Chuyên đề nguyễn du, thơ chữ hán và truyện kiều nghệ thuật đặc sắc trong truyện kiều

19 364 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

- Thể thơ - Ngôn ngữ - Nghệ thuật xây dựng nhân vật, tâm lí nhân vật - Nghệ thuật tả cảnh - Nghệ thuật kể chuyện Nguyễn Du bậc thầy ngôn ngữ dân tộc, bậc đại thành ngôn ngữ thời đại ông, người nâng ngôn ngữ văn học dân tộc thời đại lên đỉnh cao chói lọi Dưới bàn tay thiên tài Nguyễn Du, tiếng Việt trở nên điêu luyện, đặc sắc trở thành thứ “siêu ngôn ngữ” Thể thơ Thể lục bát Truyện Kiều có cấu thi ca định: +Về luật trắc x B x T x Bv x B x T x Bv x Bv x B x T x Bv x B x T x Bv x B (Trăm) năm (trong) cõi (người) ta, (Chữ) tài (chữ) mệnh (khéo) (ghét) (Trải) qua (một) (bể) dâu (Những) điều (trông) thấy (mà) đau (đớn) lòng +Về vần: Thể lục bát có hai loại vần: vần cuối câu (cước-vận) lưng chừng câu (yêu-vận) Đặc điểm lục bát vần lưng (yêu-vận), vần lưng thi ca đặc trưng tiêu biểu tính sáng tạo văn học Việt Nam Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều chị, em Thúy Vân +Về số câu Thơ lục bát tùy hứng kéo dài vô tận Có thể câu, câu, câu, thể lục bát phát triển thành 100 câu, Truyện Kiều 3254 câu + Nhịp điệu câu thơ Nhịp điệu bình thường Trăm năm cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo ghét Nhịp điệu đột khởi, hay bất thường: Mai cốt cách / tuyết tinh thần Bốn phương phẳng lặng / hai kinh vững vàng Ngôn ngữ: Ngôn ngữ “ Truyện Kiều” có hai loại, kết hợp hoàn hảo: - Ngôn ngữ bác học (điển tích, điển cố, từ Hán Việt) - Ngôn ngữ bình dân (thành ngữ, tục ngữ, từ Việt Trước hết nét đặc sắc ngôn từ Nguyễn Du cách dùng từ Hán -Việt Truyện Kiều  Truyện Kiều có nhiều điển tích, điển cố Sân Lai cách nắng mưa Có gốc tử vừa người ôm "Lòng đâu sẵn mối thương tâm Thoắt nghe Kiều đầm đầm châu sa“ "Cung thương làu bậc ngũ âm Nghề riêng ăn đứt hồ cầm trương" Thành ngữ tục ngữ truyện Kiều: “Ra tuồng mèo mả gà đồng Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào” “Ở tai vách mạch rừng Thấy người cũ đừng nhìn chi” Những thành ngữ “trong ấm êm”, “tình sông nghĩa bể”, “khổ tận cam lai” tách ra: “ Nàng rằng: non nước xa khơi, Sao cho ấm êm.” “ Một nhà sum họp trúc mai, Càng sâu nghĩa bể, dài tình sông” “ Tẻ vui lòng Hay khổ tận đến ngày cam lai” Xây dựng nhân vật Nguyễn Du tâm đến việc tả vẻ bề nhân vật, dù nhân vật hay phụ, xuất thoáng qua hay suốt tác phẩm Nhân vật “Truyện Kiều” chia làm hai tuyến: diện phản diện - Tuyến diện miêu tả bút pháp tượng trưng, ước lệ, lí tưởng hóa - Tuyến phản diện miêu tả bút pháp tả thực, cụ thể Tác giả dùng nét khái quát mang tính tượng trưng ước lệ để thể ngoại hình nhân vật Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều chị, em Thúy Vân Mai cốt cách, tuyết tinh thần Mỗi người vẻ mười phân vẹn mười “Hoa cười ngọc đoan trang Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.” - Sắc đẹp Vân tuyệt diệu mây màu trắng khiết tuyết đành phải nhún nhường “Làn thu thủy, nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm, liễu hờn xanh” - Thúy Kiều trội hẳn lên sắc sảo, mặn hoa ghen, liễu hờn  Tài tả thực Nguyễn Du tầm thường, ông mượn dáng vẻ bên để thông báo bên trong, thông báo đời hai chị em Thúy Kiều tương lai Xây dựng tâm lí nhân vật: Xây dựng nghệ thuật độc thoại nội tâm tả cảnh ngụ tình + Độc thoại nội tâm: phương thức giao tiếp đặc biệt truyện Kiều Nguyễn Du để lại cho người đọc hình ảnh khó quân qua màn, hội thoại tác phẩm Vd: “Chập chờn tỉnh mê Rốn ngồi chẳng tiện, dứt chin khôn” “Êm đềm trướng rủ che Tường đông ong bướm mặt ai.” “ Mặt dày gió dạn sương Thân bướn chán ong chường thân” Có thể nói độc thoại nội tâm hình thức đặc biệt “Truyện Kiều” Nguyễn Du + Tả cảnh ngụ tình : Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình nghệ thuật dùng phương pháp tả cảnh vật qua người viết bộc lộ tưởng cảm xúc “ Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền thấp thoáng cánh buồm xa xa Buồn trông nước sa Hoa trôi man mác biết đâu Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất màu xanh xanh Buồn trông gió mặt duềnh Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”  Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình độc đáo, vừa gợi cảnh vật sinh động, vừa biểu lộ tâm trạng Kiều Nghệ thuật tả cảnh : Nguyễn Du có biệt tài nghệ thuật tả cảnh, nhà thơ viết có vài câu mà làm toát lên hồn cảnh vật Ngày xuân én đưa thoi Thiều quang chín chục sáu mươi Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê điểm trắng vài hoa” -Một không gian nghệ thuật hữu sắc hữu hương hữu tình nên thơ mở Nghệ thuật kể chuyện : - Truyện Kiều mẫu mực nghệ thuật kể chuyện trữ tình thơ lục bát - Thế giới tình cảm nhân vật bộc lộ cách trực tiếp nhờ có nghệ thuật trần thuật từ điểm nhìn nhân vật, bút pháp trần thuật, giới thiệt nhân vật đôc đáo - Diễn tả nhiều sắc thái sống  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôgíc, hấp dẫn, từ cảnh chuyển sang cảnh khác hợp lí  Nguyễn Du thành công xây dựng tiểu thuyết thơ lục bát [...]... thuật hữu sắc hữu hương hữu tình nên thơ được mở ra Nghệ thuật kể chuyện : - Truyện Kiều là mẫu mực của nghệ thuật kể chuyện và trữ tình bằng thơ lục bát - Thế giới tình cảm của nhân vật được bộc lộ một cách trực tiếp nhờ có nghệ thuật trần thuật từ điểm nhìn nhân vật, bút pháp trần thuật, giới thiệt nhân vật đôc đáo - Diễn tả nhiều sắc thái của cuộc sống  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôgíc, hấp... ngồi”  Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình độc đáo, vừa gợi cảnh vật sinh động, vừa biểu lộ tâm trạng Kiều Nghệ thuật tả cảnh : Nguyễn Du có biệt tài trong nghệ thuật tả cảnh, nhà thơ chỉ viết có vài câu mà làm toát lên cái hồn của cảnh vật Ngày xuân con én đưa thoi Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê điểm trắng một vài bông hoa” -Một không gian nghệ thuật hữu sắc hữu... nỗi hoa ghen, liễu hờn  Tài năng tả thực của Nguyễn Du không phải là tầm thường, ông mượn dáng vẻ bên ngoài để thông báo cái bên trong, thông báo cuộc đời của hai chị em Thúy Kiều trong tương lai Xây dựng tâm lí nhân vật: Xây dựng trên nghệ thuật độc thoại nội tâm và tả cảnh ngụ tình + Độc thoại nội tâm: là phương thức giao tiếp đặc biệt trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng để lại cho người đọc những hình... những cuộc hội thoại trong tác phẩm Vd: “Chập chờn cơn tỉnh cơn mê Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chin khôn” “Êm đềm trướng rủ màn che Tường đông ong bướm đi về mặt ai.” “ Mặt sao dày gió dạn sương Thân sao bướn chán ong chường bấy thân” Có thể nói độc thoại nội tâm là một hình thức đặc biệt trong Truyện Kiều của Nguyễn Du + Tả cảnh ngụ tình : Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình là nghệ thuật dùng phương pháp...Xây dựng nhân vật Nguyễn Du rất chú tâm đến việc tả cái vẻ bề ngoài của nhân vật, dù đó là nhân vật chính hay phụ, xuất hiện thoáng qua hay đi suốt tác phẩm Nhân vật trong Truyện Kiều chia làm hai tuyến: chính diện và phản diện - Tuyến chính diện được miêu tả bằng bút pháp tượng trưng, ước lệ, lí tưởng hóa - Tuyến... hai ả tố nga Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân Mai cốt cách, tuyết tinh thần Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười “Hoa cười ngọc thốt đoan trang Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.” - Sắc đẹp của Vân tuyệt diệu đến nỗi áng mây và màu trắng thanh khiết của tuyết đành phải nhún nhường “Làn thu thủy, nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” - Thúy Kiều nổi trội hẳn lên sắc sảo, mặn đến nỗi... trần thuật, giới thiệt nhân vật đôc đáo - Diễn tả nhiều sắc thái của cuộc sống  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôgíc, hấp dẫn, từ cảnh này chuyển sang cảnh khác rất hợp lí  Nguyễn Du đã thành công khi xây dựng tiểu thuyết bằng thơ lục bát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề nguyễn du, thơ chữ hán và truyện kiều nghệ thuật đặc sắc trong truyện kiều , Chuyên đề nguyễn du, thơ chữ hán và truyện kiều nghệ thuật đặc sắc trong truyện kiều , Chuyên đề nguyễn du, thơ chữ hán và truyện kiều nghệ thuật đặc sắc trong truyện kiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay