thủ thuật vẽ đồ thị

43 67 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:53

Một số thủ thuật vẽ đồ thị hàm số Geometer Sketchpad, Cabri II Plus Geogebra Sau dựng đồ thị hàm số cửa sổ phần mềm toán học, thường tiến hành đưa biểu thức toán, phương pháp dựng đồ thị thích làm rõ trình dựng đồ thị trực tiếp lên vùng làm việc phần mềm toán học Trong trường hợp vậy, không giới hạn vùng hiển thị đồ thị phạm vi định nhiều lúc đồ thị che lấp phần văn vừa đưa vào • • • • Geometer Sketchpad Trên vùng làm việc Geometer Sketchpad Hiển thị trục tọa độ Trên trục (trục tung trục hoành) lấy điểm đối xứng Từ điểm đó, dựng đường vuông góc với trục Điểm giao đường thăng vuông góc A, B, C, D tạo thành hình chữ nhật ABCD • • • Phía hình chữ nhật vẽ điểm trục tung, điểm vẽ đường thẳng vuông góc với trục tung Trên đường vuông góc chọn điểm, điểm trượt đường thẳng có giá trị hoàng độ khác Đặt tên điểm a, b, d • Sau xác định điẻm A, B, C, D cho ẩn đường thẳng vuông góc • Nối điểm A B x1 x2 đoạn thẳng • • Nhấn chuột phải, xác định hoành độ điểm a, b, c, d Chúng ta thấy hoành độ điểm nêu xuất cửa sổ làm góc trái phía • Nhiệm vụ thay đổi tên thông số để tạo thành hệ số a, b, c, d hàm số cần dựng đồ thị Các hệ số a, b, c, d nằm vùng làm việc phía bên trái Vào New Function Nhập hàm số f(x) = a*x^3+b*x^2+c*x+d Dùng trỏ chuột nhấp vào giá trị a, b, c, d bên trái Xuất đồ thị hàm số bậc với hệ số thay đổi kéo điểm a, b, c, d Tạo vùng hiển thị riêng cho đồ thị • • • Dựng điểm E đoạn thẳng x1 x2 Xác định hoành độ điểm E xE Nhấn chuột để mở Caculator để xác định giá trị hàm số điêm E Chọn chức “Quỹ tích” nhấn lên giao điểm hai đường thẳng vuông góc điểm x EF Quỹ tích xuất hình Qua điểm A, B, C, D dựng Đa giác để tô màu cho đồ thị Geogebra • • Vẽ điểm đối xứng qua tâm hệ tọa độ trục tọa độ, vẽ đường vuông góc qua điểm vuông góc với trục tọa độ Dùng công cụ “Con trượt” để vẽ trượt đặt phía hình chữ nhật vừa dựng on trượt a, b, c, d Chọn công cụ “Giao điểm đối tượng” để xác định giao điểm đường thẳng vuông góc Gõ trực tiếp biểu thức hàm số vào ô “Nhập lệnh” Đồ thị dựng • Vẽ đoạn thẳng BC A1C1 • Vẽ điểm đoạn thẳng A1C1 • Tìm giao điểm đường thẳng vuông góc với đồ thị hàm số • Xác định giao điểm đường thẳng vuông góc vừa dựng với đoạn thẳng BC • Từ điểm I BC vẽ đường vuông góc với BC • Tìm giao điểm đường vuông góc Qũy tích đồ thị hàm số f(x) xuất vùng làm việc nằm hình chữ nhật ABCD Chọn công cụ “Đa giác” Nhấn vào điểm ABCD để tạo hình đa giác Nhấn vào “Hiển thị danh sách đối tượng” • Các điểm vùng làm việc ký hiệu tên điểm tọa độ hệ tọa độ • Đồ thị hàm số có Biểu thức hàm số tương ứng • Các “Con trượt” biểu diễn số học với giá trị hiển thị giá trị tức thời “Con trượt” tương ứng • Tất điều cho thấy có hình học động Geogebra liên quan đến đại số động, số học động tính toán động • Phần mềm Geogrbra miễn phí hoàn toàn • Tất bạn vẽ, tính toán, thể vùng làm việc kết xuất hoàn hảo sang tệp HTML để đưa lên Web chèn vào slide Powerpoint Xin chân thành cám ơn [...]... hàm số tại điểm x trên đoạn thằng EF với các hệ số a, b, c ,d Chọn “Chuyển số đo” để chuyển giá trị hàm số lên trục tung Vẽ các đường vuông góc Tìm giao điểm các đường vuông góc Chọn công cụ “Quỹ tích” để vẽ quỹ tích hàm số Đồ thị hàm số sẽ xuất hiện trên vùng làm việc của phần mềm Vẽ lại đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng BC, tuy nhiên sẽ là đường thẳng đi qua điểm đã xác định trên BC và vuông góc... điểm x trên EF Quỹ tích sẽ xuất hiện như hình dưới đây Qua 4 điểm A, B, C, D dựng Đa giác để tô màu cho nền của đồ thị Geogebra • • Vẽ 2 điểm đối xứng nhau qua tâm hệ tọa độ trên mỗi trục tọa độ, vẽ các đường vuông góc qua các điểm và vuông góc với trục tọa độ Dùng công cụ “Con trượt” để vẽ 4 con trượt đặt phía dưới hình chữ nhật vừa dựng các on trượt này lần lượt là a, b, c, d Chọn công cụ “Giao... này lần lượt là a, b, c, d Chọn công cụ “Giao điểm của 2 đối tượng” để xác định các giao điểm của các đường thẳng vuông góc Gõ trực tiếp biểu thức của hàm số vào ô “Nhập lệnh” Đồ thị đã được dựng • Vẽ 2 đoạn thẳng BC và A1C1 • Vẽ một điểm trên đoạn thẳng A1C1 ...Nhấn chuột vào Menu Gragh, chọn Plot as (x, y) • Từ điểm G vẽ đường thẳng vuông góc với trục tung hoặc đoạn thẳng BC • Giao điểm của đường vuông góc với đoạn thẳng BC là điểm F Lần lượt thực hiện việc ẩn đường vuông góc vừa dựng, đồ thị hàm số và điểm G Từ điểm F, dựng đường vuông góc với đoạn thẳng BC Từ điểm E dựng đường vuông góc với đoạn thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ thuật vẽ đồ thị , thủ thuật vẽ đồ thị , thủ thuật vẽ đồ thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay