Ngữ văn 10 tuần 13 tỏ lòng (thuật hoài)

30 61 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:03

TRƯỜNG THPT ĐỨC TRÍ TỔ: NGỮ VĂN (Thuật hồi) PHẠM NGŨ LÃO GV: Phạm Quang Duy NỘI DUNG BÀI HỌC I Tìm hiểu chung Tác giả Tác phẩm “Tỏ lòng” a Hoàn cảnh sáng tác b Thể loại c Bố cục II Đọc hiểu văn Vóc dáng hùng dũng: (2 câu thơ đầu) Khát vọng hào hùng: (2 câu thơ cuối) III Tổng kết: I Tìm hiểu chung Tác giả: - Phạm Ngũ Lão (1255-1320), người tỉnh Hưng Yên, anh hùng dân tộc, có công lớn kháng chiến chống quân Mông - Nguyên - Sự nghiệp sáng tác: Tỏ lòng Viếng Thượng tướng quốc công Hưng Đạo Đại Vương Cổng Đình thơn Châu thờ Điện súy Tướng qn Phạm Ngũ Lão, danh tướng đời Trần Chùa Châu Chùa quay hướng nam, phía tây giáp gian đền thờ Phạm Ngũ Lão Đền Ủng - Hưng n, thờ Phạm Ngũ Lão Khu lăng mộ Phạm Ngũ Lão Khu đền thờ Phạm Ngũ Lão làng làng Phù Ủng – huyện Ân Thi - Phù Ủng – huyện Ân Thi - tỉnh tỉnh Hưng Yên ngày Hưng Yên ngày I Tìm hiểu chung Tác phẩm a Hoàn cảnh sáng tác Ra đời công kháng chiến chống quân Mông – Nguyên b Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật chữ Hán c Bố cục Vóc dáng hùng dũng người câ u đầ u : phần thời Trần câu cuối: Khát vọng hào hùng (nỗi lòng) tác giả Nguyên tác Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu, Múa giáo non sông trải thu, Tam quân tì hổ khí thôn ngưu Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu Nam nhi vò liễu công danh trái Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu Công danh nam tử vương nợ, Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu * Tìm hiểu câu thơ đầu phiên âm dòch thơ Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu, (Múa giáo non sông trải thu ,) Phiên âm: Hoành sóc: cầm ngang giáo So sánh Khắc họa tư hiên ngang, oai phong, lẫm liệt, vững chãi Dòch thơ: Múa giáo: thể điêu luyện, thiếu độ cứng rắn, mạnh mẽ II/ Đọc hiểu văn 2) Khát vọng hào hùng: (2 câu thơ cuối) Nam nhi vò liễu công danh trái (Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu ) - “Nợ” công danh: (câu 3) + Là lập công (để lại nghiệp), lập danh (để lại tiếng thơm cho đời).Đó chí làm trai mang tư tưởng tích cực Nho giáo + Khát vọng đem tài trí “tận trung báo quốc”, lẽ sống lớn người thời đại nhà Trần  Nguyễn Công Trứ khẳng đònh: “Đã mang tiếng trời đất Phải có danh với núi sông”  Phan Bội Châu nói: “Làm trai phải lạ đời Há để càn khôn tự chuyển dời” PHẠM NGŨ LÃO THẢO LUẬN NHÓM (5 phút) Tuthính thínhnhâ nhânngian gianthuyế thuyếttVũ Vũhầ hầuu Tu (Luốnnggthẹ thẹnntai tainghe nghechuyệ chuyệnnVũ Vũhầ hầuu)) (Luố Tại tác giả lại “thẹn”(tu) nghe dân gian kể chuyện Vũ Hầu? Sự hổ thẹn có ý nghóa gì? II/ Đọc hiểu văn 2) Khát vọng hào hùng: (2 câu thơ cuối) Tuthính thínhnhâ nhânngian gianthuyế thuyếttVũ Vũhầ hầuu Tu (Luốnnggthẹ thẹnntai tainghe nghechuyệ chuyệnnVũ Vũhầ hầuu)) (Luố Gia Cát Lượng - Nỗi “thẹn”: (câu 4) + “Thẹn” thấy chưa có tài mưu lược lớn Gia Cát Lượng đời Hán để trừ giặc, cứu nước + Nỗi thẹn thể nhân cách khiêm tốn cao Đó tâm, ý chí lập công đền nợ nước  Giọng thơ trầm lắng => nỗi trăn trở trách nhiệm với đất nước tác giả  Khổng Minh - Gia Cát Lượng Ví như, Nguyễn Khuyến “thẹn” với lòng cao ông Đào Tiềm: “Nhân hứng vừa toan cất bút Nghó lại thẹn với ông Đào” III Tổng kết: - Bài thơ Đường luật ngắn gọn, hình ảnh thơ hoành tráng, ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, dồn nén cảm xúc - Bài thơ lí tưởng, nhân cách cao vò danh tướng, khí hào hùng thời đại Củng cố, luyện tập: Câu hỏi: Qua thơ, em thấy hình ảnh trang nam nhi thời Trần mang vẻ đẹp nào? Điều có ý nghóa tuổi trẻ hôm ngày mai? Trả lời: -Vẻ đẹp trang nam nhi: có ý thức cầu tiến, lập công danh, xả thân nước có giặc ngoại xâm - Nhắc nhở hệ hôm phải tạo công danh, có chỗ đứng xã hội tồn phát triển, có ước mơ, hoài bão để phấn đấu thực Câu 1: Hào khí Đông A thể qua thơ: A Khắc họa chiến công lừng quân dân thời Trần B Thể ý chí căm thù tinh thần tâm chiến đấu đội quân nghóa C Khắc họa tầm nhìn xa trôn rộng trường tồn dân tộc D Khắc họa hình tượng người anh hùng khí hào hùng thời đại Đáp án: D Câu 2: Nghệ thuật biểu đạt thơ là: A Cô đọng, hàm súc B Hình ảnh giàu sức biểu cảm C Giọng điệu hào hùng D Cả A, B C Đáp án: D * Hướng dẫn học sinh tự học nhà: Học thuộc lòng dòch thơ  Chuẩn bò Cảnh ngày hè: + Đọc kó văn thích, ý sáng tạo thể thơ, lớp từ Hán – Việt, từ Việt cổ , điển tích, điển cố + Tìm hiểu tranh thiên nhiên cảnh ngày hè lòng Nguyễn Trãi nước, với dân  [...]... C Giọng điệu hào hùng D Cả A, B và C Đáp án: D * Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Học thuộc lòng bản dòch thơ  Chuẩn bò bài mới Cảnh ngày hè: + Đọc kó văn bản và chú thích, chú ý sự sáng tạo thể thơ, các lớp từ Hán – Việt, từ Việt cổ , điển tích, điển cố + Tìm hiểu bức tranh thiên nhiên cảnh ngày hè và tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với nước, với dân  ... trở về trách nhiệm với đất nước của tác giả  Khổng Minh - Gia Cát Lượng Ví như, Nguyễn Khuyến từng “thẹn” với tấm lòng thanh cao của ông Đào Tiềm: “Nhân hứng cũng vừa toan cất bút Nghó ra lại thẹn với ông Đào” III Tổng kết: - Bài thơ Đường luật ngắn gọn, hình ảnh thơ hoành tráng, ngôn ngữ cô đọng, hàm súc, dồn nén cảm xúc - Bài thơ là lí tưởng, nhân cách cao cả của vò danh tướng, cùng khí thế hào hùng... khoái; kết hợp quân g t vẻ đẹp của con người và thời đại mang ý nghóa -tướ kháinquá - hào khí Đông A Trần Chữ Trần 陳 gồm chữ Đông ( 陳 ) và bộ phụ đứng trước trong chữ A ( 陳 ) ghép lại II/ Đọc hiểu văn bản 2) Khát vọng hào hùng: (2 câu thơ cuối) Nam nhi vò liễu công danh trái (Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu ) - “Nợ” công danh: (câu 3) + Là lập công (để lại sự nghiệp), lập danh (để lại tiếng thơm... gianthuyế thuyếttVũ Vũhầ hầuu Tu (Luốnnggthẹ thẹnntai tainghe nghechuyệ chuyệnnVũ Vũhầ hầuu)) (Luố Tại sao tác giả lại “thẹn”(tu) khi nghe dân gian kể chuyện Vũ Hầu? Sự hổ thẹn ấy có ý nghóa gì? II/ Đọc hiểu văn bản 2) Khát vọng hào hùng: (2 câu thơ cuối) Tuthính thínhnhâ nhânngian gianthuyế thuyếttVũ Vũhầ hầuu Tu (Luốnnggthẹ thẹnntai tainghe nghechuyệ chuyệnnVũ Vũhầ hầuu)) (Luố Gia Cát Lượng - Nỗi “thẹn”:...II/ Đọc hiểu văn bản 1) Vóc dáng hùng dũng: (2 câu thơ đầu) Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu, (Múa giáo non sông trải mấy thu ,) - Hình ảnh tráng só: (câu 1) + Hành động: “cầm ngang ngọn giáo”: tư thế hiên ngang, mang... vóc vũ trụ, trấn giữ cả đất nước + Vóc dáng: kì vó, qua bối cảnh không gian bao la, hai chiều (rộng cả non sông, cao tận sao Ngưu trên trời), thời gian kì vó đã mấy năm rồi, “trải mấy thu” II/ Đọc hiểu văn bản 1) Vóc dáng hùng dũng: (2 câu thơ đầu) Tam quân tì hổ khí thôn ngưu (Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu ) - Hình ảnh “ba quân”: (câu 2) + Sức mạnh: như hổ báo, khí thế hùng dũng, “tì hổ khí thôn ngưu”
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 10 tuần 13 tỏ lòng (thuật hoài) , Ngữ văn 10 tuần 13 tỏ lòng (thuật hoài) , Ngữ văn 10 tuần 13 tỏ lòng (thuật hoài)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay