Các năng lực thành phần trong vật lý

26 76 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:01

TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực tự học : - Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác chủ động ; tự đặt mục tiêu học tập để đòi hỏi phấn đấu thực - Lập thực kế hoạch học tập nghiêm túc, nề nếp ; thực cụ thể cách học : hình thành cách ghi nhớ cho thân, lựa chọn để đưa nguồn tài liệu phù hợp ( sách tham khảo, mạng Internet, …) - Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân thực nhiệm vụ học tập thông qua góp ý GV, bạn bè,… TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực giải vấn đề : - Phân tích tình học tập, phát nêu tình có vấn đề học tập - Xác định biết tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề ; đề xuất giải pháp giải vấn đề - Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hớp giải pháp TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực sáng tạo : - Đặt câu hỏi khác vật, tượng ; xác định làm rõ thông tin, ý tưởng ; phân tích, tóm tắc thông tin từ nhiều nguồn khác - Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho ; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay giải pháp không phù hợp ; so sánh bình luận giải pháp đề xuất - Suy nghĩ khái quát hóa thành tiến trình thực công việc ; tôn trọng quan điểm trái chiều ; áp dụng điều biết vào tình tương tự với điều chỉnh hợp lí TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực sáng tạo : - Hứng thú, tự suy nghĩ ; chủ động nêu ý kiến ; không lo lắng tính sai ý kiến đề xuất ; phát yếu tố mới, tích cực ý kiến khác TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực tự quản lý : - Nhận yếu tố tác động đến hành động thân học tập giao tiếp ngày; kiềm chế cảm xúc thân tình ý muốn - Ý thức quyền lợi nghĩa vụ mình; xây dựng thực kế hoạch nhằm đạt mục đích; nhận có ứng xử phù hợp với tình không an toàn - Tự đánh giá, tự điều chỉnh hành động chưa hợp lý thân học tập sống ngày TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực tự quản lý : - Đánh giá hình thể thân so với chuẩn chiều cao, cân nặng; nhận dấu hiệu thay đổi thân giai đoạn dậy ; có ý thức ăn uống, rèn luyện nghỉ ngơi phù hợp để nâng cao sức khỏe ; nhận kiểm soát yếu tố ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần môi trường sống học tập TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực giao tiếp : - Bước đầu biết đặt mục tiêu giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp - Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp ; nhận bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ đối tượng giao tiếp - Diễn đạt ý tưởng cách tự tin ; thể biểu cảm phù hợp với đối tượng bối cảnh giao tiếp TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực hợp tác : - Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ ; xác định loại công việc hoàn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp - Biết trách nhiệm, vai trò nhóm ứng với công việc cụ thể ; phân tích nhiệm vụ nhóm để nêu hoạt động phải thực hiện, tự đánh giá hoạt động đảm nhiệm tốt để tự đề xuất cho nhóm phân công TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực hợp tác : - Nhận biết đặc điểm, khả thành viên kết làm việc nhóm ; dự kiến phân công thành viên nhóm công việc phù hợp - Chủ động gương mẫu hoàn thành phần việc giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; chia sẻ, khiêm tốn học hỏi thành viên nhóm - Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm ; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực sử dụng thông tin : - Sử dụng cách thiết bị ICT để thực nhiệm vụ cụ thể ; nhận biết thành phần hệ thóng ICT ; sử dụng phần mềm hỗ trợ học tập thuộc lĩnh vực khác ; tổ chức lưu trữ liệu vào nhớ khác thiết bị mạng - Xác định thông tin cần thiết để thực nhiệm vụ học tập ; tìm kiếm thông tin với chức tìm kiếm đơn giản ; đánh giá phù hợp thông tin,dữ liệu tìm thấy với nhiệm vụ đặt ; xác lập mối quan hệ kiến thức biết với thông tin thu thập dùng thông tin để giải nhiệm vụ học tập sống TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các lực chung : Năng lực tính toán : - Sử dụng dụng cụ đo, vẽ, tính ; sử dụng máy tính cầm tay học tập nhũ sống ngày Năng lực sử dụng ngôn ngữ : TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP sử dụng kiến thức vật lí : • K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí VD : Trình bày đặc trưng sóng hình sin : Biên độ, chu kỳ, tần số, bước sóng, tốc độ sóng • K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí VD : Viết dạng phương trình sóng TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP sử dụng kiến thức vật lí : • K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập VD : Sử dụng tia đặc biệt để xác định tính chất ảnh dịch chuyển vật từ xa đến gần thấu kính • K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn VD : Cho cầu kim loại tích điện q Nếu muốn điện tích cầu q/4 phải làm nào? Giải thích cách làm TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II.Nhóm Các NLTP nhómvềnăng lựcpháp chuyên biệt môn Vật lý : phương : • P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí VD : Tại ta thường thấy bụi bám chặt vào cánh quạt , cánh quạt thường xuyên quay nhanh • P2: mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng VD : Mô tả tượng sét Giải thích hoạt động cột thu lôi ; Quan sát chuyển động lật đật giải thích tượng • P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP phương pháp : • P4: Vận dụng tương tự mô hình để xây dựng kiến thức vật lí VD : Vận dụng mô hình dao động lắc đơn để mô tả xây dựng kiến thức cho dao động điện từ • P5: Lựa chọn sử dụng công cụ toán học phù hợp học tập vật lí VD : Dùng giản đồ véc tơ, lượng giác biết sử dụng máy tính dùng hàm phức để giải tập dao động , dòng điện xoay chiều TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP phương pháp : • P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí VD : Bỏ qua : ma sát , điện trở mạch dao động • P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra VD : Em đề xuất phương án TN xác định tiêu cự thấu kính mỏng TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP phương pháp : • P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét VD : Trình bày thí nghiệm để xác định chiết suất lăng kính chất lỏng suốt • P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận khái quát hóa từ kết thí nghiệm TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngôn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí VD : Nêu ứng dụng tượng nhiễm điện đời sống kĩ thuật: Sơn tĩnh điện, lọc bụi tĩnh điện,… • X2: Phân biệt mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành) VD : Điều kiện dao động điều hòa lắc đơn Phân biệt cấu tạo lắc đơn với lắc vật lí ( lắc đồng hồ ) TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin khác VD : Phân biệt màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng tượng tán sắc tượng giao thoa ? • X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ VD : Mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động lực kế, cân đồng hồ TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) VD : Nước đá nước ? • X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp VD : Tinh chế nước biển thành nước uống được… TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X7: thảo luận kết công việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí VD : Thảo luận kết thí nghiệm đưa mối liên hệ thông số trạng thái KLT • X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí VD : Thực phương án xác định hệ số ma sát trượt, ma sát nghỉ, độ cứng lò xo (thực nghiệm toán học) TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ , thái độ cá nhân học tập vật lí VD : Tìm ví dụ thực tế định luật bảo toàn điện tích … • C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C3: vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể môn Vật lí môn Vật lí VD : Chỉ thực tế dao động lắc đơn tắt dần (do lực cản) Nhưng khao sát lý thuyết lại bỏ qua ma sát • C4: so sánh đánh giá ( khía cạnh vật lí ) giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường VD : Có nhận thức lượng hạt nhân, ứng dụng nó: lợi ích, tác hại TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm lực chuyên biệt môn Vật lý : Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C5: sử dụng kiến thức vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an toàn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại VD : Đánh giá mức độ có lợi, có hại lực học đời sống kỹ thuật • C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử VD : Giải thích phân xưởng, người ta thường treo kim loại to nhiễm điện cao? MỘT SỐ KIỂU TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS Dạy học theo trạm Dạy học nghiên cứu tình Dạy học dự án Học dựa tìm tòi, khám phá khoa học Dạy học ngoại khóa Dạy học phân hóa [...]... mối quan hệ giữa các yếu tố trong các tình huống học tập và trong cuộc sống TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các năng lực chung : 8 Năng lực tính toán : - Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính ; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng nhũ trong cuộc sống hằng ngày 9 Năng lực sử dụng ngôn ngữ : TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 1 Nhóm NLTP...TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I Các năng lực chung : 8 Năng lực tính toán : - Sử dụng được các phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia, …) trong học tập và trong cuộc sống ; hiểu và có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng về đo lường, ước tính trong các tình huống quen thuộc - Sử dụng được các thuật ngữ, kí hiệu toán học, tính chất của các số, các hình trong đồ thị, trong hình học - Hiểu và... thế nào? Giải thích cách làm TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II.Nhóm Các NLTP nhómv năng lựcpháp chuyên biệt môn Vật lý : 2 phương : • P1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí VD : Tại sao ta thường thấy bụi bám chặt vào các cánh quạt , mặc dù cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh • P2: mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó... thức vật lí : • K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí VD : Trình bày được các đặc trưng của sóng hình sin : Biên độ, chu kỳ, tần số, bước sóng, tốc độ sóng • K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí VD : Viết được dạng phương trình sóng TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên... từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 2 Nhóm NLTP về phương pháp : • P4: Vận dụng sự tương tự và các mô hình để xây dựng kiến thức vật lí VD : Vận dụng mô hình dao động con lắc đơn để mô tả và xây dựng kiến thức cho dao động điện từ • P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong. .. thí nghiệm này TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 3 Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X1: trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí VD : Nêu được ứng dụng hiện tượng nhiễm điện trong đời sống và kĩ thuật: Sơn tĩnh điện, lọc bụi tĩnh điện,… • X2: Phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng... trong học tập vật lí VD : Tìm các ví dụ thực tế về định luật bảo toàn điện tích … • C2: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ bản thân TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 4 Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C3: chỉ ra được vai trò (cơ hội) và hạn chế của các quan điểm vật lí đối trong các trường... HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 4 Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C5: sử dụng được kiến thức vật lí để đánh giá và cảnh báo mức độ an toàn của thí nghiệm, của các vấn đề trong cuộc sống và của các công nghệ hiện đại VD : Đánh giá được mức độ có lợi, có hại của các lực cơ học trong đời sống và kỹ thuật • C6: nhận ra được ảnh hưởng vật lí lên các mối quan... của các thiết bị kĩ thuật, công nghệ VD : Mô tả cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của lực kế, cân đồng hồ TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 3 Nhóm NLTP trao đổi thông tin : • X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) VD : Nước đá nổi trên nước ? • X6: trình bày các. .. giữa các thông số trạng thái của KLT • X8: tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí VD : Thực hiện các phương án xác định hệ số ma sát trượt, ma sát nghỉ, độ cứng của lò xo (thực nghiệm và toán học) TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý : 4 Nhóm NLTP liên quan đến cá thể : • C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Các năng lực thành phần trong vật lý , Các năng lực thành phần trong vật lý , Các năng lực thành phần trong vật lý , TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN I. Các năng lực chung :, TÌM HIỂU VỀ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN II. Các nhóm năng lực chuyên biệt môn Vật lý :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay