CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH của câu

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:01

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO TỔ NGỮ VĂN TIẾNG VIỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Cơng Thành KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Câu 2:1: Câu 3: Trong trường hợp sau trường hợp khơng sử Hai câu thơ sau thuộc kiểu hốn dụ nào? Từ “đường vàng” câu thơ: dụng phép hốn dụ? Vì đất chích nặng ân tình? “Như contrái chim A Con miền Nam thăm lăng Bác Nhắctrên mãiđường tên Người Hồ Chí Minh Nhảy vàng” B Miền Nam trước sau A Lấy phận để gọi tồn thể sử dụng phép tu từ nghệ thuật nào? C Gửi miền Bắc lòng miền Nam chung thủy B Lấy vật chứa A Nhân hóa.đựng để gọi vật bị chứa đựng C Lấy dấudụ hiệu vật để gọi vật B Ẩn D Lấy cụdụ thể để gọi trừu tượng C Hốn Ngày: /03/2013 Tiết 107 CÁC THÀ N H PHẦN CHÍNH CỦ A CÂU TIẾT 107 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I TÌM HIỂU BÀI – BÀI HỌC Phân biệt thành phần phụ với thành phần Ví dụ: Câu Câuvềthay nội dung đổi vềkhơng nội Chẳng bao lâu, tơi trở thành chàng dế thay dung đổi ngữ pháp TN CN VN niên cường tráng TIẾT 123 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I TÌM HIỂU BÀI – BÀI HỌC Phân biệt thành phần phụ với thành phần - Thành phần thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hồn chỉnh diễn đạt ý trọn vẹn - Thành phần phụ thành phần khơng bắt buộc phải có mặt câu Ví dụ: Chằng bao lâu, tơi // trở thành chàng dế cường tráng TRN thành phần phụ CN VN thành phần Vị ngữ + Kết hợp với phó từ quan hệ thời gian + Trả lời cho câu hỏi : Như nào? Làm gì? Làm sao? Là gì? Ví dụ: Chẳng bao lâu, tơi trở thành Chẳng chàng bao dế lâu,thanh tơi VN niên cường tráng nhưmàu xanh nào? Ví dụ: Các cành lấm Lan làm gi? Ví dụ: Lan học Con nhỏ Lan bướng Phó từ quan hệ thời gian : sẽ, sắp, đang, … + Kết hợp với phó từ quan hệ thời gian + Trả lời cho câu hỏi : Như nào? Làm gì? Làm sao? Là gì? + Thường độngtơi từ (cụm đơngcửa từ), hang danh từ (cụm danh a) Một buổi chiều, đứng khi,từ), từ (cụm từ) tạo thành xemtính hồng hơntính xuống VN1 CĐT + Câu VN2 có nhiều vị ngữ CĐT b) Nắng xn ấm áp TT c) Nắng xn ấm áp CTT d) Nam học sinh e)Mẹ Nam cơng nhân nhà máy DT CDT d) Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sơng, ồn ào, đơng vui, tấp nập VN3 VN2 VN1 VN4 TIẾT 123 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I TÌM HIỂU BÀI – BÀI HỌC Phân biệt thành phần phụ với thành phần Vị ngữ - Vị ngữ thành phần câu có khả kết hợp với phó từ quan hệ thời gian trả lời cho câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như n?, Là gì?, - Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ, danh từ cụm danh từ - Câu có nhiều vị ngữ Ví dụ: Chợ Năm Căn // nằm sát bên bờ sơng, ồn ào, đơng vui, tấp nập VN1 –(CĐT) VN2 – (TT) VN3 –(TT) VN4- (TT) Chủ ngữ + Nêu tên vật, tượng có hành động, đặc điểm, Ví dụ: trạng thái… miêu tả vị ngữ + Trả lời cho câu hỏi Ai?trở Con gì? Cái gì? Học tập làtơi nhiệm vụthành học sinh a) Chẳng bao lâu, chàng dế ĐTtráng niên+cường Thường danh từ (Cụm danh từ), đại từ tạo thành Trong số trường hợp định tính từ (cụm tính Trung thực đức tính tốt từ), động từ (cụm động từ)cũng làm chủ TT +ngữ Câu có nhiều chủ ngữ b) Chú chó vện cắn mèo vằn Ai Đại trởTừ thành chàng dế niên cường Cụm danh từtráng? Condân cắnViệt mèo vằn? (…) Tre, c) Cây tre người bạn thân nơng Nam nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn cơng việc khác CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU TIẾT 123 I TÌM HIỂU BÀI – BÀI HỌC Phân biệt thành phần phụ với thành phần Vị ngữ Chủ ngữ - Chủ ngữ thành phần câu nêu tên vật, tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái, … miêu tả vị ngữ Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi Ai?, Con gì?, Cái gì? - Chủ ngữ thường danh từ, đại từ, cụm danh từ - Trong trường hợp định, động từ, tính từ cụm động từ, cụm tính từ làm chủ ngữ - Câu có nhiều chủ ngữ Ví dụ: Cây tre // bạn thân nơng dân Việt Nam […] CN Tre, nứa, mai, vầu //giúp người trăm nghìn cơng việc khác HỆ THỐNG KIẾN THỨC Câu ngồi hai thành phần ra, có thêm thành phần phụ - Thành phần phụ: Là thành phần khơng bắt buộc phải có mặt câu - Thành phần chính: Là thành chủ ngữ vị ngữ, bắt buộc phải có mặt câu + Chủ Ngữ: * Là thành phần câu nêu tên vật, tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… miêu tả vị ngữ * Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? * Chủ ngữ thường danh từ, đại từ cụm danh từ Trong trường hợp định động từ, tình từ cụm động từ, cụm tính từ làm chủ ngữ * Câu có nhiều chủ ngữ + Vị Ngữ: * Là thành phần câu có khả kết hợp với phó từ quan hệ thời gian trả lời cho câu hỏi Làm gì? Làm sao? Như nào? Là gi? * Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tinh từ, danh từ cụm danh từ * Câu có nhiều vị ngữ BÀI TẬP CỦNG CỐ Điền (Đ) sai (S) vào câu sau: Câu 1: Trạng ngữ thành phần phụ câu, lược bỏ Câu 2: Chủ ngữ -vò ngữ thành phần câu Đ Đ Câu 3: Các từ ngữ gạch chân thành phần chủ ngữ: Lom khom núi tiều vài Lác đác bên sông chợ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) Câu 4: Thành phần vò ngữ câu sau có cấu tạo cụm tính từ: a Hà Nội thủ đô nước ta b Tiếng Việt giàu Câu 5: Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Đ S S Đ Đ II.LUYỆN TẬP Bài tập u cầu:Xác định chủ ngữ, vị ngữ Phân tích cấu tạo CN, VN Chẳng bao lâu, tơi trở thành chàng dế niên cường tráng CN (Đại từ) VN (CĐT) Đơi tơi mẫm bóng Những vuốt chân, khoeo cứng dần CN (CDT) VN (TT) CN (CDT) VN1 (CTT) nhọn hoắt Thỉnh thoảng, muốn thử sức lợi hại VN2 (CTT) vuốt, tơi co cẳng lên, đạp phanh phách vào cỏ Những CN(Đại từ) VN1 (CĐT) VN2 (CĐT) cỏ gãy rạp, y có nhát dao vừa lia qua VN (CĐT) CN (CDT) II.LUYỆN TẬP Bài tập : THẢO LUẬN NHĨM Đặt câu theo u cầu: - Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì? để kể lại việc tốt mà em bạn em làm - Một câu có vị ngữ tả lời câu hỏi Như nào? để tả hình dáng tính tình đáng u bạn lớp em - Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì? để giới thiệu nhân vật truyện em vừa đọc với bạn lớp Chỉ chủ ngữ câu em vừa đặt Cho biết chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Bắt đầu Hếttính giờgiờ DẶN DỊ HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Làm tập vào Học thuộc Chuẩn bị Cây tre – Thép Mới BÀI HỌC KẾT THÚC [...]...CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU TIẾT 123 I TÌM HIỂU BÀI – BÀI HỌC 1 Phân biệt thành phần phụ với thành phần chính 2 Vị ngữ 3 Chủ ngữ - Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái, … được miêu tả ở vị ngữ Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi Ai?, Con gì?, Cái gì? - Chủ ngữ thường là danh từ,... chủ ngữ - Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ Ví dụ: Cây tre // là bạn thân của nơng dân Việt Nam […] CN Tre, nứa, mai, vầu //giúp người trăm nghìn cơng việc khác HỆ THỐNG KIẾN THỨC Câu ngồi hai thành phần chính ra, còn có thể có thêm thành phần phụ - Thành phần phụ: Là thành phần khơng bắt buộc phải có mặt trong câu - Thành phần chính: Là thành chủ ngữ và vị ngữ, bắt buộc phải có mặt trong câu + Chủ... với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho câu hỏi Làm gì? Làm sao? Như thế nào? Là gi? * Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tinh từ, danh từ hoặc cụm danh từ * Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ BÀI TẬP CỦNG CỐ Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau: Câu 1: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có thể lược bỏ Câu 2: Chủ ngữ -vò ngữ là thành phần chính của câu. .. ngữ -vò ngữ là thành phần chính của câu Đ Đ Câu 3: Các từ ngữ được gạch chân là thành phần chủ ngữ: Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà (Bà Huyện Thanh Quan) Câu 4: Thành phần vò ngữ trong các câu sau có cấu tạo là một cụm tính từ: a Hà Nội là thủ đô của nước ta b Tiếng Việt của chúng ta rất giàu Câu 5: Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Đ S S Đ Đ II.LUYỆN... Là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ * Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? * Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ Trong những trường hợp nhất định động từ, tình từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ * Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ + Vị Ngữ: * Là thành phần chính của câu. .. Đặt 3 câu theo u cầu: - Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì? để kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn em mới làm được - Một câu có vị ngữ tả lời câu hỏi Như thế nào? để tả hình dáng hoặc tính tình đáng u của một bạn trong lớp em - Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì? để giới thiệu một nhân vật trong truyện em vừa đọc với các bạn trong lớp Chỉ ra chủ ngữ trong mỗi câu em vừa đặt được Cho biết các. .. định chủ ngữ, vị ngữ Phân tích cấu tạo của CN, VN Chẳng bao lâu, tơi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng CN (Đại từ) VN (CĐT) Đơi càng tơi mẫm bóng Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần CN (CDT) VN (TT) CN (CDT) VN1 (CTT) và nhọn hoắt Thỉnh thoảng, muốn thử sức sự lợi hại của những chiếc VN2 (CTT) vuốt, tơi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ Những ngọn CN(Đại từ) VN1 (CĐT)... hỏi Là gì? để giới thiệu một nhân vật trong truyện em vừa đọc với các bạn trong lớp Chỉ ra chủ ngữ trong mỗi câu em vừa đặt được Cho biết các chủ ngữ ấy trả lời cho các câu hỏi nào? Bắt đầu Hếttính giờgiờ DẶN DỊ HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Làm các bài tập vào vở Học thuộc bài Chuẩn bị bài Cây tre – Thép Mới BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH của câu , CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH của câu , CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH của câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay