Bài 9 tìm hiểu nhật ban

42 139 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

Bài 9: Nhật Bản (1945 – 2000) Nhóm – Lớp 12 Sử NỘI DUNG I Kinh tếế Giai đoạn 1945 - 1952 Cơ sở vật chấấ t bị tàn phá nặng nềề Thành phốếHirosima sau bị ném bom triệu người chềất mấất tích Bộ Giai đoạn 1952 - 1973 IV Đối ngoại Thờời kì Chiếến tranh laạnh 8/1977, đời học thuyết Fukuda đánh dấu “trở về” châu Á Nhật Bản Thủ tướng Takeo Fukuda (1905 – 1995) Thủ tướng Toshiki Kaifu 1991, học thuyết Kaifu đời phát triển học thuyết Fukuda hoàn cảnh Thời kì sau Chiến tranh lạnh 1996, Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật tái khẳng định kéo dài vĩnh viễn Thủ tướng Kiichi Miyazawa Thủ tướng Ryuataro Hashimoto V Mốếi quan hệ Việt Nam – Nhật Bản [...]...Tốấc độ tăng trưởng GDP trung bình của Nhật Bản 195 0 – 197 3 (đơn vị: %) 20 18 18.8 16 15.6 14 12 13.7 13.1 GDP 10 8 7.8 6 4 2 0 195 0 - 195 4 195 5 - 195 9 196 0 - 196 4 196 5 - 196 9 197 0 - 197 3 Nguyên nhân       Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước Các công ti năng động, có sức... 6-3-3-4 Hướng dẫn học tập bản tổng quát 194 7 2 Giai đoạn 195 2 - 199 1  Từ 195 5, Đảng Dấn chủ Tự do (LDP) liền tục cấề m quyềề n  Thi hành nhiềề u chính sách giúp Nhật Bản phát triển “thấề n kì” ( 196 0 - 197 3) và vượt qua khó khăn ( 197 3 – 199 1) 3 Giai đoạn 199 1 - 2000  Từ 199 3 – 2000 các đảng đối lập hoặc liên minh các đảng phái tham gia nắm quyền  Tình hình xã hội Nhật Bản có phần không ổn định IV Đối... ổn định IV Đối ngoại 1 Thờời kì Chiếến tranh laạnh 8/ 197 7, sự ra đời của học thuyết Fukuda đã đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản Thủ tướng Takeo Fukuda ( 190 5 – 199 5) Thủ tướng Toshiki Kaifu 199 1, học thuyết Kaifu ra đời là sự phát triển của học thuyết Fukuda trong hoàn cảnh mới 2 Thời kì sau Chiến tranh lạnh 199 6, Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được tái khẳng định kéo dài vĩnh viễn Thủ tướng Kiichi... Kaikyo Tàu siếu tốếc III Đốếi nội 1 Giai đoạn 194 5 - 195 2 Thiên hoàng Chiêu Hòa phê chuẩn Hiến pháp mới của Nhật Bản Chính trị    Loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh Thể chế: Quân chủ Lập hiến theo chế độ Dân chủ đại nghị tư sản Cam kết từ bỏ việc tiến hành chiến tranh, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế Giáo dục    194 7 ban hành Luật giáo dục Thay đổi nội dung giáo... tựu KH-KT Chi phí cho quốc phòng ít Tận dụng các yếu tố từ bên ngoài 3 Giai đoạn 197 3 - 2000   Phát triển xen kẽ với những đợt suy thoái Vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới: • Từ nửa sau những năm 80, vươn lên trở thành siêu cường tài chính số 1 và là chủ nợ lớn nhất thế giới • Tỉ trọng của Nhật Bản trong nền sản xuất thế giới là 1/10 II Khoa học – Kĩ thuật Chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9 tìm hiểu nhật ban , Bài 9 tìm hiểu nhật ban , Bài 9 tìm hiểu nhật ban , Giai đoạn 1945 - 1952, Giai đoạn 1952 - 1973, II. Khoa học – Kĩ thuật, Thời kì Chiến tranh lạnh, Thời kì sau Chiến tranh lạnh, V. Mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay