Bài 18 động cơ không đồng bộ ba pha vật lý 12

16 36 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

KIỂM TRA BÀI CŨ: BÀI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 1/ Nêu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha 2/Nêu định nghĩa dòng điện xoay chiều ba pha ưu việt dòng điện ba pha N N S N S S Bài 18 I/ Nguyên tắc hoạt động động không đồng bộ: - Động điện thiết bị biến đổi điện thành - Nguyên tắc hoạt động động không đồng dựa tượng cảm ứng điện từ việc sử dụng từ trường quay Một nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay quanh trục ∆, từ trường hai nhánh nam châm từ trường quay Giữa hai nhánh nam châm có khung dây kín quay quanh trục đối xứng khung, trùng với trục ∆ Cho nam châm quay, khung dây quay theo chiều với chiều quay nam châm, tốc độ góc khung dây nhỏ tốc độ góc từ trường quay Giải thích: Giả ur sử lúc đầu khung vị trí cho véc tơ cảm ứng từ B vuông dây Chọn r góc với mặt phẳng khung ur r ur véc tơ pháp tuyến n khung trùng với B , góc α = (n, B) = từ thông qua khung cực đại φ = BS r ur ur α = ( n , B) biến thiên, Khi nam châm quay, B quay, góc từ thông qua khung φ = BScosα biến thiên, khung xuất dòng điện cảm ứng Từ trường tác dụng ngẫu lực lên khung làm khung quay Theo định luật Lenxơ, chiều dòng điện cảm ứng phải có tác dụng làm khung quay theo chiều quay từ trường, chống lại biến thiên từ thông Tốc độ góc khung nhỏ tốc độ góc từ trường quay Động hoạt động theo nguyên tắc gọi động không đồng MN PQ Tốc độ quay MNPQ [...]... của từ trường  CÂU HỎI CỦNG CỐ : 2/ Chọn câu đúng: A Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay B Rôto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ góc bằng tốc độ góc của từ trường quay C Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi về hướng và độ lớn D Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ ba pha phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và mômen cản ... Roto Cho dòng điện ba pha đi vào 3 cuộn dây thì từ trường tổng hợp do 3 cuộn dây tạo ra ở O là từ trường quay Rôto lồng sóc nằm trong từ trường quay sẽ bị quay theo với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường Chuyển động quay của rôto được sử dụng để làm quay các máy khác  CÂU HỎI CỦNG CỐ : 1/ Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18 động cơ không đồng bộ ba pha vật lý 12 , Bài 18 động cơ không đồng bộ ba pha vật lý 12 , Bài 18 động cơ không đồng bộ ba pha vật lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay