TUAN 9 logarit (1)

15 41 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:54

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Logarit phát minh kỳ diệu LOGARITtrong nghệ thuật tính tốn Tác phẩm "Merfici logarithmorum canouis descriptio" John Napier (chuyển sang tiếng Pháp Neper)_nam tước Merchiston_ xuất Edimbourg năm 1614, cách mạng nghệ thuật tính tốn, có ảnh hưởng to lớn mang tính định phát triển nghành khoa học đặc biệt thiên văn học vào đầu kỷ 17 Tìm x biết: =8 = 81 = 125 = x x x x Cho a>0 xét phương trình toán: + Biết α tìm b + Biết b tìm α α a =b ta có I KHÁI NIỆM LOGARIT Đònh nghóa: M = log a b ⇔ a = b (0[...]... x, N = log y a log a x = M ⇒ loga x = M và log a y = N ⇒ loga y = N x ⇒ = a M−N y x ⇒ log a  ÷ = M − N y x ⇒ log a  ÷ = log a x − log a y y Tính các biểu thức sau:  98  a log 7 98 − log 7 2 = log 7  ÷  2  = log 7 49 = 2 12 b log 2 12 − log 2 15 + log 2 20 = log 2 + log 2 20 15  12  = log 2  20 ÷ = log 2 16 = 4  15  BÀI TẬP 1,2 TRANG 8 Cho a=log73, b=log72 Tính x=log742 theo a và b
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 9 logarit (1) , TUAN 9 logarit (1) , TUAN 9 logarit (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay