CÂU hỏi KIẾN THỨC địa PHƯƠNG TRƯỜNG TIỂU học PHƯƠNG PHÚ 3

39 79 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:01

PHƯƠNG PHÚ3 PHỤNG HiỆP CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ đặt đâu? A B C D SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP TAM NÔNG – ĐỒNG THÁP TẤT CẢ ĐÚNG CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Bí Thư tỉnh uỷ Hậu Giang là? A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Chủ tòch tỉnh uỷ Hậu Giang là? A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Giám đốc Sở giáo dục Hậu Giang ? A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN Bí Thư tỉnh uỷ Hậu Giang là? A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu di thích tội ác Mỹ – Diệm tàn sát đồng bào Và di tích lịch sử, chiến thắng vàm sình xã nào, huyện nào? A B C D XÃ PHÚ HỮU A– CHÂU THÀNH XÃPHƯƠNGBÌNH–PHỤNG HIỆP XÃ PHÚ HƯŨ- CHÂU THÀNH Ở phường – Vị Thanh CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Di tích chiến thắng Tầm Vu nào, huyện A B C D THẠNHXUÂN–CHÂU THÀNHA TÂN PHÚTHẠNH–CH THÀNH NGÃ SÁU – CHÂU THÀNH LƯƠNG TÂM – LONG MỸ Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp Khu tỉnh uỷ Cần Thơ cũ đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN [...]... XUÂN-CHÂU THÀNH A CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu chiến thắng 75 tiểu đoàn của ng ở xã nào, huyện nào? A B C D XÃ PHÚ HỮU A – CHÂU THÀNH XÃPHƯƠNGBÌNH–PHỤNG HIỆP XÃ PHÚ HƯŨ- CHÂU THÀNH XÃ VĨNH VIỄN – LONG MỸ CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu di thích Nam Kỳ khởi ở xã nào, huyện nào? A B C D XÃ PHÚ HỮU – CHÂU THÀNH XÃPHƯƠNGBÌNH–PHỤNG HIỆP XÃ PHÚ HƯŨA- CHÂU THÀNH XÃ VĨNH VIỄN – LONG MỸ CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu... D XÃ PHÚ HỮU A– CHÂU THÀNH XÃPHƯƠNGBÌNH–PHỤNG HIỆP XÃ PHÚ HƯŨ- CHÂU THÀNH Ở phường 7 – Vị Thanh CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Di tích chiến thắng Tầm Vu ở nào, huyện nào A B C D THẠNHXUÂN–CHÂU THÀNHA TÂN PHÚTHẠNH–CH THÀNH NGÃ SÁU – CHÂU THÀNH LƯƠNG TÂM – LONG MỸ Khu căn cứ tỉnh uỷ Cần Thơ cũ ở đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG... MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu căn cứ tỉnh uỷ Cần Thơ cũ ở đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu căn cứ tỉnh uỷ Cần Thơ cũ ở đâu A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 ... NGÀY 1/1/2007, THÀNH VIÊN THỨ 130 NGÀY 1/1/2007, THÀNH VIÊN THỨ 150 NGÀY 1/11/2007, THÀNH VIÊN THỨ 160 CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Tỉnh Hậu Giang hiện nay có mấy huyện, thò xã Và bao nhiêu Xã, phường, thò trấn A B C D 7HUYỆN, THỊ XÃ;76XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN 5HUYỆN,2THỊ XÃ,69XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN 5HUYỆN,2THỊ XÃ,71XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN 5HUYỆN,2THỊ XÃ,73XÃ,PHƯỜNG,THỊ TRẤN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Ngành giáo dục đang... đạo đức nhà giáo và học sinh không đủ chuẩn lên lớp D Cuộc vận động Hai không với bốn nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không đủ chuẩn lên lớp” CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Khu căn cứ tỉnh uỷ Hậu Giang cũ ở xã nào, huyện nào? A B C D XÃ PHÚ HỮU A – CHÂU THÀNH XÃPHƯƠNGBÌNH–PHỤNG HIỆP XÃ PHÚ HƯŨ- CHÂU THÀNH...CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Bí Thư tỉnh uỷ Hậu Giang hiện nay là? A B C D CHÚ NGUYỄN PHONG QUANG CHÚ HUỲNH MINH CHẮC CHÚ BÙI VĂN DŨNG CHÚ LƯƠNG BẰNG THIÊN CÂU HỎI ĐỊA PHƯƠNG Lớp 5 Việt Nam trở thành thành viên chính chức của tổ chức thương mại thế giới vào ngày tháng năm và Trở thành thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi KIẾN THỨC địa PHƯƠNG TRƯỜNG TIỂU học PHƯƠNG PHÚ 3 , CÂU hỏi KIẾN THỨC địa PHƯƠNG TRƯỜNG TIỂU học PHƯƠNG PHÚ 3 , CÂU hỏi KIẾN THỨC địa PHƯƠNG TRƯỜNG TIỂU học PHƯƠNG PHÚ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay