứt nàng Kiều chốn lầu xanh Tự chọn dẫn chứng tính thẩm mó PCNNNT 2/ Tính đa nghóa • - Xét theo mối quan hệ bên văn với đối tượng đề cập đến, có thành phần nghóa : • + Nghóa thông tin khách quan • + Nghóa biểu thò tình cảm Ví dụ : Các câu thơ trăng Chủ tòch Hồ Chí Minh : (a) Người ngắm trăng soi cửa sổ • Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ (b) Trăng vào cửa sổ đòi thơ • Việc quân bận xin chờ hôm sau (c) Giữa dòng bàn bạc việc quân • Khuya bát ngát trăng ngân đầy thuyền  Trăng : hình tượng thiên nhiên  nhân hóa  quan hệ tri âm, tri kỉ với Bác Tìm dẫn chứng tính đa nghóa PCNNNT (nghiã thông tin, nghóa biểu cảm) - Xét theo mối quan hệ bên yếu tố cấu trúc bên văn bản, ta có : + Nghóa tường minh Được xác đònh theo từ ngữ Ví du ï: Chò Dậu nhỏm đít toan đứng dậy Bà Nghò thẽ : • - Chúng bay thói ấy, chả buồn thương Mày tưởng người ta mua đâu chó ? Hay chó nhà mày vàng Thôi, cho thêm hào vừa con, vừa chó, thảy hai đồng mốt Bằng lòng không ? • • • • + Nghóa hàm ẩn • Được suy luận từ nghóa tường minh, vào ngữ cảnh, văn cảnh • Ví dụ : • Bao chạch đẻ đa • Sáo đẻ nước ta lấy • Bao cải làm đình • Gỗ lim thái ghém lấy ta • (Ca dao) Tìm dẫn chứng : Nghóa tường minh (câu hỏi : nói ?) Nghóa hàm ẩn (câu hỏi : nói có ý ?) 3/ Dấu ấn riêng tác giả • Đó nét độc đáo, lặp lăïp lại nhà văn nhà thơ  Sở thích, sở trường  Chệch chuẩn • Ví dụ : • Biệt tài ngôn ngữ Nguyễn Du • Nguyễn Tuân với vốn từ phong phú • Nguyễn Công Hoan với sử dụng ngữ II- CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ TRONG PCNNNT • 1/ Về ngữ âm, chữ viết • - Ngữ âm : khai thác yếu tố ngữ âm để xây dựng hình tượng • - Chữ viết : tận dụng nhiều hình thức • Ví dụ : • Rặng liễu đìu hiu đứng chòu tang • Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng • (Xuân Diệu) 2/ Về từ ngữ • - Sử dụng tất lớp từ ngữ khác • - Lớp từ riêng, đặc biệt thi ca • Ví dụ : • Tạo hóa gây chi hí trường • Đến thắm thoát tinh sương • Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo • Nền cũ lâu đài bóng tòch dương… • (Bà Huyện Thanh Quan) 3/ Về ngữ pháp - Sử dụng rộng rãi kiểu câu - Kiểu cú pháp thi ca (vắt dòng, tách câu, bỏ lửng …) Ví dụ : Chỉ ngày thôi, em Trở Nắng sáng mong, Cũng nhớ, ngõ chờ bướm Cũng thêm màu cánh bay (Chế Lan Viên) 4/ Về biện pháp tu từ Khai thác triệt để biện pháp tu từ Ví dụ : Gươm mài đá, đá núi mòn, Voi uống nước, nước sông phải cạn (Nguyễn Trãi) 5/ Về bố cục, trình bày • Coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hòa • Ví dụ : • Bố cục Phú sông Bạch Đằng Trương Hán Siêu Phân tích dẫn chứng tự chọn việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ PCNNNT [...]... Biệt tài ngôn ngữ của Nguyễn Du • Nguyễn Tuân với vốn từ phong phú • Nguyễn Công Hoan với sử dụng khẩu ngữ II- CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ TRONG PCNNNT • 1/ Về ngữ âm, chữ viết • - Ngữ âm : khai thác các yếu tố ngữ âm để xây dựng hình tượng • - Chữ viết : tận dụng nhiều hình thức • Ví dụ : • Rặng liễu đìu hiu đứng chòu tang • Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng • (Xuân Diệu) 2/ Về từ ngữ • - Sử... từ nghóa tường minh, căn cứ vào ngữ cảnh, văn cảnh • Ví dụ : • Bao giờ chạch đẻ ngọn đa • Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình • Bao giờ cây cải làm đình • Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta • (Ca dao) Tìm dẫn chứng về : Nghóa tường minh (câu hỏi : nói cái gì ?) Nghóa hàm ẩn (câu hỏi : nói có ý gì ?) 3/ Dấu ấn riêng của tác giả • Đó là nét độc đáo, lặp đi lăïp lại của nhà văn nhà thơ  Sở thích, sở trường... buồn buông xuống lệ ngàn hàng • (Xuân Diệu) 2/ Về từ ngữ • - Sử dụng tất cả các lớp từ ngữ khác nhau • - Lớp từ riêng, đặc biệt trong thi ca • Ví dụ : • Tạo hóa gây chi cuộc hí trường • Đến nay thắm thoát mấy tinh sương • Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo • Nền cũ lâu đài bóng tòch dương… • (Bà Huyện Thanh Quan) 3/ Về ngữ pháp - Sử dụng rộng rãi mọi kiểu câu - Kiểu cú pháp thi ca (vắt dòng, tách câu, bỏ... (Nguyễn Trãi) 5/ Về bố cục, trình bày • Coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hòa • Ví dụ : • Bố cục bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu Phân tích một dẫn chứng tự chọn về việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong PCNNNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 10 tuần 28 phong cách ngôn ngữ nghệ thuật , Ngữ văn 10 tuần 28 phong cách ngôn ngữ nghệ thuật , Ngữ văn 10 tuần 28 phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay