Chuyên đề 8 rèn LUYỆN kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt và các THAO tác lập LUẬN TRONG bài văn NGHỊ LUẬN

11 131 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

Chuyên đề 8: RÈN LUYỆN KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT VÀ CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN Nhóm 4: Kết hợp phương thức biểu đạt thao tác lập luận văn nghị luận Bố cục 1) Tại phải kết hợp phương thức biểu đạt thao tác lập luận 2) Vai trò, tác dụng việc kết hợp 3) Những yêu cầu việc kết hợp 4) Cách thức kết hợp 1) Tại phải kết hợp phương thức biểu đạt phương thức lập luận - Giúp cho văn không khô khan, trừu tượng, thay vào văn hay hơn, hấp dẫn hơn, có sức thuyết phục cao - Làm cho người đọc bị văn lôi cuốn, họ không để ý đến việc văn thiếu ý hay vài sai sót - Và văn nói vấn đề xã hội, vấn đề sống kết hợp giúp cho người đọc không bị chán ngán phải nghe lời giáo huấn mà họ thích thú, từ xem lại thân quan tâm đên thứ xung quanh 2) Vai trò, tác dụng việc kết hợp phương thức biểu đạt thao tác lập luận a) Kêt hợp phương thức biểu đạt - Trong văn nghị luận, phương thức biểu đạt nghị luận luôn giữ vai trò chủ đạo - Tuy nhiên, văn nghị luận nên vận dụng kết hợp phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh Vận dụng xuất phat từ yêu cầu mục đích nghị luận - Trong văn hay đoạn văn nghị luận, có kết hợp, vận dụng phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả nhằm tăng hiệu biểu hiện, làm cho bài, đoạn văn hay hơn, hấp dẫn hơn, thuyết phục → Thuyết phục chủ yếu lập luận logic → hỗ trợ việc miêu tả hình ảnh,kể lại câu chuyên, cảm xúc kết hợp văn nghị luận - Trong p/th biểu đạt p/th nghị luận p/th giữ vai trò chủ đạo; p/th như: tự sự, m/tả, b/cảm… hỗ trợ thêm việc k/hợp với lập luận để tăng hiệu cho lập luận thuyết phục lí lẽ Nên chúng làm mất, làm lu mờ yếu tố nghị luận b) Kết hợp thao tác lập luận - Gây ấn tượng mạnh nói xác chất vật, làm cho văn có phong cách riêng - Về phần người viết, việc biết vận dụng tổng hợp thao tác lập luận dấu hiệu chứng tỏ trưởng thành việc làm văn nghị luận, biểu lực biện luận mạnh mẽ, biểu già dặn sức bút, thục thủ pháp 3) Những yêu cầu việc kết hợp phương thức biểu đạt thao tác lập luận a) Kêt hợp phương thức biểu đạt - Đưa yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm cần hài hoà, hợp lí, lúc, chỗ, kết hợp cách nhuần nhuỵ, tự nhiên luận cứ, luận điểm hệ thống lập luận văn nghị luận Và phải chịu chi phối phải phục vụ trình nghị luận - Liều lượng kết hợp có mức độ vừa phải, hợp lí cho tăng thêm sức thuyết phục cho văn nghị luận b) Kết hợp thao tác lập luận - Bên cạnh thao tác lập luận giữ vai trò chủ đạo, thao tác khác giữ vai trò phụ kiểu - Cần ý thao tác lập luận đóng vai trò phụ nên cần trình bày cách ngắn gọn 4) Cách thức kết hợp phương thức biểu đạt thao tác lập luận a) Kêt hợp phương thức biểu đạt - Kếp hợp dựa yêu cầu mục đích, kiểu hàm ẩn riêng người viết - Kết hợp dựa tương đồng tính chất phương thức biểu đạt, kết hợp cách hài hòa, tránh làm lu mờ phương thức biểu đạt đoạn văn hay văn b) Kết hợp thao tác lập luận - Kết hợp dựa yêu cầu đề, kết hợp cách có hiệu để giúp cho văn không xa so với yêu cầu đề - Kết hợp dựa mục đích nghị luận - Và văn nghị luận có kết hợp thao tác lập luận có giá trị ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 8 rèn LUYỆN kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt và các THAO tác lập LUẬN TRONG bài văn NGHỊ LUẬN , Chuyên đề 8 rèn LUYỆN kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt và các THAO tác lập LUẬN TRONG bài văn NGHỊ LUẬN , Chuyên đề 8 rèn LUYỆN kết hợp các PHƯƠNG THỨC BIỂU đạt và các THAO tác lập LUẬN TRONG bài văn NGHỊ LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay