TUAN 11a 2

14 50 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:54

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu dạng phương mũ bản? 1) Giải pt: 2) Giải pt: =7 x 2 x +1 + 3.2 − = x KIỂM TRA BÀI CŨ aX = b, (a > 0, a ≠ 1) Giải Câu x = log KIỂM TRA BÀI CỦ Giải Câu 2: 2 x+2 + 3.2 − = x ⇔ 4.2 + 3.2 − = 2x x  = −1 <  ⇔ x 2 =  ⇔ x = −2 x I Bất phương trình mũ : a) Bất phương trình mũ bản: Bất phương trình mũ có dạng ax ≤ b a x > b (hoặc a x ≥ b , a x < b a > 0, a ≠ ) với Ta xét bpt dạng a x > b (a > 0; a ≠ 1) x thoả trên? trình R Nếu b ≤ :Tìm tập nghiệm củabpt bất phương Nếu b > vàcủa Nghiệm pt mũ bản? + a > 1, nghiệm bpt x > log a b + < a < 1, nghiệm bpt x < log a b Nhận xét dấu bpt số a Ví dụ b > 0? x 3 > 27 ⇔ x > log 27 = log = 3 Tìm tập nghiệm dạng bpt lại?  HĐ x 1 4 log 2 = −2  ÷ > 16 ⇔ x < log 16 = log = log 2−2 = −2 4 22 ⇔ x < −2 b) Bất phương trình mũ đơn giản Để giải bất phương trình mũ, ta biến đổi để đưa bất phương trình mũ bất phương trình đại số Ví dụ Giải bpt mũ x2 + x Giải < 25 x +x 2số, sau Đưa ⇔ 0pháp giải? Đưa số 3x , đặt ẩn phụ x Khi bpt trở thành t2 + 6t -7 > ⇔ t > (t> 0) Với t > ta có >1⇔ x > x 2x x  3 số: 4x   Chia vế bpt cho phương pháp b) Nêu Pt tương đương với + 3  − <   giải? x  3ẩn  phụ 3và  giải x 6x Đặt 2 Đặt t =   , t > bpt trở thành t +3t – < 3 Do t > ta đươc < t Bất phương trình lôgarit a) Bất phương trình lôgarit Bất phương trình lôgarit có dạng log a x > b (hoặc log a x ≥ b log a x < b , log a x ≤ b ) với a > , a ≠ Ta xét bpt dạng log a x > b ( a > 0; a ≠ 1) b Nếu a > 1, nghiệm bất phương trình x > a Nhắc lại nghiệm pt lôgarit bản? Với giá trị b, bpt có nghiệm chỉbpt xét Nếu < a < : nghiệm Ví dụ a < x < ab a ) log x > ⇔ x > ⇔ x > 32 1 b) log x > ⇔ < x <   ⇔ < x < 3 b) Bất phương trình lôgarit đơn giản Để giải bất phương trình lôgarit, ta biến đổi để đưa bất phương trình lôgarit bất phương trình lôgarit đại số Ví dụ Giải bất phương trình lôgarit sau: a) log0,2 (5x +10) < log0,2 (x2 + 6x +8 ) (1) Giải x + 10số, > số 5đại Nêu phương pháp giải? Đưa bpt 0,2 < ⇔ (1)  x + 10 > x + x +ý8điều kiện nên bpt đổi chiều Chú  x > −2 biểu⇔thức  x + x − < ⇔ −2 < x < Ví dụ log ( x − x + 5) + 2log (2 − x) ≥ Điều kiện Giải  x2 − x + > ⇔ x (2) ⇔ log (2 − x) ≥ log ( x − x + 5) ⇔ (2 − x) ≥ x − x + ⇔ 2x ≥ ⇔ x ≥ Tập nghiệm 1  T =  ;1÷ 2  (2) f ( x) 1 thìbpt bpt đạilog sốakhông a g ( x) Chú ý:cơ số 1: (1) ⇔ < f ( x) < g ( x) < a < 1: (1) ⇔ f ( x) > g ( x) > Dặn dò: • Học thuộc dạng bpt mũ bản, tìm tập nghiệm • Các dạng pbt mũ đưa đại số quen thuộc thông qua ví dụ • Học thuộc dạng bpt lôgarit bản, tìm tập nghiệm • Các dạng bpt lôgarit đưa đại số quen thuộc thông qua ví dụ BTVN: 1,2/89-90 ; 4,5,6,7,8/90 [...]...Ví dụ 3 log 1 ( x 2 − 6 x + 5) + 2log 3 (2 − x) ≥ 0 3 Điều kiện Giải  x2 − 6 x + 5 > 0 ⇔ x 0 (2) ⇔ log 3 (2 − x) 2 ≥ log 3 ( x 2 − 6 x + 5) ⇔ (2 − x) 2 ≥ x 2 − 6 x + 5 1 ⇔ 2x ≥ 1 ⇔ x ≥ 2 Tập nghiệm 1  T =  ;1÷ 2  (2) f ( x) 1 thìbpt bpt đạilog sốakhông a g ( x) Chú ý:cơ... nghiệm • Các dạng pbt mũ đưa về đại số quen thuộc thông qua các ví dụ • Học thuộc các dạng bpt lôgarit cơ bản, tìm tập nghiệm • Các dạng bpt lôgarit đưa về đại số quen thuộc thông qua các ví dụ BTVN: 1 ,2/ 89-90 ; 4,5,6,7,8/90
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 11a 2 , TUAN 11a 2 , TUAN 11a 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay